Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

5.neděle postní


-Dnes výjimečně není schůzka s biřmovanci. Další schůzka je příští neděli opět v 19.00 v kostele.
-Během postní doby je každý pátek a neděli pobožnost křížové cesty, začátek v 17.15.
-Také každou sobotu v postní době je mše sv. také ráno v 8.00.
- V sakristii si můžete ještě dnes naposled objednat DVD s nahrávkou pohřbu otce Michala Jadavana v Pustkovci.
- Dnes probíhá v naší farnosti akce Misijní koláč. Pán Bůh za přinesené buchty i za finanční dary pro děti z chudých misijních zemí.
- Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
Už v tomto týdnu začne příležitost k velikonoční svátosti smíření. Budeme zpovídat v pátek od 15.00 do 18.00 a v sobotu od 17.00 do 18.00. Příští neděli vyjde farní časopis jako každý rok s rozpisem příležitostí ke svátosti...

Archív Ohlášek…