Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Společenství

 
Misie

Misijní společenství

Jsme společenství mladých lidí, kteří chtějí svými schopnostmi a svou modlitbou pomáhat lidem, kteří to potřebují. Scházíme se nepravidelně dle domluvy. Na schůzkách hlavně organizujeme misijní aktivity ve farnosti, ale také pomáháme finančními prostředky na misijích v zahraničí.
Nejvíce spolupracujeme s Papežskými misijními díly.

 
Společenství mládeže

Společenství mládeže

Zveme všechny mladé věřící ke společným setkáním v pátek od 19 hodin na faře. Chceme prohlubovat svůj křesťanský život a vzájemné vztahy: modlitbou, sdílením, vzděláváním.

Návrhy na program spolča:


Probírání Desatera ve vztahu ke svátosti smíření
Ekumenismus – seznámení s jednotlivými církvemi (host?)
Madrid – reportáž s fotografiemi
Setkání s hosty – P. Kozák (Bible), P. Mlýnek (působení Zlého)
Návštěva Michala Jadavana ve Staré Vsi
Družba se společenstvím jiné ostravské farnosti – vzájemná či jednostranná návštěva
Kultura – divadlo, večerní Opava, večerní Ostrava (Vítkovice)
Sport – večerní lyžování (chalupa Ptáčníků), bowling
Gastronomie – pizza, večeře na faře, návštěva Celuchů
Společenské a jiné hry – u Františka P.