Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Z důvodu zákazu shromažďování nebudou do odvolání mše svaté. Více informací k aktuální situaci naleznete zde.


Postní příprava pořádaná řádem bosého Karmelu


Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Svatý týden


Drazí bratři a sestry,
Je před námi Květná neděle, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Letos jej budeme prožívat trochu netradičně, ale věřím, že i tak prožijeme hlubokou radost ze vzkříšení našeho Pána, zdroj naší naděje. Od ní nás nemůže odloučit nic, ani karanténa.
Teď několik praktických pokynů a nabídek:
1/ Jsme zvyklí před velikonocemi přijímat svátost smíření. Letos bohužel situace nedovoluje nabídnout mnoho hodin příležitostí ke zpovědi, jak tomu bývá zvykem. Podle pokynů o. biskupa nebudeme letos hromadně zpovídat jako jiné roky, abychom nezvyšovali, hlavně pro starší věřící riziko nákazy. Kdo cítí naléhavou potřebu svátosti smíření, má možnost ji přijmout průběžně. /Zpovídáme denně od 17.30 do 18.00 v sakristii, v neděli od 8.00 do 11.30 také v sakristii. Chod...

Archív Ohlášek…