Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Slavnost seslání Ducha Svatého


-Zítra je památka P.Marie, Matky církve.V úterý památka sv. Barnabáše, apoštola.Ve středu památka blahosl. Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
-Dnešní sbírka je věnována na diecézní charitu
-příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
-Dnes si můžete zakoupit vstupenky na představení Malý princ, které bude tento pátek 14.června v 16.30. Vezměme to jako další pěkné setkání farnosti jako to bylo při pašijích. Další podrobnosti jsou na plakátcích.
-Tento týden mají děti poslední hodinu náboženství v tomto školním roce. Ve čtvrtek je po večerní mši na farním hřišti sv. táborák pro děti z malé scholy a ministrantů a pro jejich rodiče. Všichni jste srdečně zváni k pěknému společenství...

Archív Ohlášek…