Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Slavnost seslání Ducha Svatého


Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti. Zván je každý, kdo se chce rozvíjet v životě z víry a pěkné společenství. Na věku nezáleží.
- A ve středu 23.května jedeme na Sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč. Ještě jsou nějaká volná místa.Vyjíždíme v 6.45 ze Vřesiny, v 7.00 z Poruby od kostela.
- od neděle 3.6. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
-Kdo jste si objednali DVD z pohřbu otce Michala Jadavana, můžete si jej vyzvednout v sakristii.
- Při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti se vybralo 30 540.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
-Sbor naší farnosti nás zve na Svatodušní koncert, který se uskuteční dnes v 19.00 hodin v porubském kostele.

Archív Ohlášek…