Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Slavnost sv. Václava- Začalo vyučování náboženství, je možno se ještě připojit, v Porubě i ve Vřesině.
- Ve středu jedeme na sv. Hostýn. Autobus jede v 6.45 ze Vřesiny, v 7.00 od kostela v Porubě. Mši sv. budeme mít už v 9.15. Mohou přijít i napsaní náhradníci, toho, kdo se nevejde do autobusu vezmeme autem.
- V sobotu je děkanátní pouť do Frýdku. Pojede autobus ze Vřesiny v 15.30, z Poruby od kostela v 15.45. V autobuse se bude vybírat 50.-kč jízdné. V sobotu nebude v Porubě večer mše sv. Úmysl bude odsloužen při ranní mši sv. v 8.00.
- V neděli 12. října bude jako každý rok na faře v 19.00 schůzka o farních akcích v tomto školním roce. Zván je každý, kdo chce jakkoli pomoci.
- Na přání sv. otce je dnes den modliteb za biskupský synod, který má jednat o problematice rodiny v dnešním světě.
- Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině bude zpověď ve středu od 16.00 do 17.00, po mši sv. adorace.
- Moc prosíme dobrovolníky pro úklid kostela, aby mohly být zachovány skupinky .Není to zátěž, když je dostatek pomocníků a edy i skupinek . Přihlaste se prosím v sakristii nebo přímo u paní Marie Szymikové. Děkujeme za tuto velmi potřebnou pomoc.
- Občané z nábřeží podepisují petici proti zamýšlené stavbě restauračního zařízení v sousedství kostela. Podepisují ji obyvatelé v okolí i ředitelé škol, proto je zkušenost, co provoz takového zařízení představuje. V letech, kdy byl v provozu bar pod Besedou byly mnohokrát rozbity vývěsky u kostela, na zemi se povalovaly střepy z rozbitých lahví i injekční stříkačky. Od té doby, co je bar zavřen se to ani jedenkrát nestalo. Petici jsem rád podepsal a myslím, že mnozí z vás se také přidáte. Je vzadu na parapetu. Je tam i orientační plánek.

Archív Ohlášek…