Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

3.neděle v mezidobí


-V úterý je památka sv. Tomáše Akvinského, kneze a uč. církve, v pátek sv. Jana Boska, kněze, příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu. Součástí liturgie bude průvod s žehnáním svící. Můžete si přinést svíce.

- Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při sbírce na potřeby chámu. Vybralo se 23650.-kč.

-Připomínám, že pravidelná páteční adorace začíná až od 16.30. V pondělí ráno je adorace jako doposud od 6.20 do 6.50.

-Ptali jste se mě někteří, zda letos někam opět nepojedeme. Máme dvě nabídky kam jet na společný poutní zájezd: Buď 1/ po stopách sv. Pavla – sedm církevních obcí + Istambul a další místa letecky od 14. září. Cena 25 500.-
-Zdá se, že pokud letos pojedeme na společný zájezd, bude to 10 denní zájezd do letoviska Belaria s každodenn...

Archív Ohlášek…