Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

29.neděle v mezidobí


29.neděle v mezidobí
-Pán Bůh zaplať za sbírku na opravy našeho chrámu. Vybralo se 29 350.kč.-
- Dnešní sbírka je věnována na potřeby misií.
- Sběr vršků z petlahví je přemístěn do kaple sv. sv. Antonína, tam je přemístěn koš k tomu určený.
-Sv. země – jsou ještě volná místa, kdo se rozhodujete, snažte se rychle, zbylá místa pak poskytneme jiným farnostem.
- Nemocní – povzbuzení pro ty, kteří se nemohou dostat do kostela kvůli nemoci a stáří – nebojte se požádat, rádi navštívíme o 1. pátcích a udělíme svátosti. Prosíme příbuzné a známé, oznamte , kde je třeba zajít. Děkujeme.
- Vzadu na stolíku jsou letáčky se stručnou informací o tom, jak je možné velmi účinně pomoci bratřím salesiánům k získání potřebného automobilu, skrze e-mail nebo sms.

Archív Ohlášek…