Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

 

Náboženství

ve školním roce 2021/2022

 
Vyučování náboženství v Porubě

Poruba - pondělí na faře
1. třída: 14:00 – 14:45
2. třída: 14:00 – 14:45
3. třída: 14:50 – 15:35 (příprava na 1. Sv. přijímání)
4. třída: 14:50 – 15:35
5. a 6. třída: 15:40 – 16:25
6. a 7. třída: 15:40 – 16:25
7., 8. a 9. třída: 15:40 – 16:25

Vřesina – úterý ve škole
1.,2. a 3. třída: 14.00 – 14.45
4. a 5. třída: 14.50 – 15.35

Příprava na první svaté přijímání je nejméně dvouletá:
Děti absolvují nejprve 2. třídu (velmi vhodná je 1. třída)
a pak 3. třídu, která je bezprostřední přípravou na svaté
přijímání.