Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Květná neděle


-Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
-Příští neděli je sbírka na potřeby kněžského semináře.
- Další schůzka rodičů a dětí k 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek 25. dubna po mši sv. v kostele v Porubě.
-Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat.
- Dnes odpoledne od 15.00 proběhne v Domě farnosti tradiční velikonoční dílna. Chtěli bychom, aby se i tato akce stávala stále více setkáním všech generací. Bude možno uplést pomlázku, upéct perníčky, vytvořit kraslice či jiné ozdoby, ale také jen posedět, pobesedovat. Všichni jsou tedy srdečně zváni. Další podrobnosti jsou na plakátku.
- Vzadu si můžete vyzvednout pořad velikonočních bohoslužeb...

Archív Ohlášek…