Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

2.neděle v mezidobí


-Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento důležitý úmysl také v osobních modlitbách.
- zítra je památka sv. Anežky Římské, ve čtvrtek sv. Františka Saleského, v pátek je svátek obrácení sv. Pavla, v sobotu památka sv. Timoteje a Tita.
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho chrámu a farnosti.
- V sobotu 26. Ledna, tedy tuto sobotu nás navštíví formační skupina farních evangelizačních buněk z komunity blahoslavenství z Dolan. Bude příležitost vyslechnout jejich svědectví, jak toto evangelizační dílo vzniklo v české republice. Setkání proběhne v Domě farnosti od 14 do 18. Hodin. Všichni jsme srdečně zváni.
- Výsledek tříkrálové sbírky bude oznámen příští neděli…
- prosíme rodiče s menšími dětmi, aby je přiváděli pokud je to možné na mši sv. v 1...

Archív Ohlášek…