Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

4.neděle velikonoční


4.neděle velikonoční
-Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
-Při sbírce minulé neděle na obnovu domů obyvatel středního a blízkého Východu se vybralo 45 196.-kč.Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.
-Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
-Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Budeme pokračovat o svátosti biřmování. Připomínáme, že zván je každý, kdo se chce prohloubit ve víře a prožít pěkné vztahy.
- V úterý 8. května jsme zváni na tradiční pouť rodin. Poputujeme tentokrát na známé a blízké slezské poutní místo Hrabyně. Podrobnosti oznámíme později. Připomínám, že zvány jsou všechny generace, trasa pěšího putování nebude náročná, zpátky pro unavené jede linkový autobus. Těšíme se na pěkné setkání spol...

Archív Ohlášek…