Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Květná neděle


- Vzadu je farní rodina s rozpisem bohoslužeb a svátosti smíření. Příležitosti je dost, těšíme se, že nebudeme ve zpovědnici nadarmo, bude-li třeba, hodiny ještě nadstavíme.
- Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu, Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
- O velikonoční neděli bude sbírka na kněžský seminář.
- V tomto týdnu od pondělí do středy bude tedy v naší farnosti malá duchovní obnova. V pondělí v Porubě při večerní mši sv. v 18.00 bude o. Fr. Blaha hovořit o modlitbě duchovním životě, v úterý také v Porubě o. Bogdan Stepieň o svátosti smíření, ve středu o. Petr Kříbek ve Vřesině při mši sv. v 17.00 o mši sv. Všechny promluvy jsou samozřejmě pro Porubu i pro Vřesinu! Věřím, že se nás vždycky sejde hodně. Ve středu bude mše sv. i v Porubě ale jen pro ty, kteří se nemohou dostat do Vřesiny!!
- Ve středu 14. Května pojedeme na sv. Hostýn. Odjezd ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00. Přihlásit se můžete v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč.
- Ve čtvrtek 8. Května pojedeme na farní pouť rodin, tentokrát na Cvilín. Podrobnosti ještě oznámíme později.
- Na zelený čtvrtek jsme zváni i do katedrály na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů s o. biskupem, která je v 9.00.
- Otec biskup děkuje za dopisy a pozdravy, které jste mu napsali.Měl z nich velkou radost.
- Pán Bůh zaplať za organizaci velikonoční dílny, byla hezká jako vždy, také díky organizátorům letošního Jarmarku pomoci.

- Dnešním dnem vstupujeme do svatého týdne. Velikonoce neslavíme jen o velikonoční neděli, ale v celém sv. třídení, od večerní mše sv. na zelený čtvrtek na památku ustanovení eucharistie. Velký pátek je dnem přísného půstu. Vigilie na bílou sobotu je v Porubě i ve Vřesině ve 20.00.

Archív Ohlášek…