Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

2.neděle postní


-V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence P.Marie, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
-Začala doba postní. Každý pátek a neděli bude v 17.15 pobožnost křížové cesty, každou postní sobotu je mše sv. také ráno v 8.00. Vzadu si můžete vzít farní časopis s postní přípravou nejen pro děti. Můžeme se jí inspirovat všichni. Rodiče si pro děti mohou vyzvednout v sakristii ještě doplňující barevné formuláře.
-Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
-Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V termínu od 29. září do 7.října. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem. Pojedu samozřejmě také jako doprovod.
-Rozhodli jsme, ...

Archív Ohlášek…