Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

1.neděle adventní


-v úterý je památka sv. Františka xaverského, kněze, v pátek svátek sv. Mikuláše, biskupa, patrona naší farnosti. Mše sv. je večer v 18.00.
-Díky za pomoc při brigádě po malování kostela. Od pondělí 9.12. budeme pokládat koberce, proto nejsou zatím instalovány sochy P.Ježíše a P.Marie.
-Dnes je 1.neděle v měsíci. V kapli sv. Antonína se mění růžencová tajemství, zároveň je otevřena farní knihovna. Bude to tak i v budoucnu – vždy 1. neděli v měsíci se budou měnit růžencová tajemství a půjčovat knihy..
-/Oznámení o Alfě a prosba o pomoc……../
- Příští neděli je sbírka pro TV Noe.
- Od 1. do 14. ledna 2020 proběhne již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky a tradičně se zapojí i naše farnost. Proto se hledají dobrovolníci jak z řad dětí, které by koledovaly, tak z řad sta...

Archív Ohlášek…