Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

 

Informace k vládním opatřením proti koronaviru

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?…“ /Řím 8.35/

 

Možnost svátostí v našem kostele

Je bolestné, že nelze veřejně slavit Eucharistii. I když účast na mši sv. nelze nahradit, Pán má jistě řadu cest jak posilovat ty, kteří po něm touží. Jelikož se omezení okolo koronaviru neustále vyvíjejí, musíme průběžně přizpůsobovat podmínky i my. Abychom vyhověli nařízení o neshlukování většího počtu než dvou lidí na jednom místě, ponechte prosím osobní modlitby a pobožnosti na doma. Možnost vykonat svátost smíření a také přijmout Krista v Eucharistii mimo mši sv. zůstane zachována následovně: denně bude v Porubě otevřen kostel od 17.30 do 18.00 ke svátosti smíření a k přijetí sv. přijímání, v neděli navíc od 8.00 do 11.30. V uvedených časech bude možné přijmout svátost smíření v sakristii a sv. přijímání v předsíni kostela. Sledujte prosím instrukce na dveřích kostela. Není povinností jít do kostela, všichni mají od o. biskupa dispens od povinné nedělní účasti na mši svaté. Seniorům a lidem s oslabenou imunitou doporučujeme zůstat raději doma.

 

Bohuslužby v médiích a na internetu

Velkou pomocí k prožití neděle jako Dne Páně jsou bohoslužby přenášené médii. Slyšíme tam Boží slovo, homilii, jsme spojeni v modlitbě s ostatními křesťany. Můžeme k tomu kdykoliv přidat duchovní sv. přijímání. /Viz modlitba v kancionálu č. 042/. Mše sv. jsou přenášeny: TV NOE: neděle: 10.30, pondělí až pátek: 12.00, v sobotu v 18.00. Radio Proglas: neděle: 9.00, pondělí až sobota: 18.00. Existuje také internetová stránka se seznamem farností, které vysílají online internetové přenosy mší svatých ze svých kostelů: www.mseonline.cz. Mše jsou zde uvedeny v různých časech během dne.
Místo slavení nedělní mše svaté poslechem v radiu nebo sledováním v televizi lze pro rodinné společenství také využít připravený manuál na webu Pastorace.cz: https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

 

Osobní modlitby v rodinách

V soukromí budeme sloužit mše sv. na úmysly v termínech, jak byly zapsány. Mimo to budeme také sloužit mše sv. za nemocné, za odvrácení epidemie a další potřebné úmysly. Bude-li potřeba, obraťte se na nás a navštívíme nemocné jako obvykle.
Připomínáme výzvu sv. otce spojit se v postní době v modlitbě sv. růžence a Korunky k Božímu Milosrdenství denně ve 20.00. Vhodná příležitost ke společné modlitbě v rodině. Času k tomu budeme mít více než jindy.
Sv. Pavel říká, že těm, kdo milují Boha, vše pomáhá k dobrému. A tak věříme, že i tato všechna drastická omezení i nebezpečí nákazy nám mohou pomoci prožít plodně posvátnou dobu postní, přiblížit se k Bohu. A že o to více si potom budeme vážit možnosti být často na mši sv., čerpat z jejího nezměrného bohatství.

o. Josef, o.Pavel