Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Provoz během omezení

Aktuality:

Podmínky k získání odpustků v roce sv. Josefa

Poselství papeže ke dni prarodičů a seniorů 2021

  • - Vrátili jsme se do předepidemického stavu, kdy platí pořad bohoslužeb v obvyklých časech.
  • - Již neprobíhají online přenosy bohoslužeb, a proto zveme všechny k osobní účasti na eucharistické hostině.
  • - Obnovili jsme páteční svatou zpověď vždy od 16:30 do 18:00.
  • - Stále jsme našimi biskupy vyzýváni k denní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie. Navrhovaná doba společné modlitby je 20.00, lze se ale pomodlit kdykoliv.
  • - Rekonstrukce spodního patra farní budovy se chýlí ke konci. Děkujeme všem za vaše modlitby i finanční příspěvky, které jsou stále potřeba. Aktuality a fotky z rekonstrukce na Facebooku farnosti.

Ohlášky

17.neděle v mezidobí


-Zítra je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie, v úterý památka sv.Gorazda a druhů, ve čtvrtek památka sv. Marty, v sobotu památka sv. Ignáce Loyoly, kněze.
-Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby naší farnosti. Vybralo se 21 130.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku. V současné době pomáhají se splacením dluhu po rekonstrukci spodního patra fary, která byla zdárně dokončena v červnu. Jsme rádi, že se to podařilo, nyní šly ceny všech stavebních materiálů prudce nahoru a je jich nedostatek. V kostele můžete do konce července přispět na farnost do malé pokladničky na tiskoviny, kde je také uvedeno, kolik které tiskoviny stojí. Velká pokladnička za lavicemi bude do konce července určena pro dary na pomoc těm, kteří byli zasaženi ničivým tornádem na Jižní Moravě. Zač...

Archív Ohlášek…

Příspěvek na potřeby farnostiČíslo účtu porubské farnosti je 1646660379/0800. Je možné také využít QR kód pro platbu na této stránce (částku můžete upravit při převodu).
Číslo účtu vřesinského kostela je 234825718/0300.