Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

20.neděle v mezidobí


- v úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, ve středu sv. Pia X., papeže, ve čtvrtek je památka P.Marie Královny,v sobotu svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
- Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
-V září opět začne vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis. Pamatujte prosím na hodinu náboženství při plánování různých kroužků. Předběžný rozpis hodin podle tříd je vyvěšen.
-v sobotu 7.září jsme zváni na pěší pouť do Hrabyně. Sraz buď v 7.30 u kostela ve Vřesině, nebo v 9.30 v Zátiší u konečné zastávky tramvaje. Mše sv. bude v 11.30 v hrabyňském chrámu P.Marie. Podr...

Archív Ohlášek…