Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Ministranti

 
Malí ministranti

Malí ministranti

Malí ministranti jsou kluci ve věku od 5-ti do 12-ti let. Jsou vedeni k tomu, aby se učili poznávat modlitbu, liturgii, lidi ve farnosti, ale i sami sebe. To znamená, že poznávájí a snaží se v sobě rozvíjet hodnoty dobrého křesťana jako víra, přátelství, soucit a mnoho dalších.
Velký prostor je věnován také utužování vztahů v našem společenství, proto také trávíme hodně času společnými hrami a výlety. Zvláště výlety hrají ve vývoji ministrantů velkou roli, protože pro kluky je to možnost strávit čas v křesťanském prostředí kamarádů, které ve škole většinou nemají.
Schůzky malých ministrantů začínají každý čtvrtek od 16:00 u kostela sv Mikuláše v Ostravě-Porubě.

Vedoucí malých ministrantů: Štěpán Chrastecký, Michal Kičmer, Honza Holáň, Tadeáš Curylo, David Souček a František Holáň

 
Střední ministranti

Střední ministranti

Střední ministranti jsou kluci ve věku od 12-ti do 15-ti let. Jsou vedeni k tomu, aby se učili odpovědnosti za sebe i za mladší ministranty. Chození do kostela by už pro ně nemělo být jakousi povinností, ale radostí. Učí se vnímat liturgii do hloubky a chápat její smysl. Farní život by jim neměl být cizí a snaží se jej taky účastnit.
Schůzky středních ministrantů jsou v Porubské farnosti každý čtvrtek. Jsou trojího druhu : duchovní, sportovní a pracovní.

Vedoucí středních ministrantů: Ondra Szymik, Martin Tyl, Zdeněk Hurník a Dominik Curylo

 
Velcí ministranti

Velcí ministranti

Velcí ministranti jsou kluci od 16 let. Měli by to být služebníci, kteří se dali plně do služeb Pána Ježíše. Bijou se vytrvale a odvážně o podstatné hodnoty. Velcí ministranti přijímají konkrétní úkol a zodpovědnost ve vedení mladších ministrantů. Zejména se snaží poctivě žít to, k čemu by chtěl jednou přivést svěřené kluky. Snaží se být Bohu k dispozici, služebník bojující jeho boj na konkrétním místě ve světě. Má proto smysl v rámci přípravy na život, učit se žít v náročnosti, v těžších vytvořených podmínkách, aby mohl být připraven na těžké situace v životě.

Vedoucí velkých ministrantů: Vítek Gajdušek