Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Ministranti

http://www.fporuba.cz/ministrant/ - informace pro ministranty

 
Malí ministranti

Malí ministranti

Malí ministranti jsou kluci ve věku od 5-ti do 12-ti let. Jsou vedeni k tomu, aby se učili poznávat modlitbu, liturgii, lidi ve farnosti, ale i sami sebe. To znamená, že poznávájí a snaží se v sobě rozvíjet hodnoty dobrého křesťana jako víra, přátelství, soucit a mnoho dalších.
Velký prostor je věnován také utužování vztahů v našem společenství, proto také trávíme hodně času společnými hrami a výlety. Zvláště výlety hrají ve vývoji ministrantů velkou roli, protože pro kluky je to možnost strávit čas v křesťanském prostředí kamarádů, které ve škole většinou nemají.
Schůzky malých ministrantů začínají každý čtvrtek od 16:00 u kostela sv Mikuláše v Ostravě-Porubě.

Kontaktní osoba: Vojtěch Mičaník, tel.: +420 728 631 564

 
Střední ministranti

Střední ministranti

Střední ministranti jsou kluci ve věku od 12-ti do 15-ti let. Jsou vedeni k tomu, aby se učili odpovědnosti za sebe i za mladší ministranty. Chození do kostela by už pro ně nemělo být jakousi povinností, ale radostí. Učí se vnímat liturgii do hloubky a chápat její smysl. Farní život by jim neměl být cizí a snaží se jej taky účastnit.
Schůzky středních ministrantů jsou v Porubské farnosti každý čtvrtek. Jsou trojího druhu : duchovní, sportovní a pracovní.

Kontaktní osoba: Ondřej Černocký, tel.: +420 775 324 595

 
Velcí ministranti

Velcí ministranti

Velcí ministranti jsou kluci od 16 let. Měli by to být služebníci, kteří se dali plně do služeb Pána Ježíše. Bijou se vytrvale a odvážně o podstatné hodnoty. Velcí ministranti přijímají konkrétní úkol a zodpovědnost ve vedení mladších ministrantů. Zejména se snaží poctivě žít to, k čemu by chtěl jednou přivést svěřené kluky. Snaží se být Bohu k dispozici, služebník bojující jeho boj na konkrétním místě ve světě. Má proto smysl v rámci přípravy na život, učit se žít v náročnosti, v těžších vytvořených podmínkách, aby mohl být připraven na těžké situace v životě.

Kontaktní osoba: Martin Pauk, tel.: +420 608 804 906