Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

2.neděle v mezidobí


-Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
-Pro ty, kterým nedorazili koledníci tříkrálové sbírky je možno přispět v sakristii.
-A nabídka pro ty, kteří byli přihlášeni na poutní zájezd po stopách otce Pia, sv. Benedikta, sv. Mikuláše a do Loreta. Cestovní kancelář Palomino jej bude pořádat v tomto roce od 27.4 do 4.5. Pojedu jako duchovní doprovod. Zájemci prosím napište se v sakristii. Tam je také k vyzvednutí program zájezdu.
-Již příští sobotu 20. ledna se v domě farnosti uskuteční tradiční farní ples. Budeme velice rádi, pokud se nás při tanci a vínu sejde opět co nejvíce.
Lístky je možno zakoupit ještě dnes po mší svaté v 9 a 10:15 hodin v Porubě v kapli sv. Antonína, případhě se obrátit na paní Zdenku Markovou -Lenzovou.
Jako každý rok zároveň prosíme o pomoc...

Archív Ohlášek…