Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

28.neděle v mezidobí


-Začal říjen, měsíc P.Marie, měsíc modlitby sv. růžence. Kéž na tuto modlitbu stále více pamatujeme, hlavně v rodinách. Je to mocná zbraň právě pro obranu manželství a rodiny.
- V neděli 29.10. v 19.00 je benefiční koncert v katedrále. Podrobnosti jsou na plakátcích na nástěnce.
- Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
- v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
- Příští neděle je misijní neděle . Sbírka bude věnována na potřeby misií. V souvislosti s tím prosíme rodiče, kdyby mohli přijít pokud možno na mši sv. v 10.15, která je více zaměřená pro děti a chvilku, asi 10 minut dříve. Schola s nimi chce nacvičit misijní hymnu. Děkujeme.
-A především – je tu milé pozvání od našich varhaníků a jejich hostů na varhanní koncert dnes...

Archív Ohlášek…