Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

22.neděle v mezidobí


-v tomto týdnu už je normální pořad bohoslužeb, to znamená že je denně mše sv. v 18.00.
- tato sobota je 1. v měsíci, bude tedy mše sv. také ráno v 8.00.
- tento pátek je 1. pátek, dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 bude příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině bude příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00.
-Opět bude každý pátek od 15.00 otevřen kostel a vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci.
- Na dveřích kostela a na vývěskách je vyvěšen rozvrh hodin náboženství v tomto školním roce. V Porubě je opět vyučovacím dnem pondělí, vyučuje se na faře,. Ve Vřesině se učí v úterý ve škole. První vyučovací hodina je v Porubě v pondělí 15. Září, ve Vřesině v úterý 16. září.
- Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

Archív Ohlášek…