Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

svátek Křtu Páně


-Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek památka P. Marie, matky jednoty křesťanů.
- Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chámu.
- Pán Bůh zaplať za včerejší farní ples. Díky hlavním organizátorům, díky všem, kteří jim pomáhali a také všem, kteří se zúčastnili a přispěli tak ke krásné atmosféře. Myslím, že tam byla přátelská rodinná atmosféra jako vždy a všem nám tam bylo dobře.
Jako každý rok prosíme o pomoc s úklidem po plese v Domě farnosti. Zastavte se kdo můžete prosím pomoci po mši sv. v 9.00 a v 10.15. I to bude jistě hezké setkání a zbude jistě i něco na zub. Děkujeme.
- V sobotu 26. ledna nás navštíví formační skupina farních evangelizačních buněk z komunity blahoslavenství z Dolan. Bude příležitost vyslechnout jejich svědectví, jak toto evang...

Archív Ohlášek…