Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Aktuality:

Předvánoční zpovídání


Vánoční bohoslužby


Možnost prohlídky betléma


Vánoční bohoslužby v Ostravě


Přihláška na biřmování 2023


Nový pořad nedělních bohoslužeb

  • - Stále se modlíme za ukončení pandemie covid a také za mír na celém světě, zvláště na Ukrajině. Vhodná je na tento úmysl modlitba svatého růžence ve 20 hodin, anebo kdykoli podle vlastních možností.

Ohlášky

3. neděle v mezidobí (22.1.2023)


- V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů a v sobotu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4. nedělí v mezidobí
- Probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů, proto na tento úmysl pamatujme ve svých modlitbách
- Dnešní sbírka je na opravy našeho kostela a farnosti. Pánbůh zaplať za vaše dary
- Dnes po večerní mši svaté v 19:30 je ve farním kostele první příprava na biřmování. Více informací obdrželi přihlášení zájemci v emailu. Provázejme je svou modlitbou, stejně jako připravující i udělovatele této svátosti
- Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě ve spodním patře fary další Hovory o víře
- Farní ples letos ...

Archív Ohlášek…

Příspěvek na potřeby farnostiČíslo účtu porubské farnosti je 1646660379/0800. Je možné také využít QR kód pro platbu na této stránce (částku můžete upravit při převodu).
Číslo účtu vřesinského kostela je 234825718/0300.