Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme početnou partu ministrantů ve třech věkových kategoriích – malí, střední a velcí a skupiny děvčat, které tvoří scholy – velké a malé. Dětem se obětavě věnuje skupina mladých lidí jako vedoucí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.
Během školního roku je téměř každý pátek na faře společenství mladých. Během celého roku mají také své akce – duchovní obnova, víkendovky, týdenní duchovní obnova o letních prázdninách, brigáda apod.
Zájemci se mohou kamkoli připojit.

Příspěvek na potřeby farnostiČíslo účtu porubské farnosti je 1646660379/0800. Je možné také využít QR kód pro platbu na této stránce (částku můžete upravit při převodu).
Číslo účtu vřesinského kostela je 234825718/0300.

Ohlášky

26.neděle v mezidobí


-Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě večer v 18.00, ve Vřesině ráno v 9.00. v úterý svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, ve středu památka sv. Jeronýma, kněze, ve čtvrtek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, v pátek památka svatých andělů strážných.
-Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 20 360.-kč.
-Začalo opět vyučování náboženství, je ještě možno se připojit.
-Do neděle 4. října bude vzadu v kostele pokladnička, kde je možno přispět na údržbu chrámů ve Sv. zemi, neboť nebylo možno přispět o velikonocích.
-Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. Od 15.00 je v Porubě příleži...

Archív Ohlášek…