Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

16. neděle v mezidobí


- V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény, v úterý svátek sv. Brigity švédské, řeholnice, patronky Evropy, ve čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola, v pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie, v sobotu památka sv. Gorazda a druhů.
-Od pondělí 1. července do konce srpna jsou opět upraveny bohoslužby. V Porubě není mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nejsou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Jinak je vše beze změny.
- Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary. V tomto týdnu má začít truhlář s obkladem stěn a budeme také instalovat zbývající svítidla. Také v kapli sv. Antonína přibude nový televizor takže opět bude možno sledovat zvuk i obraz z kostela.

Archív Ohlášek…