Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

5. neděle velikonoční


- v pondělí je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, (ve středu je nezávazná památka
sv. Rity – byla zmiňována na pouti rodin na Andělské Hoře).
- Při sbírce na podporu prorodinných aktivit, která proběhla minulou neděli, se vybralo
24 367 Kč.
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti.
- Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na pomoc křesťanům na blízkém východě – více
se o tomto účelu dozvíme také v sekci akce.
- V uplynulém týdnu probíhaly v našem kostele přípravné práce na nové ozvučení, drobné
zednické práce v sakristii a seshora se malovaly římsy, aby mohly být osazeny novými
reflektory.
- V tomto týdnu jsou naplánovány práce na instalaci nového osvětlení a ozvučení. Jelikož
budou mše sv. i nadále zde v kostele, ob...

Archív Ohlášek…