Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

11. neděle v mezidobí


-Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 22 460.-kč. /letos-fasáda fary, přesíň kostela, zídka pod kostelem, příští rok – interiér kostela-elektroinst.,dřevěné obložení, boční oltáře, výmalba, nový koberec/.
-Dnes je sbírka pro TV Noe.
-Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti.Téma, svátost nemocných.
-Pán Bůh zaplať všem, kteří krásně připravili oslavy 20. výročí posvěcení vřesinského kostela. Vše proběhlo velmi pěkně. Při bohoslužbách v těchto dnech vděčně vzpomínáme na všechny, díky kterým náš kostel stojí- především na P. Jaroslava Studeného, pana Křesinu a pracovníky jeho firmy, tak všechny ty, kteří nesli tíhu stavby od začátku až do ko...

Archív Ohlášek…