Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

25. neděle v mezidobí


- ve čtvrtek je památka sv. Vincence z Pauly, kněze. V pátek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině ráno v 8.30. Je volný den, ať budeme kdekoliv, snažme se najít příležitost k návštěvě mše sv.
- Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby církevních škol. Vybralo se v Porubě 19 350.-kč.
- Začalo vyučování náboženství. V Porubě učíme na faře, vyučovací den je pondělí, ve Vřesině ve škole, v úterý. Rozpis hodin je vyvěšen. V prvních týdnech je možné se ještě připojit.
-Začaly také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Budou opět ve čtvrtek, začínáme v 16.00. Do malých ministrantů a malé scholy se mohou zapojit chlapci a děvčata od 1. třídy základní školy. Kdo má zájem, m...

Archív Ohlášek…