Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Slavnost sv. Jana Křtitele


-Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby TV NOE. Vybralo se v Porubě 25 879.-kč
-Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměnen pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích. Jinak vše zůstává jako během školního roku. Tento týden je ještě vše jako obvykle.
-V pátek je slavnost sv. Petra a Pavla, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
-Vzadu v kostele se můžeme zapojit svým podpisem do petice na podporu skupiny poslanců, kteří podali návrh na změnu ústavy, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů.Děkujeme.
-Zvláště v tomto týdnu pamatujme v modlitbách na naše novokněze, kteří budou v sobotu svěceni. Bude v olomoucké katedrále vysvěcen také Jan Svozílek, kt...

Archív Ohlášek…