Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

 

Kněží ve farnosti

Seznam kněží, kteří u nás v současnosti působí

 

P. Pavel Marek

Narodil se 10. 7. 1987 v Novém Jičíně a své dětství a dospívání prožil ve farnosti Lubina, blízko Kopřivnice. V letech 2006-2007 absolvoval Teologický konvikt v Olomouci a od roku 2007 do roku 2013 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenský rok prožil ve farnosti Havířov a mezi lety 2014 – 2016 byl farním vikářem ve farnosti Kravaře. Od července 2016 je ustanoven farním vikářem v naší farnosti a od února 2017 je navíc pověřen službou duchovního rádce skautů v naší ostravsko-opavské diecézi. Od roku 2022 je farářem v Ostravě-Porubě.

Kontakt: pmarek@doo.cz, tel.739 094 869

 

P. Josef Gazda

Narodil se ve Zlíně 24.6.1956. Studia teologie absolvoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 27.6.1987 v Olomouci. Začínal jako farní vikář v Karviné v roce 1987. Ještě téhož roku se stal farním vikářem v Hlučíně a administrátorem exkurendo Ostravě-Hošťálkovicích. Od roku 1990 je farářem v Ostravě-Porubě. V letech 1995-1998 byl místoděkanem v Ostravě. Od roku 1997 je členem kněžské rady. V letech 1999-2000 byl pověřen vedením duchovní služby mezi vysokoškoláky. Děkanem děkanátu Ostrava je od roku 2000. Za jeho přítomnosti se stalo velmi mnoho změn, za zmínění stojí například: Postavení kostelů ve Vřesině, v Pustkovci a v Krásném poli. Ale hlavně jeho dobré pastýřství a neustála snaha o vybudování ve farnosti dobrých společenství.

Kontakt: fporuba@seznam.cz, tel.731 625 641