Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme početnou partu ministrantů ve třech věkových kategoriích – malí, střední a velcí a skupiny děvčat, které tvoří scholy – velké a malé. Dětem se obětavě věnuje skupina mladých lidí jako vedoucí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.
Během školního roku je téměř každý pátek na faře společenství mladých. Během celého roku mají také své akce – duchovní obnova, víkendovky, týdenní duchovní obnova o letních prázdninách, brigáda apod.
Zájemci se mohou kamkoli připojit.

Příspěvek na potřeby farnostiČíslo účtu porubské farnosti je 1646660379/0800. Je možné také využít QR kód pro platbu na této stránce (částku můžete upravit při převodu).
Číslo účtu vřesinského kostela je 234825718/0300.

Ohlášky

19.neděle v mezidobí


-v pondělí je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, v úterý památka sv. Kláry, panny, v pátek památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho , kněze a mučedníka, v sobotu slavnost Nanebevzetí P.Marie, doporučený svátek. Mše sv. v sobotu jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině ráno v 8.30.

- Abychom dodrželi důsledně předpisy pro náš kraj, uvnitř kostela bychom měli mít stále ještě roušky.

-Pán Bůh zaplať za Vaše dary, které přichází na účet nebo dáváte v hotovosti i mimo sbírky při mši sv.


Archív Ohlášek…