Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

29.neděle v mezidobí


Díky našim varhaníkům a jejich hostům za krásný varhanní koncert. Jistě mnohým udělal radost.
-Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 26 914.-kč.
- Dnes je sbírka na potřeby misií.
- v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
-Od neděle 11.11. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. příštího roku.
-Příští neděli oslavíme v Porubě slavnost posvěcení kostela.
- A ještě jedna informace z kněžského semináře. Jistě víte, že v dnešní konzumní době je palčivá otázka nových kněžských povolání. Otec rektor kněžského semináře se rozhodl pro každého z bohoslovců vybrat kněze a farní společenství, aby nad ním drželi jakýsi patronát, byli mu povzbuzením. Oslovil také mně a tím n...

Archív Ohlášek…