Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Svátek Povýšení Sv. Kžíže- Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 24 650.-kč.
- Při dnešní sbírce jste mohli přispět na potřeby církevních škol.
- Ve středu 1. října pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se napsat v sakristii.
- V tomto týdnu začíná náboženství . Jsou vyvěšeny rozvrhy. V Porubě se vyučuje v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole.
- Začínají také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Malí ministranti se schází v 16.00 u kostela, malá schla v 16.15 na faře v učebně. Mohou se připojit děvčata do scholy a chlapci k ministrantům už od 1. třídy, budou srdečně vítáni. Mají pěkné společenství, týdenní schůzky s hrami, různé výlety, víkendové akce a letní tábor. O děti se starají mladí z naší farnosti, kteří jim věnují svůj čas a snaží se jim být vzorem. Je to děti v dnešní době velká pomoc k tomu, aby si uchovali živou víru.
- Se začátkem školního roku začínají v neděli v 109.15 opět mše sv. zaměřené více pro děti – liturgií, obsahem promluv a také zpěvem. Aby bylo možno nacvičit s dětmi písničku, aby tak mohly více prožít mši sv., prosí naše schola i my kněží, abyste, pokud možno, přišli s dětmi na tuto mši sv. a také možno-li také 10 min předem. Moc děkujeme také za Vaše děti.
- A ještě pozvání do Vřesiny – v neděli 21. Září, tedy příští neděli bude po mši sv. další misijní štrůdlování, opět ve skále. Plakátek o tom visí vzadu na nástěnce.

Archív Ohlášek…