Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

33.neděle v mezidobí


-Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.
- Sbírka příští neděle bude pro biblické dílo.
- Tuto sobotu uděláme brigádu na podzimní úklid kolem kostela a fary. Začneme jako vždy po osmé dopoledne , můžeme se sejít na 8.OO v kostele na krátkou modlitbu.
-V pátek bude s námi večerní mši sv. slavit otec biskup.
-Příští neděli je v 15.30 v Domě farnosti valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou nejen všichni členové / je důležitá jejich účast, neboť valná hromada je volební/, ale zveme také všechny příznivce, všechny, kdo mají o dům zájem, vždyť Dům farnosti patří a slouží celé farnosti.
-Ve farním kostele je opět rozšířena možnost adorace před Nejsvětější svátostí. V pátek bude vystavena Nejsvětější svátost op...

Archív Ohlášek…