Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

6.neděle v mezidobí


-V sobotu jen svátek stolce sv. apoštola Petra

-Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.
- Na začátku postní doby jsme zváni na Představení Moravských pašijí Víti Marčíka staršího a mladšího v sobotu 29.2. v 15.00 hodin v Porubském kostele. Může to být pěkná součást naší postní přípravy. Podrobnosti jsou na plakátcích.

-Připomínám poutní zájezd, vypadá to, že letos pokud pojedeme tak do Itálie. V sakristii je program zájezdu. Kdo máte zájem, zkuste se rozhodnout co nejdříve, ať se může zájezd objednat.

- sbírka příští neděle je haléř sv. Petra.

-Děti si mohou vyzvednout týdeníček. Je opět i verze pro starší.

Archív Ohlášek…