Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

24.neděle v mezidobí


-Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.Pán Bůh zaplaťa za všechny Vaše dary. Opravy interiéru kostela pokračují truhlářskými pracemi. Bylo dokončeno obložení stěn, teď bude na řadě druhá zpovědnice v předsíni kostela, pak nové boční oltáře pod sochami P. Ježíše a P.Marie. Nakonec nové skříně v kapli sv. Antonína. Malování nás čeká někdy v listopadu.
-V září opět začíná vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě zítra v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis.
-Začínají také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Jsou vždy ve čtvrtek od 16.15. Jsou zváni děvčata a chlapci od 1. třídy. Je mnohaletá zkušenost, že zapojení se do služby minist...

Archív Ohlášek…