Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách Římskokatolické farnosti Ostrava-Poruba

Jsme rádi, že jste navštívili naši internetovou stránku a doufáme, že zde naleznete to co hledáte. Farnost Poruba zahrnuje kostel sv. Mikuláše v Porubě a kostel sv. Antonína ve Vřesině. O duchovní správu se zde starají o. Josef Gazda a o. Pavel Marek.

Mládež ve farnosti

V naší farnosti máme asi 70 ministrantů a 50 členů schol – velké a malé kterým se obětavě věnuje početná skupina mladých lidí. Pořádají pro ně týdenní schůzky, víkendové pobyty a letní tábory o velkých prázdninách.
Děkujeme jim i všem rodičům, ve kterých mají podporu.

Nejbližší plány farnosti

Byla dokončena poslední fáze generální opravy našeho chrámu – nová kanalizace a dlažba kolem kostela. Chtěli bychom poděkovat všem dobrodincům, kterých bylo mnoho. Podstatná část oprav mohla být vykonána díky darům mnohých, kteří dávají nejen z přebytků. Pán Bůh zaplať!
Opravy stály celkem asi 6 500 000.-kč. Do nového roku nám zůstane dluh cca 2 200 000.-kč. Proto je vítán každý Váš dar, i zakoupení symbolických dlaždic, které budou stále k dispozici v sakristii. Ptáte se někteří na číslo běžného účtu farnosti. Máme účet u České spořitelny, číslo 1646660379/0800.
Pokud se týká výhledu do budoucna: prioritou je splatit dluh. Také nás čeká oprava fasády farní budovy a jiné drobnější opravy a úpravy v okolí fary, aby celý areál byl stále pěknější.

Ohlášky

Slavnost Nejsvětější Trojice


-Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti.
-Díky všem, kteří jste připravili pěkný svatodušní koncert.
-Díky také všem organizátorům Noci kostelů. Pomáhalo mnoho lidí, jistě to nebyla marná práce. Zúčastnilo se mnoho návštěvníků.
- Od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
-Ve čtvrtek prožijeme Slavnost Těla a Krve Páně. V Porubě je mše sv. v 18.00, ve Vřesině v 17.00.Po ní adorace a svátostné požehnání.
-Začali jsme se modlit novénu k Duchu sv. za naše biřmovance, vždy po večerní mši sv. Adorace v pátek po mši sv. bude také za naše biřmovance a ti jsou na ni srdečně zváni. Bude asi do 20.30. Bude to takový duchovní závěr jejich přípravy.
-Příští neděli b...

Archív Ohlášek…