Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

33.neděle v mezidobí


-ve čtvrtek je památka Zasvěcení P.Marie v Jeruzalémě, v pátek památka sv. Cecilie, panny a mučednice.
-Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. -Od zítřka se bude malovat kostel. Práce proběhne ve dvou týdnech. Příští týden bude vymalována sakristie, kaple a boční kůr. V dalším týdnu od 25.11. se bude malovat loď kostela. V následujícím týdnu budou ještě bohoslužby denně v 18.00 v kostele, v týdnu od 25.11 . budou v Domě farnosti. Nedělních bohoslužeb se malba nebude nijak týkat. - V sobotu 23. listopadu bude brigáda. Uklidíme před zimou okolí kostela a fary. Zároveň uklidíme vymalovanou sakristii, kapli a kůr. Prosím proto, aby nás přišlo více, ať vše stihneme a nedře se několik lidí....

Archív Ohlášek…