Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

3.neděle v mezidobí


Prosíme i nadále o dobrovolníky pro úklid kostela, aby mohlo být zachováno všech 9 skupinek. Není to pak velká zátěž, každá skupinka uklízí 1x za 9 týdnů, uklidit se dá v plném počtu za 1 hodinu. Děkujeme . Je to skrytá ale velmi užitečná služba Boží církvi.
-Dnes v 19.00 bude na faře schůzka k přípravě Noci kostelů. Jako každý rok je zván každý, kdo by chtěl jakkoli pomoci této pěkné evangelizační akci.
- V pondělí 30. ledna v 19.15 bude v Domě farnosti beseda s panem ing. Valdštýnem na téma biskup Bruno ze Schauenburku a jeho doba. Biskup Bruno byl nejvýznamnější osobností Moravské církve 13. stol. a nejbližší spolupracovník Přemysla Otakara II.
-A v úterý 31. ledna v 19.00 je v Domě farnosti další večer Otevřeného společenství ve víře, který je volným pokračováním kurzů ALFA. Je připraven jednak pro účastníky kurzů, ale zván je každý, kdo hledá, nebo je věřící a chce si prohlubovat svou víru a také pro ty, kteří hledají společenství věřících.
- Je možno se přihlásit v sakristii na poutní zájezd po Itálii, který se uskuteční letos v říjnu. V sakristii je k dispozici podrobný program.
- Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 250.-kč.Archív Ohlášek…