Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

 

Kostely ve farnosti

Seznam kostelů nacházejících se na území farnosti

 
kostel mikulas

sv. Mikuláš

Podle legendy se občané rozhodli, že vyšlou dva volky s kamením a kde ti se zastaví, tam započnou stavbu nového kostela. Další den byli volci nalezeni v Porubě v místech, kde nyní stojí náš porubský kostel. Na tomto místě stál gotický kostelík ze 14.století postavený Adamem z Kornic. Datum postavení současného barokního kostela není známo, ale jeho historie sahá až do 15.století.

 
kostel antonin

sv. Antonín

Základní kámen vřesinského kostela byl posvěcen roku 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. při jeho druhé návětěvě ČR. V roce 1997 byla započata stavba podle návrhu architekta Jana Kováře. Stavba kostela trvala 10 měsíců, výška věže je 32m, délka kostela je 28m, stavitelem byl Vítězslav Křesina. Kostel sv. Antonína byl vysvěcen biskupem F. V. Lobkowiczem dne 13. června 1998.