Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Slavnost Posvěcení chrámu


- Pán Bůh zaplať za Vaše dary na potřeby chudých v misiích. Vybralo se v Porubě 26 030.-kč
- V sobotu je slavnost Všech svatých. Mše sv. budou v Porubě v 8.00 a v 18.00, ve Vřesině v 8.30. V neděli je památka všech věrných zemřelých. Mše sv. budou jako každou neděli, odpoledne v 15.00 bude ve Vřesině na hřbitově pobožnost s modlitbami za zemřelé. V Porubě se příští neděli po mši sv. v 10.15 sejdeme u pomníku padlých sejdeme ke krátké modlitbě za ty, kteří položili život v 1. a 2. světové válce.
- Příležitost ke svátosti smíření před dušičkami bude v tomto týdnu v Porubě v úterý,středu, čtvrtek od 17.00 do 18.00, v pátek od 15.00 do 18.00. Ve Vřesině ve středu od 16.00 do 17.00.
/pastýřský list – sbírka bude během celého listopadu do pokladničky vzadu v kostele.

Archív Ohlášek…