Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Provoz během omezení

Aktuality:

Podmínky k získání odpustků v roce sv. Josefa

Poselství papeže ke dni prarodičů a seniorů 2021

  • - Vrátili jsme se do předepidemického stavu, kdy platí pořad bohoslužeb v obvyklých časech.
  • - Již neprobíhají online přenosy bohoslužeb, a proto zveme všechny k osobní účasti na eucharistické hostině.
  • - Obnovili jsme páteční svatou zpověď vždy od 16:30 do 18:00.
  • - Stále jsme našimi biskupy vyzýváni k denní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie. Navrhovaná doba společné modlitby je 20.00, lze se ale pomodlit kdykoliv.
  • - Rekonstrukce spodního patra farní budovy se chýlí ke konci. Děkujeme všem za vaše modlitby i finanční příspěvky, které jsou stále potřeba. Aktuality a fotky z rekonstrukce na Facebooku farnosti.

Ohlášky

29.neděle v mezidobí


- Začaly opět pravidelné mše sv. každou sobotu v nemocniční kapli. Začátek ve 14.30.
-Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti
-Příští neděli je sbírka na potřeby misií.
-Příští neděli při mši sv. v 10.15 se děti zapojí do přinášení obětních darů s misijní tématikou. Přijďte prosím s dětmi zvláště na tuto mši sv. Je pro děti důležité zapojovat se do misijní aktivity.
-Také bychom chtěli obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
-Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
-Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
-Ve středu jsou po večerní mši sv., tedy asi v 18.45 v kostele v Porubě Hovory o víře.

Archív Ohlášek…

Příspěvek na potřeby farnostiČíslo účtu porubské farnosti je 1646660379/0800. Je možné také využít QR kód pro platbu na této stránce (částku můžete upravit při převodu).
Číslo účtu vřesinského kostela je 234825718/0300.