Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

2.neděle adventní


-Ve čtvrtek je památka sv. Lucie, v pátek sv. Jana od Kříže.
- Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
-Ve farním kostele je opět rozšířena možnost adorace před Nejsvětější svátostí. Každý pátek bude vystavena Nejsvětější svátost opět od 15.00 hodin do večerní mše sv. Vzadu na nástěnce je možno zapsat si hodinu, kdy a který pátek můžete být v kostele. Od 15.00 do 17.00 je třeba zajistit, aby někdo byl v kostele. Děkujeme. Možnost adorace je také každé pondělí ráno půl hodiny od 6.15 do 6.45.
-Dnes jsme zváni na farní poutní setkání v Domě farnosti. Ve 12.00 je zabijačkový oběd, který jste si mohli objednat. I ti, kdo si jej neobjednali jsou zváni od 14.00 na další program, který bude pokračovat po celé odpoledne. Ve 14.15 je komentovaná prohlídka výstavy o sv....

Archív Ohlášek…