Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Provoz během omezení

Aktuální informace:

Tříkrálová sbírka 2021
Podmínky k získání odpustků v roce sv. Josefa

 • - Protože se nacházíme v pátém stupni protiepidemického systému, platí v naší farnosti od 11. 1. tento harmonogram bohoslužeb:
  V Porubě jsou mše svaté v neděli v 6.30, 7.45, 9.00, 11.00 (zároveň přenášena online) a v 18.00 – lze využít také mši svatou v sobotu v 18.00 s nedělní platností. Kdo se nechce zúčastnit celé bohoslužby, může přijít pouze ke svatému přijímání v závěru kterékoliv mše, anebo hned po ní. Delší vyhrazený prostor bude od cca 9.50 do 10.30. Je samozřejmě možné požádat i o svatou zpověď.
  Ve Vřesině je nedělní mše svatá v 8.30 a zpovídat se bude klasicky před ní. Zvlášť ke svatému přijímání je možné přijít taktéž v závěru mše svaté, anebo až do 9.30.
  Ve všední dny probíhají bohoslužby podle běžného harmonogramu jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může přijít ke svatému přijímání v závěru mše, anebo hned po ní.
 • - Po dobu omezení platí dispenz o. biskupa od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.
 • - Nabízíme možnost sledovat online přenos nedělní bohoslužby z našeho kostela v 11.00. Zde je odkaz na YouTube (kliknutím na odkaz vstoupíte do složky, kde kliknete na aktuální mši z dané neděle - bude se jednat o 1. odkaz na stránce).
 • - Odhodlanější mohou prožít nědělní liturgii v kruhu rodiny.
  Manuál naleznete na těchto stránkách: Manuál pro nedělní bohoslužbu. a zde pomocné video z jara k přípravě této liturgie: Pomocné video.
 • - Otec biskup Martin nás zve, abychom se zvláště nyní v říjnu připojili k denní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie. Navrhovaná doba společné modlitby je 20.00, ale pomodlit se můžeme samozřejmě kdykoliv.
 • - Zváni jste také k návštěvě farní zahrady, která je otevřena celodenně ať už k meditaci, modlitbě, nebo jen k odpočinku.

Ohlášky

3.neděle v mezidobí


-Zítra je svátek obrácení sv. Pavla, v úterý památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
-Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní s nedělní platností místo účasti v neděli. Nejméně zatím bývá obsazena mše sv. v 6.30 a v 18.00. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. Platí stále dispens od povinné účasti. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině je mše sv. v 8.30. Po ní až do 9.30 bude možno přijít jen ke sv. přijím...

Archív Ohlášek…

Příspěvek na potřeby farnostiČíslo účtu porubské farnosti je 1646660379/0800. Je možné také využít QR kód pro platbu na této stránce (částku můžete upravit při převodu).
Číslo účtu vřesinského kostela je 234825718/0300.