Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Jan Zelenka.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

2.neděle adventní


- Chceme Vás také všechny ( farníky Poruby i Vřesiny) pozvat dnes na již tradiční setkání farnosti o svátku sv. Mikuláše. Je to naše farní pouť.
Celoodpolední program začne společným zabijačkovým obědem. Potom bude možno posedět v předsálí, povídat si a zazpívat při harmonice. Pro děti bude v sále skákací hrad a další program. Dále v 15.30 bude divadelní představení pro velké i malé Váti Marčíka mladšího: Vánoční příběh. Na závěr mezi nás přijde i svatý Mikuláš, aby nás povzbudil a obdaroval, hlavně děti. Chceme poprosit ty kteří hrají na elektrické varhánky, kytary, basu aby si nástroje vzali sebou a připravili písničky pro dobrou náladu. Je možno samozřejmě přijít až na odpolední program.
Prosíme maminky a babičky o napečení buchet , ať máme něco sladkého ke kávě. Také prosíme dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu dnes od 18 hodin. A také pomocníky při roznášení jídla, umývání nádobí, přemístění stolů, židlí…
Věřím, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
- I letos proběhne v naší farnosti vánoční jarmark. V Porubě o 3.neděli adventní, ve Vřesině o 4. neděli adventní. Prosíme opět o různé dárky, ozdoby, ručně vyrobené drobnosti, které budeme moci nabídnout. Přineste je do kaple sv. Antonína . Obdarujeme tak své blízké i chudé v misijních zemích.
-Každou adventní sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
-Vzadu je ještě farní časopis s adventní přípravou. Je hlavně pro děti, ale mohou se o ni snažit všechny generace. Kdo ji chcete konat s dětmi, vyzvedněte si prosím k tomu materiál, který je také vzadu.
-Zítra v 16.30 je v Porubě adventní koncert základní umělecké školy v Pustkovci.
- Nakonec NABÍDKA POUTÍ: 1/ je to jednak pouť do Sv. země v pěkném termínu od 7. do 14.3. Někteří se ptáte jestli nepojedeme do Sv. země. Celý autobus jako farnost těžko dáme dohromady, toto je příležitost jet na pěknou pouť s osvědčenou CK Palomino.
2/ Bude-li zájem, jeli bychom jako farnost v říjnu příštího roku do Itálie po stopách otce Pia, sv. Benedikta a sv. Mikuláše. Také bychom navštívili Loreto, absolvovali jednodenní prohlídku Benátek i další místa.
K oběma poutím jsou k dispozici letáky v sakristii. Kdo by měl zájem o Sv. zemi, je třeba se přihlásit co nejdříve přímo telefonicky u cestovní kanceláře.

Archív Ohlášek…