Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

3.neděle velikonoční


- Tento týden je týdnem modliteb za duchovní povolání. Prosím pamatujme na tento úmysl v osobní modlitbě , budeme také pamatovat denně při mši sv.
- Od zítřka budou jako každý květen denně májové pobožnosti. Začátek vždy v 17.40.
- Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. V Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. hodinová adorace. Ve Vřesině budeme zpovídat ve středu od 16.00, po mši sv. adorace.
- Ve středu 17.května jedeme na sv. Hostýn. Můžete se zapsat v sakristii. Jako každý rok i letos podnikneme farní rodin.Bude v pondělí 8. Května. Tentokrát poputujeme do Zašové, kde je blízko krásného farního kostela poutní místo s jeskyňkou a vyhledávaným pramenem vody. Sjedeme se opět auty – v Zubří na centrálním parkovišti uprostřed města u radnice v 9.00, odtamtud poputujeme pěšky do Zašové necelých 5 kilometrů po asfaltované lesní cestě. Tedy i kočárky ji bez problémů zvládnou. U kostela v Zašové bychom měli být nejpozději ve 12.30, pak bude mše sv. Po ní jako vždy opečeme párky. Po cestě bude jako vždy zajímavý program pro malé i velké. Zvány jsou všechny generace, a nejen rodiny. Každý přece patříme do nějaké rodiny a máme za koho prosit. Plakátek s podrobnostmi visí vzadu v kostele. Těšíme se, že se nás tam opět sejde hodně, bude nám spolu dobře a vytvoříme pěkné společenství při mši sv.
- Připomínáme kněžské svěcení Pavla Obra, které bude 24. Června a primici, kterou bude mít v sobotu 1. července v Pustkovci. Prosí nás všechny o modlitbu.

Archív Ohlášek…