Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Provoz během omezení

Aktuality:

Podmínky k získání odpustků v roce sv. Josefa

Poselství papeže ke dni prarodičů a seniorů 2021

  • - Vrátili jsme se do předepidemického stavu, kdy platí pořad bohoslužeb v obvyklých časech.
  • - Již neprobíhají online přenosy bohoslužeb, a proto zveme všechny k osobní účasti na eucharistické hostině.
  • - Obnovili jsme páteční svatou zpověď vždy od 16:30 do 18:00.
  • - Stále jsme našimi biskupy vyzýváni k denní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie. Navrhovaná doba společné modlitby je 20.00, lze se ale pomodlit kdykoliv.
  • - Rekonstrukce spodního patra farní budovy se chýlí ke konci. Děkujeme všem za vaše modlitby i finanční příspěvky, které jsou stále potřeba. Aktuality a fotky z rekonstrukce na Facebooku farnosti.

Ohlášky

1.neděle adventní


-V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola, v pátek památka sv. františka Xaverského, kněze.
- Je možno si zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
-Děkujeme všem, kteří jste se zasloužili o zorganizování krásného přestavení o sv. Františku. Myslím, že to bylo moc pěkné setkání.
-Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chámu a farnosti. Vybralo se 28 768.-kč
-Jako každý rok se počátkem ledna uskuteční Tříkrálová sbírka, do které se naše farnost vždy zapojuje. - Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností nebo potěšit zpěvem a dárečkem na veřejnosti, hledáme tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Při této sbírce má kdokoli z vás možnost se společně podílet na pomoci lidem v nouzi. - Koledníkem můž...

Archív Ohlášek…

Příspěvek na potřeby farnostiČíslo účtu porubské farnosti je 1646660379/0800. Je možné také využít QR kód pro platbu na této stránce (částku můžete upravit při převodu).
Číslo účtu vřesinského kostela je 234825718/0300.