Farnost
sv.Mikuláše a sv.Antonína

Ohlášky


 • 4. neděle postní [Laetare - radostná] (19.3.2023)

  - V pondělí oslavíme slavnost sv. Josefa, přesunutou z dnešní neděle. Mše svaté budou v Porubě v 18 a ve Vřesině v 17 hodin. V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá z této slavnosti bude pouze v Porubě ráno v 8 hodin. Večerní mše svatá bude z nadcházející neděle. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 5. nedělí postní
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Děkujeme za všechny vaše dary, kterými naši farnost podporujete
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
  - Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
  - Moc děkujeme všem kdo připravili a zúčastnili se Modlitebního mostu ve Vřesině, spojeného s akcí 24 hodin pro Pána
  - Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty, která se uskuteční dnes v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
  - Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele příští sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Zapisovat se na oběd můžete do úterý v sakristii nebo na farních stránkách. Druhá obnova pro muže bude v neděli 26. března v Pustkovci. Více informací je na plakátcích
  - Dnes probíhá tradiční MISIJNÍ KOLÁČ, jehož výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Děkujeme všem ochotným hospodyňkám i pekařům za napečení koláčků či buchet. Před kostelem si můžete nabídnout a přispět na misie
  - Příští neděli zveřejníme rozpis svátostí smíření v předvelikonočním týdnu a pořad bohoslužeb během Velikonoc. Už dopředu avizujeme, že letos se nebude v Porubě zpovídat na Velký pátek dopoledne, jak tomu bývalo zvykem. Místo toho nabídneme blok zpovědí na Zelený čtvrtek během adorace v Getsemanech
  - Svátost nemocných budeme udělovat ve Vřesině ve středu 29. a v Porubě v pátek 31. března při večerní mši svaté. Před tím bude rozšířená možnost svátosti smíření
  - V sobotu 1. dubna proběhne velký předvelikonoční úklid farního kostela. Přijďte, prosím, ať máme na Velikonoce krásně čisto. Začneme po ranní mši svaté v 8:45
  - Příští víkend dojde ke změně času ze zimního na letní. Proto na mši nezaspěte!

 • 3. neděle postní (12.3.2023)

  - V pondělí si připomeneme 10 výročí zvolení papeže Františka. Vzpomeňme na něj v modlitbě, aby mu Bůh dal sílu a moudrost pro další vedení církve. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 4. nedělí postní, nedělí radostnou
  - Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
  - Ve Vřesině probíhá každý měsíc Modlitební most – aktivita, při níž je 24 hodin otevřen kostel pro osobní modlitbu. V měsíci březnu spojíme tuto aktivitu s akcí 24 hodin pro Pána, kdy bude po celý čas v kostele vystavena Nejsvětější svátost. Akce proběhne od pátku 17. března od 7 hodin ráno do soboty 18. března do 7 hodin. Chcete-li se zapojit do adorační služby, která je po jednotlivých hodinách, vzadu na nástěnce je kontakt na paní Kachlovou, která službu zaštiťuje
  -Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty, která se uskuteční příští neděli 19. března v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
  - Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele v sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Zapisovat se na oběd můžete v sakristii nebo na farních stránkách. Druhá obnova proběhne v neděli 26. března v Pustkovci a je určena mužům. Více informací je na plakátcích
  - Mladí ve věku 15–20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který nabízí prostor pro poznávání a prohloubení víry, možnost sdílení a povzbuzení při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích
  - Příští neděli proběhne tradiční MISIJNÍ KOLÁČ, jehož výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Prosíme všechny ochotné a schopné hospodyňky či pekaře o napečení koláčků nebo buchet. Přinášet je můžete v Porubě před kteroukoli mší svatou do kaple sv. Antonína a ve Vřesině přede mší do ministrantské místnosti

 • 2. neděle postní (5.3.2023)

  - V postní době probíhají křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 3. nedělí postní
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
  - Ve středu výjimečně nebudou Hovory o víře
  - V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky. Chcete-li během postní doby ušetřit nějakou částku pro potřebné, můžete si kasičku v sakristii vyzvednout. Účel i odeslání peněz na něj si zajišťuje každý osobně
  - Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty sv. Antonína Paduánského, která se uskuteční v neděli 19. března v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
  - Ve Vřesině probíhá každý měsíc Modlitební most – aktivita, při níž je 24 hodin otevřen kostel pro osobní modlitbu. V měsíci březnu spojíme tuto aktivitu s akcí 24 hodin pro Pána, kdy bude po celý čas v kostele vystavena Nejsvětější svátost. Akce proběhne od pátku 17. března od 7 hodin ráno do soboty 18. března do 7 hodin. Zapisovat se na adorační službu můžete ve Vřesině kostele u zpovědnice
  - Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele v sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Druhá proběhne v neděli 26. března v Pustkovci a je určena mužům. Více informací je na plakátcích
  - Mladí ve věku 15–20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který jim nabídne prostor pro poznávání a prohloubení své víry, možnost sdílet se a povzbudit se při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích
  - Děti a středoškolská mládež v Ostravě mají v tomto týdnu jarní prázdniny. Proto nebude náboženství, schůzky a čtvrteční mše svatá nebude se zaměřením pro děti. Dětem, rodičům i učitelům přejeme, aby si odpočinuli a nabrali nových sil

 • 1. neděle postní (26.2.2023)

  - Ve středu jsme vstoupili do postní doby, v níž se připravujeme na Velikonoce. Pokud jste se nemohli účastnit mše na Popeleční středu, můžete přijmout popelec ještě dnes po mši svaté. Křížové cesty probíhají v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 2. nedělí postní
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
  - Při sbírce minulou neděli na Svatopetrský Haléř se vybralo v Porubě 18 685 Kč a ve Vřesině 8 035 Kč. Velké Pánbůh zaplať za vaše dary
  - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace
  - V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky. Chcete-li během postní doby ušetřit nějakou částku pro potřebné, můžete si kasičku v sakristii vyzvednout. Účel i odeslání peněz na něj si zajišťuje každý osobně
  - Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty sv. Antonína Paduánského, která se uskuteční v neděli 19. března v 16 hodin. Místo se upřesní. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
  - Naše biskupství nabízí postní výzvu v podobě modlitby na konkrétní úmysly. Obsahem výzvy je četba evangelia daného dne, modlitba desátku na daný úmysl a modlitba na úmysl sv. otce. Listy s rozepsanými úmysly jsou k rozebrání vzadu

 • 7. neděle v mezidobí (19.2.2023)

  - V týdnu vstoupíme do postní doby Popeleční středou. Je to den přísného postu od masa a máme si také něco odříct z lásky ke Kristu, abychom dobře vstoupili do doby duchovní přípravy na Velikonoce. Na Popeleční středu jsou mše svaté v Porubě v 6:30 a v 18 hodin, ve Vřesině v 17 hodin. Začínají také křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu přede mší svatou a v neděli po mši svaté. V postní době jsou také ranní mše svaté v sobotu v 8 hodin v Porubě. Příští neděle je 1. nedělí postní
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
  - Při sbírce minulou neděli na potřeby našeho kostela a farnosti se vybralo v Porubě 21 190 Kč a ve Vřesině 9 960 Kč. Dnešní sbírka je na Svatopetrský Haléř. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše dary
  - Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se zúčastnili, a především kdo připravili včerejší farní ples. Bylo to velmi krásné a milé setkání, při němž jsme se pobavili a zároveň povzbudili v náročné době, kterou prožíváme. Prosíme dobrovolníky, kteří by pomohli s úklidem po plese, aby přišli do Domu farnosti v 11:15. Díky
  - Ve středu proběhnou v suterénu fary další Hovory o víře, tentokrát v 19 hodin
  - Tento pátek 24. února uplyne rok od začátku války na Ukrajině. Proto se v tento den budeme po mši svaté ve farním kostele modlit za mír při společné adoraci. Můžeme na tento úmysl obětovat také půst na Popeleční středu
  - Olomoucké Centrum mládeže Archa nabízí dětem od 8 do 14 let možnost prožít jarní prázdniny na křesťanském táboře v Rajnochovicích. Více informací najdete vzadu na plakátku

 • 6. neděle v mezidobí (12.2.2023)

  - V pátek 17. února si připomeneme první výročí úmrtí o. biskupa Františka Václava Lobkowicze. V tento den jsme též srdečně zváni do katedrály na mši svatou v 17 hodin, při níž si spolu s o. biskupem Martinem toto výročí připomeneme. Příští neděle je 7. nedělí v mezidobí
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Příští neděli proběhne sbírka na Svatopetrský Haléř. Pánbůh zaplať za všechny vaše dary
  - Tuto sobotu 18. února jste srdečně zváni na Farní ples. Lístky můžete zakoupit ještě dnes po všech mších svatých v Porubě v kapli sv. Antonína za jednotnou cenu 350 Kč. A ještě dnes můžete přinášet do kaple sv. Antonína v Porubě dary do tomboly. Děkujeme
  - V pátek 24. února si připomeneme smutné výročí začátku války na Ukrajině. Proto se v tento den budeme po mši svaté ve farním kostele modlit za mír při společné adoraci. Můžeme na tento úmysl obětovat také půst na Popeleční středu
  - Olomoucké Centrum mládeže Archa nabízí dětem od 8 do 14 let možnost prožít jarní prázdniny na křesťanském táboře v Rajnochovicích. Více informací najdete vzadu na plakátku

 • 5. neděle v mezidobí (5.2.2023)

  - V pondělí je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v pátek památka sv. Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. nedělí v mezidobí
  - Dnes po mších svatých bude možné přijmout svatoblažejské požehnání
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
  - Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě v suterénu fary další Hovory o víře
  - Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Všichni jste srdečně zváni na Farní ples, který proběhne v sobotu 18. února. Lístky můžete zakoupit dnes po všech mších svatých v Porubě v kapli sv. Antonína a ve Vřesině v sakristii za jednotnou cenu 350 Kč. Pokud někdo nemá hotovost s sebou, může se alespoň zapsat na rezervační list. A až do 12. února pak můžete přinášet do kaple sv. Antonína v Porubě dary do tomboly. Zároveň ale prosíme, aby šlo o věci, které bychom sami chtěli vyhrát, ne takové, kterých se potřebujeme zbavit. Děkujeme
  - Vyšlo únorové číslo diecézního časopisu OKNO. Uvnitř se dočtete třeba o práci nemocničních kaplanů a najdete tam také připomínku první výročí úmrtí o. biskupa Františka Václava Lobkowicze. V letošním roce jsme snížili počet objednaných kusů pro úbytek zájmu o toto periodikum. Pokud by se ale našli noví čtenáři a výtisky nestačily, kontaktujte o. Pavla
  - Děkujeme všem, kteří se letos jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky. V Porubě se vybralo 188 737 Kč a ve Vřesině 93 606 Kč. Všem koledníkům i organizátorům patří velký dík za jejich oběť v podobě věnovaného času i vynaloženého úsilí, které pomohou potřebným a určitě budou odplaceny Božím požehnáním
  - Srdečně jste zváni do Vřesinského kostela na Modlitební most, který proběhne z pátku 10. na sobotu 11. února. Rozpis je vzadu u zpovědnice, proto prosíme, abyste se zapisovali. Čas strávený v Boží blízkosti může být jak prostorem pro načerpání nových sil a odpočinkem od shonu dnešní doby, tak také místem pro řešení životních otázek a svěření svých starostí Kristu

 • 4. neděle v mezidobí (29.1.2023)

  - V úterý je památka sv. Jana Boska, kněze, ve čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. V pátek si připomeneme sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 5. nedělí v mezidobí. Po mších svatých bude možné přijmout svatoblažejské požehnání
  - Sbírka z minulé neděle na potřeby našeho kostela a farnosti vynesla v Porubě 19 205 Kč, ve Vřesině 6 353 Kč. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše dary. Zároveň připomínáme, že pokud dal někdo farnosti v loňském roce konkrétní finanční dar, může mu farnost poskytnout potvrzení o daru, které pak uplatní při odpočtu ze základu daně. Pro vydání tohoto potvrzení se obracejte na o. Pavla
  - Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování. Provázejme biřmovance svou modlitbou, stejně jako připravující i udělovatele této svátosti
  - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši sv. bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace. V sobotu bude ve farním kostele ranní mše svatá v 8 hodin
  - Farní ples letos proběhne v sobotu 18. února. Už jen do 31. ledna je vstupné pro studenty a seniory od 65 let 200 Kč a pro ostatní 300 Kč. Od 1. února pak bude jednotná cena pro všechny 350 Kč. Lístky je možné zakoupit dnes po všech mších svatých v Porubě v kapli sv. Antonína a ve Vřesině v sakristii. Pokud někdo nemá hotovost s sebou, může se alespoň zapsat na rezervační list. A až do 12. února pak můžete přinášet do kaple sv. Antonína v Porubě dary do tomboly. Zároveň ale prosíme, aby šlo o věci, které bychom sami chtěli vyhrát, ne takové, kterých se potřebujeme zbavit. Děkujeme
  - Vzadu jsme pro vás doplnili k rozebrání Duchovní závěť papeže Benedikta. Najdete ji také na stránkách farnosti
  - Zkouška chrámového sboru ve Vřesině proběhne ve středu v 18 hodin v knihovně
  - Otec biskup Martin nám posílá výzvu k přihláškám do semináře. Prosí nás o modlitbu na tento úmysl a povzbuzuje mladé muže, aby se nebáli na tuto výzvu odpovědět. Možná právě ve světle současných událostí můžeme vidět, jak jsou lidé kolem nás ohrožováni lží, strachem, nenávistí a vším dalším zlem, proti němuž se můžeme bránit jen láskou a rozhodným následováním Krista. Ti, kdo jej následují celým svým životem i ve svém povolání, jsou šťastní – tedy blahoslavení. Text celé výzvy je na nástěnkách a stránkách farnosti

 • 3. neděle v mezidobí (22.1.2023)

  - V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů a v sobotu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Příští neděle je 4. nedělí v mezidobí
  - Probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů, proto na tento úmysl pamatujme ve svých modlitbách
  - Dnešní sbírka je na opravy našeho kostela a farnosti. Pánbůh zaplať za vaše dary
  - Dnes po večerní mši svaté v 19:30 je ve farním kostele první příprava na biřmování. Více informací obdrželi přihlášení zájemci v emailu. Provázejme je svou modlitbou, stejně jako připravující i udělovatele této svátosti
  - Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě ve spodním patře fary další Hovory o víře
  - Farní ples letos proběhne v závěru plesové sezóny, tedy v sobotu 18. února. Vstupenky se prodávají ode dneška ve dvou vlnách: do 31. ledna je vstupné pro studenty a seniory od 65 let 200 Kč a pro ostatní 300 Kč. Od 1. února bude jednotná cena 350 Kč. Více informací je na plakátcích
  - Vzadu je pro vás připravena k rozebrání Duchovní závěť papeže Benedikta. Najdete ji také na stránkách farnosti. Jde o velice krásné rozloučení a potvrzení celého papežova životního úsilí

 • 2. neděle v mezidobí (15.1.2023)

  - V úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a začíná týden modliteb za jednotu křesťanů – proto na tento úmysl pamatujme ve svých modlitbách. V sobotu je památka sv. Anežky, panny a mučednice. Příští neděle je 3. nedělí v mezidobí a je to neděle Božího slova
  - Příští neděli proběhne sbírka na opravy našeho kostela a farnosti
  - Dnes je poslední den, kdy probíhá tříkrálová sbírka. Přispět můžete také do pokladničky v sakristii. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili koledování a zajistili koordinaci
  - První setkání biřmovanců bude v pátek 20. ledna na faře a v neděli 22. ledna v 19:30 ve farním kostele. Více informací obdrželi přihlášení zájemci v emailu. Provázejme svou modlitbou biřmovance, připravující i udělovatele této svátosti
  - Od nového roku se mění cena tiskovin. Časopis Světlo stojí nově 18 Kč a Katolický týdeník 20 Kč
  - Farní ples letos proběhne v závěru plesové sezóny, tedy v sobotu 18. února. Vstupenky se budou prodávat od neděle 22. ledna ve dvou vlnách: do 31. ledna je vstupné pro studenty a seniory od 65 let 200 Kč a pro ostatní 300 Kč. Od 1. února bude jednotná cena 350 Kč. Více informací je na plakátcích

 • Svátek Křtu Páně (8.1.2023)

  - Dnešek je posledním dnem doby Vánoční. Zítřkem začíná liturgické mezidobí. Příští neděle je 2. nedělí v mezidobí
  - Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě ve spodním patře fary další Hovory o víře
  - Až do 15. ledna probíhá tříkrálová sbírka. Přispět můžete také do pokladničky v sakristii. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili včerejšího společného koledování, zajistili koordinaci a připravili oběd pro koledníky
  - K přípravě na svátost biřmování se přihlásilo 32 zájemců. V týdnu obdrží první informace na emailové adresy, které do přihlášek uvedli. Samotné udílení biřmování bude v sobotu 3. června
  - Od nového roku se mění cena tiskovin. Časopis Světlo stojí nově 18 Kč a Katolický týdeník 20 Kč
  - Farní ples letos proběhne v závěru plesové sezóny, tedy v sobotu 18. února. Vstupenky se budou prodávat od neděle 22. ledna ve dvou vlnách: do 31. ledna je vstupné pro studenty a seniory od 65 let 200 Kč a pro ostatní 300 Kč. Od 1. února bude jednotná cena 350 Kč

 • Slavnost Matky Boží Panny Marie

  - Dnešek je posledním dnem Vánočního oktávu. V pondělí je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, v pátek slavnost Zjevení Páně. Mše svaté budou v Porubě v 6:30 a v 18 hodin, ve Vřesině v 17 hodin. Příští neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí doba Vánoční
  - Toto úterý 3. ledna jste zváni v 18 hodin do kostela sv. Václava v centru, kde se koná koncert Kněžské gregoriánské scholy, v níž zpívá náš o. Pavel a také bývalí kaplani o. Jan Zelenka a o. Vojtěch Janšta. Vstupné je příspěvkem do TK sbírky
  - Tuto sobotu 7. ledna v 15:30 bude v našem kostele Vánoční koncert s názvem „Vánoce v nás“. Mezi hudebníky budou také někteří z mládeže naší farnosti
  - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši sv. bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace
  - Ode dneška do 15. ledna probíhá tříkrálová sbírka. Společné koledování v naší farnosti bude tuto v sobotu 7. ledna. Začne ranní mší svatou v 8 hodin, při níž dostanou koledníci požehnání pro svou misijní cestu a zakončí jej společný oběd
  -Dnes je poslední den, kdy se lze přihlásit k biřmování buď v sakristii nebo přes online formulář na webu farnosti. Udílení biřmování bude v sobotu 3. června

 • Slavnost Narození Páně (25.12.2022)

  - Vstoupili jsme do Vánočního oktávu. V pondělí je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v úterý svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve středu svátek Mláďátek, mučedníků, v pátek svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa a příští nedělí vstoupíme do nového roku Slavností Matky Boží, Panny Marie
  - Minulou neděli se při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti vybralo v Porubě 22 960 Kč a ve Vřesině 6 400 Kč. Velké Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary ve sbírkách i v osobních darech, které jste hlavně na konci roku farnosti věnovali
  - Vzadu je k dispozici vánoční dvojčíslo časopisu Světlo, které stojí 32 Kč a Vánoční číslo Katolického týdeníku, které stojí 30 Kč
  - Dnes odpoledne jsme zváni na tradiční Zpívání u jesliček, které začne v Porubě v kostele v 16 hodin. Přijďme poslechem i zpěvem koled oslavit Kristovo narození
  - Ve středu 28. a ve čtvrtek 29. prosince bude od 13 hodin otevřen náš kostel těm, kdo by se chtěli přijít podívat na Betlém a vánoční výzdobu mimo bohoslužby. Prosíme o zajištění hlídací služby, kde už chybí obsadit jen pár volných míst. Rozpis je v sakristii, zapisovat se lze po půlhodinách nebo hodinách
  - Ve středu 28. prosince v 18 hodin proběhne ve Vřesině v kostele Vánoční koncert
  - V úterý 3. ledna jste zváni v 18 hodin do kostela sv. Václava v centru, kde se koná tříkrálový koncert Kněžské gregoriánské scholy, v níž zpívá náš o. Pavel a také bývalí kaplani o. Jan Zelenka a o. Vojtěch Janšta. Vstupné je příspěvkem do sbírky
  - V sobotu 7. ledna v 15:30 bude v Porubě kostele Vánoční koncert s názvem „Vánoce v nás“. Mezi hudebníky budou také někteří z mládeže naší farnosti
  - Zájemci o svátost biřmování se mohou do příští neděle 1. ledna přihlašovat v sakristii nebo přes online formulář na webu farnosti. Samotné udílení biřmování pak bude v sobotu 3. června
  - Děkujeme všem, kdo přichystali adventní přípravu pro děti, snídaně po rorátních mších a těm, kdo zorganizovali Misijní kavárnu a prodej vánočních přání minulou neděli. Celkem se na misie vybralo 13 591 Kč. Moc děkujeme
  - Také děkujeme těm, kdo přispěli k tomu, aby Vánoce v naší farnosti vypadaly takto nádherně, jak je můžeme prožívat. Od zajištění stromků, výzdoby a úklidu kostela, přes varhaníky, zpěváky, kostelníky a ministranty, až po ty, kteří cokoli udělali ve skrytosti. A také patří velký dík vám všem, kteří jste využili svátost smíření v minulém týdnu a přišli na vánoční bohoslužby. Ať radost z Kristova narození naplňuje srdce i život každého z nás a my ji s odvahou šíříme v tomto světě

 • 4. neděle adventní

  - Příští neděli vstoupíme do doby Vánoční slavností Narození Páně
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti
  - V úterý v 6:45 jsou poslední roráty doby adventní. V sobotu už ranní mše nebude
  - Chceme poděkovat všem, kteří v uplynulém týdnu jakkoli přiložili ruku dílu ve farnosti. Mládeži za přípravu a vedení Večera chval, a také všem ochotným, kteří pomáhali s odklízením sněhu
  - Vzadu je k rozebrání vánoční Farní rodina. Najdete v ní přehled vánočních bohoslužeb, rozpis zpovídání v nadcházejícím týdnu a také vánoční přání, které může posloužit třeba jako dárek pro vaše sousedy. Kdo by chtěl více než 2 přání, jsou ještě k dispozici navíc. Návod a více informací je na zadní straně Farní rodiny
  - Příští neděli jsme zváni na tradiční Zpívání u jesliček, které začne v našem kostele v 16 hodin. Přijďme poslechem i zpěvem koled oslavit Kristovo narození
  - Chceme během doby vánoční otevřít kostel těm, kdo by se chtěli přijít podívat na Betlém a vánoční výzdobu mimo bohoslužby. Bude to možné ve středu 28. a ve čtvrtek 29. prosince odpoledne. Aby mohl být kostel otevřen, prosíme o zajištění hlídací služby. Rozpis je v sakristii, zapisovat se lze po půlhodině nebo hodině
  - Tradičně prosíme o balíčky s přesně pěti kusy cukroví pro seniory v domově důchodců. Nosit je můžete do kaple sv. Antonína do 22. prosince. Děkujeme za Vaše dary
  - Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlašovat v sakristii nebo přes online formulář na webu farnosti. Přihlašování se uzavírá 1. ledna. Samotné udílení biřmování pak bude v sobotu 3. června

 • 3. neděle adventní (11.12.2022)

  - V úterý je památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve středu památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle bude 4. nedělí adventní
  - Příští neděli bude sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Již se zapisují úmysly na mše svaté na první pololetí příštího roku
  - V adventu jsou v Porubě rorátní mše svaté v sobotu v 8 hodin, a zvláště pro děti v úterý v 6:45 – po mši dostanou děti také něco dobrého na cestu do školek a škol
  - Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě ve spodním patře fary další Hovory o víře
  - V sobotu v 19 hodin jste zváni do našeho kostela na Večer chval. Součástí bude přímluvná modlitba a možnost již předvánoční zpovědi
  - Děkujeme za dary, jimiž jste v hmotné sbírce podpořili ukrajinské uprchlíky v Ostravě. Sbírku lze dále sledovat na webových stánkách farnosti Stará Bělá
  - Děkujeme také těm, kteří připravili letošní mikulášskou – od organizátorů, přes divadelníky až po ty, kdo připravili pohoštění, či jakkoli jinak pomohli. Akce se velmi povedla a byla po covidové odmlce opět milou vzpruhou pro naši farnost
  - Do tohoto pátku prosíme o vytvoření vlastnoručních vánočních přání, která přinášejte v Porubě do kaple sv. Antonína a ve Vřesině do sakristie. Příští neděli se budou prodávat a výtěžek půjde na misie. Místo jarmarku bude po dopoledních mších možné posedět na faře u kávy, čaje nebo klasického punče. Tato kavárna tak bude i příležitostí prohlédnout si zrekonstruované spodní patro fary, které mnozí z vás po opravách ještě neviděli
  - Příští rok bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. K jejímu přijetí je zván každý pokřtěný katolík starší 15 let, který touží prohloubit svůj vztah s Bohem a je odhodlán vydávat svědectví o Kristu v tomto světě. Zájemci se mohou přihlašovat v sakristii nebo přes online formulář na webu farnosti. Přihlašování se uzavírá na Nový rok, tedy 1. ledna 2023
  - Tradičně prosíme o balíčky s přesně pěti kusy cukroví, které seniorům v domově důchodců v Mariánských Horách předá naše mládež. Nosit je můžete do Poruby do kaple sv. Antonína do večera 22. prosince. Děkujeme za Vaše dary
  - Od 1. do 15. ledna proběhne Tříkrálová sbírka. Zájemci o vedení skupinek a koledníci ať se zapisují v sakristii
  - Dnes odpoledne se v 15:30 v Domě farnosti koná Valná hromada spolku Katolický lidový dům v Porubě. Budeme řešit budoucnost samotného Domu farnosti i spolku, proto srdečně zveme všechny členy i farníky ochotné zapojit se

 • 2. neděle adventní (4.12.2022)

  - V úterý je slavnost sv. Mikuláše, patrona našeho kostela a farnosti, ve středu památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, a ve čtvrtek slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek. Mše svaté budou ve Vřesině v 17 hodin, v Porubě v 18 hodin. Příští neděle bude 3. nedělí adventní
  - V sakristii se již zapisují úmysly mše svaté na první pololetí příštího roku
  - V adventu jsou v Porubě rorátní mše svaté v sobotu v 8 hodin, a zvláště pro děti v úterý v 6:45 – po mši dostanou děti také něco dobrého na cestu do školek a škol
  - Ještě dnes můžete do 11:30 přispět do hmotné sbírky pro ukrajinské uprchlíky pobývající v Ostravě. Dary noste do kaple sv. Antonína
  - Dnes proběhne společné mikulášské odpoledne v Domě farnosti. Po oběde následuje v 15 hodin pohádka v podání naší mládeže a společné posezení. Ti, kdo si objednali oběd, jsou vítáni od 11:30. Poplatek za oběd se bude vybírat u vstupu. Po obědě je vstup volný. Hospodyňky prosíme o přinesení drobného občerstvení
  - Moc děkujeme všem, kdo včera přišli pomoct s hrabáním listí kolem kostela. Máme na zimu krásně uklizeno, a i přes menší počet účastníků se vše zvládlo
  - Příští neděli 11. prosince bude v 15:30 v Domě farnosti Valná hromada spolku Katolický lidový dům v Porubě. Všichni členové i farníci jsou srdečně zváni
  - O 4. neděli adventní bude možné si zakoupit vánoční přání, která můžete vlastnoručně vyrobit a přinést do pátku 16. prosince v Porubě do kaple sv. Antonína a ve Vřesině do sakristie. Výtěžek půjde na misie. Místo klasického jarmarku bude po dopoledních mších svatých možné posedět na faře u kávy
  - Příští rok bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. K přijetí této svátosti je zván každý pokřtěný katolík starší 15 let, který touží prohloubit svůj vztah s Bohem a je odhodlán vydávat svědectví o Kristu v tomto světě. Zájemci se mohou přihlašovat v sakristii nebo přes online formulář na webu farnosti. Přihlašování se uzavírá na Nový rok, tedy 1. ledna 2023
  - Tradičně prosíme o balíčky s přesně pěti kusy cukroví, které seniorům v domově důchodců v Mariánských Horách předá naše mládež. Nosit je můžete do kaple sv. Antonína do večera 22. prosince. Děkujeme za Vaše dary
  - Od 1. do 15. ledna proběhne Tříkrálová sbírka. Zájemci o vedení skupinek a koledníci ať se zapisují v sakristii
  - Toto úterý 6. prosince jste v 16:30 zváni do našeho kostela na adventní koncert žáků ZUŠ Ostrava-Poruba

 • 1. neděle adventní (27.11.2022)

  - Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola a v sobotu památka sv. Františka Xaverského, kněze. Příští neděle bude 2. nedělí adventní
  - Minulou neděli se při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti vybralo v Porubě 21 520 Kč a ve Vřesině 7 845 Kč. Pánbůh zaplať za všechny vaše dary
  - Již se zapisují úmysly mše svaté na první pololetí příštího roku a členové živého růžence si mohou vyzvedávat v kapli sv. Antonína nový rozpis tajemství
  - Můžete se připojit k modlitbě růžence před druhou nedělní mší svatou od 9:40
  - Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě ve spodním patře fary další Hovory o víře
  - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši sv. bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace
  - V adventu budou v Porubě rorátní mše svaté v sobotu v 8 hodin a v úterý v 6:45
  - Příští sobotu 3. prosince bude po ranní mši sv. brigáda na hrabání listí kolem kostela
  - Byli jsme požádáni o pomoc při hmotné sbírce pro ukrajinské uprchlíky pobývající v Ostravě. Ode dneška do příští neděle 4. prosince do 11:30 můžete přinášet do Poruby do kaple sv. Antonína trvanlivé potraviny, drogerii, anebo přímo poukázky do konkrétních obchodů. Sbírku zaštiťuje farnost Stará Bělá a hlavním koordinátorem je Mgr. Vojtěch Vlček
  - Letos se opět můžeme těšit na společné mikulášské odpoledne v Domě farnosti příští neděli 4. prosince. Bude společný oběd, v 15 hodin pohádka v podání naší mládeže, skákací hrad, občerstvení k zakoupení, a především čas prožitý s farností. Zájemci o společný oběd ať v sakristii nahlásí svou rodinu a počet zlevněných porcí pro děti do 15 let nebo pro seniory od 70 let. Cena je 150 Kč za porci, zlevněná za 80 Kč, platba při vstupu na akci. Porce se budou objednávat, prosíme, aby se zapsali jen skuteční zájemci. Na odpolední vstup se není potřeba nahlašovat. Hospodyňky prosíme o napečení buchet nebo přípravu jednohubek či podobného občerstvení
  - Valná hromada spolku Katolický lidový dům v Porubě proběhne v neděli 11. prosince od 15:30 v Domě farnosti
  - O 4. neděli adventní bude možné si zakoupit vánoční přání, která můžete vlastnoručně vyrobit a přinést nejpozději do pátku 16. prosince v Porubě do kaple sv. Antonína a ve Vřesině do sakristie. Výtěžek půjde na misie. Místo klasického jarmarku bude po dopoledních mších svatých možné posedět na faře u kávy
  - Od 1. do 15. ledna 2023 proběhne tříkrálová sbírka. Prosíme, aby se zájemci o vedení skupinek a koledníci zapisovali v sakristii

 • Slavnost Ježíše Krista, Krále (34. neděle v MZ - 20.11.2022)

  - V pondělí je památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý památka sv. Cecílie, panny a mučednice, ve čtvrtek památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků, a příští neděli vstoupíme do nového liturgického roku 1. nedělí adventní, kdy také požehnáme přinesené adventní věnce
  - Pánbůh zaplať za sbírku minulé neděle na katolická media. V Porubě se vybralo 20 975 Kč, ve Vřesině 11 800 Kč. Dnes je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Ode dneška se v kapli sv. Antonína zapisují úmysly mše svaté na první pololetí příštího roku a členové živého růžence si mohou vyzvedávat nový rozpis tajemství
  - V sakristii jsou ještě k zakoupení misijní stolní kalendáře na příští rok
  - Modlitba růžence před druhou nedělní mší svatou začíná v 9:40
  - Páteční mši svatou s námi tradičně prožijí zaměstnanci Charity Ostrava. Hlavním celebrantem by měl být o. biskup Martin David
  - V kostele začala topná sezóna, letos se sníženou teplotou. Lépe se proto oblečte a prosíme, abyste zavírali hlavní dveře i dveře na kůrech a nemanipulovali s termohlavicemi radiátorů. Děkujeme
  - V adventu budou v Porubě rorátní mše svaté kromě soboty ráno také v úterý v 6:45
  - Byli jsme požádáni o pomoc při hmotné sbírce pro ukrajinské uprchlíky pobývající v Ostravě. Od příští neděle 27. listopadu do 4. prosince do 11:30 můžete přinášet do Poruby do kaple sv. Antonína trvanlivé potraviny, drogerii, anebo přímo poukázky do konkrétních obchodů. Sbírku zaštiťuje farnost Stará Bělá a hlavním koordinátorem je Mgr. Vojtěch Vlček
  - V sobotu 3. prosince dopoledne proběhne brigáda na hrabání listí kolem kostela
  - Valná hromada spolku Katolický lidový dům v Porubě proběhne v neděli 11. prosince od 15:30 v Domě farnosti
  - Letos se opět můžeme těšit na společné mikulášské odpoledne v Domě farnosti v neděli 4. prosince. Bude společný oběd, pohádka v podání naší mládeže, skákací hrad, občerstvení k zakoupení, a především čas prožitý s farností. Zájemci o společný oběd ať v sakristii nahlásí svou rodinu a počet zlevněných porcí pro děti do 15 let nebo pro seniory od 70 let. Cena je 150 Kč za porci, zlevněná za 80 Kč, platba při vstupu na akci. Porce se budou objednávat, prosíme, aby se zapsali jen skuteční zájemci. Na odpolední vstup se není potřeba nahlašovat. Hospodyňky prosíme o napečení buchet nebo přípravu jednohubek či podobného občerstvení
  - V lednu opět proběhne tříkrálová sbírka. Prosíme, aby se koledníci a vedoucí skupinek zapisovali v sakristii
  - Místní organizace KDU-ČSL ve Vřesině zve všechny děti, rodiče a prarodiče do Domu zahrádkářů na Mikulášskou nadílku. Svatý Mikuláš přijde v sobotu 3. prosince v 16 hodin. Pro Vaše děti si můžete zakoupit balíčky v hodnotě 200 Kč pro jedno dítě do pondělí 28. listopadu v obecní knihovně ve Vřesině každé pondělí od 11ti do 19:30 a každý čtvrtek od 12:30 do 19ti hodin, nebo po nedělní mši svaté v sakristii ve Vřesině

 • 33. neděle v mezidobí (13.11.2022)

  - Ve čtvrtek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice a příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši svaté bude krátká adorace se zasvěcením Kristu, Králi
  - Dnešní sbírka je na katolická media, tedy především na Tv NOE a Radio Proglas. Příští neděli je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Příští neděli se také začnou v kapli sv. Antonína zapisovat úmysly mší svatých na první pololetí příštího roku a členové živého růžence si budou moci vyzvedávat rozpis tajemství na další půl rok. Mše svaté za živé a zemřelé členy živého růžence budou od nového roku vždy druhou neděli v měsíci v 18:30
  - Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě ve spodním patře fary další Hovory o víře
  - V sakristii jsou ještě k zakoupení misijní stolní kalendáře na příští rok
  - Chceme opět vybídnout děti, aby si doma před čtvrteční mší svatou připravily lístečky, na něž napíší dobré skutky, které se jim v uplynulém týdnu podařilo splnit. Před dětskou mší tyto lístečky vložte do srdce na stolečku u obětních darů. Prosíme rodiče, aby děti povzbuzovali a připomínali jim přípravu lístečků i konání dobrých skutků z lásky pro Ježíše. Zapojit se může kdokoli
  - Farnost Moravská Ostrava zve k prožití Slavnosti Ježíše Krista Krále do naší katedrály. Pozvánku s podrobným programem naleznete vzadu na nástěnce
  - V prvním adventním týdnu proběhne v naší farnosti potravinová a materiální sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků. Přesnější informace oznámíme příště
  - Již jsme začali v kostele topit, ale jsme při současné energetické krizi vybízeni ke zodpovědnosti, proto jsme proti zvyklostem částečně snížili teplotu. Prosíme zavírejte hlavní dveře, také dveře na kůrech označené informační cedulkou a nemanipulujte s termohlavicemi u radiátorů
  - Na závěr je zde Pozvánka na Diecézní setkání mládeže Biscup 2022:
  Milí mladí přátelé, rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční příští víkend 18. – 20. listopadu v Opavě. S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách na Celostátním setkání v Hradci Králové. Budu rád, když se setkáme znovu tentokrát v naší diecézi. Mottem setkání je „Maria se vydala na cestu“. Pokud se i vy rozhodnete vydat na cestu, nezapomeňte se nejpozději do zítřka 14. listopadu přihlásit na webu Biscup 2022. Ulehčíte tím práci organizátorům. Těším se na setkání s vámi v Opavě.
  + biskup Martin

 • 32. neděle v mezidobí (6.11.2022)

  - Ve středu je svátek Posvěcení lateránské baziliky, ve čtvrtek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek památka sv. Martina, biskupa a v sobotu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 33. nedělí v mezidobí
  - Od 1. do 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých. Na nástěnkách najdete přehledně podmínky pro jejich získání. Zváni jste také na tradiční dušičkovou pobožnost s modlitbami za zemřelé, která proběhne dnes v 15 hodin na Vřesinském hřbitově
  - Příští neděli bude sbírka na katolická media, tedy především na Tv NOE a Radio Proglas
  - V sakristii jsou k zakoupení klasické i misijní stolní kalendáře na příští rok
  - V neděli 20. listopadu se začnou v kostele zapisovat úmysly mší svatých na první pololetí příštího roku
  - Protože máme být při současné energetické krizi zodpovědní, částečně snížíme proti zvyklostem teplotu v kostele během zimy. Nezapomeňte se tedy více obléci

 • Výročí posvěcení kostela (31. neděle v MZ - 30.10.2022)

  - V úterý je slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Po oba dny budou mše svaté v Porubě v 6:30 a v 18 hodin, ve Vřesině v 17 hodin. V pátek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 32. nedělí v mezidobí
  - Od 1. do 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých. Na nástěnkách najdete přehledně podmínky pro jejich získání. Využijte také rozšířené příležitosti ke svátosti smíření v Porubě od pondělí do středy od 17 hodin, ve Vřesině ve středu od 16 hodin. Povzbuďte ke zpovědi i své děti. Zváni jste také na tradiční dušičkovou pobožnost s modlitbami za zemřelé příští neděli 6. listopadu v 15 hodin na Vřesinském hřbitově
  - Ve sbírce na Misie se minulou neděli vybralo v Porubě 23 685 Kč a ve Vřesině 11 560 Kč. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše dary pro potřebné v misiích
  - V sakristii jsou k zakoupení klasické i misijní stolní kalendáře na příští rok
  - Začal platit nový pořad nedělních bohoslužeb. V Porubě jsou mše svaté v 8, v 10:15 a v 18:30, ve Vřesině v 9 hodin. Časy bohoslužeb v týdnu se nemění. Na všech nedělních mších bude otevřen zadní kůr, před každou mší svatou se bude zpovídat a budeme se modlit růženec. Navíc zůstane po ranní mši svaté kostel otevřen pro osobní modlitbu
  - Ve středu v 18:45 proběhnou v Porubě ve spodním patře fary další Hovory o víře
  - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši sv. bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté tam výjimečně nebude společná adorace. V Porubě bude v sobotu ranní mše svatá v 8 hodin
  - V neděli 20. listopadu se od 8 hodin začnou v kostele zapisovat úmysly mší svatých na první pololetí příštího roku
  - Protože máme být při současné energetické krizi zodpovědní, částečně snížíme proti zvyklostem teplotu v kostele během zimy. Nezapomeňte se tedy více obléci

 • 30. neděle v mezidobí (23.10.2022)

  - V pátek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela
  - Ve sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti se minulou neděli vybralo v Porubě 21 990 Kč a ve Vřesině 8 900 Kč, dnešní sbírka je na misie. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše dary pro farnost a dnes také pro potřebné v misiích
  - V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok za 70 Kč. Ode dneška jsou také ke koupi misijní kalendáře, jejichž cena je dobrovolná. 150 Kč pomůže dětem z největší bídy, 300 Kč pro jejich vzdělání
  - Začal platit nový pořad nedělních bohoslužeb. V Porubě jsou mše svaté v 8, v 10:15 a v 18:30, ve Vřesině v 9 hodin. Časy bohoslužeb v týdnu se nemění. Na všech nedělních mších bude otevřen zadní kůr, před každou mší svatou se bude zpovídat a budeme se modlit růženec. Navíc zůstane po ranní mši svaté kostel otevřen pro osobní modlitbu
  - Blíží se dušičkový čas, během něhož bude možné získávat plnomocné odpustky pro duše zemřelých. Jednou z podmínek je zpověď v blízké době. Využijte možností ke svaté zpovědi a povzbuďte k ní také své děti
  - Tradiční dušičková pobožnost s modlitbami za zemřelé bude na Vřesinském hřbitově v neděli 6. listopadu v 15 hodin
  - Stále ještě máme říjen, měsíc Panny Marie a modlitby sv. růžence. Zvláště v dnešní době je to mocná zbraň při řešení osobních i světových těžkostí. Modleme se růženec v rodinách, a pokud se již vytratil, obnovme jej alespoň společným desátkem k zakončení dne. A v rámci svých možností se také zapojme do této modlitby ve farnosti přede mší svatou. Těch, kteří se pravidelně modlívali, značně ubylo a celý růženec bývá pro mnohé babičky nad jejich síly. Nenechme si shonem doby či lhostejností ukrást tuto krásnou modlitbu
  - V tomto týdnu mají děti podzimní prázdniny. Přejeme jim krásně strávený čas s blízkými, aby si mohly odpočinout a načerpat potřebnou sílu k dalšímu studiu. Nás všechny pak čeká o víkendu změna času, proto dobře využijme hodinu, kterou dostaneme navíc

 • Slavnost sv. Hedviky (29. neděle v MZ - 16.10.2022)

  - V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý je svátek sv. Lukáše. Příští neděle je 30. v mezidobí a bude to neděle misijní
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti, příští neděli proběhne sbírka na misie. Velké Pánbůh zaplať za každý váš dar
  - V sakristii už si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Cena je 70 Kč
  - Ode dneška platí nový pořad nedělních bohoslužeb. V Porubě jsou mše svaté v 8 hodin, v 10:15 a v 18:30, ve Vřesině v 9 hodin. Časy bohoslužeb od pondělí do soboty zůstávají stejné, změny se týkají pouze nedělního dne. Před každou mší svatou se budeme modlit růženec a bude také příležitost ke svaté zpovědi
  - Ve středu 19. 10. v 16 hodin se můžete v kapli fakultní nemocnice zúčastnit mše svaté ke cti sv. Lukáše, patrona lékařů a zdravotníků
  - Ve středu jste také zváni na Hovory o víře, které letos probíhají ve spodním patře fary od 18:45. V těchto měsících probíráme svátosti, které můžeme v církvi přijímat. Chcete-li si toto téma osvěžit a dozvědět se něco nového, neváhejte přijít
  - Říjen je měsícem Panny Marie a modlitby sv. růžence. Zvláště v dnešní době je to mocná zbraň při řešení osobních i světových těžkostí. Modleme se růženec v rodinách, a pokud se již vytratil, obnovme jej alespoň společným desátkem k zakončení dne. A v rámci svých možností se také zapojme do této modlitby ve farnosti přede mší svatou. Babiček, které se pravidelně modlí, postupně ubývá a celý růženec bývá nad jejich síly. Nenechme si shonem doby či lhostejností ukrást tuto krásnou modlitbu

 • 28. neděle v mezidobí (9.10.2022)

  - V sobotu je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděli oslavíme slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a naší diecéze
  - Příští neděli bude sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
  - V sakristii už si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Cena je 70 Kč
  - Také je možné zapisovat si úmysly na adventní a vánoční mše svaté do konce kalendářního roku. Zapisování úmyslů na příští rok bude oznámeno později
  - Dnešek je posledním dnem, kdy můžete přispět do sbírky na DMS fond do pokladničky za lavicemi. V týdnu pak odešleme peníze na biskupství. Děkujeme všem, kteří jakoukoli částkou přispěli na financování platů duchovních a nákladů pastorace v diecézi ať přímo do pokladničky nebo na účet farnosti
  - Od příští neděle 16. října začne platit nový pořad nedělních bohoslužeb. V Porubě budou mše svaté v 8 hodin, v 10:15 a v 18:30, ve Vřesině v 9 hodin. Časy bohoslužeb od pondělí do soboty zůstávají v 18 hodin. Změny se týkají pouze nedělního dne. Věříme, že se nám podaří si na změny brzy zvyknout
  - Říjen je měsícem Panny Marie a modlitby sv. růžence. Zvláště v dnešní době je to mocná zbraň při řešení osobních i světových těžkostí. Modleme se růženec v rodinách, a pokud se již vytratil, obnovme jej alespoň společným desátkem k zakončení dne. A v rámci svých možností se také zapojme do této modlitby ve farnosti přede mší svatou. Babiček, které se pravidelně modlí, postupně ubývá a celý růženec bývá nad jejich síly. Nenechme si shonem doby či lhostejností ukrást tuto krásnou modlitbu
  - Děkujeme všem pořadatelům a účinkujícím, kteří se postarali o krásný umělecký i duchovní zážitek při koncertu, který proběhl minulou neděli v našem kostele
  Na stránkách farnosti naleznete odkaz na krátké video, které je ohlédnutím za červnovou oslavou životních výročí o. Pavla a o. Josefa. Děkujeme našim šikovným ministrantům za vytvoření této milé vzpomínky

 • 27. neděle v mezidobí (2.10.2022)

  - Dnes vzpomínáme na naše Anděly strážné, v úterý je památka sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve a v pátek je památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. nedělí v mezidobí
  - Náboženství se vyučuje v Porubě v pondělí na faře dle vyvěšeného rozvrhu, ve Vřesině ve středu ve škole. Chcete-li ještě své dítě přihlásit, kontaktujte o. Pavla
  - Ve čtvrtky již probíhají schůzky ministrantů a malé scholy a jsou také dětské mše
  - Ve středu jste srdečně zváni na Hovory o víře, které letos probíhají ve spodním patře fary od 18:45. V těchto měsících probíráme svátosti, které můžeme v církvi přijímat. Chcete-li si toto téma osvěžit a dozvědět se něco nového, neváhejte přijít
  - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši sv. bude společná adorace. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin a po mši svaté bude společná adorace
  - V sakristii už je možné zapisovat úmysly na adventní a vánoční mše svaté do konce kalendářního roku, tedy i na poslední prosincové týdny, které byly zatím pro zápis blokovány. Zapisování úmyslů na příští rok bude oznámeno později
  - Od neděle 16. října začne v naší farnosti platit nový pořad nedělních bohoslužeb. V Porubě budou mše svaté v 8 hodin, v 10:15 a v 18:30, a ve Vřesině v 9 hodin. Časy bohoslužeb během týdne zůstávají stále stejné, tedy od pondělí do soboty jsou mše svaté v 18 hodin. Změny se týkají jen nedělního dne. Omlouváme se za způsobené komplikace a věříme, že se nám podaří si na změny brzy zvyknout
  - Příští neděli ukončíme letošní sbírku na DMS fond do pokladničky za lavicemi a odešleme peníze na biskupství. Děkujeme všem, kteří jakoukoli částkou přispěli na financování platů duchovních a nákladů pastorace v diecézi
  - Moc děkujeme všem, kdo jste se včera vypravili na diecézní pouť do Frýdku. Otec biskup Martin nás pozdravuje a prosí o modlitbu za něj, za diecézi i za volbu nového diecézního biskupa
  - Dnes odpoledne v 15:30 jsme zváni do Porubského kostela na koncert klasických i muzikálových písní. Těšit se můžete na sólový i sborový zpěv a celou řadu hudebních nástrojů. Pozvánka s programem je na plakátcích

 • 26. neděle v mezidobí (25.9.2022)

  - V úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze, ve středu slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa – doporučený svátek, ve čtvrtek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a v sobotu památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle je 27. nedělí v mezidobí
  - Ve středu o slavnosti sv. Václava bude ranní mše ve Vřesině v 8:30 a večerní v Porubě v 18 hod. Vzadu na nástěnce je také pozvánka na poutní slavnost do kostela sv. Václava v centru nebo přímo do Staré Boleslavi
  - Při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti se minulou neděli vybralo v Porubě 28 185 Kč a ve Vřesině 8 725 Kč. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary
  - Náboženství se vyučuje v Porubě v pondělí na faře dle vyvěšeného rozvrhu, ve Vřesině ve středu ve škole. Chcete-li ještě své dítě přihlásit, kontaktujte o. Pavla
  - Ve čtvrtky již probíhají schůzky ministrantů a malé scholy a jsou také dětské mše
  - Při hlasování o nedělních bohoslužbách získaly nejvíce hlasů varianty 1 a 2. S ohledem na další okolnosti jsme nakonec nastavili nové časy bohoslužeb kombinací obou variant takto: V Porubě budou mše svaté v 8 hodin, v 10:15 a v 18:30, a ve Vřesině v 9 hodin. Nové časy bohoslužeb začnou platit v neděli 16. října. Omlouváme se všem, kterým tato změna způsobí komplikace, ale věříme, že chápete současnou situaci, a děkujeme za vaši vstřícnost i spolupráci při hlasování
  - Tuto sobotu 1. října se uskuteční diecézní pouť do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Začátek je ve 14 hodin a v 17 hodin bude mše svatá s o. biskupem Martinem. Připraven je program pro děti, modlitba růžence i různé přednášky. Podrobné informace jsou na plakátku. V Porubě nebude sobotní ranní mše svatá, můžete využít mši svatou v 7 hodin ráno v Třebovicích
  - Příští neděli 2. října jsme zváni v 15:30 do Porubského kostela na koncert klasických i muzikálových písní. Těšit se můžete na sólový i sborový zpěv a celou řadu hudebních nástrojů. Pozvánka s programem je na nástěnkách
  - Během školního roku se budeme ve farnosti opět modlit společně nešpory, a to vždy po páteční mši svaté, samozřejmě s výjimkou prvních pátků
  - Pokud máte nějaký plakátek nebo jiný materiál, který chcete v kostele zveřejnit, domluvte se prosím nejdříve s o. Pavlem. Jako správce farnosti zodpovídá za to, co je v kostele a jeho okolí na nástěnkách nebo k rozebrání

 • 25. neděle v mezidobí (18.9.2022)

  - V úterý je památka sv. Ondřeje Kim Tae‑gŏna a druhů, mučedníků, ve středu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a v pátek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Příští neděle je 26. nedělí v mezidobí
  - Při sbírce na církevní školy se minulou neděli vybralo v Porubě 22 705 Kč a ve Vřesině 7 580 Kč. Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Vyučování náboženství začne v Porubě toto pondělí 19. září na faře v učebnách spodního patra. Rozvrh hodin je vyvěšen, je také na stránkách farnosti a byl zaslán rodičům emailem. Ve Vřesině probíhá výuka ve středy ve škole od 14 hodin. Pokud se ještě chcete připojit, kontaktujte o. Pavla
  - Tento čtvrtek 22. září začnou od 16 hodin schůzky ministrantů a malé scholy a bude také první dětská mše svatá
  - Děkujeme všem, kdo připravili včerejší pouť farnosti do Hrabyně, i všem odvážným poutníkům, kteří se připojili na jakoukoli část pouti.
  - Až do dnešního večera máte možnost hlasovat o novém nastavení časů nedělních bohoslužeb, a to skrze lístky vzadu v kostele. Na nich jsou tři různé varianty, z nichž vyberte pouze jednu. Podrobné instrukce jsou přímo na lístcích. Hlasovat může každý, kdo má 13 a více let, lístky vhazujte do připravené krabice. Nové časy bohoslužeb budou oznámeny příští neděli a platit začnou od neděle 16. října. Děkujeme za vaši spolupráci a vstřícnost
  - Od středy začnou Hovory o víře v pravidelných dvoutýdenních intervalech. Hovory budou po mši svaté od 18:45, tentokrát ale na faře ve spodním patře
  - V sobotu 1. října se uskuteční diecézní pouť ve Frýdku. Informace o průběhu pouti jsou na plakátku. Už dopředu avizujeme, že z důvodu pouti nebude ranní mše svatá, ale je možné využít mši svatou v 7 hodin ráno v Třebovicích
  - V neděli 2. října jsme zváni v 15:30 do Porubského kostela na koncert klasických i muzikálových písní. Těšit se můžete na sólový i sborový zpěv a celou řadu hudebních nástrojů. Pozvánka s programem je na nástěnkách
  - Tento pátek po mši svaté bude mimořádně společná adorace, při níž se budeme modlit za letošní komunální volby. K nim také vydali naši biskupové své prohlášení, které najdete na nástěnce a na stránkách farnosti
  - Pokud máte nějaký plakátek nebo jiný materiál, který chcete v kostele zveřejnit, domluvte se prosím nejdříve s o. Pavlem. Jako správce farnosti zodpovídá za to, co je v kostele a jeho okolí na nástěnkách nebo k rozebrání

 • 24. neděle v mezidobí (11.9.2022)

  - V úterý je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve středu svátek Povýšení svatého Kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné a v pátek památka sv. Ludmily. Příští neděle je 25. nedělí v mezidobí
  - Dnešní sbírka je na církevní školy. Sbírka příští neděle bude na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Vyučování náboženství začne v Porubě v pondělí 19. září na faře od 14 do 16:30 a ve Vřesině probíhá od 7. září ve středy ve škole od 14 hodin. Prosíme o vyplnění přihlášek buď v tištěné podobě, které najdete vzadu v kostele, anebo skrze online formulář, jehož odkaz je na stránkách farnosti nejlépe do dnešního večera
  - Ve čtvrtek 22. září začnou od 16 hodin schůzky ministrantů a scholy a bude také první dětská mše svatá
  - Tuto sobotu 17. září vyrazíme na tradiční pěší pouť naší farnosti do Hrabyně. Společná mše svatá v Hrabyni bude ve 12 hodin. Všechny důležité informace včetně úmyslu poutě najdete na plakátcích na nástěnkách a stránkách farnosti
  - V sobotu 1. října jsme zváni na diecézní pouť do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Tato pouť se koná místo děkanátních poutí, na které jsme byli zvyklí, se stejným úmyslem za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Informace o průběhu pouti jsou na plakátku
  - Nejen kvůli úbytku věřících na mších svatých, způsobeného mimo jiné pandemií covid, ale i vzhledem k dalším okolnostem jsme se rozhodli snížit počet nedělních mší svatých v naší farnosti, což povede k nastavení nových časů bohoslužeb. Protože je to pro farnost zásadní krok, chceme znát váš názor, který můžete vyjádřit skrze lístky vzadu v kostele. Na nich jsou tři různé varianty nových časů bohoslužeb, z nichž vyberte pouze jednu, kterou na lístku natrhněte – tak jako to děláme při pravidelném sčítání věřících. Není třeba nic kroužkovat. Podrobné instrukce jsou přímo na lístcích. Hlasovat může každý, kdo má 13 a více let, a to do příští neděle 18. září. Lístky vhazujte do připravené krabice. Automaticky nezvítězí varianta s nejvyšším počtem hlasů, protože kritérií bude více. Výsledek ale poslouží nám, kněžím, k finálnímu nastavení nových časů bohoslužeb. Děkujeme za vaši spolupráci a vstřícnost
  - Na výzvu evropských biskupů se připojíme k tiché adoraci za mír na Ukrajině, která bude na celém kontinentu o svátku Povýšení svatého Kříže. V naší farnosti bude tato tichá adorace v Porubě tuto středu od 17 hodin do mše svaté. Přijďme se společně modlit za mír na celém světě. Text celé výzvy je vzadu na nástěnce

 • 23. neděle v mezidobí (4.9.2022)

  - Ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 24. nedělí v mezidobí
  - Příští neděli bude sbírka na církevní školy
  - V misijních pokladničkách obou našich kostelů se vybralo od května do srpna 4771 Kč. Peníze putují na Papežská misijní díla. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost
  - Vyučování náboženství začne v Porubě v pondělí 19. září na faře od 14 do 16:30 a ve Vřesině tuto středu 7. září ve škole od 14 hodin. Prosíme o vyplnění přihlášek buď v tištěné podobě, které najdete vzadu v kostele, anebo skrze online formulář, jehož odkaz je na stránkách farnosti. Prozatím máme přihlášenu asi polovinu dětí oproti loňskému roku. Přihlášky proto odevzdávejte do příští neděle 11. září, abychom mohli stanovit rozvrh výuky
  - Ve čtvrtek 22. září začnou od 16 hodin schůzky ministrantů a scholy a bude také první dětská mše
  - Nové farní kontakty najdete na stránkách farnosti a na nástěnkách. Omlouváme se za chybu v novém telefonním čísle, kterou jsme již opravili a která se vyskytla pouze na nástěnkách
  - V sobotu 17. září jsme zváni na tradiční pěší pouť naší farnosti do Hrabyně. Společná mše svatá v Hrabyni bude ve 12 hodin. Pěší varianty jsou 3: Z Poruby od kostela v 6:45, která je dlouhá 18 km, z Vřesiny od kostela v 7:30 v délce 14 km a ze Zátiší od tramvaje v 10 hodin měřící 5 km. Cesta povede turistickými trasami. Zpět bude možné jít pěšky nebo linkovým autobusem
  - Již delší dobu můžeme sledovat úbytek věřících na mších svatých. Velkou zásluhu na tom má také pandemie covid, po níž už se někteří mezi nás nevrátili. Proto jsme se rozhodli snížit počet nedělních mší v naší farnosti z celkových pěti na čtyři, což povede také k nastavení nových časů bohoslužeb. Protože je to pro farnost zásadní krok, chceme znát váš názor, který můžete vyjádřit skrze lístky vzadu v kostele. Na nich jsou tři různé varianty nových časů bohoslužeb, z nichž vyberte pouze jednu, kterou na lístku natrhněte – tak jako to děláme při pravidelném sčítání věřících. Podrobné instrukce jsou přímo na lístcích. Hlasovat může každý, kdo má 13 a více let, a to až do neděle 18. září. Lístky vhazujte do připravené krabice. Automaticky nezvítězí varianta s nejvyšším počtem hlasů, protože kritérií bude více. Výsledek ale poslouží nám, kněžím, k finálnímu nastavení nových časů bohoslužeb. Děkujeme za vaši spolupráci a vstřícnost
  - Příští neděli budeme při mších svatých ve Vřesině a v Porubě v 10:15 děkovat za letošní úrodu
  - o. Pavel prosí o modlitbu v tomto týdnu, kdy bude na exerciciích. Farní záležitosti bude vyřizovat o. Josef

 • 22. neděle v mezidobí (28.8.2022)

  - V pondělí je památka Umučení sv. Jana Křtitele a v sobotu je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Příští neděle je 23. nedělí v mezidobí
  - Sbírka z minulé neděle na potřeby našeho kostela a farnosti vynesla v Porubě 22 468 Kč, ve Vřesině 7580 Kč. Velké Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary, které dáváte ve sbírkách, skrze dary, anebo je posíláte na účet farnosti
  - V tomto týdnu ještě nebude mše svatá v úterý. Od čtvrtka pak začnou mše svaté opět každý všední den v 18 hodin, tedy i v úterky.
  - Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 16:30 bude v Porubě jako každý pátek příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši sv. bude vedená adorace. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin a po mši svaté bude vedená adorace. Tuto sobotu v Porubě ještě nebude ranní mše svatá v 8 hodin
  - Od září budeme vyučovat náboženství v Porubě v pondělí na faře od 14 do 16:30, ve Vřesině ve středu od 14 hodin. V Porubě bude první hodina v pondělí 19. září, ve Vřesině už ve středu 7. září. V letošním roce probíhá přihlašování do náboženství formou přihlášek, které jsou v tištěné podobě vzadu v kostele, anebo skrze online formulář, jehož odkaz je na stránkách farnosti. Přihlášky odevzdávejte v sakristii nebo na faře do neděle 11. září
  - Protože došlo ke změně vedení farnosti, mění se také farní kontakty. Ty dosavadní se stávají osobními kontakty o. Josefa, nové farní kontakty najdete na nástěnkách a na stránkách farnosti
  - V sobotu 17. září jsme zváni na tradiční pěší pouť do Hrabyně. Společná mše svatá v Hrabyni bude ve 12 hodin, časy odchodů budou upřesněny příští neděli
  - Moc vám děkujeme za vaše modlitby během všech prázdninových aktivit. V uplynulém týdnu, kdy jsme byli s mládeží v Tatrách, jsme nejvíce vnímali sílu modliteb na počasí, které oproti deštivým předpovědím zázračně vycházelo, a také na kondici a ochraně všech účastníků. I my jsme se za vás společně modlili
  - Příští neděli budeme při mši sv. v 10:15 prosit o dary Ducha svatého a Boží pomoc v začínajícím školním roce. Zvláště tedy na tuto mši zveme školáky a jejich rodiče i všechny učitele

 • 21. neděle v mezidobí (21.8.2022)

  - V pondělí je památka Panny Marie Královny, ve středu svátek sv. Bartoloměje, apoštola a v sobotu je památka sv. Moniky. Příští neděle je 22. nedělí v mezidobí
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary
  - Připomínáme, že až do konce srpna jsou jako každý rok omezeny bohoslužby přes týden – není mše svatá v úterý a ve čtvrtek, nebude-li oznámeno jinak
  - V září opět začne výuka náboženství. V Porubě budeme vyučovat klasicky v pondělí na faře od 14 do 16:30. Ve Vřesině bude den výuky přesunut, s největší pravděpodobností na středu. Čas by byl jako obvykle od 14 hodin. V letošním roce bude probíhat přihlašování do náboženství formou přihlášek, které jsou v tištěné podobě k vyzvednutí vzadu v kostele, anebo skrze online formulář, jehož odkaz je na stránkách farnosti. Přihlášky odevzdávejte v sakristii nebo na faře, nejlépe do neděle 11. září. V Porubě bude první vyučovací hodina v pondělí 19. září.
  - Protože došlo ke změně vedení farnosti, mění se také farní kontakty. Dosavadní telefonní číslo a emailová adresa se stávají osobními kontakty o. Josefa. Nové farní telefonní číslo a emailový kontakt jsou vyvěšeny na nástěnkách a na stránkách farnosti. Využívejte je k řešení jakýchkoli farních záležitostí
  - Ode dneška začíná duchovně turistický pobyt naší farní mládeže s kněžími v Tatrách. Protože se jedná o náročnou aktivitu s velkou skupinou účastníků, prosíme během týdne o modlitbu za ochranu všech zúčastněných

 • 20. neděle v mezidobí (14.8.2022)

  - V pondělí je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Mše svatá bude pouze v Porubě v 18 hodin, ve Vřesině mše svatá nebude. V sobotu je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve a příští neděle je 21. nedělí v mezidobí
  - Připomínáme, že až do konce srpna jsou jako každý rok omezeny bohoslužby přes týden – není mše svatá v úterý a ve čtvrtek, nebude-li oznámeno jinak
  - Příští neděli 21. srpna proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti a zároveň nebude mimořádně mše svatá v 9 hodin. Děkujeme za pochopení
  - V září opět začne výuka náboženství. V Porubě budeme vyučovat klasicky v pondělí na faře od 14 do 16:30. Ve Vřesině bude den výuky přesunutý, s největší pravděpodobností na středu – změna se ještě dojednává. Čas by byl jako obvykle od 14 hodin. V letošním roce bude probíhat přihlašování do náboženství formou přihlášek, které jsou v tištěné podobě k vyzvednutí vzadu v kostele, anebo skrze online formulář, jehož odkaz je na stránkách farnosti. Přihlášky odevzdávejte v sakristii nebo na faře, nejlépe do neděle 11. září
  - Protože došlo ke změně vedení farnosti, mění se také farní kontakty. Dosavadní telefonní číslo 731 625 641 a emailová adresa fporuba@seznam.cz se stávají osobními kontakty o. Josefa. Nové farní telefonní číslo je 739 094 869 a emailový kontakt rkf.ostravaporuba@doo.cz. Kontakty jsou vyvěšeny na nástěnkách a na stránkách farnosti. Využívejte je k řešení jakýchkoli farních záležitostí
  - Od pondělí začíná diecézní tábor SINAI, jehož zakladatelem byl náš zesnulý rodák o. Michal Jadavan a na který také jezdí mladí naší farnosti. O. Pavel, který v současnosti tábor vede, prosí během týdne o modlitbu za celé toto dílo i za účastníky tábora

 • 19.neděle v mezidobí

  - V pondělí je památka sv. Dominika, kněze, v úterý svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve středu svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, ve čtvrtek památka sv. Kláry, panny a mučednice.
  - Během července a srpna jako každý rok budou omezeny bohoslužby přes týden – nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, pokud nebude oznámeno jinak
  - Jednota Orla Polanka zve na orelskou pouť na sv. Hostýně. Uskuteční se v neděli 21. srpna. Je možno využít společnou dopravu autobusem, který bude odjíždět ze zastávky v Porubě u kostela v 7.00. Přihlášky na tuto pouť u našeho jáhna Emila Morava.
  - V neděli 21. srpna mimořádně nebude mše sv. V 9.00.

 • 18. neděle v mezidobí

  - V pondělí je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Ve čtvrtek sv. Jana Marie Vianneye, kněze.V sobotu svátek Proměnění Páně.
  - Během července a srpna jako každý rok budou omezeny bohoslužby přes týden – nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, pokud nebude oznámeno jinak
  - Jednota Orla Polanka zve na orelskou pouť na sv. Hostýně. Uskuteční se v neděli 21. srpna. Je možno využít společnou dopravu autobusem, který bude odjíždět ze zastávky v Porubě u kostela v 7.00. Přihlášky na tuto pouť u našeho jáhna Emila Morava.
  - V neděli 21. srpna mimořádně nebude mše sv. V 9.00.

 • 17.neděle v mezidobí

  - V pondělí je svátek sv. Jakuba, apoštola, v úterý památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P.Marie, ve středu památka sv. Gorazda a druhů, v pátek památka sv. Marty, Marie a Lazara
  - Během července a srpna jako každý rok budou omezeny bohoslužby přes týden – nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, pokud nebude oznámeno jinak. Je to kvůli četným akcím pro děti a mládež v naší farnosti.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 18 575.-kč.
  -Jednota Orla Polanka zve na orelskou pouť na sv. Hostýně. Uskuteční se v neděli 21. srpna. Je možno využít společnou dopravu autobusem, který bude odjíždět ze zastávky v Porubě u kostela v 7.00. Přihlášky na tuto pouť u našeho jáhna Emila Morava.

 • 16.neděle v mezidobí

  - V pátek je svátek sv. Marie Magdalény
  - Během července a srpna jako každý rok budou omezeny bohoslužby přes týden – nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, pokud nebude oznámeno jinak. Je to kvůli četným akcím pro děti a mládež v naší farnosti.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.

 • 15.neděle v mezidobí

  - V pondělí je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, v pátek památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, v sobotu svátek Výročí posvěcení katedrály.
  -Během července a srpna jako každý rok budou omezeny bohoslužby přes týden – nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, pokud nebude oznámeno jinak. Je to kvůli četným akcím pro děti a mládež v naší farnosti.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.

 • 13.neděle v mezidobí

  - V úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, doporučený svátek
  -Dnes odpoledne proběhne oslava různých životních výročí o. Josefa a o. Pavla. Bude to příležitost k setkání farnosti. Začneme ve 14.30 požehnáním v kostele. Prosíme o napečení buchet nebo slaného pečiva. Můžete je přinést buď přímo do Domu farnosti nebo před požehnáním do kaple sv. Antonína. Děkujeme. Těšíme se, že se nás sejde hodně a prožijeme spolu krásné odpoledne.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 32 220.-kč.
  -V neděli 10.7. nebude v Porubě výjimečně mše sv. v 9.00.Děkujeme za pochopení.
  - Od 1. července proběhnou ve vedení farnosti personální změny. Jako správce –administrátor farnosti bude ustanoven o. Pavel Marek, dosavadní farář o. Josef Gazda mu bude pomáhat.
  -tento pátek je 1.pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, příležitost ke svátosti smíření je v Porubě v pátek od 16.30, ve Vřesině ve středu od 16.00.
  -Připomínáme pouť dětí na Prašivé,která se uskuteční v pátek 1.7. plakátek je vzadu v kostele.
  -Během července a srpna jako každý rok budou omezeny bohoslužby přes týden – nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Je to kvůli četným akcím pro děti a mládež v naší farnosti.

 • 12. neděle v mezidobí

  - V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše sv. je v Porubě v 18.00. V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. je v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00. V sobotu památka Neposkvrněného Srdce P.Marie. Mše sv.bude v Porubě pouze v 18.00 a v nemocnici v 16.00.
  - Dnes ve Vřesině slavíme slavnost sv. Antonína, patrona kostela. Po mši sv. jsme za hezkého počasí zváni k posezení na zahradě.
  -V neděli 26. 6. odpoledne proběhne oslava různých životních výročí o. Josefa a o. Pavla. Bude to příležitost k setkání farnosti, které letos nebylo o svatodušní vaječině. Začneme ve 14.30 požehnáním v kostele. Prosíme o napečení buchet nebo slaného pečiva. Můžete je přinést buď přímo do Domu farnosti nebo před požehnáním do kaple sv. Antonína. Děkujeme. Těšíme se, že se nás sejde hodně a prožijeme spolu krásné odpoledne.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  Jak jste možná slyšeli, od 1. července proběhnou ve vedení farnosti personální změny. Jako správce –administrátor farnosti bude ustanoven o. Pavel Marek, dosavadní farář o. Josef Gazda mu bude pomáhat.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice

  - Zítra je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, patrona vřesinského kostela. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Příští neděli ve Vřesině oslavíme slavnost sv. Antonína, patrona kostela. Po mši sv. jsme za hezkého počasí zváni k posezení na zahradě.
  -Díky všem, kteří jste pomohli při akci Noc kostelů. Myslím, že jsme z ní měli všichni radost.
  -V neděli 26. 6. odpoledne proběhne oslava různých životních výročí o. Josefa a o. Pavla. Bude to příležitost k setkání farnosti, které letos nebude o svatodušní vaječině. Začneme ve 14.30 požehnáním v kostele.
  - Tuto středu jsou po mši sv. v Porubě Hovory o víře. Začátek v 18.45 v kostele.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

 • Slavnost Seslání Ducha sv.

  - Zítra je památka P. Marie, Matky církve, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu památka sv. Barnabáše, apoštola.
  - Opět se obnovují mše sv. v kapli Fakultní nemocnice. Jejich začátek se posouvá až na 16 hodin oproti původní dlouholeté praxi.
  - Příští neděli bude ve Vřesině 1. sv. přijímání dětí. Tuto středu bude po mši sv. poslední schůzka s prvokomunikanty a jejich rodiči.

  -Tento pátek 10. června proběhne i v našem farním chrámu akce Noc kostelů. Prosíme o napečení buchet pro návštěvníky našeho kostela. Přinášejte je až v pátek od 17 hodin přímo do stánku před kostelem. Noc kostelů začne jako vždy mší sv. v 18.00. další program je na plakátcích. Souběžně je noc kostelů také ve Vřesině, tak je mše sv. v 17.00.
  -V neděli 26. 6. odpoledne proběhne oslava různých životních výročí o. Josefa a o. Pavla. Bude to příležitost k setkání farnosti, které letos nebude o svatodušní vaječině. Aby mohla být tato akce lépe koordinována, prosíme ty z vás, kdo byste chtěli pomoci s přípravou nebo zvažujete, že byste se jakkoli zapojili do programu (ať vystoupením či jiným příspěvkem), abyste přišli tento čtvrtek 9. 6. po mši svaté (tedy asi v 19 hodin) ke krátké informační schůzce na faru.
  -Dnes je sbírka na diecézní charitu.

 • 7.neděle velikonoční

  - V pondělí je památka sv. Zdislavy, v úterý svátek Navštívení P. Marie, ve středu památka sv. Justina, mučedníka, v pátek památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
  - Opět se obnovují mše sv. v kapli Fakultní nemocnice. Jejich začátek se posouvá až na 16 hodin oproti původní dlouholeté praxi.
  - Na lavicích máte kartičky s modlitbami za volbu nového ostravsko-opavského biskupa. Tuto modlitbu se budeme v měsíci květnu modlit společně s modlitbou Zdrávas Maria…za nová kněžská povolání vždy před závěrečným požehnáním. Vzadu pod kůrem jsou tyto modlitby k rozebrání domů. Zvykněme si modlitbu za nová kněžská povolání zařazovat i do našich domácích modliteb.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, po mši sv. je v Porubě adorace. Příležitost ke svátosti smíření je jako každý pátek od 16.30. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00, po mši sv. adorace.
  -ve středu jsou v Porubě Hovory o víře. Začátek v kostele v 18.45.
  -Letos vyjímečně vynecháme setkání farnosti o svatodušní vaječině. Místo toho bude možnost se setkat v Domě farnosti při příležitosti různých výročí o. Pavla a o. Josefa. Bude to v neděli 26. června. Podrobnosti oznámíme ještě později.

 • 6.neděle velikonoční

  - Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha sv. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00 a ve Vřesině v 17.00.
  - Opět se obnovují mše sv. v kapli Fakultní nemocnice. Jejich začátek se posouvá až na 16 hodin oproti původní dlouholeté praxi.
  - Na lavicích máte kartičky s modlitbami za volbu nového ostravsko-opavského biskupa. Tuto modlitbu se budeme v měsíci květnu modlit společně s modlitbou Zdrávas Maria…za nová kněžská povolání vždy před závěrečným požehnáním. Vzadu pod kůrem jsou tyto modlitby k rozebrání domů. Zvykněme si modlitbu za nová kněžská povolání zařazovat i do našich domácích modliteb.
  -Ode dneška se v kapli sv. Antonína zapisují úmysly na mše sv. do konce roku a zároveň se vyměňují růžencová tajemství.
  -Pán Bůh zaplaň za Vaše dary při sbírce na potřeby chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 18 650.-kč.
  -Ve Vřesině bude tuto středu další přípravna schůzka rodičů a dětí, které se připravují na 1. Sv. přijímání. Začátek po mši sv., tedy asi v 17.30.
  - V Porubě bude příští neděli 29. května při mši sv. v 10.15 1. Sv. přijímání dětí

 • 5.neděle velikonoční

  - V pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, v pátek památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze.
  - Opět se obnovují mše sv. v kapli Fakultní nemocnice. Jejich začátek se posouvá až na 16 hodin oproti původní dlouholeté praxi.
  - Na lavicích máte kartičky s modlitbami za volbu nového ostravsko-opavského biskupa. Tuto modlitbu se budeme v měsíci květnu modlit společně s modlitbou Zdrávas Maria…za nová kněžská povolání vždy před závěrečným požehnáním. Vzadu pod kůrem jsou tyto modlitby k rozebrání domů. Zvykněme si modlitbu za nová kněžská povolání zařazovat i do našich domácích modliteb.
  -Dne 10. června proběhne v naší vlasti Noc kostelů. Kdo by chtěl jakkoli pomoci při této akci v naší farnosti, je zván na schůzku dnes po večerní mši sv., tedy v 19.00 na faru. Děkujeme.
  -V neděli 22. května se budou v kapli sv. Antonína zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku a zároveň měnit růžencová tajemství.
  -Dnes je sbírka na potřeby kostela a farnosti.
  -Ve středu jsou Hovory o víře. Začátek v 18.45 v kostele v Porubě.

 • 4.neděle velikonoční

  - Ve čtvrtek je svátek výročí posvěcení katedrály, v sobotu je svátek sv. Matěje, apoštola.
  - Během měsíce května budou denně před večerní mší sv. májové pobožnosti. Začátek je v 17.35.
  - Jak jsme o tom diskutovali v synodálních skupinkách, bude třeba stále větší zapojenosti laiků do života farností, přebírání různých starostí a břemen z beder kněží, kterých je stále méně, aby mněli volnější ruce k tomu, v čem jsou nezastupitelní. S tím souvisí také větší podíl věřících na finančním zabezpečení platů kněží a pastoračních pracovníků. Diecéze v naší vlasti to řeší různě, naše biskupství se rozhodlo požádat farnosti, tedy každého člena farního společenství od 19 let o roční příspěvek ve výši 250.-kč. Tuto částku můžeme postupně vložit do pokladničky za lavicemi. Děkujeme. Vybraná částka nahrazuje dosud vybíraný desátek, který je ponechán farnosti.
  - Dětem připomínáme, aby si doma před čtvrteční mší svatou připravily lístečky, na něž napíší dobré skutky, které se jim v uplynulém týdnu podařilo splnit. Před dětskou mší tyto lístečky vložte do připraveného srdce, které bude na stolečku u obětních darů a přinesené v obětním průvodu. Prosíme rodiče, aby děti povzbuzovali a připomínali jim přípravu lístečků i konání dobrých skutků z lásky pro Ježíše. Zapojit se může kdokoli.
  - Opět se obnovují mše sv. v kapli Fakultní nemocnice. Jejich začátek se posouvá až na 16 hodin oproti původní dlouholeté praxi.
  - Na lavicích máte kartičky s modlitbami za volbu nového ostravsko-opavského biskupa. Tuto modlitbu se budeme v měsíci květnu modlit společně s modlitbu Zdrávas Maria…za nová kněžská povolání vždy před závěrečným požehnáním. Vzadu pod kůrem jsou tyto modlitby k rozebrání domů. Zvykněme si modlitbu za nová kněžská povolání zařazovat i do našich domácích modliteb. /Ptáte se, proč modlitby za nového biskupa, když máme Martina. Biskup Martin je administrátorem diecéze, spravuje diecézi doté doby, než bude jmenován nový diecézní biskup. Snad to bude Martin, ale taky třeba někdo jiný./
  -Dne 10. června proběhne v naší vlasti Noc kostelů. Kdo by chtěl jakkoli pomoci při této akci v naší farnosti, je zván na schůzku příští neděli po večerní mši sv., tedy v 19.00 na faru. Děkujeme.
  -V neděli 22. května se budou v kapli sv. Antonína zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku a zároveň měnit růžencová tajemství.
  -Ve Vřesině jsou v květnu májové ve středu od 16.30. Tuto středu 11. května bude ve Vřesině po mši sv. schůzka rodičů a dětí, které mají letos přistoupit k 1. sv. přijímání.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby kostela a farnosti.
  -Díky těm, kteří připravili letošní pouť rodin. Bylo dobře. Škoda, že nás nepřišlo více.
  -V pokladničkách se na Ukrajinu vybralo v Porubě 40150.-, ve Vřesině 14 870.-kč. Za větší část jsme nakoupili a odeslali humanitární pomoc. Zástupce Ukrajinců, který pomoc zprostředkoval, nám při čtvrteční mši sv. osobně poděkoval.


 • 3. neděle velikonoční

  - V pondělí je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, v úterý svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, v pátek památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
  - Během měsíce května budou denně před večerní mší sv. májové pobožnosti. Začátek je v 17.35.
  - Jak jsme o tom diskutovali v synodálních skupinkách, bude třeba stále větší zapojenosti laiků do života farností, přebírání různých starostí a břemen z beder kněží, kterých je stále méně, aby mněli volnější ruce k tomu, v čem jsou nezastupitelní. S tím souvisí také větší podíl věřících na finančním zabezpečení platů kněží a pastoračních pracovníků. Diecéze v naší vlasti to řeší různě, naše biskupství se rozhodlo požádat farnosti, tedy každého člena farního společenství od 19 let o roční příspěvek ve výši 250.-kč. Tuto částku můžeme postupně vložit do pokladničky za lavicemi. Děkujeme.
  - Dětem připomínáme, aby si doma před čtvrteční mší svatou připravily lístečky, na něž napíší dobré skutky, které se jim v uplynulém týdnu podařilo splnit. Před dětskou mší tyto lístečky vložte do připraveného srdce, které bude na stolečku u obětních darů a přinesené v obětním průvodu. Prosíme rodiče, aby děti povzbuzovali a připomínali jim přípravu lístečků i konání dobrých skutků z lásky pro Ježíše. Zapojit se může kdokoli.
  - Ve středu jsou v Porubě Hovory o víře. Začátek je v 18.45 v kostele.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. Po mši sv. je v Porubě společná adorace. Jako každý pátek se zpovídá od 16.30. Ve Vřesině se zpovídá ve středu od 16.00, po mši sv. je adorace. Sobotní ranní mše svatá v Porubě se z důvodu farní pouti rodin ruší.
  - V sobotu 7. května jsme zváni, jak je v naší farnosti tradicí, na farní pouť rodin. Protože ve stejný den je letos diecézní pouť rodin na Maria Hilf, rozhodli jsme se nasměrovat naši pouť na společnou diecézní mši sv., která bude ve 14.00. Sjedeme se na 12.00 auty ke kostelu sv. Ondřeje v Heřmanovicích, lze se tam také dopravit vlakem + autobusem /podrobnosti jsou uvedeny na plakátku/, a pak poputujeme asi 5.5 km pěšky na Maria Hilf, kde se zúčastníme společné mše sv. Po cestě bude připraven jednoduchý duchovní program. Různé možnosti a varianty jsou uvedeny na plakátku vzadu.
  - Od soboty 7. května se opět obnovují mše sv. v kapli Fakultní nemocnice. Jejich začátek se posouvá až na 16 hodin oproti původní dlouholeté praxi.
  - Na lavicích máte kartičky s modlitbami za volbu nového ostravsko-opavského biskupa. Tuto modlitbu se budeme modlit vždy po růženci přede mší svatou. Vzadu pod kůrem jsou tyto modlitby k rozebrání domů.
  - V tomto týdnu od 2. do 8. 5. probíhá týden modliteb za duchovní povolání. Modlitbu Zdrávas Maria…za nová kněžská povolání, k níž vybízel o. biskup v pastýřském listě, se budeme modlit před požehnáním na závěr mší svatých. Zvykněme si tuto modlitbu s úmyslem za nová kněžská povolání zařazovat i do našich domácích modliteb.
  - Vzadu pod kůrem jsou tiskoviny k zakoupení, nikoli k vypůjčení (časopis Okno, Světlo a Katolický týdeník). Prosíme, abyste za tiskoviny zaplatili stanovenou částku, odnesli si je domů a nevraceli je po přečtení zpět, navíc někdy popsané. Děkujeme za pochopení.

 • 2.neděle velikonoční-neděle Božího milosrdenství

  -V pondělí je svátek sv. Marka, evangelisty, v pátek svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
  -V pokladničce u Božího hrobu na pomoc chrámům ve Sv. zemi se vybralo 4884.-kč, na pomoc Ukrajině v Porubě 39240.-, ve Vřesině 14 800.-kč. Pán Bůh zaplať.
  - Během měsíce května budou denně před večerní mší sv. májové pobožnosti. Začátek vždy v 17.40. První bude v neděli 1. května.
  -Jak jsme o tom diskutovali v synodálních kroužcích, bude třeba stále větší zapojenosti laiků do života farností, přebírání různých starostí a břemen z beder kněží, kterých je stále méně, aby mněli volnější ruce k tomu, v čem jsou nezastupitelní. S tím souvisí také větší podíl věřících na finančním zabezpečení platů kněží a pastoračních pracovníků. Diecéze v naší vlasti to řeší různě, naše biskupství se rozhodlo požádat farnosti, tedy každého člena farního společenství od 19 let o roční příspěvek ve výši 250.-kč. Tuto částku můžeme postupně vložit do pokladničky za lavicemi, která doposud sloužila k příspěvkům pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Způsobů jak přispět Ukrajině je dnes už hodně. Dnes tedy ještě do pokladničky můžeme přispět na Ukrajinu, pak bude sloužit k příspěvkům pro pastoraci. Děkujeme.
  - Milé děti, jak zaznělo v posledním postním dětském kázání v dopise našeho přítele Radoslava, nemá s postní přípravou skončit naše práce na dobrém životě. K tomu jste dostali krabičku ve tvaru srdce. Doma si vždy před čtvrteční mší svatou napište na kousek papíru dobré skutky, které se vám v uplynulém týdnu podařilo splnit, a před dětskou mší tyto lístečky vložte do připraveného srdce, které bude na stolečku u obětních darů. Tuto krabičku ve tvaru srdce pak přineseme Ježíši spolu s obětními dary. Prosíme rodiče, aby děti povzbuzovali a připomínali jim přípravu lístečků před dětskou mší svatou a především, že mají konat dobré skutky z lásky pro Ježíše. Vkládáním lístečků do srdce se mohou zapojit nejen děti, ale kdokoli, kdo by chtěl Ježíši předložit něco dobrého, co se mu v daném týdnu povedlo, a tím mu i symbolicky poděkovat.
  -V sobotu 7. května jsme zváni jak je v naší farnosti tradicí na farní pouť rodin. Protože ve stejný den je letos diecézní pouť rodin na Maria Hilf, rozhodli jsme se nasměrovat naši pouť na společnou diecézní mši sv., která bude ve 14.00. Sjedeme se na 12.00 auty ke kostelu sv. Ondřeje v Heřmanovicích, lze se tam také dopravit vlakem + autobusem /podrobnosti jsou uvedeny na plakátku/, a pak poputujeme asi 5.5 km pěšky na Maria Hilf, kde se zúčastníme společné mše sv. Po cestě bude připraven jednoduchý duchovní program. Různé možnosti a varianty jsou uvedeny na plakátku vzadu.
 • Květná neděle

  -Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do Sv.týdne. Při mších sv. požehnáme ratolesti.
  -Dnes proběhne Velikonoční dílna a to v Domě farnosti od 14.30 do 17.00. Bude možno uplést si tatar, ozdobit perníčky a vyrobit velikonoční dekorace. Všichni jsou srdečně zváni. Podrobnosti najdete na plakátku vzadu v kostele.
  -Pořad zpovědí a bohoslužeb o sv. týdnu je vyvěšen a k dispozici vzadu v kostele. Příležitostí k velikonoční svátosti smíření je dostatek, v případě potřeby budeme zpovídat i po mši sv. Připomeňte prosím dětem.
  - 1.sv. přijímání bude ve Vřesině letos v neděli 12.června. První, zatím informační schůzka rodičů bude ve středu 20. dubna po mši sv., tedy asi v 17.35.
  - Díky všem, kteří jste přišli v pátek pomoci při úklidu v kostele.
  - Sbírka o neděli Zmrtvýchvstání bude věnována tradičně na potřeby kněžského semenáře. Obnos z kasičky u Božího hrobu bude zaslán na potřeby chrámů ve Sv. zemi.
  -Prosím, napište se ne noční adoraci u Božího hrobu, která bude v Porubě ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek. Rozpis podle hodina je v sakristii. Děkujeme.
  -Dnes v 15.00 začne v Bělském lese křížová cesta pro mládež.

 • 5.neděle postní

  -Příští neděle je Květná neděle, kterou vstupujeme do Sv.týdne. Při mších sv. požehnáme ratolesti.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při misijním koláči. Vybralo se v Porubě 17 232.-kč. Peníze budou odeslány na podporu výživových projektů Papežs. Misijního díla.
  - Na Květnou neděli proběhne po dvouleté covidové pauze Velikonoční dílna a to v Domě farnosti od 14.30 do 17.00. Bude možno uplést si tatar, ozdobit perníčky a vyrobit velikonoční dekorace. Všichni jsou srdečně zváni. Podrobnosti najdete na plakátku vzadu v kostele.
  -Pořad zpovědí a bohoslužeb o sv. týdnu bude vyvěšen a rozdán příští neděli, už tento pátek budeme zpovídat od 16.00 do 18.00.
  - Ve středu jsou v Porubě Hovory o víře. Začátek v 18.45 v kostele.
  - 1.sv. přijímání bude ve Vřesině letos v neděli 12.června. První, zatím informační schůzka rodičů bude ve středu 20. dubna po mši sv., tedy asi v 17.35. Děti dostanou ještě v náboženství písemnou pozvánku.
  -Abychom měli v kostele o velikonocích čisto, prosíme, přijďte pomoci tento pátek po večerní mši sv. Bude třeba udělat větší úklid, také omést pavučiny a prach. Děkujeme.

 • 4.neděle postní

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 25 417.-kč. Díky za Vaši štědrost. Šetříme především na druhou etapu rekonstrukce fary, zároveň se můžete podívat do kaple sv. Antonína, která je vybavena novým krásným nábytkem.
  Během postní doby jsou pobožnosti křížové cesty v Porubě v pátek a v neděli vždy od 17.20, ve Vřesině v neděli hned po mši sv.
  Prosíme rodiče, aby povzbuzovali děti v postní přípravě a připomínali jim, že si mají s sebou na dětské mše svaté ve čtvrtek nosit pas, potřebný ke vstupu do dalších zemí na mapě.
  - Dnes o 4. neděli postní probíhá jako každý rok akce Misijní koláč. Děkujeme za napečení buchet a za všechny Vaše dary na potřeby chudých misiích.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a po mši sv. je v Porubě adorace. Ve Vřesině je adorace po mši sv. ve středu. Zároveň v Porubě v pátek a ve Vřesině ve středu při mši sv. bude společné udílení svátosti nemocných. Ke svátosti smíření můžete přistoupit v Porubě v pátek už od 16.00, ve Vřesině ve středu od 16.00.

 • 3.neděle postní

  -V pátek je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. jsou v Porubě ráno v 6.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Sv. otec tento den zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci P.Marie. My se také připojíme modlitbou. V celé církvi probíhá akce 24 hodin pro Pána. Ve Vřesině bude možno přijít do kostela k modlitbě kdykoliv od 7.00 v pátek do 7.00 v sobotu, v Porubě kromě adorace od 16.30 a následné křížové cesty se ještě pomodlíme po mši sv. v pátek v půlhodinové adoraci na tento úmysl. Prožijme také tento pátek jako opravdu postní den.
  Během postní doby jsou pobožnosti křížové cesty v Porubě v pátek a v neděli vždy od 17.20, ve Vřesině v neděli hned po mši sv.
  -Děkujeme mladým za sobotní večer chval.
  Prosíme rodiče, aby povzbuzovali děti v postní přípravě a připomínali jim, že si mají s sebou na dětské mše svaté ve čtvrtek nosit pas, potřebný ke vstupu do dalších zemí na mapě.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Příští neděli, 4. Postní proběhne jako každý rok akce Misijní koláč. Děkujeme předem za napečení buchet.
  -Ve středu jsou v Porubě Hovory o víře. Začátek v 18.45 v kostele.

 • 2.neděle postní

  -V sobotu je slavnost Sv. Josefa, snoubence P.Marie. Mše sv. budou v Porubě ráno výjimečně už v 7.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 8.30.
  -V pokladničkách pro pomoc Ukrajině se vybralo a bylo odesláno v Porubě 74 510,-kč, ve Vřesině 31 300.-kč, dohromady 105 810.-kč. P.Bůh zaplať za Vaši štědrost. Protože nevíme, jak se situace bude vyvíjet, zůstane prozatím možnost pro ty, kteří chtějí dále přispívat v pokladničkách na tento účel.
  Během postní doby budou pobožnosti křížové cesty v Porubě v pátek a v neděli vždy od 17.20, ve Vřesině v neděli hned po mši sv.
  V postní době zveme na malou duchovní obnovu v rámci mší sv:
  Tento týden ve středu 16. března v rámci postní duchovní obnovy přijde na mši sv. do Vřesiny otec Lumír Tkáč z Pustkovce a bude hovořit o životě z víry, prožívání našeho vztahu k Bohu, bližním a k sobě samému. Díky všem, kteří se zúčastnili obnovy ve čtvrtek a v pátek v Porubě, myslím, že stálo za to přijít.
  -V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky, které nám dávají možnost z toho, co ušetříme v postní době přispět potřebným. Konkrétně chudým dětem v misiích.
  V sobotu 19. 3. proběhne v Porubě v kostele od 19 hodin Večer chval, na který jste všichni zváni. Více informací je na plakátku.
  Prosíme rodiče, aby povzbuzovali děti v postní přípravě a připomínali jim, že si mají s sebou na dětské mše svaté ve čtvrtek nosit pas, potřebný ke vstupu do dalších zemí na mapě.
  Vzadu u časopisů jsou k rozebrání obrázky z pohřbu o. biskupa Františka. Můžete si je vzít jako památku na našeho prvního ostravsko-opavského biskupa, na kterého také nezapomínejme ve svých modlitbách.


 • 1.neděle postní

  -Těm, kteří se nemohli zúčastnit mše sv. na Popeleční středu, udělíme znamení popelce dnes po každé mši sv.
  -Jistě soucítíme s utrpením nevinných na Ukrajině. Otcové biskupové vyhlásili minulou neděli sbírku na humanitární pomoc lidem na Ukrajině. Uskuteční se tak, že po celý týden až do dneška včetně je pokladnička za lavicemi vyhrazena na tento účel. Podobně jako tomu bylo v případě pomoci postiženým tornádem. Tehdy jste byli štědří, věříme, že tomu bude tak i nyní. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary. Po neděli bude obnos pokladničky odeslán, ale až do odvolání můžete do pokladničky na tento účel dále přispívat. Nevíme, jak se bude situace vyvíjet.
  Během postní doby budou pobožnosti křížové cesty v Porubě v pátek a v neděli vždy od 17.20, ve Vřesině v neděli hned po mši sv.
  -Také každou postní sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  V postní době zveme na malou duchovní obnovu v rámci mší sv:
  Tento čtvrtek 10. března nás navštíví při večerní mši sv. v Porubě otec generální vikář Jan Czudek a bude hovořit na téma život církve a život farnosti dnes a v budoucnu, v pátek 11. března přijde opět do Poruby otec Jan Szkandera, někdejší spirituál kněžského semináře a promluví o tématu velmi naléhavém – o duchovních povoláních, jak se týkají rodin a farnosti. Otec jan Szkandera působil jako spirituál, tedy duchovní vůdce v semináři v době, kdy tam byli bohoslovci z naší farnosti – o.Michal Jadavan, Pavel Obr, Jan Slavík i Jan Svozílek, který strávil v naší farnosti 4 roky před nástupem do semináře. A také nynější náš kaplan o. Pavel Marek. Příští týden ve středu 16. března přijde na mši sv. do Vřesiny otec Lumír Tkáč z Pustkovce a bude hovořit o životě z víry, prožívání našeho vztahu k Bohu, bližním a k sobě samému.
  -V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky, které nám dávají možnost z toho, co ušetříme v postní době přispět potřebným. Konkrétně chudým dětem v misiích.
  - Ve středu jsou v Porubě Hovory o víře. Začátek v 18.45 v kostele.

 • 8.neděle v mezidobí

  - Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, kterým začíná postní doba,doba přípravy na velikonoce. Mše sv. jsou v porubě ráno v 6.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na Svatopetrský haléř. Vybralo se v Porubě 12 485.-kč
  -Jistě soucítíme s utrpením nevinných na Ukrajině. Otcové biskupové vyhlásili ode dneška sbírku na humanitární pomoc lidem na Ukrajině. Uskutečníme ji tak, že ode dneška až do příští neděle včetně bude pokladnička za lavicemi vyhrazena na tento účel. Podobně jako tomu bylo v případě pomoci postiženým tornádem. Tehdy jste byli štědří, věříme, že tomu bude tak i nyní. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Tento pátek je první pátek v měsíci. V Porubě zpovídáme jako vždy od 16.30, po mši sv. je adorace. Dopoledne navštívíme nemocné. Ve Vřesině je od 16.00 příležitost ke sv. smíření, přitom tichá adorace.
  Během postní doby budou pobožnosti křížové cesty v Porubě v pátek a v neděli vždy od 17.20, ve Vřesině v neděli hned po mši sv.
  V postní době jsme na malou duchovní obnovu v rámci mší sv:
  Ve čtvrtek 10. března nás navštíví při večerní mši sv. v Porubě otec generální vikář Jan Czudek a bude hovořit na téma život církve a život farnosti dnes a v budoucnu, v pátek 11. března přijde opět do Poruby otec Jan Szkandera, někdejší spirituál kněžského semináře a promluví o tématu velmi naléhavém – o duchovních povoláních, jak se týkají rodin a farnosti. Otec jan Szkandera působil jako spirituál, tedy duchovní vůdce v semináři v době, kdy tam byli bohoslovci z naší farnosti – o.Michal Jadavan, Pavel Obr, Jan slavík i Jan Svozílek, který strávil v naší farnosti 4 roky před nástupem do semináře. A také nynější náš kaplan o. Pavel Marek. Ve středu 16. března přijde na mši sv. do Vřesiny otec Lumír Tkáč z Pustkovce a bude hovořit o životě z víry, prožívání našeho vztahu k Bohu, bližním a k sobě samému.
  -V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky, které nám dávají možnost z toho, co ušetříme v postní době přispět potřebným. Konkrétně chudým dětem v misijích.

 • 7.neděle v mezidobí

  -V úterý je svátek Stolce svatého Petra, ve středu památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 23 050.-kč
  -Dnešní sbírka je věnována jako Svatopetrský haléř.
  -Připomínáme, že liturgie nedělní mše sv. v 10.15 je více zaměřená pro děti. Je moc dobře, když s dětmi přicházíte na tuto mši sv. Děti tak mohou být mnohem více zapojeny do mše sv. Děkujeme.
  -Díky Vám, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  -Ve středu jsou v Porubě Hovory o víře. Začátek v 18.45 v kostele.
  - Zítra v 18.00 bude v Porubě zádušní mše sv. za našeho zemřelého otce biskupa Františka Václava. Koncelebrant odslouží úmysl, který byl původně zapsán.

 • 6.neděle v mezidobí

  -Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  -Sbírka příští neděle bude věnována jako Svatopetrský haléř.
  -Připomínáme, že liturgie nedělní mše sv. v 10.15 je více zaměřená pro děti. Je moc dobře, když s dětmi přicházíte na tuto mši sv. Děti tak mohou být mnohem více zapojeny do mše sv. Děkujeme.
  -Díky Vám, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  -Díky také všem, kteří jste připravili včerejší Farní ples. Bylo nám tam dobře a věříme, že společných akcí bude opět možno pořádat více.

 • 5.neděle v mezidobí

  -ve čtvrtek je památka sv. Scholatiky, panny, v pátek P. Marie Lurdské.
  -Připomínáme, že liturgie nedělní mše sv. v 10.15 je více zaměřená pro děti. Je moc dobře, když s dětmi přicházíte na tuto mši sv. Děti tak mohou být mnohem více zapojeny do mše sv. Děkujeme.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  -Dnes po všech mších sv. můžete přijmout ještě svatoblažejské požehnání.
  - Ve středu jsou v Porubě hovory o víře. Začátek po mši sv. – tedy v 18.45 v kostele.
  -Odložený farní ples se uskuteční tuto sobotu v Domě farnosti. Začátek je v 19.00. Pokud se chce ještě někdo přihlásit, je to možné v sakristii. Jinak počítáme se všemi už dříve přihlášenými.

 • 4.neděle v mezidobí

  -Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu.Mše sv. budou v Porubě ráno v 6.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.Při mších sv. bude svěcení svící. Můžete si je přinést z domu. V sobotu je památka sv. Agáty, panny a mučednice.V sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  -Připomínáme, že liturgie nedělní mše sv. v 10.15 je více zaměřená pro děti. Je moc dobře, když s dětmi přicházíte na tuto mši sv. Děti tak mohou být mnohem více zapojeny do mše sv. Děkujeme.
  - Tento pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne navštívím nemocné, po mši sv. je v Porubě adorace. Od 16.30 zpovídáme jako každý pátek. Ve Vřesině je od 16.00 příležitost ke svátosti smíření, přitom adorace, také po mši sv. je adorace.
  -Ještě jednou díky koledníkům při tříkrálové sbírce. V Porubě vybrali 128 094.-kč.

 • 3.neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. V úterý je svátek obrácení sv. Pavla,apoštola. Ve středu památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, v pátek sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na biblický apoštolát. Vybralo se v Porubě 15 489.-, ve Vřesině 5 630.-kč.
  -Před sv. přijímáním bude opět výzva jako před pandemií „pozdravte se pozdravením pokoje“. Každý má ovšem svobodu, zda pozdraví úklonou nebo podáním rukou. Kdo má obavu, je pochopitelné, že radši ruku nepodá a nikdo se na něj nebude zlobit.
  -Máme ještě prosbu: O úklid v kostele se dělí 10 skupinek. Je to moc dobře, protože takto vychází služba na skupinku méně než jednou za dva měsíce. Bohužel občas někdo ze skupinky odejde kvůli stáří nebo nemoci, a tak je třeba občas skupinku doplnit. I nyní je třeba nových sil na doplnění. Prosím, kdo můžete, přihlaste se v sakristii nebo přímo u paní M. Szymikové. Je pěkné mít podíl na tom, že máme v kostele čisto a že mám na tom podíl, že jenom nekonzumuji, co vykonali jiní. Děkujeme.
  -Připomínáme, že liturgie nedělní mše sv. v 10.15 je více zaměřená pro děti. Je moc dobře, když s dětmi přicházíte na tuto mši sv. Děti tak mohou být mnohem více zapojeny do mše sv. Děkujeme.
  - Tuto středu jsou v Porubském kostele v 19.00 Hovory o víře.
  - Chtěli bychom moc poděkovat všem koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky. Je to ne zrovna snadná ale o to záslužnější služba. Nejen jako finanční pomoc pro charitní službu našim bližním jako je hospicová páče a mnoho dalších, koledování má také důležitý misijní rozměr. Věříme, že se bude dařit i v následujících letech.

 • svátek Křtu Páně-dodatek k ohláškám

  -Vzhledem k situaci, která panuje, není možné zorganizovat klasický farní ples. Přesto bychom rádi zorganizovali takové setkání, které je podle aktuálních opatření možné, a to ve formě dvou samostatných menších plesů, pro starší a mladší generaci, každý s kapacitou 100 lidí. Jejich termíny budou pátek 21.1. (mladší) a sobota 22.1. (starší). Pro přihlášení se na ples mladších využijte registraci přes stránky, její adresa bude včas zveřejněna na stránkách farnosti a vzadu v kostele. Na ples pro starší se přihlašujte zapsáním se na papír v sakristii. Musíme přitom dodržet stanovenou kapacitu - tedy 100 lidí.

  -Pro ty, ke komu se nedostali koledníci a chtěli by přispět na tříkrálovou sbírku, je pokladnička v sakristii.


 • svátek Křtu Páně

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti
  -Sbírka příští neděle bude na biblický apoštolát
  -První sv. přijímání bude v letošním roce v Porubě 29.května a ve Vřesině 12. června
  -Před sv. přijímáním bude opět výzva jako před pandemií „pozdravte se pozdravením pokoje“. Každý má ovšem svobodu, zda pozdraví úklonou nebo podáním rukou. Kdo má obavu, je pochopitelné, že radši ruku nepodá a nikdo se na něj nebude zlobit.
  -Máme ještě jednu prosbu: O úklid v kostele se dělí 10 skupinek. Je to moc dobře, protože takto vychází služba na skupinku méně než jednou za dva měsíce. Bohužel občas někdo ze skupinky odejde kvůli stáří nebo nemoci, a tak je třeba občas skupinku doplnit. I nyní je třeba nových sil na doplnění. Prosím, kdo můžete, přihlaste se v sakristii nebo přímo u paní M. Szymikové. Je pěkné mít podíl na tom, že máme v kostele čisto a že mám na tom podíl, že jenom nekonzumuji, co vykonali jiní. Děkujeme.
  -Jak bylo avizováno v Adventní Farní rodině, prožíváme čas synody, vyhlášené papežem Františkem. Aby měl ve farnosti každý možnost aktivně se do synodního procesu zapojit, zveme všechny, kdo budou chtít - především ty, kteří prozatím do žádné synodní skupinky nepatří - na speciální Hovory o víře, které proběhnou výjimečně v neděli 16. 1. v 16 hodin v našem kostele. Při nich budou účastníci debatovat nad otázkou: „Co dnes přináší církev/naše farnost mně a tomuto světu - kde je její potenciál a kde jsou její slabá místa?“ Můžete už nyní nad touto otázkou přemýšlet, ptát se i nevěřících ve svém okolí a o svá zjištění se pak přijít podělit na Hovory o víře.


 • 2.neděle po narození Páně

  -Ve čtvrtek je Slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek, příští neděli je svátek Křtu Páně, jímž končí vánoční doba.
  -O Slavnosti Zjevení Páně budou mše sv. v Porubě ráno v 6.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Při mších sv. bude svěcení vody, kadidla a křídy. Protože stále ještě nemůže být v kropenkách svěcená voda, doporučujeme vzít si svěcenou vodu domů, alespoň občas se s ní požehnat, pokropit byt. Je to jedna ze svátostin církve, připomínka našeho křtu. Je užívána v celé tradici církve jak na západě, tak na východě. Můžete si ji nabrat nejen o slavnosti Zjevení Páně, ale kdykoliv v sakristii.
  Tento pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, po mši sv. je adorace. Zpovídáme v Porubě od 16.30. Ve Vřesině je zpověď ve středu od 16.00, po mši sv. adorace.
  -V sobotu je mše sv. také ráno v 8.00.
  -Opět jsou schůzky ministrantů a scholy, ve čtvrteky po schůzkách jsou dětské mše sv., o nedělích je liturgie mše sv. v 10.15 přizpůsobena více dětem.
  -Jak bylo avizováno v Adventní Farní rodině, prožíváme čas synody, vyhlášené papežem Františkem. Aby měl ve farnosti každý možnost aktivně se do synodního procesu zapojit, zveme všechny, kdo budou chtít - především ty, kteří prozatím do žádné synodní skupinky nepatří - na speciální Hovory o víře, které proběhnou výjimečně v neděli 16. 1. v 16 hodin v našem kostele. Při nich budou účastníci debatovat nad otázkou: „Co dnes přináší církev/naše farnost mně a tomuto světu - kde je její potenciál a kde jsou její slabá místa?“ Můžete už nyní nad touto otázkou přemýšlet, ptát se i nevěřících ve svém okolí a o svá zjištění se pak přijít podělit na Hovory o víře.


 • Svátek Sv. Rodiny

  -V pondělí je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, v úterý svátek sv. Mláďátek, mučedníků, v pátek sv. Silvestra, papeže, v sobotu Slavnost Matky Boží, P. Marie, zasvěcený svátek.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary pří sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 25 990.-kč.
  -Děkujeme všem, kdo se starali, aby letošní oslava Narození Páně byla krásná – za zpěv, hudbu, ministrantům a kostelníkům, za úklid a výzdobu a vše ostatní, také za zbožnou účast na bohoslužbách a četné svátosti smíření.
  Díky také všem, kdo připravili adventní přípravu pro dospělé i pro děti a kdo se jí snažili účastnit.
  -Také díky za cukroví a zpívání koled v domově důchodců.
  -V tomto týdnu nejsou hovory o víře.

 • 4.neděle adventní

  -Mše sv. v neděli v 10.15 chceme zaměřit více pro děti. Pokud možno prosím přicházejte s dětmi na tyto mše sv. Také každý čtvrtek je večerní mše sv. v 18.00 zaměřená pro děti.
  -Děkuji všem, kdo se zapojujete do modlitby sv. růžence před mší sv. Je nás někdy nemnoho, ale má to velký význam. Děkujeme.
  -Jako každý rok prosíme o dodání balíčků s 5 kousky cukroví pro domov důchodců a to do večera 22.12. 23.12 jdou naši mladí navštívit babičky a dědečky v domově v Mar. Horách. Balte prosím přesně po 5 kouscích. Děkujeme.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi. Vybralo se v Porubě 17 688.-, ve Vřesině 6 870.- kč.
  -Dnešní sbírka je na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  -Vzadu je k dispozici rozpis vánočních bohoslužeb a rozpis příležitostí ke svátosti smíření v předvánočním týdnu. Příležitostí je dost, v případě potřeby je natáhneme i po mši sv. Doufáme, že budou dobře využity, Připomeňte prosím dětem.
  -Naši mladí nacvičili jako dárek farnosti ke sv. Mikuláši a k vánocům pohádku S čerty nejsou žerty. Je velmi pěkná a protože jsme se kvůli pandemii nemohli sejít ve větším počtu, je k dispozici na you tube, na stejném kanálu, kde jste sledovali přenos farních bohoslužeb. Na farních stránkách je odkaz kde si jednoduchým kliknutím můžete pohádku otevřít. Může třeba mnohé potěšit. Děkujeme hercům za vynaložené nemalé úsilí. • 2.neděle adventní

  -V pondělí je památka sv. Mikuláše, patrona naší farnosti. Jeho slavnost oslavíme dnes. V úterý je slavnost sv. Ambrože, biskupa a učit. Církve, ve středu je slavnost P.Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě ráno v 6.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Je možno si zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -Mše sv. v neděli v 10.15 chceme zaměřit více pro děti. Pokud možno prosím přicházejte s dětmi na tyto mše sv. Také každý čtvrtek je večerní mše sv. v 18.00 zaměřená pro děti.
  -Děkuji všem, kdo se zapojujete do modlitby sv. růžence před mší sv. Je nás někdy nemnoho, ale má to velký význam. Děkujeme.
  - Jistě víte, že letos není možné konat tradiční adventní trh ve prospěch misií s tradičním punčem. Ale přesto chceme nějakým způsobem poslat chudým v misiích vánoční dárek. Udělali bychom to tak, že dnes po mších sv. v 9.00 a v 10.15 bude možno zakoupit vánoční přání vyrobené farníky za cenu 50.-až 100.-kč. Takové zakoupené přání bude jistě nejhezčí ozdobou vánočního stromečku. Děkujeme. Tak oslavíme i svátek našeho patrona sv. Mikuláše, když už není možno uspořádat tradiční setkání.
  -Vzadu je ještě Farní rodina s poněkud netypickou adventní přípravou-seznámíte se v ní stručně s náplní celocírkevní synody, s jejími 10 tématy. Během doby adventní si je prosím všichni promysleme, bude to velmi užitečné, ať už se zapojíme do synodálních kroužků nebo ne
  - Tuto středu je ještě poslední možnost získat plnomocné odpustky v roce sv. Josefa. Po mších sv. se společně pomodlíme k jejich získání. • 1.neděle adventní

  -V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola, v pátek památka sv. františka Xaverského, kněze.
  - Je možno si zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -Děkujeme všem, kteří jste se zasloužili o zorganizování krásného přestavení o sv. Františku. Myslím, že to bylo moc pěkné setkání.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chámu a farnosti. Vybralo se 28 768.-kč
  -Jako každý rok se počátkem ledna uskuteční Tříkrálová sbírka, do které se naše farnost vždy zapojuje. - Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností nebo potěšit zpěvem a dárečkem na veřejnosti, hledáme tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Při této sbírce má kdokoli z vás možnost se společně podílet na pomoci lidem v nouzi. - Koledníkem může být každý. Vedoucím kolednické skupinky může být osoba starší 15 let, která vlastní platný občanský průkaz. Prosíme každého, kdo se bude chtít zapojit do Tříkrálové sbírky, aby se zapsal v sakristii nebo nahlásil u Veroniky Curylové (ideálně do konce listopadu). Děkujeme!!! (leták s kontakty vzadu v kostele na nástěnce)
  - Jistě víte, že letos není možné konat tradiční adventní trh ve prospěch misií s tradičním punčem. Ale přesto chceme nějakým způsobem poslat chudým v misiích vánoční dárek. Udělali bychom to tak, že příští neděli po mších sv. v 9.00 a v 10.15 bude možno zakoupit vánoční přání vyrobené farníky za cenu 50.-až 100.-kč. Kdo by chtěl pomoci, vyrobte prosím takové přání, je jedno zda dospělí či děti, mladí či starší a přineste jej do pátku do kaple sv. Ant. nebo do sakristie. Takové zakoupené přání bude jistě nejhezčí ozdobou vánočního stromečku. Děkujeme. Tak oslavíme i svátek našeho patrona sv. Mikuláše, když už není možno uspořádat tradiční setkání.
  -Vzadu je Farní rodina s poněkud netypickou adventní přípravou-seznámíte se v ní stručně s náplní celocírkevní synody, s jejími 10 tématy. Během doby adventní si je prosím všichni promysleme, bude to velmi užitečné, ať už se zapojíme do synodálních kroužků nebo ne. -Pro děti si můžete vzít adventní přípravu, která leží na parapetu zvlášť. Je jen pro děti. Ať už si ji děti dnes vezmou, přečtou první příběh a splněný úkol přinesou ve čtvrtek na dětskou mši sv. /Ve Vřesině ve středu/.
  -Ve středu jsou po mši sv. v kostele Hovory o víře.
 • slavnost Ježíše Krista Krále

  -Zítra je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, ve středu památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků.
  - Chtěli bychom obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
  -Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  - Je možno si zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -Kolem kostela a fary máme vzorně uklizeno – díky všem, kteří jste se o to postarali při včerejší brigádě a mladí během týdne.
  -Dnes bude v sakristii po mších sv. p.Jančová, aby rozdala program členům živého růžence na příští rok. Vezměte prosím i známým, členům, kteří se už nemohou do kostela dostavit. Děkujeme.
  -Dnes v 15.30 v Domě farnosti jsme zváni na představení o sv. Františku z Assisi - František blázen. Bude to jistě pěkný začátek a impuls do doby adventní. Po představení bude možnost přátelského posezení. Bližší informace jsou na plakátcích.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Jako každý rok se počátkem ledna uskuteční Tříkrálová sbírka, do které se naše farnost vždy zapojuje.
  Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností nebo potěšit zpěvem a dárečkem na veřejnosti, hledáme tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Při této sbírce má kdokoli z vás možnost se společně podílet na pomoci lidem v nouzi.
  Koledníkem může být každý. Vedoucím kolednické skupinky může být osoba starší 15 let, která vlastní platný občanský průkaz. Prosíme každého, kdo se bude chtít zapojit do Tříkrálové sbírky, aby se zapsal v sakristii nebo nahlásil u Veroniky Curylové (ideálně do konce listopadu).
  Děkujeme!!!
  (leták s kontakty vzadu v kostele na nástěnce) • slavnost Ježíše Krista Krále

  -Zítra je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, ve středu památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků.
  - Chtěli bychom obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
  -Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  - Je možno si zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -Kolem kostela a fary máme vzorně uklizeno – díky všem, kteří jste se o to postarali při včerejší brigádě a mladí během týdne.
  -Dnes bude v sakristii po mších sv. p.Jančová, aby rozdala program členům živého růžence na příští rok. Vezměte prosím i známým, členům, kteří se už nemohou do kostela dostavit. Děkujeme.
  -Dnes v 15.30 v Domě farnosti jsme zváni na představení o sv. Františku z Assisi - František blázen. Bude to jistě pěkný začátek a impuls do doby adventní. Po představení bude možnost přátelského posezení. Bližší informace jsou na plakátcích.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Jako každý rok se počátkem ledna uskuteční Tříkrálová sbírka, do které se naše farnost vždy zapojuje.
  Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností nebo potěšit zpěvem a dárečkem na veřejnosti, hledáme tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Při této sbírce má kdokoli z vás možnost se společně podílet na pomoci lidem v nouzi.
  Koledníkem může být každý. Vedoucím kolednické skupinky může být osoba starší 15 let, která vlastní platný občanský průkaz. Prosíme každého, kdo se bude chtít zapojit do Tříkrálové sbírky, aby se zapsal v sakristii nebo nahlásil u Veroniky Curylové (ideálně do konce listopadu).
  Děkujeme!!!
  (leták s kontakty vzadu v kostele na nástěnce) • 33.neděle v mezidobí

  -Ve středu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
  - Chtěli bychom obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
  -Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  -Dnes v 15.30 valná hromada spolku KLD….
  -Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. na příští rok.
  -V sobotu 20. Listopadu, tedy tuto sobotu bude brigáda kolem našeho kostela a fary. Jde o hrabání listí před zimou. Začneme jako vždy v 8.00 modlitbou v kostele. Jistě máme radost, když máme kolem kostela čisto, mějme na tom také podíl. Mladí budou souběžně na diecézním setkání, tak doufáme , že se nás tam i tak sejde dostatek. Děkujeme.
  -Příští neděli bude v sakristii po mších sv.p. Jančová aby rozdala program členům živého růžence na příští rok. Vezměte prosím i známým, členům, kteří se už nemohou do kostela dostavit. Děkujeme.
  -Příští neděli 21.11 v 15.30 v Domě farnosti jsme zváni na představení o sv. Františku z Assisi - František blázen. Bude to jistě pěkný začátek a impuls do doby adventní. Po představení bude možnost přátelského posezení.

 • 32. neděle v mezidobí

  -V úterý je svátek posvěcení Lateránské baziliky, ve středy památka sv. Lva Vel., papeže, ve čtvrtek památka sv. Martina, biskupa, v pátek sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v sobotu památka sv. Anežky české, panny.
  -Dnes v 15.00 je na Vřesinském hřbitově pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  -Až do odvolání jsou opět zrušeny mše sv. v nemocniční kapli.
  - Chtěli bychom obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
  -Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  -V neděli 14.11. v 15.30 valná hromada spolku KLD….
  -Od neděle 14.11 se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -V sobotu 20. listopadu bude brigáda kolem našeho kostela a fary. Jde o hrabání listí před zimou. Začneme jako vždy v 8.00 modlitbou v kostele. Jistě máme radost, když máme kolem kostela čisto, mějme na tom také podíl. Děkujeme.

 • Slavnost posvěcení chrámu

  -Zítra je Slavnost všech svatých, doporučený svátek, v úterý vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve čtvrtek památka sv. Karla Boromejského, biskupa
  -V pondělí i v úterý jsou mše sv. v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -V pondělí a v úterý je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek: v blízké době svátost smíření, ten den sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, je podmínkou pomodlit se vyznání víry a Otčenáš. Od 1. do 8. listopadu je možno získat tyto odpustky po splnění obvyklých podmínek navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  - Pobožnost s modlitbami za zemřelé bude na vřesinském hřbitově až příští neděli v 15.00.
  -Až do odvolání jsou opět zrušeny mše sv. v nemocniční kapli.
  -Pán Bůh zaplať za všechny Vše dary při sbírce minulé neděle na potřeby misií. Vybralo se v Porubě 29824.-, ve Vřesině 11725.-kč.
  - Chtěli bychom obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
  -Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  -Ve středu jsou v Porubě po mši sv. v kostele Hovory o víře.
  -Tento pátek je 1. Pátek v měsíci.Dopoledne navštívíme nemocné. V Porubě je po mši sv. adorace, příležitost ke svátosti smíření je jako obvykle od 16.30. ve Vřesině je ve středu příležitost ke svátosti smíření od 16.00, přitom je vystavena Nejsvětější svátost, po mši sv. je také adorace.

 • 30.neděle v mezidobí

  -Příští neděli je slavnost posvěcení chrámu. Ve čtvrtek je svátek Šimona a Judy, apoštolů.
  - Začaly opět pravidelné mše sv. každou sobotu v nemocniční kapli. Začátek ve 14.30.
  -Pán Bůh zaplať za všechny Vše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 19 932.- kč. Děkujeme také za všechny Vaše dary mimo sbírky – v pokladničce nebo přímo na účet farnosti.
  -Dnes je sbírka na potřeby misií
  - Chtěli bychom obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
  -Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  -Sv. otec prodloužil možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25.10. Využijte prosím příležitost ke svátosti smíření během týdne, tento pátek budeme výjimečně zpovídat už od 15.00. Potom bude možnost získat odpustky pro duše v očistci až do 8. listopadu. Příští neděli ještě připomeneme a upřesníme.
  -Nyní informace otců biskupů o synodě katolické církve – pozvání k synodálnímu procesu

 • 29.neděle v mezidobí

  - Začaly opět pravidelné mše sv. každou sobotu v nemocniční kapli. Začátek ve 14.30.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti
  -Příští neděli je sbírka na potřeby misií.
  -Příští neděli při mši sv. v 10.15 se děti zapojí do přinášení obětních darů s misijní tématikou. Přijďte prosím s dětmi zvláště na tuto mši sv. Je pro děti důležité zapojovat se do misijní aktivity.
  -Také bychom chtěli obnovit zaměření nedělních mší sv. v 10.15 pro děti. Snažte se prosím přicházet s dětmi na tuto mši sv.
  -Připomínáme, že každý čtvrtek je v 18.00 mše sv. zaměřená pro děti.
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.
  -Ve středu jsou po večerní mši sv., tedy asi v 18.45 v kostele v Porubě Hovory o víře.

 • 28.neděle v mezidobí

  -v pátek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, v sobotu je Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.
  - Začalo vyučování náboženství. Je ještě možno se připojit. V Porubě vyučujeme v pondělí na faře, ve Vřesině vyučujeme v úterý ve škole. Rozpis hodin je vyvěšen.
  - Začaly už schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Schůzky jsou ve čtvrtek odpoledne, ve čtvrtek v 18.00 jsou dětské mše sv. Přijďte prosím s dětmi.
  - Začaly opět pravidelné mše sv. každou sobotu v nemocniční kapli. Začátek ve 14.30.
  -Na nástěnce vzadu v kostele jsou informace, pozvání a plakátek o setkávání studentů VKH v Pustkovci. Všichni vysokoškolští studenti jsou srdečně zváni.
  -Díky všem, kteří se zasloužili o koncert minulou neděli. Myslí, že se nám všem velmi líbil. Bylo za ním hodně úsilí mnoha lidí.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti
  -Díky také všem, kteří se zapojujete do modlitby sv. růžence přede mší sv.

 • 27.neděle v mezidobí

  -v pondělí je památka sv. Františka z Assisi, ve čtvrtek památka P.Marie Růžencové.
  - Začalo vyučování náboženství. Je ještě možno se připojit. V Porubě vyučujeme v pondělí na faře, ve Vřesině vyučujeme v úterý ve škole. Rozpis hodin je vyvěšen.
  - Začaly už schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Do malých ministrantů jsou zváni chlapci od 1.třídy, do malé scholy děvčata od 1.třídy. Schůzky jsou ve čtvrtek odpoledne, ve čtvrtek v 18.00 jsou dětské mše sv. Přijďte prosím s dětmi.
  - Začaly opět pravidelné mše sv. každou sobotu v nemocniční kapli. Začátek ve 14.30.
  -Na nástěnce vzadu v kostele jsou informace, pozvání a plakátek o setkávání studentů VKH v Pustkovci. Všichni vysokoškolští studenti jsou srdečně zváni.
  -Ve středu jsou po mši sv. v kostele Hovory o víře.

 • dodatek k ohláškám 26.neděle v mezidobí

  Tuto sobotu nebude v Porubě výjimečně večerní mše sv., neboť je pouť za obnovu rodin a za kněžská povolání ve Frýdku v bazilice P.Marie. Tam je mše sv. v 17.00. Úmysl ze večerní mše sv. bude odsloužen při sobotní ranní mši sv. v 8.00. děkujeme za pochopení.

 • 26.neděle v mezidobí

  -v pondělí památka sv. Vincence z Paula, kněze, v úterý slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše sv. budou v úterý ve Vřesině v 8.00, v Porubě v 18.00, ve středu svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, ve čtvrtek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, v pátek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, v sobotu památka sv. andělů strážných.
  -Díky za Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby církevních škol. Vybralo se v Porubě 17 819.- ve Vřesině 5230.-kč.
  -V sakristii jsou už k dispozici stolní křesťanské kalendáře.
  - Začalo vyučování náboženství. V následujících týdnech je ještě možno se připojit. V Porubě vyučujeme v pondělí na faře v přízemí jako předešlé roky. Ve Vřesině vyučujeme v úterý ve škole. Rozpis hodin je vyvěšen, je podobný jako v loňském roce.
  - Začaly už schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Do malých ministrantů jsou zváni chlapci od 1.třídy, do malé scholy děvčata od 1.třídy. Schůzky jsou ve čtvrtek odpoledne, ve čtvrtek v 18.00 jsou dětské mše sv. Přijďte prosím s dětmi.
  - Začaly opět pravidelné mše sv. každou sobotu v nemocniční kapli. Začátek ve 14.30.
  -Na nástěnce vzadu v kostele jsou informace, pozvání a plakátek o setkávání studentů VKH v Pustkovci. Všichni vysokoškolští studenti jsou srdečně zváni.
  - Tuto středu 29. září pojedeme pouť na Sv. Hostýn. Odjezd bude jako vždy v 7.00 z Vřesiny, v 7.15 z Poruby. Na sv. Hostýně máme společnou mši sv. v 11.15, před tím v 10.00 bude křížová cesta.
  -V neděli 3.10 v 15.30 jsme zváni na koncert v porubském kostele. Pozvánka s podrobným programem visí na nástěnce. Už dlouho se připravuje, jistě bude velmi pěkný.
  -V sobotu 2. října jsme zváni na pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání k P. Marii do Frýdku. Od 14.00 se nabízí bohatý program pro všechny generace včetně dětí, vrcholem je mše sv. v 17.00. Podrobný program je na plakátku vzadu.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, po mši sv. je v Porubě adorace, při ní také zpovídáme. Připomínáme , že nyní každý pátek včetně 1. pátku zpovídáme od 16.30. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00, po mši sv. adorace.

 • 24.neděle v mezidobí

  -V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v úterý je svátek Povýšení sv. Kříže, ve středu památka P.Marie Bolestné, ve čtvrtek památka sv. Ludmily, mučednice.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku
  -Sbírka příští neděle je na potřeby církevních škol.
  -V sakristii jsou už k dispozici stolní křesťanské kalendáře.
  -Od zítřka začíná v Porubě na faře vyučování náboženství. Vyučuje se už v přízemí jako předešlé roky. Ve Vřesině začíná vyučování v úterý 14. září. Vyučuje se ve škole. V první hodině proběhne zápis. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, je podobný jako v loňském roce.
  -Oznámili jsme, že začnou tento čtvrtek také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Protože je však na biskupském gymnaziu velká akce, na které bude většina vedoucích, tak tento čtvrtek ještě nebudou schůzky, začnou až v dalším týdnu, tedy ve čtvrtek 23. září. Ovšem už tento čtvrtek bude první dětská mše sv., přijďte prosím s dětmi.
  -Díky všem, kteří jste se zúčastnili pouti do Hrabyně, díky za její přípravu.
  -Od soboty 18. září začnou opět mše sv. v nemocniční kapli. Začátek opět ve 14.30.
  -Na nástěnce vzadu v kostele jsou informace, pozvání a plakátek o setkávání studentů VKH v Pustkovci. Všichni vysokoškolští studenti jsou srdečně zváni.
  - Ve středu 29.září chceme je pouť na Sv. Hostýn. Odjezd by byl jako vždy v 7.00 z Vřesiny, v 7.15 z Poruby. Přihlaste se prosím co nejdříve, ať víme, zda naplníme autobus nebo nabídneme místa jiné farnosti. Cena 180.-
  -V neděli 3.10 v 15.30 jsme zváni na koncert v porubském kostele. Pozvánka s podrobným programem visí na nástěnce. Už dlouho se připravuje, jistě bude velmi pěkný.

 • 24.neděle v mezidobí

  -V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v úterý je svátek Povýšení sv. Kříže, ve středu památka P.Marie Bolestné, ve čtvrtek památka sv. Ludmily, mučednice.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku
  -Sbírka příští neděle je na potřeby církevních škol.
  -V sakristii jsou už k dispozici stolní křesťanské kalendáře.
  -Od zítřka začíná v Porubě na faře vyučování náboženství. Vyučuje se už v přízemí jako předešlé roky. Ve Vřesině začíná vyučování v úterý 14. září. Vyučuje se ve škole. V první hodině proběhne zápis. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, je podobný jako v loňském roce.
  -Oznámili jsme, že začnou tento čtvrtek také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Protože je však na biskupském gymnaziu velká akce, na které bude většina vedoucích, tak tento čtvrtek ještě nebudou schůzky, začnou až v dalším týdnu, tedy ve čtvrtek 23. září. Ovšem už tento čtvrtek bude první dětská mše sv., přijďte prosím s dětmi.
  -Díky všem, kteří jste se zúčastnili pouti do Hrabyně, díky za její přípravu.
  -Od soboty 18. září začnou opět mše sv. v nemocniční kapli. Začátek opět ve 14.30.
  -Na nástěnce vzadu v kostele jsou informace, pozvání a plakátek o setkávání studentů VKH v Pustkovci. Všichni vysokoškolští studenti jsou srdečně zváni.
  - Ve středu 29.září chceme je pouť na Sv. Hostýn. Odjezd by byl jako vždy v 7.00 z Vřesiny, v 7.15 z Poruby. Přihlaste se prosím co nejdříve, ať víme, zda naplníme autobus nebo nabídneme místa jiné farnosti. Cena 180.-
  -V neděli 3.10 v 15.30 jsme zváni na koncert v porubském kostele. Pozvánka s podrobným programem visí na nástěnce. Už dlouho se připravuje, jistě bude velmi pěkný.

 • 23.neděle v mezidobí

  -Ve středu je svátek narození P. Marie.
  -V sakristii jsou už k dispozici stolní křesťanské kalendáře.
  -Od pondělí 13. září začíná v Porubě na faře vyučování náboženství. Vyučuje se už v přízemí jako předešlé roky. Ve Vřesině začíná vyučování v úterý 14. září. Vyučuje se ve škole. V první hodině proběhne zápis. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, je podobný jako v loňském roce.
  V týdnu po 13. září začnou také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy.
  - V sobotu 11. září se uskuteční pěší pouť do Hrabyně. Podrobnosti jsou na plakátku .
  -Od soboty 18. září začnou opět mše sv. v nemocniční kapli. Začátek opět ve 14.30.
  -Moc děkujeme všem, kteří přišli pomoci při brigádě v pátek i v sobotu. Práce bylo hodně, ale všechno jsme zvládli, takže přízemí fary jsou uklizeny a připraveny k vyučování náboženství a další pastorační aktivity. Také prostory v areálu pod farou jsou vyklizeny a připraveny k dalšímu využití. Děkujeme za Váš čas.
  - Ve středu začnou v Porubě opět Hovory o víře. Začátek je po mši sv., tedy v 18.45 v kostele.
  -Děkujeme za všechny Vaše vzpomínky a pozdravy z dovolených, ať už ve formě pohledů nebo SMS.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.

 • 22.neděle v mezidobí

  -V pátek je památka sv. Řehoře Vel., papeže a učitel církve
  -V sakristii jsou už k dispozici stolní křesťanské kalendáře.
  -Od pondělí 13. září začíná v Porubě na faře vyučování náboženství. Vyučuje se už v přízemí jako předešlé roky. Ve Vřesině začíná vyučování v úterý 14. září. Vyučuje se ve škole. V první hodině proběhne zápis. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, je podobný jako v loňském roce.
  V týdnu po 13. září začnou také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy.
  - V sobotu 11. září se uskuteční pěší pouť do Hrabyně. Podrobnosti jsou na plakátku .
  -Od soboty 18. září začnou opět mše sv. v nemocniční kapli. Začátek opět ve 14.30.
  -Od 1. září budou opět mše sv. v Porubě i v úterý a ve čtvrtek, začnou adorace na 1. pátek, každý pátek budeme zpovídat už od 16.30. O prvních sobotách budou mše sv. také ráno v 8.00. První bude tuto sobotu 4. září. Po ní bude velká brigáda na faře. Bude třeba ženských i mužských rukou. Uklidíme spodní patro fary po rekonstrukci a také přeneseme potřebný nábytek z bývalých skautských kluboven. Bude přistaven kontejner a nepotřebný nábytek a přemnohé jiné zbytečné věci na něj naložíme, aby se prostory uvolnily pro další využití. Začneme tedy po mši sv., asi v 9.00. Mnozí ještě budou na dovolených. Prosíme tedy, aby ti, kteří mohou pomohli, aby fara byla připravena na následující školní rok pro naše děti. Děkujeme.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, po mši sv. bude v Porubě adorace. Ve Vřesině ještě ve středu nebude adorace po mši sv. Bude však vystavena Nejsvětější svátost od 16.00 a přitom příležitost ke svátosti smíření.

 • 18.neděle v mezidobí

  ve středu je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze, v pátek je svátek Proměnění Páně.
  -Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary pro potřeby našeho chrámu a farnosti i mimo sbírky. V kostele můžete do konce července přispět na farnost do malé pokladničky na tiskoviny. Velká pokladnička za lavicemi je až do dneška určena pro dary na pomoc těm, kteří byli zasaženi ničivým tornádem na Jižní Moravě. V tomto týdnu odešleme vybranou částku na pomoc zasažené farnosti Moravská Nová Ves, která má dva silně poškozené kostely a faru.
  -Připomínáme, že během prázdnin nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, není adorace na 1. pátek a v pátky zpovídáme také až od 17.30 jako jiné dny. Bude-li třeba, budeme zpovídat i po mši sv. Není také mše sv. ráno na 1. sobotu. Je to jako každý rok kvůli -řadě táborů s dětmi a mládeží, které nás zaměstnávají. Děkujeme za pochopení.

 • 17.neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie, v úterý památka sv.Gorazda a druhů, ve čtvrtek památka sv. Marty, v sobotu památka sv. Ignáce Loyoly, kněze.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby naší farnosti. Vybralo se 21 130.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku. V současné době pomáhají se splacením dluhu po rekonstrukci spodního patra fary, která byla zdárně dokončena v červnu. Jsme rádi, že se to podařilo, nyní šly ceny všech stavebních materiálů prudce nahoru a je jich nedostatek. V kostele můžete do konce července přispět na farnost do malé pokladničky na tiskoviny, kde je také uvedeno, kolik které tiskoviny stojí. Velká pokladnička za lavicemi bude do konce července určena pro dary na pomoc těm, kteří byli zasaženi ničivým tornádem na Jižní Moravě. Začátkem srpna odešleme vybranou částku na pomoc zasažené farnosti Moravská Nová Ves, která má dva silně poškozené kostely a faru.
  -Připomínáme, že během prázdnin nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, není adorace na 1. pátek a v pátky zpovídáme také až od 17.30 jako jiné dny. Bude-li třeba, budeme zpovídat i po mši sv. Není také mše sv. ráno na 1. sobotu. Je to jako každý rok kvůli řadě táborů s dětmi a mládeží, které nás zaměstnávají. V těchto týdnech probíhají další tři z nich.

 • 16. neděle v mezidobí

  -ve čtvrtek je svátek sv. Marie Magdalény, v pátek svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať vaše všechny Vaše dary i mimo sbírku. V současné době pomáhají se splacením dluhu po rekonstrukci spodního patra fary, která byla zdárně dokončena v červnu. Jsme rádi, že se to podařilo, nyní šly ceny všech stavebních materiálů prudce nahoru a je jich nedostatek. V kostele můžete do konce července přispět na kostel do malé pokladničky na tiskoviny, kde je také uvedeno, kolik které tiskoviny stojí. Velká pokladnička za lavicemi bude do konce července určena pro dary na pomoc těm, kteří byli zasaženi ničivým tornádem na Jižní Moravě. Začátkem srpna odešleme vybranou částku na pomoc zasažené farnosti Moravská Nová Ves, která má dva silně poškozené kostely a faru.
  -Připomínáme, že během prázdnin nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, není adorace na 1. pátek a v pátky zpovídáme také až od 17.30 jako jiné dny. Bude-li třeba, budeme zpovídat i po mši sv. Není také mše sv. ráno na 1. sobotu. Je to jako každý rok kvůli řadě táborů s dětmi a mládeží, které nás zaměstnávají. V následujících dvou týdnech budou probíhat další z nich.

 • 15. neděle v mezidobí

  - Ve čtvrtek je Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, v pátek je svátek Výročí posvěcení naší Katedrály Božského Spasitele, v sobotu památka Panny Marie Karmelské
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, jimiž v současné době pomáháte především se splácením dluhu po rekonstrukci spodního patra fary, která v červnu zdárně skončila. Během července můžete dávat své dary také do malé pokladničky u novin a časopisů. Zároveň přibyl u této pokladničky ceník za tiskoviny. Děkujeme, že si je neberete zadarmo, ale přispíváte k jejich zakoupení
  - Rozhodli jsme se také nabídnout pomocnou ruku těm, kteří byli nedávno zasaženi ničivým tornádem na Jižní Moravě. Proto je až do konce července možné přispět na tyto účely do velké pokladničky vzadu za lavicemi. Na konci měsíce odešleme vybranou částku na pomoc zasažené farnosti Moravská Nová Ves, která má dva silně poškozené kostely a faru
  - Připomínáme, že během prázdnin nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, není adorace na 1. pátek a v pátky zpovídáme až od 17.30 jako jiné dny. Bude-li potřeba, budeme zpovídat i po mši sv.
  - Farnost Moravská Ostrava zve 16. července na pouť k Panně Marii Karmelské na Slezskou Ostravu. Podrobnější informace najdete vzadu na plakátku
  - Děkujeme za všechny pozdravy a pohledy z dovolených, které nám na faru posíláte. Přejeme vám odpočinkové prázdniny a na vašich cestách vám žehnáme a pamatujeme na vás v modlitbě

 • 14. neděle v mezidobí

  - Zítra je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů
  Moravy. Mše sv. jsou v Porubě v 7.30 a v 18.00, ve Vřesině v 8.30
  - Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, jimiž podporujete naši farnost a
  pomáháte tím splácet dluh po rekonstrukci spodního patra fary, která v červnu
  zdárně skončila. Během července můžete dávat své dary do malé pokladničky
  u novin a časopisů.
  Rozhodli jsme se také nabídnout pomocnou ruku těm, kteří byli nedávno
  zasaženi ničivým tornádem na Jižní Moravě. Proto je ode dneška až do konce
  července možnost přispět na tyto účely do velké pokladničky vzadu za
  lavicemi. Na konci měsíce odešleme vybranou částku na pomoc zasažené
  farnosti Moravská Nová Ves, která má dva silně poškozené kostely a faru
  - Začaly prázdniny a v nich řada táborů pro děti a mládež. Proto jsou jako každý
  rok o prázdninách omezeny bohoslužby ve všední den. Během července a
  srpna nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, nebudou adorace na 1. pátek a v
  pátky budeme zpovídat až od 17.30 jako jiné dny. Bude-li potřeba, budeme
  zpovídat i po mši sv. Jelikož v minulém týdnu probíhal první z táborů, budeme
  místo prvního pátku navštěvovat nemocné tento pátek nebo po individuální
  domluvě. Děkujeme za pochopení

 • 13.neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý slavnost Petra a Pavla, apoštolů, doporučený svátek, v sobotu svátek svatého Tomáše, apoštola. V úterý o slavnosti sv. Petra a Pavla je mše sv. v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Připomínáme, že je možno parkovat pod schody ke kostelu, tabulky se zákazem a stuha neplatí pro návštěvníky kostela.
  -Obnovili jsme normální pořad bohoslužeb v neděli. V Porubě tedy v 6.30, v 9.00, v 10,15 a v 18.00. Ve Vřesině v 8.30. Věřím, že díky končící pandemii nás bude v kostele přibývat, že nikdo nevyškrtnul mši sv. z nedělního programu. Sledování mše sv. v televizi nemůže nahradit osobní účast v kostele, je jen pomocí pro nemocné.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle. Vybralo se v Porubě 19 260.-kč. Každý Váš dar je cenný zvláště nyní při rekonstrukci fary.
  - Opět jsou zde prázdniny a v nich řada táborů pro děti a mládež. První začíná už tento týden. Proto jako každý rok o prázdninách jsou poněkud omezeny bohoslužby ve všední den. Během července a srpna nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek, nebudou adorace na 1. pátek, v pátek budeme zpovídat až od 17.30 jako jiné dny. Bude-li třeba budeme zpovídat i po mši sv. Tento pátek je 1. pátek v měsíci, kvůli táboru s mládeží navštívíme nemocné až další pátek nebo individuálně po domluvě. Děkujeme za pochopení. Omezení není kvůli nám kněžím ale kvůli našim dětem.

 • 12. neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek slavnost narození sv. Jana Křtitele. Mše sv. jsou ve čtvrtek v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Připomínáme, že je možno parkovat pod schody ke kostelu, tabulky se zákazem a stuha neplatí pro návštěvníky kostela.
  -Obnovili jsme normální pořad bohoslužeb v neděli. V Porubě tedy v 6.30, v 9.00, v 10,15 a v 18.00. Ve Vřesině v 8.30. Věřím, že díky končící pandemii nás bude v kostele přibývat, že nikdo nevyškrtnul mši sv. z nedělního programu. Sledování mše sv. v televizi nemůže nahradit osobní účast v kostele, je jen pomocí pro nemocné.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku buď v hotovosti, nebo do pokladničky či na farní účet. Každý tento dar je cenný. Rekonstrukce dolního patra fary se rozšířila o novou kotelnu a komíny, které musí odpovídat požadavkům kondenzačního kotle a současným normám. Jsme rádi, že rekonstrukce jsou důsledné i když o to nákladnější. Půjčili jsme si od biskupství 400 000.-, věříme, že s Vaší pomocí a pomocí dotace z kraje 200 000.- dluh do konce roku splatíme i s tím, že bude do další sezóny asi potřebná výměna kotle v kostele. Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc a důvěru.

 • 11.neděle v mezidobí

  -Připomínáme, že je možno parkovat pod schody ke kostelu, tabulky se zákazem a stuha neplatí pro návštěvníky kostela.
  -Obnovili jsme normální pořad bohoslužeb v neděli. V Porubě tedy v 6.30, v 9.00, v 10,15 a v 18.00. Ve Vřesině v 8.30. Věřím, že díky končící pandemii nás bude v kostele přibývat, že nikdo z pohodlnosti nevyškrtnul mši sv. z nedělního programu. Vždyť ona je nedílnou součástí slavení neděle podle 3. přikázání desatera. Chci-li se považovat za křesťana, je to pro mne závazné, jak nám připomněli otcové biskupové ve svém prohlášení. Sledování mše sv. v televizi nemůže nahradit osobní účast v kostele, je jen pomocí pro nemocné.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku buď v hotovosti, nebo do pokladničky či na farní účet. Každý tento dar je cenný. Rekonstrukce dolního patra fary se rozšířila o novou kotelnu a komíny, které musí odpovídat požadavkům kondenzačního kotle a současným normám. Jsme rádi, že rekonstrukce jsou důsledné i když o to nákladnější. Půjčili jsme si od biskupství 400 000.-, věříme, že s Vaší pomocí a pomocí dotace z kraje 200 000.- dluh do konce roku splatíme i s tím, že bude do další sezóny asi potřebná výměna kotle v kostele. Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc a důvěru. Jinak rekonstrukce dolního podlaží je hotová, jen s pandemií se zkomplikovaly dodávky materiálu tak čekáme na dodávku zárubní, aby mohly být instalovány dveře, poslední věc, která chybí.

 • 10.neděle v mezidobí

  -V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu památka Neposkvrněného srdce P.Marie.
  - V pátek jsou mše sv. – v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Obnovujeme zpovídání v pátek od 16.30.
  -Od minulé neděle se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Připomínáme, že je možno parkovat pod schody ke kostelu, tabulky se zákazem a stuha neplatí pro návštěvníky kostela.
  -Obnovili jsme normální pořad bohoslužeb v neděli. V Porubě tedy v 6.30, v 9.00, v 10,15 a v 18.00. Ve Vřesině v 8.30. Věřím, že díky končící pandemii nás bude v kostele přibývat, že nikdo z pohodlnosti nevyškrtnul mši sv. z nedělního programu. Vždyť ona je nedílnou součástí slavení neděle podle 3. přikázání desatera. Chci-li se považovat za křesťana, je to pro mne závazné, jak nám připomněli otcové biskupové ve svém prohlášení. Sledování mše sv. v televizi nemůže nahradit osobní účast v kostele, je jen pomocí pro nemocné.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice

  - Zítra je svátek Navštívení P. Marie, v úterý památka sv. Justina, mučedníka, ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00. V sobotu je památka sv. Bonifáce.
  - Obnovili jsme pravidelné schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Jsou ve stejném čase jako před pandemií na faře.
  - Minulou nedělí skončila úprava nedělních bohoslužeb a přenášení mše sv. online. Ode dneška jsou nedělní bohoslužby jako před pandemií – v 6.30, v 9.00, v 10.15 a v 18.00. Děkujeme za celou farnost skupině ministrantů, kteří obstarávali přenosy nedělních bohoslužeb a taky všem ostatním, kteří pracovali na tom, aby tyto přenosy byly co nejkrásnější. Myslíme, že se jim to hodně dařilo. Máme z toho všichni radost, především jistě nemocní, kterým to alespoň takto umožňovalo být s námi spojeni při mši sv. Máme radost, že se budeme stále v hojnějším počtu setkávat v kostele a plně se účastnit slavení Eucharistie.
  -Obnovujeme zpovídání v pátek od 16.30.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, po večerní mši sv. je adorace. I o prvních pátcích budeme zpovídat až od 16.30 jako jiné pátky, budeme pak zpovídat ještě po mši sv. během adorace. Ve Vřesině bude příležitost ke zpovědi tuto středu od 16.00, po mši sv. bude adorace.
  -Od minulé neděle se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Dnes bude v kapli sv. Antonína mezi všemi bohoslužbami paní Jančová, která se stará o organizaci živého růžence. Zastavte se prosím všichni, kteří jste zapojeni nebo zastupujete někoho nemocného, mohou se přihlásit také noví členové za ty, kteří odešli na věčnost. Děkujeme všem za tuto krásnou a důležitou modlitbu.
  -Připomínáme, že je možno parkovat pod schody ke kostelu, tabulky se zákazem a stuha neplatí pro návštěvníky kostela.
  -Nakonec si přečteme prohlášení otců biskupů k ustupující pandemii v naší zemi:….

 • Slavnost seslání Ducha Sv.

  -V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, ve středu památka sv. Filipa Neriho, kněze. Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.
  -Během měsíce května je v Porubě denně májová pobožnost. Začátek v 17.40.
  -Od minulého týdne je v Porubě náboženství opět pro všechny ročníky. Vyučuje se na faře v horním patře v obvyklém čase.
  Ve Vřesině mají náboženství od úterka druháci i čtvrťáci.
  - Obnovili jsme také pravidelné schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Jsou ve stejném čase jako před pandemií na faře.
  - Při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti se vybralo 23 664.-kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary i mimo sbírku.
  - Dnešním dnem končí úprava nedělních bohoslužeb a přenášení mše sv. online. Od příští neděle jsou nedělní bohoslužby jako před pandemií – v 6.30, v 9.00, v 10.15 a v 18.00. Děkujeme za celou farnost skupině ministrantů, kteří obstarávali přenosy nedělních bohoslužeb a taky všem ostatním, kteří pracovali na tom, aby tyto přenosy byly co nejkrásnější. Myslíme, že se jim to hodně dařilo. Máme z toho všichni radost, především jistě nemocní, kterým to alespoň takto umožňovalo být s námi spojeni při mši sv. Máme radost, že se budeme stále v hojnějším počtu setkávat v kostele a plně se účastnit slavení Eucharistie.
  -Obnovujeme zpovídání v pátek od 16.30.
  -Vřesinský kostel se letos účastní Noci kostelů, proto je tam tento pátek mimořádně mše sv. v 17.00.
  -Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Příští neděli bude v kapli sv. Antonína mezi všemi bohoslužbami paní Jančová, která se stará o organizaci živého růžence. Zastavte se prosím všichni, kteří jste zapojeni nebo zastupujete někoho nemocného, mohou se přihlásit také noví členové za ty, kteří odešli na věčnost. Děkujeme všem za tuto krásnou a důležitou modlitbu.
  -Připomínáme, že je možno parkovat pod schody ke kostelu, tabulky se zákazem a stuha nejsou pro návštěvníky kostela.

 • 7.neděle velikonoční

  -Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
  -Během měsíce května je v Porubě denně májová pobožnost. Začátek v 17.40.
  -Od minulého týdne je v Porubě náboženství opět pro všechny ročníky. Vyučuje se na faře v horním patře v obvyklém čase.
  Ve Vřesině mají náboženství od úterka druháci i čtvrťáci.
  - Obnovili jsme také pravidelné schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Jsou ve stejném čase jako před pandemií na faře.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Dosavadní úprava nedělních bohoslužeb potrvá do příští neděle, slavnosti seslání Ducha sv. Příští neděli budeme také naposled přenášet mši sv. online. Pak se vrátíme ke dřívějšímu nedělnímu pořadu, tedy od neděle 30. května jsou opět mše sv.: v 6.30, 9.00,10,15 a 18.00.
  -Obnovujeme zpovídání v pátek od 16.30.
  -Byl ukončen sběr plastových vršků z petlahví.
  -Od příští neděle se zapisují úmysly na mše sv. na příští polovinu roku.

 • 6.neděle velikonoční

  -ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou začíná příprava na seslání Ducha sv. Mše sv. budou v Porubě v 6.30 a v 18.00, ve Vřesině v 17.00. V pátek je svátek sv. Matěje.
  -Během měsíce května je v Porubě denně májová pobožnost. Začátek v 17.40.
  -Od zítřka bude v Porubě náboženství opět pro všechny ročníky. Vyučuje se na faře v horním patře v obvyklém čase.
  Ve Vřesině mají náboženství tento týden druháci ve 14.00.
  -Od tohoto týdne také obnovujeme pravidelné schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Budou ve stejném čase jako před pandemií na faře.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům. Vybralo se v Porubě 14 581.-kč. Ve Vřesině 4630.-kč.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  V Porubě zatím trvá úprava bohoslužeb v neděli. Tedy v 6.30, v 7.45, v 9.00, v 11.00 a v 18.00.
  -Obnovujeme zpovídání v pátek od 16.30.
  -Byl ukončen sběr plastových vršků z petlahví.
  -Díky všem, kteří jste připravili i kteří jste se zúčastnili pouti rodin. Bylo to opět po delší době pěkné setkání farního společenství.

 • 5.neděle velikonoční

  -Zítra je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Ve čtvrtek památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
  -Během měsíce května je v Porubě denně májová pobožnost. Začátek v 17.40.
  -Vyučování náboženství obnovujeme zatím v Porubě na faře pro 1. až 4. třídu, co s dalšími ročníky upřesníme podle nástupu dětí do škol. době. Učí se samozřejmě v horním patře v obvyklou vyučovací dobu.
  Ve Vřesině obnovujeme vyučování náboženství ve škole dle současných omezení. Toto úterý mají náboženství čtvrťáci ve 14.00. Další úterý zase druháci.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti minulou neděli. Vybralo se 21 150.-kč.
  - Dnešní sbírka je věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  -Skončilo omezení účastníků bohoslužeb na 10% kapacity, pokud se dodrží rozestupy 2m mezi těmi, kdo nejsou příslušníky jedné domácnosti. Končí také zákaz zpěvu. Dále samozřejmě platí povinnost desinfekce a mít roušku . Od příští neděle proto končí úprava bohoslužeb ve Vřesině a v neděli je tam opět jedna mše sv. v 8.30. V Porubě zatím úprava potrvá – je tam menší prostor. Tedy v 6.30, v 7.45, v 9.00, v 11.00 a v 18.00.
  -V pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, po mši sv. je adorace. Ve Vřesině bude adorace ve středu po mši sv.
  -V sobotu je 8. května, památka P. Marie, Prostřednice všech milostí. Jako každý rok chceme i letos uskutečnit pouť rodin, formou přizpůsobenou pandemii. Sešli bychom se na mimořádné mši sv. v 8.00 ve farním kostele, bude obětována za naši farnost, za všechny rodiny farnosti. Po ní bude následovat pěší pouť směr Myslivna, Krásné Pole, popř. Velká Polom. Cílem pro všechny je deset koulí znázorňující desátek sv. růžence v Krásném Poli. Vycházet se bude po skupinách. Podrobnější informace budou oznámeny v kostele po mši sv. V případě špatného počasí bychom zůstali jen u mše sv., ta bude v každém případě. Podrobné informace jsou na plakátek vzadu v kostele.

 • 4.neděle velikonoční

  -Dnes je den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
  V sobotu je památka sv. Josefa, dělníka, také první květnový den. Mše sv. bude také ráno v 8.00, večer bude přede mší sv. první májová pobožnost. Ty budou denně během května vždy přede mší sv. v 17.40.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. V této době tedy hlavně na rekonstrukci přízemí fary, kde už chybí pouze položit ve třídách vinylové podlahy, instalovat dveře a dokončit elektroinstalaci. S podlahami se čeká na vysušení podkladu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku.
  -V pondělí skončil nouzový stav, ale omezení pro bohoslužby zůstává stejné. Takže bohoslužby v neděli i ve všední dny budou zatím probíhat stejně jako doposud i za stejných podmínek.
  -Vyučování náboženství obnovujeme zatím v Porubě na faře pro 1. až 4. třídu, co s dalšími ročníky upřesníme v nejbližší době. Učí se samozřejmě v horním patře v obvyklou vyučovací dobu už od zítřka.
  - Sbírka příští neděle bude věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  -Od pondělí končí omezení účastníků bohoslužeb na 10% kapacity, pokud se dodrží rozestupy 2m mezi těmi, kdo nejsou příslušníky jedné domácnosti. Končí také zákaz zpěvu. Dále samozřejmě platí povinnost desinfekce a mít roušku . Od příští neděle proto končí úprava bohoslužeb ve Vřesině a v neděli tam bude opět jedna mše sv. v 8.30. V Porubě zatím úprava potrvá – je tam menší prostor. Tedy v 6.30, v 7.45, v 9.00, v 11.00 a v 18.00.

 • 3.neděle velikonoční

  -V pátek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. V této době tedy hlavně na rekonstrukci přízemí fary. Ta rychle pokračuje, jsou položeny dlažby a obklady, vymalovány stěny, po neděli budou rozvěšeny radiátory topení, pak zbývá už jen položit vinylové podlahy ve třídách, instalovat zárubně a dveře, dokončit elektroinstalace. Takže konec je už v dohlednu.
  Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku.
  -V pondělí skončil nouzový stav, ale omezení pro bohoslužby zůstává stejné. Takže bohoslužby v neděli i ve všední dny budou zatím probíhat stejně jako doposud i za stejných podmínek.
  -Vyučování náboženství obnovujeme zatím v Porubě na faře pro 1. až 4. třídu, co s dalšími ročníky upřesníme v nejbližší době. Učí se samozřejmě v horním patře v obvyklou vyučovací dobu už od zítřka.

 • Květná neděle

  -Dnes slavíme Květnou neděli, kterou vstupujeme do svatého týdne. Dnes jsou mše sv. v Porubě výjimečně v 6.30, v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.00. Ve Vřesině jako obvykle.
  -Pro bohoslužby ve Sv. třídenní byly vydány místenky. Prosíme, abyste respektovali rozdělení podle místenek. Bez místenky je možno zůstat venku, kde jsou reproduktory. Bohoslužby budou zároveň přenášeny online. Ve Vřesině si můžete rozebrat zbylé místenky i na další dny Sv. třídenní. Na neděli Zmrtvýchvstání už nebudou třeba místenky. Mše sv. už budou opět jako před Květnou nedělí.
  -Křížovou cestu na Velký pátek chceme letos uskutečnit na farní zahradě. Pouze v případě nepříznivého počasí by byla v kostele. Upřesníme ještě na Zelený čtvrtek.
  -Vzadu je k dispozici k rozebrání pořad velikonočních bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření ve Svatém týdnu. Během zpovídání bude samozřejmě otevřen kostel. Můžete to využít k soukromé modlitbě. Kostel bude otevřen také během Bíle soboty. Noční bdění musíme letos ukončit už ve 23.00. Tedy trochu déle než je uvedeno na pořadu bohoslužeb, neboť pro Sv. třídenní byla udělena výjimka pro noční vycházení do půlnoci.
  -malé farní parkoviště pod schody jsme museli zavřít, aby tam neparkovala auta během všedních dnů a nebránila tak vozidlům firmy, která rekonstruuje faru. Během mše sv. tam ovšem parkovat můžete, nemusíte se bát, že Vás někdo odtáhne.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 23 200.-kč. V kasičce u Božího hrobu bude jako obvykle příležitost přispět na údržbu chrámů ve Svaté zemi.


 • 5.neděle postní

  -ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. jsou v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Příští neděle je Květná, kterou vstupujeme do svatého týdne. O Květné neděli budou mše sv. v Porubě výjimečně v 6.30, v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.00. Ve Vřesině jako obvykle.
  -Pro bohoslužby ve Sv. třídenní jsou ode dneška vydávány místenky. Prosíme, aby si každý vzal místenku pouze na jeden den. Tedy buď na Zelený čtvrtek, nebo Velký pátek, nebo na Bílou sobotu. Bohoslužby budou zároveň přenášeny online. Na neděli Zmrtvýchvstání nebudou třeba místenky.
  -Křížovou cestu na Velký pátek chceme letos uskutečnit na farní zahradě. Pouze v případě nepříznivého počasí by byla v kostele. Upřesníme ještě na Zelený čtvrtek.
  -Pořad bohoslužeb a zpovědí ve Svatém týdnu bude k dispozici o Květné neděli.
  -Tuto sobotu bude adorační den – po mši sv. v 8.00 bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci až do 17.45. Zároveň bude příležitost ke svátosti smíření od 9.00 do 12.00, pak od 14.00 do 18.00.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při misijním koláči. Vybralo se v Porubě 13 000.-, ve Vřesině 9 300,-kč.
  -malé farní parkoviště pod schody jsme museli zavřít, aby tam neparkovala auta během všedních dnů a nebránila tak vozidlům firmy, která rekonstruuje faru. Během mše sv. tam ovšem parkovat můžete, nemusíte se bát, že Vás někdo odtáhne.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti – tentokrát především na rekonstrukci fary. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary. Ukázalo se, že bude rozumné zároveň vyměnit dosluhující kotel ústředního topení a rozbořit a znovu postavit rozpadající se komín fary, a upravit jej tak, aby vyhověl současným normám. Bude zase sloužit mnoho let. Poněkud se tím opět navýší celková investice, jak se dá čekat při opravách starých budov.
 • 3.neděle postní

  -V sobotu 13. března je výroční den zvolení papeže františka
  -Během postní doby jsou jako obvykle pobožnosti křížové cesty: v Porubě v pátek a v neděli v 17.20. Ve Vřesině budou ve středu v 16.40 a v neděli po mši sv. v 9.15.
  -V Porubě jsou v postní době mše sv. také v sobotu ráno v 8.00.
  -Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Lze využít také sobotní mše sv. s nedělní platností místo účasti v neděli. Méně obsazena bývá mše sv. v 6.30 a v 7.45 . Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině jsou v neděli 2 mše sv: v 8.00 a druhá v 9.15. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  - Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.
  -protože jsou zavřeny školy, není také náboženství na faře.
  -Na faře probíhá dále rekonstrukce, kanalizace je položena, všechny podlahy jsou zaizolovány a je položena první vrstva betonu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku.
  - jako každý rok i letos o 4. neděli postní, tedy příští neděli proběhne akce Misijní koláč. Letos bude mít trochu jinou protiepidemickou formu, ale podstata je stejná. Můžeme přispět ve prospěch dětí v chudých misijních zemích.

 • 2.neděle postní

  -Během postní doby jsou jako obvykle pobožnosti křížové cesty: v Porubě v pátek a v neděli v 17.20. Ve Vřesině budou ve středu v 16.40 a v neděli po mši sv. v 9.15.
  -V Porubě jsou v postní době mše sv. také v sobotu ráno v 8.00.
  -Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Lze využít také sobotní mše sv. s nedělní platností místo účasti v neděli. Méně obsazena bývá mše sv. v 6.30 a v 7.45 . Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině jsou v neděli 2 mše sv: v 8.00 a druhá v 9.15. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  - Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 20982.-kč. Na faře dále probíhá rekonstrukce dolního patra. Snad jsme už vyřešili problém kanalizace, naši mladí během pátku a soboty vykopali drážky pro celou kanalizaci uvnitř fary. Ušetřili tím práci firmy i finance. Takže v příštím týdnu bude kanalizace položena. Díky za všechny Vaše dary. Můžete sledovat postup prací na facebookových stránkách naší farnosti.
  Tento pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. Tentokrát budeme zpovídat už od 16.30. Při večerní mši sv. v pátek a také při sobotní ranní v 8.00 budeme podávat hromadně svátost nemocných. Letos je to nadvakrát, aby se nás nesešlo příliš mnoho najednou. Ve Vřesině se bude udělovat svátost nemocných ve středu. Jako i minulý týden bude v Porubě v sobotu po ranní mši sv. v 8.00 vystavena nejsvětější svátost k tiché adoraci až do 12.00. Během celé doby bude příležitost ke svátosti smíření.
  -protože jsou zavřeny školy, není také náboženství na faře.

 • 1.neděle postní

  -Zítra je svátek Stolce sv. Petra
  -Během postní doby jsou jako obvykle pobožnosti křížové cesty: v Porubě v pátek a v neděli v 17.20. Ve Vřesině budou ve středu v 16.40 a v neděli po mši sv. v 9.15.
  -V Porubě jsou v postní době mše sv. také v sobotu ráno v 8.00.
  -Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní mše sv. s nedělní platností místo účasti v neděli. Méně obsazena bývá mše sv. v 6.30, v 7.45 a v 18.00. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině jsou ode dneška v neděli 2 mše sv: v 8.00 a druhá v 9.15. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  - Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.
  -Dnešní sbírka je na potřeby našeho chrámu a farnosti. V uplynulém týdnu jsme začali s rekonstrukcí přízemí fary. Kdo znáte prostory přízemí fary, které využíváme pro vyučování náboženství, schůzky ministrantů a scholy a jiné pastorační aktivity, víte, jak potřebná je tato rekonstrukce a jak velká to bude akce. Jde o výměny podlah, dveří, elektroinstalace, kanalizace, rozvodů vody a topení, zhotovení samostatného sociálního zařízení, obnovu všech omítek. Získáme další dvě místnosti k využití. Každý Váš dar je potřebný. Pán Bůh zaplať za něj.

 • 6.neděle v mezidobí

  -Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu. Začíná doba postní, ve které se snažíme skromnějším způsobem života, modlitbou a skutky lásky k bližním o duchovní obnovu a přípravu na slavnost velikonoc.
  –Na Popeleční středu budou v Porubě 3 mše sv: ráno v 6.30, odpoledne v 16.00 a v 18.00. Na všechny tyto mše sv. jsou vydávány místenky, aby nedošlo k přeplnění kostela. V sakristii jsou ještě nějaké k dispozici. Místenky nepotřebují děti do 15 let. Ve Vřesině bude mše sv. v 17.00.
  -Během postní doby budou jako obvykle pobožnosti křížové cesty: v Porubě v pátek a v neděli v 17.20. Tedy už tento pátek. Ve Vřesině budou ve středu v 16.40 a v neděli po mši sv. v 9.15.
  -V Porubě budou v postní době mše sv. také v sobotu ráno v 8.00. První bude už tuto sobotu.
  -Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní mše sv. s nedělní platností místo účasti v neděli. Méně obsazena bývá mše sv. v 6.30, v 7.45 a v 18.00. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině jsou ode dneška v neděli 2 mše sv: v 8.00 a druhá v 9.15. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  - Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. V tomto týdnu začíná firma s rekonstrukcí přízemí fary. Kdo znáte prostory přízemí fary, které využíváme pro vyučování náboženství, schůzky ministrantů a scholy a jiné pastorační aktivity, víte, jak potřebná je tato rekonstrukce a jak velká to bude akce. Každý Váš dar je potřebný. Pán Bůh zaplať za něj.

 • 5.neděle v mezidobí

  -Ve středu je památka sv. Scholastiky, panny, ve čtvrtek P.marie Lurdské.
  -Už dnes oznamujeme pořad mší sv. na Popeleční středu 17.února – v Porubě budou 3 mše sv: ráno v 6.30, odpoledne v 16.00 a v 18.00. Na všechny tyto mše sv. budou vydávány místenky, aby nedošlo k přeplnění kostela. Místenky jsou k dispozici v sakristii už ode dneška. Ve Vřesině bude mše sv. v 17.00.
  -Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní mše sv. s nedělní platností místo účasti v neděli. Nejméně zatím bývá obsazena mše sv. v 6.30 a v 18.00. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině jsou ode dneška v neděli 2 mše sv: v 8.00 a druhá v 9.15. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  - Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.

 • 4.neděle v mezidobí

  -V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. budou v Porubě ráno v 7.00 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Při všech mších sv. bude žehnání svící. V úterý je také 3. výročí úmrtí otce Michala Jadavana. Ve středu je památka sv. Blažeje, mučedníka, v pátek sv. Agáty, panny a mučednice, v sobotu sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

  -Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní mše sv. s nedělní platností místo účasti v neděli. Nejméně zatím bývá obsazena mše sv. v 6.30 a v 18.00. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině je mše sv. v 8.30. Po ní až do 9.30 bude možno přijít jen ke sv. přijímání pro ty, kteří se obávají být na celé mši sv.
  - Také ve všední dny bohoslužby zachováváme – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  -Dnes je ještě možno přispět na tříkrálovou sbírku do pokladničky v sakristii.
  - Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci, dopoledne navštívíme nemocné.
  -Tuto sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00. Po ní vystavíme Nejsvětější svátost k adoraci. Bude vystavena až do 12.00. Po celou dobu bude také příležitost ke svátosti smíření. Využijte prosím jak příležitost k modlitbě v přítomnosti Eucharistického Krista tak ke svátosti smíření.

 • 3.neděle v mezidobí

  -Zítra je svátek obrácení sv. Pavla, v úterý památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
  -Připomínáme, že v neděli jsou nyní mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní s nedělní platností místo účasti v neděli. Nejméně zatím bývá obsazena mše sv. v 6.30 a v 18.00. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. Platí stále dispens od povinné účasti. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete samozřejmě přijít. Ve Vřesině je mše sv. v 8.30. Po ní až do 9.30 bude možno přijít jen ke sv. přijímání pro ty, kteří se obávají být na celé mši sv.
  - Také ve všední dny bohoslužby zachováváme – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  -Kvůli kritické situaci letos nemůže proběhnout tříkrálová sbírka fyzicky. Probíhá mimořádným způsobem, dary můžete posílat přímo na účet charity. Všechny informace, včetně čísla účtu jsou vyvěšeny na farních stránkách, visí také na nástěnce vzadu v kostele. V sakristii je jako každý rok pokladnička, do které je možno přispět na tříkrálovou sbírku. Jsou tam také zveřejněny účely, na které půjdou vybrané prostředky. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.
  -Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.

 • 2.neděle v mezidobí

  -zítra je památka P.Marie, Matky jednoty křesťanů, ve čtvrtek sv. Anežky, panny a mučednice. Od zítřka proběhne týden modliteb za jednotu křesťanů. Vzpomeneme na ten úmysl při přímluvách, vzpomeňte prosím také v soukromých modlitbách.
  -Protože současná situace omezení bude trvat ještě asi delší dobu, rozhodli jsme se, jako prakticky všechny farnosti v Ostravě obnovit nedělní mše sv. Ode dneška budou v neděli mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní s nedělní platností místo účasti v neděli. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. Platí stále dispens od povinné účasti. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv., i na ni můžete přijít. Po zkušenostech věříme, že se nějak úměrně rozdělíme i bez vstupenek. Ve Vřesině bude mše sv. v 8.30. Po ní až do 9.30 bude možno přijít jen ke sv. přijímání pro ty, kteří se obávají být na celé mši sv.
  - Také ve všední dny bohoslužby zachováváme – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  -Kvůli kritické situaci letos nemůže proběhnout tříkrálová sbírka fyzicky. Probíhá mimořádným způsobem, dary můžete posílat přímo na účet charity. Všechny informace, včetně čísla účtu jsou vyvěšeny na farních stránkách, visí také na nástěnce vzadu v kostele. V sakristii je jako každý rok pokladnička, do které je možno přispět na tříkrálovou sbírku. Jsou tam také zveřejněny účely, na které půjdou vybrané prostředky. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.
  -Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti nebo dáváte do pokladničky v kostele.

 • Svátek Křtu Páně

  -Protože současná situace omezení bude trvat ještě asi delší dobu, rozhodli jsme se, jako prakticky všechny farnosti v Ostravě obnovit nedělní mše sv. Od příští neděle budou mše sv. v Porubě v 6.30, v 7.45, v 9.00 v 11.00 a večer v 18.00. Využijte také sobotní s nedělní platností místo účasti v neděli. Kdo se cítí ohrožen, může přijít jen k podání sv. přijímání na konci mše sv. nebo po ní, bude to možné po každé mši. sv. Nejvíce prostoru bude po deváté mši sv. až do 10.30. Také samozřejmě je možné jít ke sv. zpovědi. Platí stále dispens od povinné účasti. V 11.00 budeme i nadále přenášet mši sv. , i na ni můžete přijít. Po zkušenostech myslíme, že se nějak úměrně rozdělíme i bez vstupenek. Ve Vřesině bude mše sv. v 8.30. Po ní až do 9.30 bude možno přijít jen ke sv. přijímání pro ty, kteří se obávají být na celé mši sv.
  - Také ve všední dny bohoslužby zachováváme – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může také přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání.
  -Kvůli kritické situaci letos nemůže proběhnout tříkrálová sbírka fyzicky. Proběhne mimořádným způsobem, dary můžete posílat přímo na účet charity. Všechny informace, včetně čísla účtu jsou vyvěšeny na farních stránkách, visí také na nástěnce vzadu v kostele. V sakristii je jako každý rok pokladnička, do které je možno přispět na tříkrálovou sbírku. Jsou tam také zveřejněny účely, na které půjdou vybrané prostředky. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.
  -Sv. otec vyhlásil Rok sv. Josefa. Až do 8.prosince letošního roku bude možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k jejich získání najdete na plakátku vzadu v kostele i na farních stránkách.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti nebo dáváte do pokladničky v kostele.

 • 2.neděle po narození Páně

  -Kvůli zpřísnění hygienických opatření jsme přistoupili k omezenému režimu bohoslužeb známému z dřívějška. Tedy o nedělích nejsou pravidelné mše sv. ale podáváme sv. přijímání a zpovídáme podle potřeby ve zpovědní místnosti od 8.00 do 10.30 a večer od 18.00 do 19.00. Ve Vřesině od 8.00 do 9.00. V 11.00 je mše sv. přenášena online bez účasti věřících. Ve všední dny prozatím bohoslužby zachováváme – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může přijít na konci mše sv. nebo hned po mši sv. jenom k podání sv. přijímání. Ve středu je Slavnost Zjevení Páně. V Porubě budou , ať se rozdělíme: ráno v 7.00 a večer v 18.00. Ve Vřesině je mše sv. v 17.00.
  -V pátek dopoledne navštívíme nemocné.
  -Kvůli kritické situaci letos nemůže proběhnout tříkrálová sbírka fyzicky. Proběhne mimořádným způsobem, dary můžete posílat přímo na účet charity. Všechny informace, včetně čísla účtu jsou vyvěšeny na farních stránkách, visí také na nástěnce vzadu v kostele. V sakristii bude jako každý rok pokladnička, do které je možno přispět na tříkrálovou sbírku. Jsou tam také zveřejněny účely, na které půjdou vybrané prostředky. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.
  -Nenechme si ničím, co nás v těchto dnech omezuje, vzít radost z Ježíšova narození. Naopak, ať se pro každého z nás stane eucharistický Kristus středem života a zdrojem odvahy i naděje, kterou tolik potřebujeme.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti nebo dáváte do pokladničky v kostele.

 • svátek sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

  Milí farníci, jak jistě víte, nacházíme se opět v pátém stupni protiepidemiologických opatření.
  Kvůli zpřísnění, které má začít ode dneška, už nebude možné slavit sváteční bohoslužby, a proto právě ode dneška 27. 12. přistoupíme k omezenému režimu, známému z dřívějška. Tedy o nedělích a o slavnosti Panny Marie na Nový rok budeme v Porubě podávat sv. přijímání a zpovídat ve zpovědní místnosti od 8.00 do 10.30 a večer od 18.00 do 19.00. Ve Vřesině od 8.00 do 9.00. V 11.00 bude mše sv. přenášena online. Ve všední dny prozatím bohoslužby zachováme – jak v Porubě, tak ve Vřesině. Kdo se nechce ve všední den zúčastnit celé mše sv., může přijít hned po mši sv. a v 18.45 budeme podávat sv. přijímání. Ve čtvrtek 31. 12. bude mše sv. jak bylo oznámeno i v Porubě výjimečně v 17.00. Stejně tak ve Vřesině.
  Nenechme si ničím, co nás v těchto dnech omezuje, vzít radost z Ježíšova narození. Naopak, ať se pro každého z nás stane eucharistický Kristus středem života a zdrojem odvahy i naděje, kterou tolik potřebujeme.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti nebo dáváte do pokladničky v kostele.

 • slavnost narození Páně

  Milí farníci
  Vstoupili jsme do Vánoční doby, která je oproti jiným dosti odlišná právě opatřeními, která nás provázejí. I přesto vás chceme povzbudit a vybídnout, abyste se nebáli přijít na mše svaté na první i druhý svátek vánoční tak, jak jste si rezervovali vstupenky. Pokud se na vás nedostalo, anebo jste prozatím čekali, ještě jsou stále v sakristii k vyzvednutí. Bohužel se zpřísněním, které má začít od neděle 27. 12., už nebude možné slavit sváteční bohoslužby, a proto právě od neděle 27. 12. přistoupíme k omezenému režimu, známému z dřívějška. Tedy o nedělích a o slavnosti Panny Marie na Nový rok budeme v Porubě podávat sv. přijímání a zpovídat ve zpovědní místnosti od 8.00 do 10.30 a večer od 18.00 do 19.00. Ve Vřesině od 8.00 do 9.00. Ve všední dny prozatím bohoslužby zachováme – jak v Porubě, tak ve Vřesině.
  Nenechme si ničím, co nás v těchto dnech omezuje, vzít radost z Ježíšova narození. Naopak, ať se pro každého z nás stane eucharistický Kristus středem života a zdrojem odvahy i naděje, kterou tolik potřebujeme.

 • 4.neděle adventní

  -I když byla opatření zpřísněna, rozhodli jsme konat i nedělní bohoslužby jako většina kostelů v Ostravě. Jen pořad bude trochu pozměněn. To znamená tuto neděli 4. adventní – v sobotu je v Porubě nejen mše sv. v 8.00 ale také večer v 18.00 s nedělní platností, pak v neděli v 7.45 /zkuste jí využít, ráno bývá méně lidí/, potom v 9.00 a v 11.00 /tato mše sv. bude zároveň přenášena/ a v 18.00. Ve všední den je už denně mše sv. v 18.00.
  -pořad vánočních bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření pro Porubu i Vřesinu bude vytištěn k rozebrání v kostele, vyvěšen na dveřích kostela a ode dneška by měl být vyvěšen také na farních stránkách. Mší sv. bude více, abychom se vešli. V Porubě půlnoční budou v 15.30 dětská /tu nechejte prosím pro rodiče s dětmi/, pak ve 20.00. Na Boží narození v 6.30 jitřní, v 7.45, v 9.00, /od 10.00 do 10.30 bude podáváno sv. přijímání/,v 11.00 a v 18.00. Na všechny mše sv. kromě v 6.30 /na tu chodí nejméně lidí/ budou vydávány pro lepší organizaci vstupenky. Vyzvedávat si je můžete od soboty večera a po celou neděli před nebo po mších sv. v sakristii. Na pořadu vánočních bohoslužeb jsou označeny ty mše sv., na které budou vydávány vstupenky. Menší děti vstupenky nepotřebují. Vždy je otevřen zadní kůr a kaple sv. Antonína. Ve Vřesině budou vstupenky pouze na půlnoční ve 20.00. Účast na půlnoční samozřejmě platí i pro slavnost Narození Páně. Nebojme se přijít, při tom počtu bohoslužeb se pro každého místo najde. Stejně je dost těch, kteří se obávají.
  - Jako každý rok prosíme o balíčky cukroví o 5 kusech pro seniory v domovech důchodců. Nechejte je prosím do 22.12 v kapli sv. Antonína.
  -Jelikož se letos nemohla uskutečnit sbírka na potřeby misií, můžete své příspěvky na misie vložit do misijní pokladničky, která je vzadu v kostele. Každý Váš dar je potřebný. Současnou krizí trpí především nejchudší.
  -Je možno si v sakristii zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -V sakristii jsou ještě nějaké kalendáře na příští rok.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti, či dáváte do pokladničky v kostele.
  - Bratří karmelitáni připravili opět pro letošní advent na svých stránkách duchovní cvičení. Kdo je chce využít, na našich farních stránkách je odkaz, kde je najít
  -Připomínám pozvání ke tříkrálové sbírce. Můžete se přihlásit v sakristii nebo přímo u paní Veroniky Curylové. Děkujeme

 • 3.neděle adventní

  -Zatím v rámci rozvolňování opatření byl povolen počet účastníků na bohoslužbách v kostele jedna třetina míst na sedění. Po sečtení všech míst na sedění v kostelní lodi, presbytáři, obou kůrů a v kapli sv. Antonína nám vyšel počet 215 míst k sedění. 30% z toho je 65. Rozhodli jsme se tedy, že obnovíme nedělní 4 mše sv. od příští, 4. neděle adventní. Pořad bohoslužeb bude ovšem trochu pozměněn. Budou mše sv. dopoledne V 7.30. v 9.00 a v v 1100, která bude zároveň přenášena online. I na tuto mši sv. může přijít 65 věřících. Večer bude mše sv. v 18.00. Myslím, že někteří z Vás, kteří se cítíte ohroženi budete radši sledovat mši sv. v televizi, stále trvá dispens od povinné nedělní účasti na mši sv., nebo můžete po kterékoliv mši sv. přijít jen k přijetí Eucharistie. To znamená: v 8.30, od 10.00 do 10.30, ve 12.00, nebo v 19.00. Před každou mší sv. budeme zpovídat půl hodiny už ve zpovědní místnosti vzadu v kostele. Tento týden budeme zpovídat v pátek a v sobotu už od 17.00.
  Ve Vřesině vychází 30% sedících míst na 85. To by tedy mělo stačit při současné situaci, kdy mnozí se cítí ohroženi a raději sledují mši sv. v televizním přenosu. Bude tedy ve Vřesině v neděli mše sv. jako vždy v 8.30, s tím že po ní v 9.30. bude ještě podáváno sv. přijímání těm, kteří se neúčastnili mše sv. Pamatujme, že centrem našeho vztahu k Bohu je Eucharistice, tedy sv. přijímání. Samozřejmě, pokud budou opatření zpřísněna na původních 20 povolených věřících, vrátíme se k původní praxi. Doufejme, že k tomu nedojde. Pořad bohoslužeb o vánocích a příležitost k vánoční svátosti smíření budou oznámeny příští neděli. Půlnoční mše sv. by měla být v Porubě i ve Vřesině ve 22.00 hodin. V Porubě navíc dětská v 15.30. Na tyto půlnoční mše sv. budou natištěny vstupenky, které budou zdarma rozdávány v sakristii v Porubě i ve Vřesině od příští neděle. V sobotu je v adventu v Porubě mše sv. ráno v 8.00 rorátní, večer budeme v sobotu od 18.00 do 19.00 podávat sv. přijímání a zpovídat jako doposud.
  - Jako každý rok prosíme o balíčky cukroví o 5 kusech pro seniory v domovech důchodců. Nechejte je prosím do 22.12 v kapli sv. Antonína.
  -Jelikož se letos nemohla uskutečnit sbírka na potřeby misií, můžete své příspěvky na misie vložit do misijní pokladničky, která jen vzadu v kostele. Každý Váš dar je potřebný. Současnou krizí trpí především nejchudší.
  -Je možno si v sakristii zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti, či dáváte do pokladničky v kostele.
  -V rámci uvolňování opatření mohou chodit na náboženství na faře všechny děti, které už chodí do školy. Platí dosavadní rozvrh.
  - Bratří karmelitáni připravili opět pro letošní advent na svých stránkách duchovní cvičení. Kdo je chce využít, na našich farních stránkách je odkaz, kde je najít
  -Připomínám pozvání ke tříkrálové sbírce. Můžete se přihlásit v sakristii nebo přímo u paní Veroniky Curylové. Děkujeme

 • 2.neděle adventní

  -zítra je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v úterý slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučený svátek. V úterý jsou mše sv. v Porubě v 18.00 a ve Vřesině v 17.00.
  -Zatím v rámci rozvolňování opatření byl povolen počet účastníků na bohoslužbách v kostele jedna třetina míst na sedění. Do tohoto počtu se vejdeme při mších sv. ve všední den. Bude vždy v Porubě otevřen i zadní kůr, kdyby se nás sešlo více. Budou tedy mše sv. v Porubě od pondělí do pátku v 18.00, ve Vřesině ve středu V 17.00, tento týden i v úterý. V sobotu bude v adventu v Porubě mše sv. ráno v 8.00 rorátní, večer budeme od 18.00 do 19.00 podávat sv. přijímání a zpovídat jako doposud. V neděli i nadále pokračujeme v podávání Eucharistie a zpovídání jako doposud. Tedy dopoledne od 8.00 do 10.30 podáváme v kostele sv. přijímání a souběžně v kapli sv. Antonína zpovídáme. Stejně tak v neděli večer od 18.00 do 19.00. Ve všední den po večerní mši sv. budeme ještě podávat Eucharistii v 18.45 a v 19.00. V neděli podáváme Eucharistii a zpovídáme i ve Vřesině, vždy od 8.00 do 9.00. V neděli vždy v 11.00 přenášíme mši sv. z našeho farního chrámu online
  -Je možno si v sakristii zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Ve Vřesině se budou zapisovat úmysly na příští první pololetí příští neděli od |8.00 do 9.00.
  -V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti, či dáváte do pokladničky v kostele.
  -V rámci uvolňování opatření mohou chodit od zítřka na náboženství na faře všechny děti, které už chodí do školy. Platí dosavadní rozvrh.
  - Bratří karmelitáni připravili opět pro letošní advent na svých stránkách duchovní cvičení. Kdo je chce využít, na našich farních stránkách bude odkaz, kde je najít.

 • 1.neděle adventní

  -zítra je svátek sv. Ondřeje, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Františka Xaverského, kněze. Příští neděle je 2. Adventní, zároveň je slavnost patrona naší farnosti sv. Mikuláše.
  -Protože zatím není navýšen povolený počet účastníků na bohoslužbách, i nadále pokračujeme tento týden v podávání Eucharistie a zpovídání jako doposud. To znamená, že každý den v Porubě od 18.00 do 19.00 podáváme sv. přijímání v kostele, souběžně jeden z nás zpovídá v kapli sv. Antonína. V neděli tímto způsobem sloužíme také dopoledne od 8.00 do 10.30. Ode dneška takto podáváme Eucharistii a zpovídáme i ve Vřesině, vždy v neděli od 8.00 do 9.00. V neděli vždy v 11.00 přenášíme mši sv. z našeho farního chrámu online. Pokud bude dovolena účast alespoň 30 věřících, budeme sloužit veřejně mše sv. alespoň ve všední den.
  -Je možno si v sakristii zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti, či dáváte do pokladničky v kostele.
  -V rámci uvolňování opatření mohou chodit od zítřka na náboženství na faře všechny děti, které už chodí do školy. Platí dosavadní rozvrh.
  -I během týdne si můžete přinést adventní věnce k požehnání v rámci doby podávání Eucharistie.
  -Prosíme všechny, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, aby se zastavili během následujícího týdne v sakristii pro informace k programu modlitby na další polovinu roku. Paní Jančová, která se stará o organizaci modlitby bude v sakristii každý den od 18.00 do 19.00, také příští neděli dopoledne od 8.00 do 10.30 a vše Vám vysvětlí. Prosíme také další zájemce o tuto modlitbu, aby se přihlásili a zaplnili volná místa po těch, kteří už zemřeli. Je to krásné společenství modlitby, které je dnes tak potřebné. Živý růženec je takové modlící se srdce farnosti.
  - Bratří karmelitáni připravili opět pro letošní advent na svých stránkách duchovní cvičení. Kdo je chce využít, na našich farních stránkách bude odkaz, kde je najít.
  -tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné.

 • Slavnost Ježíše Krista Krále

  -v úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků, příští neděle je 1. adventní
  - Letos výjimečně lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý listopad. I ti, kteří kvůli nemoci nemohou do kostela či na hřbitov mohou získat tyto odpustky. Na farních stránkách je letáček , který shrnuje podmínky získání plnomocných odpustků.
  -I nadále pokračujeme v podávání Eucharistie a zpovídání jako doposud. To znamená, že každý den v Porubě od 18.00 do 19.00 podáváme sv. přijímání v kostele, souběžně jeden z nás zpovídá v kapli sv. Antonína. V neděli tímto způsobem sloužíme také dopoledne od 8.00 do 10.30. Od příští neděle budeme takto podávat Eucharistii i ve Vřesině, vždy v neděli od 8.00 do 9.00. V neděli v 11.00 přenášíme mši sv. z našeho farního chrámu online. Pokud bude dovolena účast alespoň 30 věřících, budeme sloužit veřejně mše sv. alespoň ve všední den.
  -Je možno si v sakristii zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti, či dáváte do pokladničky v kostele.
  - Děkujeme všem, kdo jste pomohli při včerejší brigádě, jistě jste si všimli, jak máme kolem kostela čisto.
  -Plánovaný farní koncert se samozřejmě nyní nemůže uskutečnit. Uskuteční se, až to bude možné.
  -V rámci uvolňování opatření mohou chodit od zítřka do školy žáci 1.a2. tříd. Budeme tedy vyučovat náboženství 1.a 2. třídu v Porubě na faře v obvyklou hodinu. Vřesině mohou navštěvovat náboženství zatím jen druháci v úterý ve 14.00.

 • 33.neděle v mezidobí

  -v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, v sobotu památka Zasvěcení P.Marie v Jeruzalémě. Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, kterou vrcholí církevní rok.
  - Letos výjimečně lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý listopad. I ti, kteří kvůli nemohou do kostela či na hřbitov mohou získat tyto odpustky. Na farních stránkách je letáček , který shrnuje podmínky získání plnomocných odpustků.
  -I nadále pokračujeme v podávání Eucharistie a zpovídání jako doposud. To znamená, že každý den od 18.00 do 19.00 podáváme sv. přijímání v kostele, souběžně jeden z nás zpovídá v kapli sv. Antonína. V neděli tímto způsobem sloužíme také dopoledne od 8.00 do 10.30. Budeme se snažit podávat Eucharistii častěji, aby nás nebylo naráz v kostele více. V neděli v 11.00 přenášíme mši sv. z našeho chrámu online. Naši biskupové jednají s vládou o podmínkách, za kterých by mohly být povoleny bohoslužby v rámci uvolňování opatření.
  -Je možno si v sakristii zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  -V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti, či dáváte do pokladničky v kostele.
  -Abychom měli na zimu uklizeno kolem kostela, uskuteční se tuto sobotu 21. listopadu dopoledne brigáda. Začneme jako vždy v 8.00 modlitbou v kostele. Je možno se samozřejmě přidat později. Předem Pán Bůh zaplať.

 • 32.neděle v mezidobí

  -zítra je svátek posvěcení Lateránské baziliky, v úterý sv. Lva Vel., papeže a učitele církve ,ve středu sv. Martina, biskupa, ve čtvrtek sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v pátek sv. Anežky České, panny.
  - Letos výjimečně lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý listopad. I ti, kteří kvůli nemohou do kostela či na hřbitov mohou získat tyto odpustky. Na farních stránkách je letáček , který shrnuje podmínky získání plnomocných odpustků.
  -I nadále pokračujeme v podávání Eucharistie a zpovídání jako doposud. To znamená, že každý den od 18.00 do 19.00 podáváme sv. přijímání v kostele, souběžně jeden z nás zpovídá v kapli sv. Antonína. V neděli tímto způsobem sloužíme také dopoledne od 8.00 do 10.30. Budeme se snažit podávat Eucharistii častěji, aby nás nebylo naráz v kostele více. V neděli v 11.00 přenášíme mši sv. z našeho chrámu online.
  -Úmysly na mše sv. na příští rok se zapisují ode dneška.
  -V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.
  -Moc děkujeme za Vaše dary, které posíláte na účet farnosti, či dáváte do pokladničky v kostele. Jsou nyní zvlášť potřebné, když teď nemohou být sbírky při bohoslužbách.


 • 31. neděle v mezidobí

  -Dnes je Slavnost všech svatých. Zítra je památka všech věrných zemřelých. Letos vyjímečně po celý listopad lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Obvyklé podmínky jsou: sv. zpověď během této doby, sv. přijímání v ten samý den, modlitba na úmysl sv. otce, otčenáš a věřím v Boha, zřeknutí se náklonnosti ke hříchu, návštěvy kostela nebo hřbitova. Na farních stránkách je letáček , který připomíná podmínky získání plnomocných odpustků.
  -I nadále, pokud nepřijdou striktnější omezení pokračujeme v podávání Eucharistie a zpovídání jako doposud. To znamená, že každý den od 18.00 do 19.00 podáváme sv. přijímání v kostele, souběžně jeden z nás zpovídá v kapli sv. Antonína. V neděli tímto způsobem sloužíme také dopoledne od 8.00 do 10.30. Budeme se snažit podávat Eucharistii častěji, aby nás nebylo naráz v kostele více. V neděli v 11.00 přenášíme mši sv. z našeho chrámu online.
  -Úmysly na mše sv. na příští rok se budou zapisovat od neděle 8.listopadu, tedy od příští neděle.
  -V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok.
  -Příští pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. • 30.neděle v mezidobí

  30. neděle v mezidobí
  -bratři a sestry, otcové biskupové nám posílají k dnešní situaci slovo pro povzbuzení:
  Drazí věřící,
  tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.
  Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.
  Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

  Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

  Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
  -Tedy i nadále, pokud nepřijdou striktní omezení pokračujeme v podávání Eucharistie a zpovídání jako doposud. To znamená, že každý den od 18.00 do 19.00 podáváme sv. přijímání v kostele, souběžně jeden z nás zpovídá v kapli sv. Antonína. Využijte tuto možnost zvláště v tomto týdnu před Dušičkami. V neděli tímto sloužíme také dopoledne od 8.00 do 10.30. Budeme se snažit podávat Eucharistii častěji, aby nás nebylo naráz v kostele více. V neděli v 11.00 přenášíme mši sv. z našeho chrámu online.

  -Úmysly na mše sv., které máte zapsány na dobu, kdy nebudou slouženy mše sv. veřejně, odsloužíme v kapli na faře v daném termínu, můžete se spolehnout.
  -Je možno si v sakristii zapsat další úmysly na mše sv.
  -Vzadu bude pokladnička, kde bude možno přispět na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať. Moc díky také za Vaše dary, které jste zaslali na farní účet.

 • 29.neděle v mezidobí

  - Kvůli pandemii jsou zde, jak jistě všichni sledujete, další omezení. Povolený počet účastníků na mši sv. je od zítřka pouze 10 věřících, pro naši farnost to znamená, že nemohou být mše sv. při otevřeném kostele. Věřící jsou jako na jaře opět dispensováni od nedělní povinnosti účasti na mši sv., pokud bude trvat toto striktní omezení. Je možno využít televizních přenosů katolických bohoslužeb. Vrátíme se k jarní praxi podávání sv. přijímání. Přijat P. Ježíše v Eucharistii je mnohem víc než jen duchovní sv. při televizním přenosu. Proto od zítřka bude možno denně přijat ve farním kostele sv. přijímání od 18.00 do 19.00. O nedělích to bude navíc dopoledne od 8.00 do 10.45.Bude-li možno, budeme souběžně zpovídat v kapli sv. Antonína. O nedělích opět vysíláme mše sv. z našeho kostela v přímém přenosu, začínáme v 11.00
  -Úmysly, které máte zapsány na dobu, kdy nebudou slouženy mše sv. veřejně, odsloužíme v kapli na faře v daném termínu, můžete se spolehnout.
  -Je možno si v sakristii zapsat další úmysly na mše sv.
  -Vzadu bude pokladnička, kde bude možno přispět na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať. Moc díky také za Vaše dary, které jste zaslali na farní účet.
  -Otec biskup Martin nás zve, abychom se připojili zvláště nyní v říjnu k denní modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie. Navrhovaná doba je 20.00, když to časově nevyjde můžeme samozřejmě kdykoliv. Pán Bůh zaplať

 • 28.neděle v mezidobí

  -ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, v pátek slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska, v sobotu sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary na obnovu chrámů ve Sv. zemi. Vybralo se a bylo odesláno v Porubě 14 590.-kč./ ve Vřesině 7160.-kč/.
  - Kvůli pandemii jsou zde, jak jistě všichni sledujete, další omezení. Povolený počet účastníků na mši sv. je od zítřka pouze 10 věřících, pro naši farnost to znamená, že nemohou být mše sv. při otevřeném kostele. Věřící jsou jako na jaře opět dispensováni od nedělní povinnosti účasti na mši sv., pokud bude trvat toto striktní omezení. Je možno využít televizních přenosů katolických bohoslužeb. Vrátíme se k jarní praxi podávání sv. přijímání. Přijat P. Ježíše v Eucharistii je mnohem víc než jen duchovní sv. při televizním přenosu. Proto od zítřka bude možno denně přijat ve farním kostele sv. přijímání od 18.00 do 19.00. O nedělích to bude navíc dopoledne od 8.00 do 10.45.Bude-li možno, budeme souběžně zpovídat v kapli sv. Antonína. O nedělích se opět pokusíme vysílat mše sv. z našeho kostela v přímém přenosu.
  -Úmysly, které máte zapsány na dobu, kdy nebudou slouženy mše sv. veřejně, odsloužíme v kapli na faře v daném termínu, můžete se spolehnout.
  -Je možno si v sakristii zapsat další úmysly na mše sv.
  -Vzadu bude pokladnička, kde bude možno přispět na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať. Moc díky také za Vaše dary, které jste zaslali na farní účet.
  - Výuka náboženství bude zatím pokračovat normálně, pokud se bude učit ve školách.

 • 27.neděle v mezidobí

  -ve středu je památka P.Marie Růžencové
  -Začalo opět vyučování náboženství, je ještě možno se připojit.
  -Ještě dnes bude vzadu v kostele pokladnička, kde je možno přispět na údržbu chrámů ve Sv. zemi, neboť nebylo možno přispět o velikonocích.
  -Koncert, plánovaný na příští neděli musí být odložen. Zatím na neděli 1. Listopadu v 15.30. podrobnosti jsou vzadu na plakátku.
  - Kvůli pandemii jsou zde, jak jistě všichni sledujete, další omezení. Bohoslužby naštěstí nejsou zakázány, k dřívějším opatřením přibylo jen to, že od zítřka dva týdny nebudeme při mších sv. zpívat. Budou tedy tiché mše sv., jen o nedělích nám možná varhaníci něco hezkého zahrají. Hodnota mše sv. se tím nijak nezmenšuje, myslím, že to všichni víme. Děkujeme všem, kteří nepodléhají panice a přichází na mši sv.
  -Hovory o víře nebudou zítra, ale už dnes po večerní mši sv. tedy asi v 19.00 v Domě farnosti.

 • 26.neděle v mezidobí

  -Zítra je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě večer v 18.00, ve Vřesině ráno v 9.00. v úterý svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, ve středu památka sv. Jeronýma, kněze, ve čtvrtek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, v pátek památka svatých andělů strážných.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 20 360.-kč.
  -Začalo opět vyučování náboženství, je ještě možno se připojit.
  -Do neděle 4. října bude vzadu v kostele pokladnička, kde je možno přispět na údržbu chrámů ve Sv. zemi, neboť nebylo možno přispět o velikonocích.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. Od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině se zpovídá ve středu od 16-do 17.00, po mši sv. adorace.
  -V sobotu je ve Frýdku diecézní pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Kvůli pandemii bude tam mše sv. slavena jen kruhu místní farnosti. Bude přenášena televizí NOE. U nás bude slavena mše sv. na tento úmysl jako každý měsíc v sobotu ráno v 8.00. Když se jí zúčastníme tak se nejlépe připojíme k diecézní pouti.

 • 24.neděle v mezidobí

  - v pondělí je svátek Povýšení sv. kříže, v úterý památka P.Marie Bolestné,v úterý památka sv. Ludmily, mučednice
  -Dnešní sbírka je věnována na církevní školy. Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -Od příštího týdne začíná opět vyučování náboženství. V Porubě se učí v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. V Porubě je 1. hodina zítra 14. září, ve Vřesině v úterý 15. září. Předběžný rozvrh hodin s informacemi je vyvěšen. Na prvních hodinách proběhne zápis, není třeba se hlásit předem.
  - V tomto týdnu začínají také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Jsou opět ve čtvrtek od 16.15. na faře. Kdokoliv by měl zájem z děvčat a chlapců od 1. Třídy, bude vítán, může přijít. V pátek po mši sv. bude opět probíhat na faře společenství mládeže.Zvána je mládež od 15 let. A v pátek od 16.30 je v kostele schůzka velké scholy.
  -

 • 23.neděle v mezidobí

  - v úterý je svátek Narození P.Marie
  -od začátku září jsou už v Porubě opět denně mše sv.
  -Sbírka příští neděle bude věnována na církevní školy
  -Od poloviny září začne opět vyučování náboženství. V Porubě se učí v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. V Porubě je 1. hodina v pondělí 14. září, ve Vřesině v úterý 15. září. Předběžný rozvrh hodin s informacemi je vyvěšen.
  -

 • 22.neděle v mezidobí

  - ve čtvrtek je památka sv. Řehoře vel., papeže a učitele církve.
  -od začátku září jsou už v Porubě opět denně mše sv. Tedy už toto úterý bude mše sv.
  -Pán Bůh zaplať Vše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 21 842,-kč.
  -tento pátek je 1. pátek v měsíci. V Porubě je od 15.00 zpovídání, po mši sv. je adorace. Dopoledne navštívíme nemocné.
  -Tuto sobotu 5. září jsme zváni na pěší pouť do Hrabyně. Sraz v 7.30 u vřesinského kostela, nebo v 10.00 v Zátiší u konečné tramvaje. Mše sv. je v Hrabyni ve 12.00. Podrobnosti jsou na plakátku.
  -Od poloviny září začne opět vyučování náboženství. V Porubě se učí v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. V Porubě je 1. hodina v pondělí 14. září, ve Vřesině v úterý 15. září. Předběžný rozvrh hodin s informacemi je vyvěšen.
  -

 • 21.neděle v mezidobí

  -v ponělí je svátek sv. Bartoloměje, apoštola, v úterý památka blahosl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka, ve čtvrtek památka sv. Moniky, v pátek sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v sobotu památka umučení sv. Jana Křtitele

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.

  -v sobotu 5.9. jsme zváni na pěší pouť k P.Marii do Hrabyně.Sraz v 7.30 u kostela sv. Antonína ve Vřesině, nebo v 10.00 v Zátiší u konečné zastávky tramvaje č.5. Ve 12.00 bude mše sv. v Hrabyňském kostele.

  -Zájezd do Itálie, který se měl uskutečnit v září se přesouvá na stejný termín v příštím roce. Když budu vědět podrobnosti, upřesním.

  -Od poloviny září začne opět vyučování náboženství. V Porubě se učí na faře, ve Vřesině ve škole. V Porubě je vyučovacím dnem pondělí, první hodiny jsou pondělí 14.září, ve Vřesině učíme v úterý, první hodiny jsou v úterý 15.září. Předběžný rozvrh hodin s informacemi je vyvěšen.

 • 20.neděle v mezidobí

  -ve čtvrtek je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve,v pátek sv. Pia X., papeže, v sobotu P.Marie, královny.

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

  -v sobotu 5.9. jsme zváni na pěší pouťk P.Marii do Hrabyně.Sraz v 7.30 u kostela sv. Antonína ve Vřesině, nebo v 10.00 v Zátiší u konečné zastávky tramvaje č.5. Ve 12.00 bude mše sv. v Hrabyňském kostele.

  -Zájezd do Itálie, který se měl uskutečnit v září se přesouvá na stejný termín v příštím roce. Když budu vědět podrobnosti, upřesním.

  -Od poloviny září začne opět vyučování náboženství. V Porubě se učí na faře, ve Vřesině ve škole. V Porubě je vyučovacím dnem pondělí, první hodiny jsou pondělí 14.září, ve Vřesině učíme v úterý, první hodiny jsou v úterý 15.září. Předběžný rozvrh hodin s informacemi je vyvěšen.

 • 19.neděle v mezidobí

  -v pondělí je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, v úterý památka sv. Kláry, panny, v pátek památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho , kněze a mučedníka, v sobotu slavnost Nanebevzetí P.Marie, doporučený svátek. Mše sv. v sobotu jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině ráno v 8.30.

  - Abychom dodrželi důsledně předpisy pro náš kraj, uvnitř kostela bychom měli mít stále ještě roušky.

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary, které přichází na účet nebo dáváte v hotovosti i mimo sbírky při mši sv.


 • 18.neděle v mezidobí

  -v úterý je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze, ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně, v sobotu památka sv. Dominika, kněze

  - Připomínám, že o prázdninách nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek.

  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívím nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření.

  -ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně, v Porubě bude výjimečně mše sv.

 • 17.neděle v mezidobí

  -v pondělí je památka sv. Gorazda a druhů, ve tředu sv. Marty, v pátek sv. Ignáce z Loyoly, kněze, v sobotu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

  - Připomínám, že o prázdninách nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek.

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 21 720.-kč.

  Tento týden probíhají tábory malých dětí. Nebudeme proto tento pátek zpovídat od 16.30 ale až půl hodiny přede mší sv.


 • 16. neděle v mezidobí

  -ve středu je svátek sv. Marie Magdaleny, ve čtvrtek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, v sobotu svátek sv. Jakuba, apoštola.

  - Připomínám, že o prázdninách nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek.

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.


 • 15.neděle v mezidobí

  -ve středu je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek výročí posvěcení katedrály.

  - Začal prázdninový program bohoslužeb, kdy nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Nejsou také páteční adorace. V pátek v Porubě zpovídáme od 16.30. Pondělní ranní adorace 6.20 – 6.50 zůstávají. Nedělní pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.

  -Končí mimořádná opatření kvůli koronaviru. V kropenkách je opět svěcená voda, podáváme si ruku na pozdravení pokoje.

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.


 • slavnost sv. Cyrila a Metodějě

  -Dnes je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.. V sobotu je svátek sv. Benedikta, patrona Evropy.

  - Začal prázdninový program bohoslužeb, kdy nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Nejsou také páteční adorace. V pátek v Porubě zpovídáme od 16.30. Pondělní ranní adorace 6.20 – 6.50 zůstávají.

  -Tento pátek dopoledne navštívíme nemocné.


 • 13.neděle v mezidobí

  -v pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00


  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 21 250.-kč

  -Dnešní sbírka je na dostavbu centra pro mládež v naší diecéze.

  -Tento týden začíná prázdninový program bohoslužeb, kdy nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Tedy už tento týden není mše sv. ve čtvrtek.


 • 12. neděle v mezidobí

  Ve středu je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

  -Tento čtvrtek 25.června bude v Porubě po mši sv. závěrečný táborák pro malou scholu a malé ministranty a jejich rodiče. Také jsou zváni samozřejmě velcí a střední ministranti a velká schola.

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.

  -Sbírka příští neděle bude věnována na dostavbu Diecézního střediska pro mládež.
  -

 • 11.neděle v mezidobí

  - V pátek je Slavnost Nejsvětějšího srdce Páně. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.

  -V Porubě se zapisují úmysly na mše sv. do konce roku.

  -Dnes slavíme ve Vřesině slavnost sv. Antonína. Po mši sv. bude svátostné požehnání, po něm setkání v zahradě nebo v Domečku, podle počasí.

  -Ve čtvrtek 25.června bude v Porubě po mši sv. závěrečný táborák pro malou scholu a malé ministranty a jejich rodiče. Také jsou zváni samozřejmě velcí ministranti a velká schola.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice

  -ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00 a ve Vřesině v 17.00.

  - Od minulé neděle se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. do konce roku. Mše sv., které byly zapsány na dobu, kdy nemohly být mše sv. veřejně v kostele, byly všechny odslouženy. Sloužili jsme já i o. Pavel na všechny tyto úmysly soukromě v kapli na faře.

  -V kostele už probíhají pravidelné adorace v pátek od 16.30 a v pondělí ráno od 6.20 do 6.50.

  -příští neděli oslavíme ve Vřesině slavnost sv. Antonína. Po mši sv. bude svátostné požehnání, po něm setkání v zahradě nebo v Domečku, podle počasí.

  -Tento pátek probíhá akce Noc kostelů v náhradním termínu. V naší farnosti se uskuteční pouze ve Vřesině.

  -Jako vždy o první neděli v měsíci v Porubě v kapli sv. Antonína proběhne výměna růžencových tajemství a bude otevřena farní knihovna.

  -Pán Bůh povolal na věčnost pana Jana Najsera, našeho obětavého kostelníka. Rozloučíme se s ním při pohřební mši sv. v pátek ve 14.00.


 • Slavnost seslání Ducha Svatého

  -Máme radost, že už mohou probíhat v kostelích bohoslužby. I když jsou jistá omezení, která se snažíme dodržovat. Mše sv. jsou tedy jako obvykle, ve všední dny i v neděli.
  -1. sv. přijímání bude letos až v neděli 28. června jak v Porubě tak ve Vřesině. Je třeba ještě s dětmi dokončit přípravu.

  - Ve čtvrtek už probíhají pravidelné schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy.

  - Od minulé neděle se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. do konce roku. Ptáte se někteří, jak je to z úmysly na mše sv., které měly být odslouženy v době kdy nebyly v kostele veřejné bohoslužby. Můžete se spolehnout, že všechny mše sv. byly odslouženy. Sloužili jsme já i o. Pavel na všechny tyto úmysly soukromě v kapli na faře.

  -V kostele už probíhají pravidelné adorace v pátek od 16.30 a v pondělí ráno od 6.20 do 6.50.

  -Dnes je Slavnost seslání Ducha sv. Bývá zvykem sejít se odpoledne při tradiční vaječině. Letos jsme se rozhodli výjimečně toto setkání vypustit kvůli opatřením proti koronaviru. Doufáme, že je to jedna z poslední akcí, které jsme museli vypustit.

  -Minulou neděli byla sbírka na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 23 230.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.

  -Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření, přitom je vystavena Nejsvětější svátost. Po mši sv. adorace. Ve Vřesině je adorace ve středu od 16.00, nemůžeme ale po celou dobu zpovídat neboť je hodina náboženství. Zpovídá se až od 16.45. Bude-li třeba, budeme zpovídat po mši sv.

 • 7.neděle velikonoční

  -Máme radost, že už mohou probíhat v kostelích bohoslužby. I když jsou jistá omezení, která se snažíme dodržovat. Mše sv. jsou tedy jako obvykle, ve všední dny i v neděli.
  -1. sv. přijímání bude letos až v neděli 28.června jak v Porubě tak ve Vřesině. Je třeba ještě s dětmi dokončit přípravu.

  - Ve čtvrtek už probíhají pravidelné schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy.

  - Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. do konce roku. Ptáte se někteří, jak je to z úmysly na mše sv., které měly být odslouženy v době kdy nebyly v kostele veřejné bohoslužby. Můžete se spolehnout, že všechny mše sv. byly odslouženy. Sloužili jsme já i o. Pavel na všechny tyto úmysly soukromě v kapli na faře.

  -V kostele už probíhají pravidelné adorace v pátek od 16.30 a v pondělí ráno od 6.20 do 6.50.

  -Příští neděli je Slavnost seslání Ducha sv. Bývá zvykem sejít se odpoledne při tradiční vaječině. Letos jsme se rozhodli výjimečně toto setkání vypustit kvůli opatřením proti koronaviru. Doufáme, že je to jedna z poslední akcí, které jsme museli vypustit.

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.


 • 6.neděle velikonoční

  -Máme radost, že už mohou probíhat v kostelích bohoslužby. I když jsou jistá omezení, věřím, že se do norem vejdeme. Mše sv. jsou tedy jako obvykle, před večerní mší sv. je vždy krátká májová pobožnost. Začneme v 17.45.

  -1. Sv. přijímání bude letos až v neděli 28.června jak v Porubě tak ve Vřesině. Je třeba ještě s dětmi dokončit přípravu. Rodiče dětí budou kontaktováni.

  - Tento čtvrtek už začnou pravidelné schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy.

  - Od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu


 • Doba velikonoční

  Stále prožíváme bolest kvůli nemožnosti veřejně slavit Eucharistii, o to více v době velikonoční. I když účast na mši sv. nelze nahradit, Pán má jistě řadu cest jak posilovat ty, kteří po něm touží.
  Ač je již v dohledu postupné rozvolňování vládních omezení, prozatím stále platí provoz v jejich režimu. Abychom tedy dodrželi všechna preventivní opatření, je i nadále kostel v Porubě otevřen denně od 17.30 do 18.00, v neděli navíc od 8.00 do 11.00, a to pouze k soukromé modlitbě a k možnosti přijmout svaté přijímání v předsíni kostela i svátost smíření v kapli sv. Antonína. Sledujte prosím instrukce na dveřích kostela. Není povinností jít do kostela, všichni mají od o. biskupa dispens od povinné nedělní účasti na mši svaté. Seniorům a lidem s oslabenou imunitou doporučujeme zůstat raději doma.
  Navíc jsme připravili možnost sledovat online přenosy nedělních bohoslužeb z našeho kostela a to vždy v 11:15. Odkaz na tyto přenosy naleznete na hlavní straně našich farních webových stránek.
  Zváni jste také k návštěvě farní zahrady, která je otevřena celodenně ať už k meditaci, modlitbě, nebo jen k odpočinku.
  O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

 • Svatý týden

  Drazí bratři a sestry,
  Je před námi Květná neděle, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Letos jej budeme prožívat trochu netradičně, ale věřím, že i tak prožijeme hlubokou radost ze vzkříšení našeho Pána, zdroj naší naděje. Od ní nás nemůže odloučit nic, ani karanténa.
  Teď několik praktických pokynů a nabídek:
  1/ Jsme zvyklí před velikonocemi přijímat svátost smíření. Letos bohužel situace nedovoluje nabídnout mnoho hodin příležitostí ke zpovědi, jak tomu bývá zvykem. Podle pokynů o. biskupa nebudeme letos hromadně zpovídat jako jiné roky, abychom nezvyšovali, hlavně pro starší věřící riziko nákazy. Kdo cítí naléhavou potřebu svátosti smíření, má možnost ji přijmout průběžně. /Zpovídáme denně od 17.30 do 18.00 v sakristii, v neděli od 8.00 do 11.30 také v sakristii. Chodí se z ulice/. V případě naléhavější potřeby je možné předem se telefonicky domluvit na individuální svátosti smíření. Ale po skončení karantény bude dáno dostatek příležitosti k přijetí svátosti smíření, jak v naší farnosti, tak i v katedrále, kde se obnoví každodenní zpovědní služba. Zatím je možno nahradit vykonání osobní zpovědi zpytováním svědomí, upřímnou lítostí nad hříchy a modlitbou. Pán Bůh vidí do srdce a je milosrdný. Bude-li třeba, jsme připraveni posloužit svátostmi nemocným, zvláště umírajícím. Nebojte se zavolat.
  2/ Během Květné neděle /jako každou neděli/ bude možno od 8.00 do 11.30 přijmout v předsíni kostela sv. přijímání. Souběžně se bude po celou dobu zpovídat v sakristii. Také večer jako každý den od 17.30 do 18.00. Navíc budou na Květnou neděli před vchodem k rozebrání požehnané jívové ratolesti.
  3/ Ve Svatém týdnu bude pravidelný režim podávání Eucharistie do středy. Na Zelený čtvrtek se bude podávat od 16.00 do 17.00. Na Velký pátek a na Bílou sobotu nebudeme podávat Eucharistii ani nebudeme zpovídat. Obřady svatého třídenní budeme slavit bez účasti lidu, ale budeme je vysílat online na internetu. Odkaz pro sledování zveřejníme během týdne. Ve čtvrtek a v pátek to bude v 18.00, na Bílou sobotu ve 20.00. Na Velký Pátek a na Bílou sobotu bude kostel otevřen od 9.00 do 17.00. Nemůže být ovšem vystaven Boží hrob. O velikonoční neděli budeme podávat Eucharistii opět od 8.00 do 11.30 a také večer od 17.30 do 18.00. O velikonočním pondělí pouze dopoledne od 8.00 do 9.00, večer už ne. Od úterka zase jako doposud, pokud se nezmění nařízení vlády.
  Před přijetím Eucharistie si desinfikujte ruce, můžete si také vzít sáček či jednorázovou rukavici. Pokud nejste z jedné domácnosti, dodržujte prosím dvoumetrový odstup.

 • 4. neděle postní

  Stav nouze sice stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii, přesto můžeme vstoupit do spo-
  lečenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy i tuto postní neděli.
  Zde je návod jak slavit rodinou bohoslužbu, který vypracovalo naše biskupství:
  4. neděle postní.
  Stále platí také možnost navštívit v neděli kostel s možností osobní modlitby, svátostí smíření a svatého přijímání více informací naleznete zde.

 • 2.neděle postní

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu

  - Příští neděli 15.3. jsme také zváni na pobožnost křížové cesty v přírodě. Je to krásně upravená křížová cesta na trase z Bílovce do Bílova v délce asi 2 km. Sraz bude v 15.45 na vlakovém nádraží v Bílovci, odchod v 16.00. V kostele bude večer křížová cesta jako obvykle.

  -Během postní doby jsou pravidelně křížové cesty – v Porubě v pátek a neděli v 17.15, ve Vřesině ve středu v 16.30 a v neděli po mši sv.

  -Jako každý rok je možno v postní době spořit do postních pokladniček uspořené prostředky pro nejpotřebnější. Letos bychom je věnovali pro pronásledované křesťany pro něž bude v květnu nedělní sbírka. Papírové postní pokladničky jsou v sakristii.

  V postní době jsou v sobotu také ráno mše sv. v 8.00.

  -Ve středu jsou hovory o víře. Začátek v 19.00 ještě v kostele.

  -Děti si mohou vyzvednout týdeníček.

 • 7.neděle v mezidobí

  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 24 211.-kč

  -dnešní sbírka je věnována na potřeby církve jako Haléř sv. Petra.

  - Na začátku postní doby, jako součást duchovní přípravy, jsme zváni na Představení Moravských pašijí Víti Marčíka staršího a mladšího tuto sobotu 29.2. v 15.00 hodin v Porubském kostele. Podrobnosti jsou na plakátcích. Můžete si zakoupit vstupenky v sakristii nebo přímo před představením. Věřím, že se nás tam sejde hodně, jistě to bude stát za ten čas, který tomu věnujeme. Bude to pěkný duchovní i umělecký zážitek. A uděláme dobré jméno ostravský křesťanům.

  -Připomínám poutní zájezd, pojedeme od 4. září do Itálie. Bude to kombinace poutě, poznávacího zájezdu, a koupání v moři. Budeme v malém hotelu na pobřeží se soukromou pláží. Hotel má kapacitu 32 míst.Už je nás přes dvacet. Tak kdo váháte, přihlaste se, nejpozději do konce března.

  -tato středa je popeleční středa, kterou začíná postní doba. Je dnem přísného půstu. Mše sv. jsou v Porubě ráno v 6.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 18.00.
  Postní doba je dobou duchovní přípravy na slavnost velikonoc. Snažme se žít skromněji, vyvarovat se hlučných zábav a věnovat více času modlitbě, také sv. růžence a účasti na mši sv. Také je dobré na začátku postní doby vykonat svátost smíření. Během postní doby budou opět pobožnosti křížové cesty. V Porubě každý pátek a neděli od 17.15, ve Vřesině ve středu od 16.30 a v neděli po mši sv.
  - Zdraví nás otec Pavel z Ameriky a těší se na Hovory o víře. Budou tuto středu v 19.00 v kostele.

  -Děti si mohou vyzvednout týdeníček.

 • 6.neděle v mezidobí

  -V sobotu jen svátek stolce sv. apoštola Petra

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Na začátku postní doby jsme zváni na Představení Moravských pašijí Víti Marčíka staršího a mladšího v sobotu 29.2. v 15.00 hodin v Porubském kostele. Může to být pěkná součást naší postní přípravy. Podrobnosti jsou na plakátcích.

  -Připomínám poutní zájezd, vypadá to, že letos pokud pojedeme tak do Itálie. V sakristii je program zájezdu. Kdo máte zájem, zkuste se rozhodnout co nejdříve, ať se může zájezd objednat.

  - sbírka příští neděle je haléř sv. Petra.

  -Děti si mohou vyzvednout týdeníček. Je opět i verze pro starší.

 • svátek uvedení Páně do chrámu

  -Ve středu je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve čtvrtek sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
  - Na začátku postní doby jsme zváni na Představení Moravských pašijí Víti Marčíka staršího a mladšího v sobotu 29.2. v 15.00 hodin v Porubském kostele. Může to být pěkná součást naší postní přípravy. Podrobnosti jsou na plakátcích.

  - Jsou tady výsledky tříkrálové sbírky v naší farnosti. Naši koledníci vybrali v Porubě 174 388.-kč, ve Vřesině 85 022.-kč. Máme z toho radost a děkujeme za jejich obětavou službu.

  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je příležitost ke svátosti smíření v Porubě, ve Vřesině ve středu od 16.00. V Porubě je po mši sv. adorace.

  -Připomínám, že pravidelná páteční adorace začíná až od 16.30. V pondělí ráno je adorace jako doposud od 6.20 do 6.50.

  -Připomínám poutní zájezd, vypadá to, že letos pokud pojedeme tak do Itálie. V sakristii je program zájezdu. Je to osvědčené letovisko, malý hotel s dobrou stravou a soukromou pláží. cena je přijatelná. Kdo máte zájem, zkuste se rozhodnout co nejdříve, ať se může zájezd objednat.

  -Děti si mohou vyzvednout týdeníček.

 • 3.neděle v mezidobí

  -V úterý je památka sv. Tomáše Akvinského, kneze a uč. církve, v pátek sv. Jana Boska, kněze, příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu. Součástí liturgie bude průvod s žehnáním svící. Můžete si přinést svíce.

  - Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při sbírce na potřeby chámu. Vybralo se 23650.-kč.

  -Připomínám, že pravidelná páteční adorace začíná až od 16.30. V pondělí ráno je adorace jako doposud od 6.20 do 6.50.

  -Ptali jste se mě někteří, zda letos někam opět nepojedeme. Máme dvě nabídky kam jet na společný poutní zájezd: Buď 1/ po stopách sv. Pavla – sedm církevních obcí + Istambul a další místa letecky od 14. září. Cena 25 500.-
  -Zdá se, že pokud letos pojedeme na společný zájezd, bude to 10 denní zájezd do letoviska Belaria s každodenním koupáním v moři a výlety do Raveny, San Marina a na jiná zajímavá místa v okolí. Denně samozřejmě mše sv. takže by to byla zároveň pouť. Stojí 12 500.-kč plus výlety. Součástí je plná penze, kvalitní italská strava, Palomino tam už jezdí mnoho let. Hotel je na pobřeží, patří k němu malá soukromá pláž. V sakristii je k dispozici leták k oběma, můžete se už případně zapsat jako vždy, abychom viděli zájem. Termín je od 4. Do 13.září.

  -Ve středu jsou hovory o víře. Začátek v 19.00 v kostele.

  - Děti si mohou vyzvednout týdeníček.

 • Svátek Křtu Páně

  Milí farníci,
  tuto sobotu 18. ledna se v domě farnosti uskuteční tradiční farní ples. Budeme velice rádi, pokud se nás sejde opět co nejvíce. Lístky je možno zakoupit ještě dnes po mší svaté v 9:00 a 10:15 v kapli sv. Antonína, případně po telefonické domluvě jinak. Kontakty jsou vyvěšeny u plakátku na nástěnce v kostele.
  Jako každý rok zároveň prosíme o pomoc s přípravou tohoto setkání:
  - budeme velmi rádi za jakékoli sladké jídlo (buchty, koláče atd.), o které se s námi můžete podělit;
  - prosíme o vhodné příspěvky do tomboly. Respektive o takové, které by potěšily i Vás, kdybyste je vyhráli.
  Všechny dobrovolníky, kteří by nám rádi pomohli ještě s přípravou před plesem a nebo v průběhu plesu prosíme, aby se nahlásili organizátorům plesu (Tomáši Kirchnerovi nebo Lukáši Kičmerovi). Příspěvky do tomboly, prosíme, zanechávejte v kapli sv. Antonína do středy 15. ledna. V případě jídla v sobotu od 8 - 12 hodin v domě farnosti.
  Předem moc děkujeme všem, kteří jsou ochotni pomoci.

  -příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

  -Minulý týden a hlavně včera naši koledníci konali tříkrálovou sbírku. Stálo je to hodně úsilí a patří jim poděkování. Je to kromě charitativního rozměru také součást evangelizace.

  -Tuto středu budou hovory o víře. Začátek v 19.00 v kostele.

  -Zdá se, že zatím je nad naše síly držet každý pátek adoraci už od 15.00. Od tohoto týdne bude tedy zase od 16.30. V pondělí ráno je adorace jako doposud od 6.20 do 6.50.

  -Ptali jste se mě někteří, zda letos někam opět nepojedeme. Máme hned dvě nabídky: Buď 1/ po stopách sv. Pavla – sedm církevních obcí + Istambul a další místa letecky od 14. září. Cena 25 500.-
  Nebo 2/ pohodový 10 denní zájezd do letoviska Belaria s každodenním koupáním v moři a výlety do Raveny, San Marina a na jiná zajímavá místa v okolí. Denně samozřejmě mše sv. takže by to byla zároveň pouť. Stojí 12 000.- V sakristii je k dispozici leták k oběma, můžete se už případně zapsat jako vždy, abychom viděli zájem. Buď pojedeme tam či tam, nebo nikde.Termín – začátek září.

  - Děti si mohou vyzvednout týdeníček

 • 2.neděle po narození Páně

  Milí farníci,
  v sobotu 18. ledna se v domě farnosti uskuteční tradiční farní ples. Budeme velice rádi, pokud se nás sejde opět co nejvíce. Lístky je možno zakoupit tuto a příští neděli po mší svaté v 9:00 a 10:15 v kapli sv. Antonína, případně po telefonické domluvě jinak. Kontakty jsou vyvěšeny u plakátku na nástěnce v kostele.
  Jako každý rok zároveň prosíme o pomoc s přípravou tohoto setkání:
  - budeme velmi rádi za jakékoli sladké jídlo (buchty, koláče atd.), o které se s námi můžete podělit;
  - prosíme o vhodné příspěvky do tomboly. Respektive o takové, které by potěšily i Vás, kdybyste je vyhráli.
  Všechny dobrovolníky, kteří by nám rádi pomohli ještě s přípravou před plesem a nebo v průběhu plesu prosíme, aby se nahlásili organizátorům plesu (Tomáši Kirchnerovi nebo Lukáši Kičmerovi). Příspěvky do tomboly, prosíme, zanechávejte v kapli sv. Antonína do středy 15. ledna. V případě jídla v sobotu od 8 - 12 hodin v domě farnosti.
  Předem moc děkujeme všem, kteří jsou ochotni pomoci.

 • svátek Sv. rodiny

  -Informace o farním plese: Tento rok se farní ples uskuteční 18. ledna 2020, jako obvykle ve farním domě. Prodej lístků začne až po Novém roce 5. 1. 2020. Bližší informace budou v průběhu týdne vyvěšeny na plakátcích a následně v ohláškách. Budeme velice rádi, pokud se nás sejde co nejvíce, jako každý rok.
  -Pán Bůh zaplať za celou přípravu oslavy narození P. Ježíše, také za všechny vánoční akce. Vše bylo velmi pěkné, mnohým to pomohlo k prožití vánoční radosti.
  -Díky také za vánoční jarmark ve Vřesině. Výtěžek pro misie činí 9730.-kč.
  -Děti si mohou v sakristii vyzvednout další týdeníček.

 • 4.neděle adventní

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se v Porubě 31 870.-kč
  -Ještě v pondělí bude příležitost ke svátosti smíření. Dopoledne i odpoledne. Připomeňte prosím také dětem pokud ještě nebyly. Pořad vánočních bohoslužeb je ve farním časopise, na nástěnkách i na farních stránkách.
  -Na Boží Narození 25.12. je v 16.00 tradiční zpívání u jesliček našich schol a sboru. Všichni jsme srdečně zváni. Dalo to všem hodně práce, vložili do toho srdce. Bude to jistě zase pěkné setkání a oslava narození našeho Pána .
  -Informace o farním plese: Tento rok se farní ples uskuteční o týden později, tedy 18. ledna 2020, jako obvykle ve farním domě. Prodej lístků začne až po Novém roce 5. 1. 2020. Bližší informace budou v průběhu týdne vyvěšeny na plakátcích a následně v ohláškách. Budeme velice rádi, pokud se nás sejde co nejvíce, jako každý rok.
  -Díky všem, kdo jste se jakkoliv zúčastnili vánočního jarmarku. Výtěžek byl 12 175.-kč. Spolu s obsahem misijní pokladničky 3256.- bude na účet papežského misijního díla zasláno 15431.-kč.
  -Děti si mohou v sakristii vyzvednout další týdeníček.

 • 3.neděle adventní

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary
  -Díky všem, kteří jste připravovali setkání o slavnosti sv. Mikuláše minulou neděli. Díky také všem za účast, mladým za krásnou pohádku. Myslím, že se vše velmi podařilo a byli všichni obohaceni.

  - taky díky všem, kteří se zúčastnili duchovní obnovy.

  - Dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.-15 bude před kostelem v Porubě vánoční jarmark. Díky všem, kteří se ho jakkoli zúčastníte. Výtěžek bude pro potřeby misií. Ve Vřesině bude jarmark příští neděli.

  - Ještě tento týden budou rorátní mše sv. v úterý v 6.30 a v sobotu v 8.00.
  -Vzadu v kostele si můžete vyzvednout program vánočních bohoslužeb v naší farnosti a v celé Ostravě. Je tam také rozpis příležitostí ke svátosti smíření. Prosím, využijte jí a připomeňte také dětem. Ať všichni slavíme vánoce opravdu radostně, tedy s čistým srdcem. Děkujeme.

  -Tuto středu 18.12 budou hovory o víře. Začnou hned po mši sv., tedy už v 18.45.
  Milí farníci, chtěli bychom Vás předem informovat ohledně každoročního farního plesu. Tento rok se farní ples uskuteční o týden později, tedy 18. ledna 2020, jako obvykle ve farním domě. Prodej lístků začne až po Novém roce 5. 1. 2020. Bližší informace budou v průběhu týdne vyvěšeny na plakátcích a následně v ohláškách. Budeme velice rádi, pokud se nás sejde co nejvíce, jako každý rok.
  Prosíme jako každý rok o dodání balíčků s 5kousky cukroví pro domov důchodců a to do večera 21.12. Dne 23.12. dopoledne jde naše mládež navštívit babičky a dědečky v Mariánských horách. Balte prosím opravdu přesně 5ks!!! Moc děkujeme za ty, kterým uděláte radost.
  -Děti si mohou v sakristii vyzvednout další týdeníček.


 • 1.neděle adventní

  -v úterý je památka sv. Františka xaverského, kněze, v pátek svátek sv. Mikuláše, biskupa, patrona naší farnosti. Mše sv. je večer v 18.00.
  -Díky za pomoc při brigádě po malování kostela. Od pondělí 9.12. budeme pokládat koberce, proto nejsou zatím instalovány sochy P.Ježíše a P.Marie.
  -Dnes je 1.neděle v měsíci. V kapli sv. Antonína se mění růžencová tajemství, zároveň je otevřena farní knihovna. Bude to tak i v budoucnu – vždy 1. neděli v měsíci se budou měnit růžencová tajemství a půjčovat knihy..
  -/Oznámení o Alfě a prosba o pomoc……../
  - Příští neděli je sbírka pro TV Noe.
  - Od 1. do 14. ledna 2020 proběhne již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky a tradičně se zapojí i naše farnost. Proto se hledají dobrovolníci jak z řad dětí, které by koledovaly, tak z řad starších s minimálním věkem patnáct let, kteří by měli na starost skupinku koledníků. Nahlásit a zapsat se můžete do připravené tabulky v sakristii.
  Příští neděli 8.12.oslavíme svátek sv. Mikuláše, patrona našeho chrámu. Mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude s námi slavit novokněz otec Lukáš Mocek z Třebovic. Při nich udělí novokněžské požehnání. Tento svátek oslavíme kromě mší svatou také společně ve farním domě. Začneme jako v minulých letech společným zabijačkovým obědem,/bude na výběr také jiné jídlo kromě zabijačkového/ odpoledne shlédneme divadlo připravené mládeží naší farnosti a na závěr přijde jistě i svatý Mikuláš. Všichni jsou srdečně zváni. Lístky v ceně 60 kč pro děti 6-12 let a 120kč pro ostatní se prodávají ještě dnes po 9 a 10 mši svaté v kapli svatého Antonína a ve Vřesině v sakristii po mši svaté. Prosím zakupte si je ještě dnes aby bylo zřejmé, kolik jídla je potřeba objednat. Maminky a babičky opět prosíme o napečení buchet ke kávě, ať je nám tam všem dobře. Děkujeme

  - Ve středu 11.12 ve Vřesině a ve čtvrtek 12. a v pátek 13.12 v Porubě proběhne v rámci mše sv. adventní duchovní obnova. Na každé mši sv. bude jiný kněz. Tématem je letos evangelizace. Udělejte si prosím pro tuto příležitost prostor. Více podrobností oznámíme ještě příští neděli.
  -Blíží se doba adventní a s ní také vánoční jarmark, který bude v Porubě o třetí neděli adventní. Prosíme opět o přípravu dárků pro tento jarmark. Výtěžek bude pro potřeby misií.
  - tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke zpovědi. Po mši sv. je hodinová adorace. Pravidelné pondělní a páteční adorace jsou opět v kostele. Ve Vřesině je ve středu od 16.00 příležitost ke zpovědi.
  - O letošním adventu budou ranní rorátní mše sv. kromě soboty v 8.00 také v úterý v 6.30. Je to příležitost také pro děti k hlubšímu prožití adventní doby. Prosíme rodiče aby je podpořily, mohou-li aby přišli s nimi. Bude pro ně na faře připravena snídaně před cestou do školy. Už toto úterý je ráno mše sv. v 6.30.

  -Vzadu v kostele si můžete vyzvednout farní časopis s nabídkou adventní přípravy pro děti i pro dospělé. Myslím, že je pěkná, prosím využijte jí.
  -A děti si mohou v sakristii vyzvednout týdeníček. • Slavnost Ježíše Krista Krále

  -V sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
  - V příštím týdnu se bude malovat loď kostela. Mše sv. budou od pondělí do čtvrtku v sále Domu farnosti, v 18.00 jako vždy. V pátek a v sobotu bude už mše sv. v kostele. Nedělních bohoslužeb se malba nebude nijak týkat. Dnes je výjimečně zavřen zadní kůr kvůli malování. Zítřejší ranní adorace bude výjimečně v kapli na faře, páteční adorace a zpovídání od 16.30 tento pátek nebudou. Budeme zpovídat jen půl hodiny před mší sv.
  -ve středu jsou v Domě farnosti Hovory o víře.
  -Příští neděli je 1. neděle v měsíci. V kapli sv. Antonína se budou měnit růžencová tajemství, zároveň je otevřena farní knihovna. Bude to tak i v budoucnu – vždy 1. neděli v měsíci se budou měnit růžencová tajemství a půjčovat knihy.
  -Díky za včerejší brigádu. Sešlo se nás dost tak jsme v klidu uklidili vymalované prostory i vyhrabali okolí kostela a fary. Příští sobotu prosíme o pomoc při úklidu lodi kostela a zadního kůru po malování. Budeme také zpátky instalovat sochy a obrazy křížové cesty. .
  -/Oznámení o Alfě a prosba o pomoc……../
  -Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby našeho chrámu, která byla minulou neděli. Vybralo se 29 350.-kč.
  - Od 1. do 14. ledna 2020 proběhne již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky a tradičně se zapojí i naše farnost. Proto se hledají dobrovolníci jak z řad dětí, které by koledovaly, tak z řad starších s minimálním věkem patnáct let, kteří by měli na starost skupinku koledníků. Nahlásit a zapsat se můžete do připravené tabulky v sakristii.
  -Blíží se svátek svatého Mikuláše, patrona naší farnosti.Oslavíme ho v neděli 8.12. Mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude s námi slavit otec Lukáš Mocek z Třebovic. Při nich udělí novokněžské požehnání. Chtěli bychom tento svátek oslavit kromě mší svatou také společně ve farním domě. Začneme jako v minulých letech společným zabijačkovým obědem, odpoledne shlédneme divadlo připravené mládeží naší farnosti a na závěr přijde jistě i svatý Mikuláš. Všichni jsou srdečně zváni. Lístky v ceně 60 kč pro děti 6-12 let a 120kč pro ostatní se prodávají v dnes a příští neděli 1.12 po 9 a 10 mši svaté v kapli svatého Antonína a ve Vřesině v sakristii po mši svaté.
  - Dnes bude v Domě farnosti v 15.30 valná hromada našeho spolku. Zváni jsou nejen členové ale také příznivci Domu farnosti, který slouží nám všem.

  - Ve středu 11.12 ve Vřesině a ve čtvrtek a v pátek v Porubě proběhne v rámci mše sv. adventní duchovní obnova. Na každé mši sv. bude jiný kněz. Tématem je letos evangelizace. Udělejte si prosím pro tuto příležitost prostor. Více podrobností oznámíme později.
  -Blíží se doba adventní a s ní také vánoční jarmark, který bude v Porubě o třetí neděli adventní. Prosíme opět o přípravu dárků pro tento jarmark. Výtěžek bude pro potřeby misií.
  -děti si mohou v sakristii vyzvednout týdeníček. • 33.neděle v mezidobí

  -ve čtvrtek je památka Zasvěcení P.Marie v Jeruzalémě, v pátek památka sv. Cecilie, panny a mučednice.
  -Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. -Od zítřka se bude malovat kostel. Práce proběhne ve dvou týdnech. Příští týden bude vymalována sakristie, kaple a boční kůr. V dalším týdnu od 25.11. se bude malovat loď kostela. V následujícím týdnu budou ještě bohoslužby denně v 18.00 v kostele, v týdnu od 25.11 . budou v Domě farnosti. Nedělních bohoslužeb se malba nebude nijak týkat. - V sobotu 23. listopadu bude brigáda. Uklidíme před zimou okolí kostela a fary. Zároveň uklidíme vymalovanou sakristii, kapli a kůr. Prosím proto, aby nás přišlo více, ať vše stihneme a nedře se několik lidí. Mužové také sejmou se zdi obrazy křížové cesty. Sejdeme se opět už v 8.00 v kostele. Kdo nestihne, může přijít později.
  -Oznámení o Alfě a prosba o pomoc……..
  -Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeby našeho chrámu.
  - Od 1. do 14. ledna 2020 proběhne již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky a tradičně se zapojí i naše farnost. Proto se hledají dobrovolníci jak z řad dětí, které by koledovaly, tak z řad starších s minimálním věkem patnáct let, kteří by měli na starost skupinku koledníků. Nahlásit a zapsat se můžete do připravené tabulky v sakristii.
  -Blíží se svátek svatého Mikuláše, patrona naší farnosti. Chtěli bychom tento svátek oslavit kromě mší svatou také společně ve farním domě v neděli 8.12. Začali bychom jako v minulých letech společným zabijačkovým obědem, odpoledne pak bychom shlédli divadlo připravené mládeží naší farnosti a na závěr by přišel i svatý Mikuláš. Všichni jsou srdečně zváni. Lístky v ceně 60 kč pro děti 6-12 let a 120kč pro ostatní by se prodávaly v neděli 24.11 a 1.12 po 9 a 10 mši svaté by se v kapli svatého Antonína a ve Vřesině v sakristii po mši svaté.
  -V pátek bude u nás sloužit mši sv. o.biskup pro zaměstnance charity jako každý rok, a samozřejmě také pro nás.
  - V neděli 24. listopadu bude v Domě farnosti v 15.30. valná hromada našeho spolku. Zváni jsou nejen členové ale také příznivci Domu farnosti, který slouží nám všem.
  -děti si mohou v sakristii vyzvednou týdeníček. • 32.neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Martina,biskupa, v úterý sv. Josafata, biskupa a mučedníky, ve středu sv. Anežky české, panny.
  -Od neděle 17.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv.
  - středu jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.00.
  - V sobotu 23. listopadu bude brigáda. Uklidíme před zimou okolí kostela a fary. Sejdeme se opět už v 8.00 v kostele. Kdo nestihne, může přijít později.
  -Ostravská schola No Problema, kterou tvoří také někteří mladí lidé z naší farnosti, nás zve na koncert, který se uskuteční v neděli 10.listopadu v 15.00 v porubském kostele. I vy si budete moci se scholou zazpívat. Půjde jistě o další pěkné setkání. Mladí se na Vás těší. Koncert je spojen se vzpomínkou na otce Michala Jadavana, který mladé doprovázel a silně ovlivnil.
  -A Katolický lidový dům Vás zve na představení Dveře, které je volným i humorným pojednáním o očistci. Koná se v úterý 12. Listopadu v 19.00 v Domě farnosti. Vstupenky budou k zakoupení na místě, nebo je možné je rezervovat přes emailovou adresu Lidového domu. Těší se na Vás Divoši – divadlo vřesinských ochotníků.
  -Oznámení o Alfě a prosba o pomoc……..
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -- Od 1. do 14. ledna 2020 proběhne již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky a tradičně se zapojí i naše farnost. Proto se hledají dobrovolníci jak z řad dětí, které by koledovaly, tak z řad starších s minimálním věkem patnáct let, kteří by měli na starost skupinku koledníků. Nahlásit a zapsat se můžete do připravené tabulky v sakristii.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček.

 • 31. neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Karla Boromejského, v sobotu svátek posvěcení Lateránské baziliky.
  -Od neděle 17.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv.
  - dnes je v Porubě po mších sv. dopoledne výměna růžencových tajemství.
  -Dnes odpoledne v 15.00 je ve Vřesině na hřbitově pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  -Ostravská schola No Problema, kterou tvoří také někteří mladí lidé z naší farnosti, nás zve na koncert, který se uskuteční v neděli 10.listopadu v 15.00 v porubském kostele. I vy si budete moci se scholou zazpívat. Půjde jistě o další pěkné setkání. Mladí se na Vás těší.
  -A Katolický lidový dům Vás zve na představení Dveře, které je volným i humorným pojednáním o očistci. Koná se v úterý 12. Listopadu v 19.00 v Domě farnosti. Vstupenky budou k zakoupení na místě, nebo je možné je rezervovat přes emailovou adresu Lidového domu. Těší se na Vás Divoši – divadlo vřesinských ochotníků.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček.

 • 31. neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Karla Boromejského, v sobotu svátek posvěcení Lateránské baziliky.
  -Od neděle 17.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv.
  - dnes je v Porubě po mších sv. dopoledne výměna růžencových tajemství.
  -Dnes odpoledne v 15.00 je ve Vřesině na hřbitově pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  -Ostravská schola No Problema, kterou tvoří také někteří mladí lidé z naší farnosti, nás zve na koncert, který se uskuteční v neděli 10.listopadu v 15.00 v porubském kostele. I vy si budete moci se scholou zazpívat. Půjde jistě o další pěkné setkání. Mladí se na Vás těší.
  -A Katolický lidový dům Vás zve na představení Dveře, které je volným i humorným pojednáním o očistci. Koná se v úterý 12. Listopadu v 19.00 v Domě farnosti. Vstupenky budou k zakoupení na místě, nebo je možné je rezervovat přes emailovou adresu Lidového domu. Těší se na Vás Divoši – divadlo vřesinských ochotníků.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček.

 • 31. neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Karla Boromejského, v sobotu svátek posvěcení Lateránské baziliky.
  -Od neděle 17.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv.
  - dnes je v Porubě po mších sv. dopoledne výměna růžencových tajemství.
  -Dnes odpoledne v 15.00 je ve Vřesině na hřbitově pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  -Ostravská schola No Problema, kterou tvoří také někteří mladí lidé z naší farnosti, nás zve na koncert, který se uskuteční v neděli 10.listopadu v 15.00 v porubském kostele. I vy si budete moci se scholou zazpívat. Půjde jistě o další pěkné setkání. Mladí se na Vás těší.
  -A Katolický lidový dům Vás zve na představení Dveře, které je volným i humorným pojednáním o očistci. Koná se v úterý 12. Listopadu v 19.00 v Domě farnosti. Vstupenky budou k zakoupení na místě, nebo je možné je rezervovat přes emailovou adresu Lidového domu. Těší se na Vás Divoši – divadlo vřesinských ochotníků.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček.

 • slavnost výročí posvěcení chrámu

  - zítra je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů,v pátek je slavnost Všech svatých, doporučený svátek, v sobotu památka všech věrných zemřelých.
  -V pátek je mše sv. v Porubě v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. V sobotu je mše sv. v Porubě v 8.00 a v 18.00, ve Vřesině v 8.30.
  -V pátek je 1. pátek v měsíci. Navštívíme nemocné, odpoledne od 15.00 v Porubě zpovídání, po mši sv. adorace. Ve Vřesině ve středu zpovídání od 16.00.
  -příležitost k získání plnomocných odpustků: V pátek odpoledne a v sobotu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek/zpověď,sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění 3 obvyklých podmínek tyto odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  -ve středu jsou po mši sv. v 19.00 v Domě farnosti Hovory o víře.
  - Pán povolal na věčnost svého kněze otce Pavla Kupku, který působil mnoho let v Pustkovci, občas pomáhal i v naší farosti. Pohřeb bude mít ve středu ve 14.00 ve Staré Bělé. Ten samý den bude také zádušní mše sv. v Pustkovci v 17.00. Pamatujeme na něj také ve svých modlitbách. Zaslouží si to za svůj poctivý kněžský život.
  -Od neděle 18.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv.
  -Díky za sbírku na misie. Vybralo se v Porubě 41 729.-, ve Vřesině 10 945.-kč.
  -Ostravská schola No Problema, kterou tvoří také někteří mladí lidé z naší farnosti, nás zve na koncert, který se uskuteční v neděli 10.listopadu v 15.00 v porubském kostele. I vy si budete moci se scholou zazpívat. Půjde jistě o další pěkné setkání. Mladí se na Vás těší.
  -A Katolický lidový dům Vás zve na představení Dveře, které je volným i humorným pojednáním o očistci. Koná se v úterý 12. Listopadu v 19.00 v Domě farnosti. Vstupenky budou k zakoupení na místě, nebo je možné je rezervovat přes emailovou adresu Lidového domu. Těší se na Vás Divoši – divadlo vřesinských ochotníků.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček.

 • 29.neděle v mezidobí

  - dnes je sbírka na potřeby Misií. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček.
  -V sakristii jsou k dispozici křesťanské stolní kalendáře.

 • 28.neděle v mezidobí

  -V úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. Ve středu slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.ve čtvrtek památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. V pátek svátek sv. Lukáše, evangelisty.
  - dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček.
  -V sakristii jsou k dispozici nejrůznější křesťanské stolní kalendáře. Stojí 65.-kč.
  -Ve středu jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.00.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby misií.

 • 26.neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve,v úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, ve středu sv. andělů strážných, v pátek sv. Františka z Assisi.
  Tento pátek je 1. pátek v měsíci, dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00. Přitom adorace.V sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  -Začalo už vyučování náboženství. Děti se ještě mohou přidat.
  -Začaly také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Jsou vždy ve čtvrtek od 16.00. Mohou se přidat děti od 1. třídy.
  - Spolek Katolický lidový dům zve na koncert duchovní hudby a zpěvu , který bude v porubském kostele v neděli 6.10. v 15.30. Akce je podpořena Moravskoslezským krajem. Bližší informace jsou na plakátcích.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček jako v minulém školním roce.
  -V sakristii jsou k dispozici nejrůznější křesťanské stolní kalendáře. Stojí 65.-kč.
  -Tuto středu jsou opět Hovory o víře v Domě farnosti. Začátek je v 19.00.

 • 25. neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. otce Pia z Pietrelciny, v pátek sv. Vincence z Pauly. V sobotu je slavnost Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Doporučený svátek. Mše sv. budou ráno ve Vřesině v 8.30 a večer v Porubě v 18.00. Odpoledne je také mše sv. v kapli v nemocnici ve 14.30.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle. Vybralo se 21 250.-kč
  -Začalo už vyučování náboženství. Během září se děti ještě mohou přidat.
  -Začaly také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Jsou vždy ve čtvrtek od 16.00. Mohou se přidat děti od 1. třídy.
  - Jako každý rok se sejdeme na schůzce k naplánování farních akcí v tomto školním roce. Schůzka se uskuteční dnes v 19.00 na faře. Schůzka není pro předem pozvané. Zván je každý, kdo chce nějak pomoci, zúčastnit se, nějak přispět i novou inspirací ke společnému farnímu životu během roku.
  - Spolek Katolický lidový dům zve na koncert duchovní hudby a zpěvu , který bude v porubském kostele v neděli 6.10. v 15.30. Akce je podpořena Moravskoslezským krajem. Bližší informace jsou na plakátcích.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček jako v minulém školním roce.
  -V sakristii jsou k dispozici nejrůznější křesťanské stolní kalendáře. Stojí 65.-kč.
  - Zítra v 19.00 se v Domě farnosti uskuteční informativní schůzka pro účastníky poutního zájezdu do Sv. země.

 • 24.neděle v mezidobí

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.Pán Bůh zaplaťa za všechny Vaše dary. Opravy interiéru kostela pokračují truhlářskými pracemi. Bylo dokončeno obložení stěn, teď bude na řadě druhá zpovědnice v předsíni kostela, pak nové boční oltáře pod sochami P. Ježíše a P.Marie. Nakonec nové skříně v kapli sv. Antonína. Malování nás čeká někdy v listopadu.
  -V září opět začíná vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě zítra v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis.
  -Začínají také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Jsou vždy ve čtvrtek od 16.15. Jsou zváni děvčata a chlapci od 1. třídy. Je mnohaletá zkušenost, že zapojení se do služby ministranta a služby ve schole je velmi dobrá cesta k tomu, aby se děti zapojily do party věřících vrstevníků což je zvláště dnes podstatné pro to, aby si uchovaly a rozvíjely víru pro celý život. Je to jen pozvání. Jde o to, zda nám o víru jde více, než o jiné často velmi pomíjivé hodnoty. První schůzky jsou ve čtvrtek 19. září tedy tento čtvrtek.
  - S novým školním rokem začaly opět pravidelné adorace – každý pátek od 15.00 a pondělí ráno od 6.15 do 6.45. Každý první pátek ještě po mši sv. hodinová řízená adorace. Ve Vřesině ve středu před prvním pátkem od 16.00, pak ještě po mši sv.
  - Jako každý rok se sejdeme na schůzce k naplánování farních akcí v tomto školním roce. Schůzka se uskuteční příští neděli v 19.00 na faře. Schůzka není pro předem pozvané. Zván je každý, kdo chce nějak pomoci, zúčastnit se, nějak přispět i novou inspirací ke společnému farnímu životu během roku.
  -V Pustkovci bude probíhat od čtvrtku do neděle duchovní obnova pro všechny generace. Program je na plakátku vzadu.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček jako v minulém školním roce.
  -V letošním roce budou opět probíhat Hovory o víře, které povede otec Pavel. Setkání budou pravidelně jednou za dva týdny ve středu v 19.00 v Domě farnosti. První Hovory o víře proběhnou tuto středu 18.9.

 • 24.neděle v mezidobí

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.Pán Bůh zaplaťa za všechny Vaše dary. Opravy interiéru kostela pokračují truhlářskými pracemi. Bylo dokončeno obložení stěn, teď bude na řadě druhá zpovědnice v předsíni kostela, pak nové boční oltáře pod sochami P. Ježíše a P.Marie. Nakonec nové skříně v kapli sv. Antonína. Malování nás čeká někdy v listopadu.
  -V září opět začíná vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě zítra v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis.
  -Začínají také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Jsou vždy ve čtvrtek od 16.15. Jsou zváni děvčata a chlapci od 1. třídy. Je mnohaletá zkušenost, že zapojení se do služby ministranta a služby ve schole je velmi dobrá cesta k tomu, aby se děti zapojily do party věřících vrstevníků což je zvláště dnes podstatné pro to, aby si uchovaly a rozvíjely víru pro celý život. Je to jen pozvání. Jde o to, zda nám o víru jde více, než o jiné často velmi pomíjivé hodnoty. První schůzky jsou ve čtvrtek 19. září tedy tento čtvrtek.
  - S novým školním rokem začaly opět pravidelné adorace – každý pátek od 15.00 a pondělí ráno od 6.15 do 6.45. Každý první pátek ještě po mši sv. hodinová řízená adorace. Ve Vřesině ve středu před prvním pátkem od 16.00, pak ještě po mši sv.
  - Jako každý rok se sejdeme na schůzce k naplánování farních akcí v tomto školním roce. Schůzka se uskuteční příští neděli v 19.00 na faře. Schůzka není pro předem pozvané. Zván je každý, kdo chce nějak pomoci, zúčastnit se, nějak přispět i novou inspirací ke společnému farnímu životu během roku.
  -V Pustkovci bude probíhat od čtvrtku do neděle duchovní obnova pro všechny generace. Program je na plakátku vzadu.
  - Děti si mohou opět vyzvednout v sakristii týdeníček jako v minulém školním roce.
  -V letošním roce budou opět probíhat Hovory o víře, které povede otec Pavel. Setkání budou pravidelně jednou za dva týdny ve středu v 19.00 v Domě farnosti. První Hovory o víře proběhnou tuto středu 18.9.

 • 23.neděle v mezidobí

  -v pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v sobotu je svátek Povýšení Sv. kříže.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - skončily letní prázdniny a tak jsou v Porubě opět mše sv. každý den v 18.00.
  -V září opět začíná vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis. Pamatujte prosím na hodinu náboženství při plánování různých kroužků. Předběžný rozpis hodin podle tříd je vyvěšen.
  -V letošním roce budou opět probíhat Hovory o víře, které povede o.
  Pavel. Setkání budou pravidelně jednou za dva týdny ve středu v 19
  hodin v předsálí Domu farnosti. První Hovory o víře proběhnou ve
  středu 18. 9.

 • 22. neděle v mezidobí

  -v úterý je památka sv. Řehoře Vel., papeže a učitele církve.
  -Příští neděli je sbírka na církevní školy.
  - skončily letní prázdniny a tak jsou v Porubě opět mše sv. každý den v 18.00.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. je adorace.
  -Ve Vřesině je ve středu od 16.00 příležitost ke svátosti smíření a adorace. Adorace je také po mši sv.
  - Tuto sobotu ještě nebude ranní mše sv., pouze večerní.
  -V září opět začne vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis. Pamatujte prosím na hodinu náboženství při plánování různých kroužků. Předběžný rozpis hodin podle tříd je vyvěšen.
  -v sobotu 7.září jsme zváni na pěší pouť do Hrabyně. Sraz buď v 7.30 u kostela ve Vřesině, nebo v 9.30 v Zátiší u konečné zastávky tramvaje. Mše sv. bude v 11.30 v hrabyňském chrámu P.Marie. Podrobnosti jsou vzadu na plakátku.

 • 20.neděle v mezidobí

  - v úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, ve středu sv. Pia X., papeže, ve čtvrtek je památka P.Marie Královny,v sobotu svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -V září opět začne vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis. Pamatujte prosím na hodinu náboženství při plánování různých kroužků. Předběžný rozpis hodin podle tříd je vyvěšen.
  -v sobotu 7.září jsme zváni na pěší pouť do Hrabyně. Sraz buď v 7.30 u kostela ve Vřesině, nebo v 9.30 v Zátiší u konečné zastávky tramvaje. Mše sv. bude v 11.30 v hrabyňském chrámu P.Marie. Podrobnosti jsou vzadu na plakátku.

 • 19.neděle v mezidobí

  -Ve středu je památka sv. Maxmiliána Kolbeho,kněze a mučedníka,ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí P. Marie, doporučený svátek. Mše sv. budou ve Vřesině v 17.00, v Porubě v 18.00.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -V září opět začne vyučování náboženství. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě v pondělí 16.září, ve Vřesině v úterý 17.září. První hodina je zároveň zápis. Pamatujte prosím na hodinu náboženství při plánování různých kroužků. Předběžný rozpis hodin podle tříd je vyvěšen.

 • 18.neděle v mezidobí

  - V úterý je svátek Proměnění Páně.V Porubě bude výjimečně mše sv. v 18.00. Ve čtvrtek je památka sv. Dominika, v pátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. V sobotu svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
  -Od pondělí 1. července do konce srpna jsou opět upraveny bohoslužby. V Porubě není mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nejsou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Jinak je vše beze změny.

 • 17.neděle v mezidobí

  - Zítra je památka sv. Marty, ve středu sv. Ignáce z Loyoly, kněze, ve čtvrtek sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
  -Od pondělí 1. července do konce srpna jsou opět upraveny bohoslužby. V Porubě není mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nejsou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Jinak je vše beze změny.
  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 250.-kč.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření.

 • 16. neděle v mezidobí

  - V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény, v úterý svátek sv. Brigity švédské, řeholnice, patronky Evropy, ve čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola, v pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie, v sobotu památka sv. Gorazda a druhů.
  -Od pondělí 1. července do konce srpna jsou opět upraveny bohoslužby. V Porubě není mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nejsou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Jinak je vše beze změny.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary. V tomto týdnu má začít truhlář s obkladem stěn a budeme také instalovat zbývající svítidla. Také v kapli sv. Antonína přibude nový televizor takže opět bude možno sledovat zvuk i obraz z kostela.

 • 15.neděle v mezidobí

  - V pondělí je památka sv. Bonaventury, biskupa učitele církve, v úterý oslavíme v Ostravě svátek P. Marie Karmelské v kostele na Slezské Ostravě. Pořad tamních bohoslužeb je vyvěšen vzadu v kostele.
  -Od pondělí 1. července do konce srpna jsou opět upraveny bohoslužby. V Porubě nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nebudou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Jinak je vše beze změny.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

 • 14.neděle v mezidobí

  -ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, patrona Evropy.
  -Od pondělí 1. července do konce srpna jsou opět upraveny bohoslužby. V Porubě nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nebudou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Připadne-li slavnost na úterý nebo čtvrtek, bude ohlášena mše sv. Jinak je vše beze změny.

 • 13.neděle v mezidobí

  -Vzadu v kostele si ještě dnes můžete prohlédnout malou výstavu o staré Porubě.
  -Od pondělí 1. července do konce srpna budou opět upraveny bohoslužby. V Porubě nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nebudou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Připadne-li slavnost na úterý nebo čtvrtek, bude ohlášena mše sv. Jinak je vše beze změny. Je to opět z důvodů prázdninových akcí pro děti a mládež.
  -V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 8.00 a v 18.00, ve Vřesině v 8.30.
  -Dnes v 15.30 bude slavit primiční mši sv. v třebovickém parku novokněz Lukáš Mocek. Máme to blízko, můžeme se zúčastnit. Mladí kněží potřebují stále více naši podporu.


 • 12. neděle v mezidobí

  Zítra je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, - mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00,
  v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,- mše sv. také v Porubě v 18.00 , ve Vřesině v 17.00,
  v sobotu Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, doporučený svátek. – mše sv. v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 8.30.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 152.-kč.
  -Díky všem, kteří připravili oslavu svc. Antonína ve Vřesině.
  -Vzadu v kostele si můžete do konce června prohlédnout malou výstavu o staré Porubě.
  - Dnes bude celebrovat mši sv. v 10.15 otec Miroslav Kočvara na poděkování za 40 let kněžství. S přáním zdraví a hojnosti Božího požehnání na něj vzpomeňme ve svých modlitbách.
  -Od pondělí 1. července do konce srpna budou opět upraveny bohoslužby. V Porubě nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nebudou páteční adorace. Příležitost ke svátosti smíření zachováme. Připadne-li slavnost na úterý nebo čtvrtek, bude ohlášena mše sv. Jinak je vše beze změny. Je to opět z důvodů prázdninových akcí pro děti a mládež. • Slavnost seslání Ducha Svatého

  -Zítra je památka P.Marie, Matky církve.V úterý památka sv. Barnabáše, apoštola.Ve středu památka blahosl. Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
  -Dnešní sbírka je věnována na diecézní charitu
  -příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
  -Dnes si můžete zakoupit vstupenky na představení Malý princ, které bude tento pátek 14.června v 16.30. Vezměme to jako další pěkné setkání farnosti jako to bylo při pašijích. Další podrobnosti jsou na plakátcích.
  -Tento týden mají děti poslední hodinu náboženství v tomto školním roce. Ve čtvrtek je po večerní mši na farním hřišti sv. táborák pro děti z malé scholy a ministrantů a pro jejich rodiče. Všichni jste srdečně zváni k pěknému společenství.
  -Dnes odpoledne proběhne tradiční setkání při vaječině . Začneme ve 14.30 požehnáním v kostele, pak přejdeme do Domu farnosti. Jistě to bude další hezké společné setkání a sdílení. Prosíme o napečení buchet případně vajec.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 7.neděle velikonoční

  -Při sbírce na pomoc křesťanům v zemích středního východu se vybralo v Porubě 40 850.-kč
  -Příští neděli si můžete zakoupit vstupenky na představení Malý princ, které bude v pátek 14.června v 16.30. Vezměme to jako další pěkné setkání farnosti jako to bylo při pašijích. Další podrobnosti jsou na plakátcích.
  - Tuto sobotu bude mše sv. také ráno v 8.00.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je příležitost ke svátosti smíření. Připomeňte prosím také dětem, aby přijaly svátost smíření před prázdninami. Večer je adorace.
  -Opravy kostela probíhají podle plánu, je dokončena elektroinstalace, ve čtvrtek večer budeme vybírat svítidla pro římsu, truhlář začne asi za 2 týdny zhotovovat dřevěné obložení kostela. Moc díky všem, kteří pomáháte, často s velkým nasazením, i když o tom většina farnosti neví.
  - Příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv. Odpoledne proběhne tradiční setkání při vaječině . Začneme ve 14.30 požehnáním v kostele, pak přejdeme do Domu farnosti. Jistě to bude další hezké společné setkání a sdílení. Prosíme o napečení buchet případně vajec.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 6.neděle velikonoční

  -ve čtvrtek je slavnost nanebevstoupení Páně, doporučený svátek. Touto slavností začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv. V pátek je svátek Navštívení Panny Marie.
  - Díky za sbírku na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 34 734.-kč.
  -Dnešní sbírka je na pomoc křesťanům v zemích středního východu postižených válkou.
  -Na pouť do Sv. země je možno se přihlásit ještě do konce května.
  - Tuto středu 29. května pojedeme na pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu je ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00. Kvůli jednosměrnému provozu budeme tentokrát výjimečně nastupovat u Domu farnosti ne u kostela.
  - Ode dneška se budou zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Příští neděli při mši sv. v 10.15 přijmou naše děti poprvé P.Ježíše ve sv. přijímání.
  -Tento čtvrtek po mši sv. je ještě schůzka s rodiči a dětmi k 1. Sv. přijímání.
  -Prosíme opět ochotné muže, kteří mohou přijít ve středu po mši sv., abychom instalovali sochy a obrazy v kostele, aby na 1. sv. přijímání byl už interiér kostela hezký v rámci možností. Nemělo by to trvat nějak dlouho. Děkujeme.
  -Můžete si zakoupit vstupenky na představení Malý Princ, které bude v pátek 14.června v 16.30. Vezměme to jako další pěkné setkání farnosti jako to bylo při pašijích. Další podrobnosti jsou na plakátcích.
  - Ranní sobotní mše sv. bude až příští sobotu v 8.00.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 5. neděle velikonoční

  - v pondělí je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, (ve středu je nezávazná památka
  sv. Rity – byla zmiňována na pouti rodin na Andělské Hoře).
  - Při sbírce na podporu prorodinných aktivit, která proběhla minulou neděli, se vybralo
  24 367 Kč.
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti.
  - Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na pomoc křesťanům na blízkém východě – více
  se o tomto účelu dozvíme také v sekci akce.
  - V uplynulém týdnu probíhaly v našem kostele přípravné práce na nové ozvučení, drobné
  zednické práce v sakristii a seshora se malovaly římsy, aby mohly být osazeny novými
  reflektory.
  - V tomto týdnu jsou naplánovány práce na instalaci nového osvětlení a ozvučení. Jelikož
  budou mše sv. i nadále zde v kostele, obracím se na vás s prosbou o přípravu prostoru přede
  mší svatou a po ní. Půjde vždy o jednoduché stěhování laviček v presbytáři, židlí a předních
  lavic, aby se dalo kolem říms postavit pojízdné lešení. K tomuto postačí vždy 2 až 4 lidé,
  kteří silově zvládnou stěhování, vždy alespoň dva muži. Vzadu na stole je rozpis
  a instrukce. Kdo můžete, prosím zapište se. Uvádějte i telefonický kontakt. V případě, že by
  už práce neprobíhaly a nebylo třeba stěhovat, budou zapsaní jednotlivci předem
  informováni. Díky.
  - Májové pobožnosti začínají vždy v 17:30, jak jsme byli zvyklí v minulých letech.
  - Tento pátek 24. května proběhne tradiční akce „Noc kostelů. Z důvodu oprav se letos náš
  farní kostel do programu nezapojí, a proto můžete navštívit jiné kostele. Zváni jste také do
  Vřesiny, kde mimo jiné proběhne varhanní koncert. Další informace o tamějším programu
  najdete vzadu na plakátcích.
  - Na pouť do Sv. země je možno se přihlásit ještě do konce května.
  - Schůzky prvokomunikantů a jejich rodičů proběhnou ve čtvrtek 23. května a 30. května
  v 19 hodin. První svaté přijímání bude v našem farním kostele v neděli 2. června.
  - Od příští neděle 26. května se budou zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  - Ve středu 29. května pojedeme na pouť na sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete v sakristii,
  cena je jako obvykle 150 Kč. Hlaste se, volných míst je ještě dostatek.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 4. neděle velikonoční

  - Ve čtvrtek je svátek sv. Jana Nepomuckého
  - Jak jsme mohli slyšet v pastýřském listě o. biskupa, dnešní sbírka je na podporu
  prorodinných aktivit
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
  - Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili letošní pouť rodin. Měli jsme možnost během aktivit
  poznat světce, kteří jsou patrony rodin a přimlouvají se za nás. S jejich pomocí jsme tak
  prožili příjemné putování, krásnou atmosféru a odevzdali Pánu Bohu všechny naše úmysly.
  - Moc díky za velkorysou pomoc všem brigádníkům, kteří včera přišli a uklidili náš kostel od
  prachu a špíny z dalších prací. Zvládlo se vše podle plánu. Dokončovaly se
  elektroinstalatérské práce v kapli sv. Antonína, na půdě a ve věži. Zároveň se dokončovaly
  zednické práce, přípravy na nové obložení a další drobnosti. Mše sv. od pondělí už budou
  probíhat jako obvykle zde v kostele.
  - Májové pobožnosti budou ode dneška začínat už v 17:30, jak jsme byli zvyklí v minulých
  letech
  - Na pouť do Sv. země je možno se přihlásit ještě do konce května.
  - Schůzky prvokomunikantů a jejich rodičů proběhnou ve čtvrtek 23. května a 30. května
  v 19 hodin. První svaté přijímání bude v našem farním kostele v neděli 2. června
  - Ve středu 29. května pojedeme na pouť na sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete v sakristii,
  cena je jako obvykle 150 Kč.
  - Od neděle 26. května se budou zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  - Dnes slavíme svátek matek. Proto přejeme maminkám vše nejlepší a jako každý rok nás
  zvou vřesinští v 15.00 na májovou pobožnost do kostela sv. Antonína. Po ní bude setkání
  s pohoštěním v zahradě u domečku. Podrobnosti jsou na plakátku.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 3.neděle velikonoční

  -zítra je památka sv. Jana Sarkandra
  -Sbírka příští neděle je na podporu prorodinných aktivit
  -Moc díky za velkorysou pomoc všem brigádníkům , kteří včera přišli a uklidili náš kostel z velkého nepořádku po montáži elektroinstalace. Zvládlo se vše podle plánu. Strhali jsme zároveň i dřevěné obložení, které bylo napadeno červotočem a hrozilo že budou napadeny i lavice a varhany. Obložení bude znovu zhotoveno podobně jako dosavadní. Ještě dnes večer prosíme skupinku ochotných, aby zakryli skříně v kapli sv. Antonína, kde se bude v tomto týdnu sekat. Mše sv. od pondělí do soboty budou znovu ještě v Domě farnosti. V neděli budeme opět v zde v kostele.
  - Už tuto středu 8.května se těšíme na farní pouť rodin. Vybrali jsme tentokrát kostel sv. Anny u Andělské Hory. Pěší trasa bude tentokrát necelé 2 kilometry po dobré cestě, tedy vhodná i pro kočárky a také pro starší generaci, nikdo se toho nemusí bát. Sjeli bychom se u kostela v Andělské Hoře v 9.30. Mše sv. nahoře by začala kolem poledne. Zveme všechny rodiny s dětmi, i starší generaci. Všichni máme za co prosit i za co děkovat. S sebou přiměřené oblečení /bude tam jistě trochu chladněji než v Ostravě/ a párky na opečení jako vždy.
  -Na pouť do Sv. země je možno se přihlásit ještě do konce května.
  - Ve středu 29. května pojedeme na pouť na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii nebo po neděli v Domě farnosti.
  - Od neděle 26. Května se budou zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  - Příští neděli oslavíme svátek matek. Jako každý rok nás zvou vřesinští. V 15.00 je ve Vřesině májová pobožnost, po ní setkání s pohoštěním v zahradě u domečku. Podrobnosti jsou na plakátku.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 2.neděle velikonoční

  -zítra je svátek sv. Kateřiny Sienské, ve středu památka sv. Josefa, dělníka, ve čtvrtek památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, v pátek svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby kněžského semináře. Vybralo se v Porubě 25 180.-kč, ve Vřesině 9090.-kč.
  -Od zítřka začne firma s výměnou elektroinstalace ve farním kostele. Během týdne v kostele nebudou mše sv. Mše sv. od úterý do pátku budou v sále Domu farnosti v 18.00. V pondělí nebude mše sv. Na její úmysl bude slavena mše sv. příští neděli v 10.15. Sobotní večerní mše sv. bude už v kostele. Ráno v sobotu mše sv. nebude. Od středy začnou májové pobožnosti. V domě farnosti začnou vždy v 17.45.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci, dopoledne navštívíme nemocné, adorace tentokrát nebude. Příležitost ke svátosti smíření bude tentokrát v Domě farnosti až od 16.30.
  - Ve Vřesině bude příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00, po mši sv. adorace.
  -Díky za čtvrteční brigádu, při které jsme připravili kostel na rekonstrukci. Ještě prosíme muže, kteří by mohli po dnešní večerní mši sv. dokončit přípravu – tedy balení lavic oltáře a zbytek drobnějších věcí. Především ale prosíme brigádníky na sobotu, kdy už budeme moci uklidit interiér kostela. Tentokrát prosíme i ženy. Práce bude asi dost. Celý kostel bude zaprášený. Začali bychom asi v 9.00. Věřím, že se nás opět sejde dostatek a budeme brzy hotovi.
  - Opět se blíží 8. květen a těšíme se na farní pouť rodin. Vybrali jsme tentokrát kostel sv. Anny u Andělské Hory. Pěší trasa bude tentokrát necelé 2 kilometry po dobré cestě, tedy vhodná i pro kočárky a také pro starší generaci, nikdo se toho nemusí bát. Sjeli bychom se u kostela v Andělské Hoře v 9.30. Mše sv. nahoře by začala kolem poledne. Zveme všechny rodiny s dětmi, i starší generaci. Všichni máme za co prosit i za co děkovat.
  -Na pouť do Sv. země je možno se přihlásit ještě do konce května.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • slavnost zmrtvýchvstání Páně

  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 35 814.-kč.
  -Dnešní sbírka je na potřeby kněžského semináře.
  - Další schůzka rodičů a dětí k 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek 25. dubna po mši sv. Bude to náročný večer, neboť musíme souběžně připravit chrámovou loď, aby v pondělí mohla začít práce na elektroinstalaci. Tedy odsunout lavice, sundat a zabalit sochy atd. Prosím hlavně muže, aby si udělali čas. Příprava na 1. sv. přijímání bude souběžně opět v kapli sv. Antonína. Co se nestihne ve čtvrtek, dokončíme na brigádě v sobotu dopoledne. Zbude jistě hodně práce, také přikrytí varhan. Prosím opět hlavně mladší muže, aby si udělali čas. Děkuji.
  - Díky všm, kteří připravili letos krásnou velikonoční dílnu. Díky také všem, kteří se starali, aby letošní velikonoce byly krásně oslaveny. Za službu kostelníka, za hudbu a zpěv, za přípravu liturgie, úklid, výzdobu a vše ostatní. Bylo vidět, že bylo vše připraveno s láskou. Také díky za hojné svátosti smíření a účast na bohoslužbách – připravená lidská srdce jsou tím nejdůležitějším.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • Květná neděle

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby kněžského semináře.
  - Další schůzka rodičů a dětí k 1. sv. přijímání bude ve čtvrtek 25. dubna po mši sv. v kostele v Porubě.
  -Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat.
  - Dnes odpoledne od 15.00 proběhne v Domě farnosti tradiční velikonoční dílna. Chtěli bychom, aby se i tato akce stávala stále více setkáním všech generací. Bude možno uplést pomlázku, upéct perníčky, vytvořit kraslice či jiné ozdoby, ale také jen posedět, pobesedovat. Všichni jsou tedy srdečně zváni. Další podrobnosti jsou na plakátku.
  - Vzadu si můžete vyzvednout pořad velikonočních bohoslužeb, kde je také rozpis příležitosti ke svátosti smíření. Věřím, že bude dobře využita. Noční modlitební bdění bude opět v Porubě ze čtvrtku na pátek, ve Vřesině z pátku na sobotu. Zapište se prosím v sakristii, kterou hodinu můžete přijít. Pokud je možno, zúčastněme se bohoslužeb během celého sv. třídení, je to důležité k plnému prožití velikonočních svátků, hlavních svátků naší víry. Ať se ve své víře skutečně obnovíme.
  - Dnes zpovídáme už od 17.00 do 18.00.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 5.neděle postní

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -Jak bylo oznámeno, 1. sv. přijímání bude v Porubě 2. června. Schůzka rodičů a dětí bude ve čtvrtek 11. dubna po mši sv. v kapli sv. Antonína. Ve Vřesině letos 1. sv. přijímání nebude.
  -Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat.
  -Díky všem, kdo jste přispěli na misijní koláč. V Porubě se vybralo 7 200.-kč, ve Vřesině 4590.-kč. Pán Bůh zaplať.
  -Díky taky všem, kdo jste zorganizovali pěkné postní setkání s dramatickým zpracováním Janových pašijí. Díky taky všem, kdo jste přišli. Bylo to moc pěkné společenství a všechny nás obohatilo.
  -Všichni jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu se zaměřením především na rodiny, která se uskuteční v naší farnosti v sobotu 13.4. Začneme v 16.30 ve farním kostele v Porubě společnou přednáškou, kterou bude mít otec Pavel Marek. Součástí obnovy bude i neformální večerní posezení v Domě farnosti. Více informací je na plakátcích.
  - Připomínáme příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti ve farním kostele. Každý pátek od 15.00, a každé pondělí ráno od 6.15 do 6,45. O velikonočním pondělí adorace výjimečně nebude.
  -A o Květné neděli odpoledne proběhne v Domě farnosti tradiční velikonoční dílna. Chtěli bychom, aby se i tato akce stávala stále více setkáním všech generací. Bude možno uplést pomlázku, upéct perníčky, vytvořit kraslice či jiné ozdoby, ale také jen posedět, pobesedovat. Všichni jsou tedy srdečně zváni. Další podrobnosti jsou na plakátku.
  -Příležitost k velikonoční svátosti smíření začne v Porubě už tento pátek od 15.00 do 18.00, v sobotu od 17.00 do 18.00.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 4.neděle postní

  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke zpovědi, po mši sv. je adorace. Při mši sv. budeme společně udílet svátost nemocných. Důvodem přijetí je když se člověk cítí vážně nemocen, operace nebo vysoké stáří. Může přijat ten, kdo přijímá eucharistii, tedy přistupuje ke svátosti smíření. Ve Vřesině budeme udílet svátost nemocných ve středu při mši sv., zpovídat budeme hodinu přede mší sv., po mši sv. také adorace.
  -Jak bylo oznámeno, 1. sv. přijímání bude v Porubě 2. června. Schůzka rodičů a dětí bude ve čtvrtek 11. dubna po mši sv. v kapli sv. Antonína. Ve Vřesině letos 1. sv. přijímání nebude.
  -Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat.
  -dnes po všech mších sv. probíhá v našich kostelích opět akce misijní koláč. Děkujeme všem, kdo přinesli koláče i všem, kdo přispěli.
  -Všichni jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu se zaměřením především na rodiny, která se uskuteční v naší farnosti v sobotu 13.4. Začneme v 16.30 ve farním kostele v Porubě společnou přednáškou, kterou bude mít otec Pavel Marek. Součástí obnovy bude i neformální večerní posezení v Domě farnosti. Více informací je na plakátcích.
  - A dále do naší postní přípravy pěkně zapadá divadelní hra Mysterium světla, což jsou pašije podle sv. Jana se zmrtvýchvstáním. Hra bude v Domě farnosti v sobotu 6.dubna, tedy už tuto sobotu v 16.00. Zváni jsou velcí i malí, každému z nás má jistě co dát. Je to krásné předvelikonoční rozjímání o Kristově lásce. Před představením i po něm bude možnost posezení při vínku, kávě. Tedy případné přinesené buchty budou jistě vítány. Dům farnosti bude otevřen už od 15.15. Také z toho může být také pěkné setkání. Další informace jsou na plakátcích.
  -A o Květné neděli odpoledne proběhne v Domě farnosti tradiční velikonoční dílna. Chtěli bychom, aby se i tato akce stávala stále více setkáním všech generací. Bude možno uplést pomlázku, upéct perníčky, vytvořit kraslice či jiné ozdoby, ale také jen posedět, pobesedovat. Všichni jsou tedy srdečně zváni. Bude ještě plakátek s podrobnostmi.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 3.neděle postní

  - Každý pátek a neděli během postní doby bude v 17.15 pobožnost křížové cesty, každou postní sobotu je mše sv. také ráno v 8.00. Rodiče si pro děti mohou vyzvednout v sakristii ještě doplňující barevné formuláře. Pokud se na někoho nedostalo, je také na farních stránkách.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 26 320.-kč.
  -Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat.
  -Rozhodli jsme, že kvůli opravám i teriéru, hlavně výměně elektroinstalace, která může být náročnější, než se předpokládá, se letos v Porubě nezúčastníme akce Noc kostelů. Dá-li Pán tak zase až v příštím roce.
  - Svátost nemocných budeme letos společně udílet opět na 1. pátek v dubnu. Tedy ne tento ale další pátek. Ve Vřesině ve středu před 1. pátkem.
  -Příští neděli proběhne v našich kostelích opět akce misijní koláč. Prosíme proto naše maminky a babičky o napečení koláčů. Děkujeme.
  - Příští neděli bude sloužit v naší farnosti mše sv. ve Vřesině a v Porubě v 10.15 otec Libor Botek. Bude mít při nich postní promluvu na téma manželství a rodina. Je v diecézi nejlepším odborníkem na církevní právo a má bohaté zkušenosti rodinnými problémy. Tak se jej v případě potřeby můžete ptát nebo si s ním domluvit rozhovor.
  - A dále do naší postní přípravy pěkně zapadá divadelní hra Mysterium světla, což jsou pašije podle sv. Jana se zmrtvýchvstáním. Hra bude v Domě farnosti v sobotu 6.dubna v 16.00. Zváni jsou velcí i malí, každému z nás má jistě co dát. Je to krásné předvelikonoční rozjímání o Kristově lásce.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 2.neděle postní

  -V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence P.Marie, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Začala doba postní. Každý pátek a neděli bude v 17.15 pobožnost křížové cesty, každou postní sobotu je mše sv. také ráno v 8.00. Vzadu si můžete vzít farní časopis s postní přípravou nejen pro děti. Můžeme se jí inspirovat všichni. Rodiče si pro děti mohou vyzvednout v sakristii ještě doplňující barevné formuláře.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V termínu od 29. září do 7.října. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem. Pojedu samozřejmě také jako doprovod.
  -Rozhodli jsme, že kvůli opravám i teriéru, hlavně výměně elektroinstalace, která může být náročnější, než se předpokládá, se letos v Porubě nezúčastníme akce Noc kostelů. Dá-li Pán tak zase až v příštím roce.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 2.neděle postní

  -V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence P.Marie, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Začala doba postní. Každý pátek a neděli bude v 17.15 pobožnost křížové cesty, každou postní sobotu je mše sv. také ráno v 8.00. Vzadu si můžete vzít farní časopis s postní přípravou nejen pro děti. Můžeme se jí inspirovat všichni. Rodiče si pro děti mohou vyzvednout v sakristii ještě doplňující barevné formuláře.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V termínu od 29. září do 7.října. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem. Pojedu samozřejmě také jako doprovod.
  -Rozhodli jsme, že kvůli opravám i teriéru, hlavně výměně elektroinstalace, která může být náročnější, než se předpokládá, se letos v Porubě nezúčastníme akce Noc kostelů. Dá-li Pán tak zase až v příštím roce.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 1.neděle postní

  -Začala doba postní. Každý pátek a neděli bude v 17.15 pobožnost křížové cesty, každou postní sobotu je mše sv. také ráno v 8.00. Vzadu si můžete vzít farní časopis s postní přípravou nejen pro děti. Můžeme se jí inspirovat všichni. Rodiče si pro děti mohou vyzvednout v sakristii ještě doplňující barevné formuláře.
  -Kdo jste se nedostali na mši sv. o popeleční středě, můžete přijat znamení popelce po mši sv.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  -Je možno se přihlásit na poutní zájezd do Sv. země. V termínu od 29. září do 7.října. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem. Pojedu samozřejmě také jako doprovod.
  -dnes v 19.00 bude schůzka na faře o letošní Noci kostelů. Přijďte všichni, kdo máte zájem se jakkoli zúčastnit.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 8.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při sbírce minulé neděle na Svatopetrský haléř. Vybralo se v Porubě 20 293.-kč, ve Vřesině 7 070.-kč
  -středa tohoto týdne je popeleční středa – začátek postní doby. Je dnem přísného půstu. Celá postní doba je dobou duchovní přípravy na prožití velikonoc, svátků našeho vykoupení. Ve farním kostele budou každý pátek a neděli křížové cesty. Začátek vždy v 17.15. Každou postní sobotu je také mše sv. ráno v 8.00, počínaje touto sobotou. Ve středu jsou mše sv. v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Protože jste se někteří ptali na pouť do Sv. země, dáváme nabídku termínu od 29.9. do 7.10. letošního roku. Nenaplníme asi celou skupinu, ale i když se přihlásí menší skupina, připojíme se k tomuto termínu. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem. Pojedu samozřejmě také jako doprovod.
  - Termín letošního 1. sv. přijímání dětí bude v neděli 2.června.
  -Příští neděli v 19.00 bychom udělali malou schůzku na faře o letošní Noci kostelů. Přijďte všichni, kdo máte zájem se jakkoli zúčastnit.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 7.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 29 256.-kč.
  - Dnešní sbírka bude odeslána jak o Svatopetrský haléř.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. je adorace. Ve Vřesině je zpověď ve středu od 16.00. Po mši sv. také kratší adorace.
  - Protože jste se někteří ptali na pouť do Sv. země, dáváme nabídku termínu od 29.9. do 7.10. letošního roku. Nenaplníme asi celou skupinu, ale i když se přihlásí menší skupina, připojíme se k tomuto termínu. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem.
  - Termín letošního 1. sv. přijímání dětí bude v neděli 2.června.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 5.nedele v mezidobí

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - Protože jste se někteří ptali na pouť do Sv. země, dáváme nabídku termínu od 29.9. do 7.10. letošního roku. Nenaplníme asi celou skupinu, ale i když se přihlásí menší skupina, připojíme se k tomuto termínu. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 4.neděle v mezidobí

  -V úterý je památka sv. Agáty, panny, ve středu památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
  - ve čtvrtek budeme v domě farnosti probírat další část exhortace sv. otce Františka evangelií gaudium o předávání víry. Každý je zván. Začátek po večerní mši sv.
  - Zítra je v kostele Don Bosco v 16.00 pohřeb paní Hany Kuchařové. Mnozí ze starších jste ji jistě znali.
  - Protože jste se někteří ptali na pouť do Sv. země, dáváme nabídku termínu od 29.9. do 7.10. letošního roku. Nenaplníme asi celou skupinu, ale i když se přihlásí menší skupina, připojíme se k tomuto termínu. V sakristii si můžete vzít informační leták, případně se už předběžně napsat, abychom věděli jaký bude zájem.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 3.neděle v mezidobí

  - Zítra je památka sv. Tomáše Akvinského, ve čtvrtek sv. Jana Boska, v sobotu je svátek uvedení Páně do chrámu- Hromnic.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti Vybralo se včetně mimořádného daru 31 950.-kč.
  - Při tříkrálové sbírce se vybralo v Porubě 173 229, ve Vřesině 75 340.-. To je opět více než vloni. Ještě jednou moc díky všem, kteří se jí zúčastnili. Je to sice oběť, ale zároveň je to dobré dílo, které se dotýká srdcí mnoha dobrých lidí, i těch, kteří nechodí do kostela. Tímto je to zároveň evangelizační dílo.
  - V pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je příležitost ke svátosti smíření od 15.00, po mši sv. je adorace. Ve Vřesině je ve středu příležitost ke svátosti smíření od 15.00, zároveň je vystavena Nejsvětější svátost. Po mši sv. je ještě adorace.
  - prosíme rodiče s menšími dětmi, aby je přiváděli, pokud je to možné na mši sv. v 10.15. Tato mše sv. je zaměřena více pro děti. Je moc dobré, kdy si děti po sv. přijímání zazpívají písničku se scholou. Ale k tomu je třeba, aby přišly chvíli přede mší sv., aby bylo možno s nimi písničku nacvičit. Také prosíme, přicházejte s dětmi dopředu, pokud jsou vzadu nebo na kůru, nemají kontakt se slavením mše sv. Jistě chceme, aby byla pro ně mše sv. živá a nenudili se na ní. Děkujeme.
  - V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. jsou – v Porubě ráno v 8.00 a večer v 18.00. Ve Vřesině ráno v 8.30. Při všech mších sv. je na začátku svěcení svící. Kdo chcete, můžete si přinést svíce k požehnání.
  -O svátku Uvedení Páně do chrámu, 2. února je zároveň 1. výročí dne, kdy si Pán povolal k sobě otce Michala Jadavana, který vyšel z naší farnosti. Od pondělí do soboty, kdy bude za něj v 8.00 sloužena mše sv., budeme mít každý den příležitost na něj vzpomenout v krátké společné modlitbě po mši sv. Budeme se modlit za něj a také za nás, abychom stále více dokázali prožívat s ním společenství svatých. Jistě nám bude chtít pomáhat na cestě k Bohu. Kdo se nemůžete zúčastnit mše sv., vzpomeňte prosím doma. Děkujeme.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 2.neděle v mezidobí

  -Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento důležitý úmysl také v osobních modlitbách.
  - zítra je památka sv. Anežky Římské, ve čtvrtek sv. Františka Saleského, v pátek je svátek obrácení sv. Pavla, v sobotu památka sv. Timoteje a Tita.
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - V sobotu 26. Ledna, tedy tuto sobotu nás navštíví formační skupina farních evangelizačních buněk z komunity blahoslavenství z Dolan. Bude příležitost vyslechnout jejich svědectví, jak toto evangelizační dílo vzniklo v české republice. Setkání proběhne v Domě farnosti od 14 do 18. Hodin. Všichni jsme srdečně zváni.
  - Výsledek tříkrálové sbírky bude oznámen příští neděli…
  - prosíme rodiče s menšími dětmi, aby je přiváděli pokud je to možné na mši sv. v 10.15. Tato mše sv. je zaměřena více pro děti. Je moc dobré, kdy si děti po sv. přijímání zazpívají písničku se scholou. Ale k tomu je třeba, aby přišly chvíli přede mší sv., aby bylo možno s nimi písničku nacvičit. Také prosíme, přicházejte s dětmi dopředu, pokud jsou vzadu nebo na kůru, nemají kontakt se slavením mše sv. Jistě chceme, aby byla pro ně mše sv. živá a nenudili se na ní. Děkujeme.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • svátek Křtu Páně

  -Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek památka P. Marie, matky jednoty křesťanů.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chámu.
  - Pán Bůh zaplať za včerejší farní ples. Díky hlavním organizátorům, díky všem, kteří jim pomáhali a také všem, kteří se zúčastnili a přispěli tak ke krásné atmosféře. Myslím, že tam byla přátelská rodinná atmosféra jako vždy a všem nám tam bylo dobře.
  Jako každý rok prosíme o pomoc s úklidem po plese v Domě farnosti. Zastavte se kdo můžete prosím pomoci po mši sv. v 9.00 a v 10.15. I to bude jistě hezké setkání a zbude jistě i něco na zub. Děkujeme.
  - V sobotu 26. ledna nás navštíví formační skupina farních evangelizačních buněk z komunity blahoslavenství z Dolan. Bude příležitost vyslechnout jejich svědectví, jak toto evangelizační dílo vzniklo v české republice. Setkání proběhne v Domě farnosti od 14 do 18. Hodin. Všichni jsme srdečně zváni.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • Slavnost Zjevení Páně

  -V těchto dnech probíhá tříkrálová sbírka. V sakristii je také pokladnička pro ty, ke kterým se koledníci nedostanou.
  -V sobotu 12. ledna jsme všichni srdečně zváni na farní ples do Domu farnosti. Budeme velmi rádi, když se nás při dobré zábavě, tanci, sklence vína sejde co nejvíce. Vstupenky se budou prodávat ještě dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.15 v kapli sv. Antonína případně ještě po domluvě s organizátory do čtvrteční půlnoci 10. ledna. Lístky bez domluvy na místě nebudou k dispozici.Ve Vřesině je možno zakoupit vstupenky u paní Hurníkové.
  Jako každý rok zároveň prosíme o pomoc s přípravou plesu:
  -budeme vděčni za jakékoliv buchty, koláče atd. o které se s námi můžete podělit. Doneste je prosím v sobotu od 8 do 12.00 do Domu farnosti.
  -Všechny dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomoci ještě s přípravou před plesem a nebo v průběhu plesu prosíme, aby se nahlásili organizátorům plesu /Tomáši Kirchnerovi nebo Lukáši Kičmerovi/.
  Předeme děkujeme všem, kteří jsou ochotni pomoci.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • svátek Sv. rodiny

  - Opět se blíží tradiční tříkrálová sbírka. Prosíme koledníky, aby si vyzvedli pokladničky na faře. Přitom ovšem musí zapsat své jméno a potřebné údaje včetně čísla občanského průkazu na formulář, který bude přiložen. Vyzvednout si pokladničku a oblečky si mohou kdykoliv když budeme na faře. Vrcholné společné koledování se společným obědem bude v sobotu 5.ledna. Bude také pokladnička v sakristii pro ty, ke kterým se koledníci nedostanou.
  -V sobotu 12. ledna jsme všichni srdečně zváni na farní ples do Domu farnosti. Budeme velmi rádi, když se nás při dobré zábavě, tanci, sklence vína sejde co nejvíce. Vstupenky se budou prodávat ještě v neděli 6. ledna vždy po mši sv. v 9.00 a v 10.15 v kapli sv. Antonína. Ve Vřesině je možno zakoupit vstupenky u paní Hurníkové.
  -Připomínáme, že zítra jsou mše sv. v Porubě i ve Vřesině v 17.00.
  -Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření.Po mši sv. je adorace. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.


 • 4.neděle adventní

  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 27 570.-kč
  -Pán Bůh zaplať za porubský jarmark. Za přinesené i koupené dárky. Výtěžek pro misie byl 14067.-, děti navíc přinesly v rámci adventní přípravy 732.-kč.
  -Dnes proběhne adventní jarmark ve Vřesině.
  - Až do 1. ledna je v Domě farnosti instalována výstava o sv. Matce Tereze z Kalkaty. Podrobnosti o možnostech navštívit výstavu jsou na plakátcích.
  - Kdo máte zájem, můžete si odnést ze sakristie Betlémské světlo.
  -Jsou k dispozici ještě nějaké stolní křesťanské kalendáře.
  -Přehled vánočních bohoslužeb je vyvěšen a vytištěn ve farním časopise. Je také na farních stránkách.
  -25.12 na Boží narození nás zvou jako každý rok naše scholy a sbor v Porubě na Zpěvy u jesliček. Začátek je v 16.00.
  - Opět se blíží tradiční tříkrálová sbírka. Prosíme koledníky, aby si vyzvedli pokladničky na faře. Přitom ovšem musí zapsat své jméno a potřebné údaje včetně čísla občanského průkazu na formulář, který bude přiložen. Vyzvednout si pokladničku a oblečky si mohou kdykoliv když budeme na faře. Vrcholné společné koledování se společným obědem bude v sobotu 5.ledna. Bude také pokladnička v sakristii pro ty, ke kterým se koledníci nedostanou.
  -V sobotu 12. ledna jsme všichni srdečně zváni na farní ples do Domu farnosti. Budeme velmi rádi, když se nás při dobré zábavě, tanci, sklence vína sejde co nejvíce. Vstupenky se budou prodávat tuto neděli a pak v neděli 6. ledna vždy po mši sv. v 9.00 a v 10.15 v kapli sv. Antonína. Ve Vřesině je možno zakoupit vstupenky u paní Hurníkové.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček a poslední obrázek k adventní přípravě.


 • 2.neděle adventní

  -Ve čtvrtek je památka sv. Lucie, v pátek sv. Jana od Kříže.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  -Ve farním kostele je opět rozšířena možnost adorace před Nejsvětější svátostí. Každý pátek bude vystavena Nejsvětější svátost opět od 15.00 hodin do večerní mše sv. Vzadu na nástěnce je možno zapsat si hodinu, kdy a který pátek můžete být v kostele. Od 15.00 do 17.00 je třeba zajistit, aby někdo byl v kostele. Děkujeme. Možnost adorace je také každé pondělí ráno půl hodiny od 6.15 do 6.45.
  -Dnes jsme zváni na farní poutní setkání v Domě farnosti. Ve 12.00 je zabijačkový oběd, který jste si mohli objednat. I ti, kdo si jej neobjednali jsou zváni od 14.00 na další program, který bude pokračovat po celé odpoledne. Ve 14.15 je komentovaná prohlídka výstavy o sv. Matce Tereze z Kalkaty, v 15,30 se všichni, malí i velcí těšíme na pohádku Princezna ze mlejna v podání naší mládeže, na konec přijde otec Mikuláš. Těšíme se, že se nás sejde hodně, přiveďte děti.
  -Prosíme opět maminky a babičky o napečení něčeho sladkého ke kávě a příjemnému posezení.
  - Až do 1. ledna je v Domě farnosti instalována výstava o sv. Matce Tereze z Kalkaty. Podrobnosti o možnostech navštívit výstavu jsou na plakátcích.
  -Jako každý rok proběhne v naší farnosti vánoční jarmark. Prosíme opět o věcné dary, kterými uděláme radost sobě navzájem a chudým dětem v misijních zemích. Jarmark bude v Porubě o 3. neděli adventní, tedy příští neděli, ve Vřesině o 4. neděli adventní. Vytvořme něco pěkného v rámci naší adventní přípravy. Dárky dejte prosím jako vždy do kaple sv. Antonína.
  - Ve čtvrtek začneme v rámci otevřeného společenství probírat exhortaci sv. otce Františka Evangelií gaudium o hlásání evangelia. Setkání bude tentokrát výjimečně v kostele po večerní mši sv.

 • 33.neděle v mezidobí

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.
  - Sbírka příští neděle bude pro biblické dílo.
  - Tuto sobotu uděláme brigádu na podzimní úklid kolem kostela a fary. Začneme jako vždy po osmé dopoledne , můžeme se sejít na 8.OO v kostele na krátkou modlitbu.
  -V pátek bude s námi večerní mši sv. slavit otec biskup.
  -Příští neděli je v 15.30 v Domě farnosti valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou nejen všichni členové / je důležitá jejich účast, neboť valná hromada je volební/, ale zveme také všechny příznivce, všechny, kdo mají o dům zájem, vždyť Dům farnosti patří a slouží celé farnosti.
  -Ve farním kostele je opět rozšířena možnost adorace před Nejsvětější svátostí. V pátek bude vystavena Nejsvětější svátost opět od 15.00 hodin do večerní mše sv. a možnost adorace je také každé pondělí ráno půl hodiny od 6.15 do 6.45. Schází se nás tam v tuto dobu skupinka a může to vyhovovat třeba ještě dalším na cestě do práce.Tichá modlitba před Nejsvětější svátostí je velmi silná a plodná v dnešní povrchní a zmatené době.
  -V neděli 9. prosince oslavíme slavnost našeho farního patrona sv. Mikuláše. Mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude s námi slavit novokněz otec Jan Svozílek, kterého mnozí známe, trochu patřil i do naší farnosti. Farní pouť bude jako v minulých letech pokračovat společným zabijačkovým obědem v Domě farnosti. Vstupenky na oběd se budou prodávat po mších sv. od příští neděle. Odpoledne se těšíme opět na pohádku. Podrobnosti budou oznámeny později, budou i na plakátcích.

 • 32.neděle v mezidobí

  - V pondělí je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v úterý památka sv. Anežky České, panny.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
  -Ode dneška se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. příštího roku.
  -ve čtvrtek budeme v Domě farnosti probírat další část exhortace sv. Pavla VI. O evangelizaci Evangelii Nuntiandi. Začátek je po večerní mši sv. tedy asi v 19.00. Můžete přijít hned po mši sv. e to vždy pěkné setkání, zván je každý.
  - V sobotu 24.listopadu, tedy za 14 dnů uděláme brigádu na podzimní úklid kolem kostela a fary. Začneme jako vždy po osmé dopoledne , můžeme se sejít na 8.OO v kostele na krátkou modlitbu.

 • 31. neděle v mezidobí

  - v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
  -Od neděle 11.11. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. příštího roku.
  -Dnes je na vřesinském hřbitově v 15.00 pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Do 8. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek /sv. zpověď v blízké minulosti, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce/,získat plnomocné odpustky pro duše v očistci , navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé jakoukoliv modlitbu

 • 31. neděle v mezidobí

  - v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
  -Od neděle 11.11. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. příštího roku.
  -Dnes je na vřesinském hřbitově v 15.00 pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Do 8. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek /sv. zpověď v blízké minulosti, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce/,získat plnomocné odpustky pro duše v očistci , navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé jakoukoliv modlitbu

 • 31. neděle v mezidobí

  - v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
  -Od neděle 11.11. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. příštího roku.
  -Dnes je na vřesinském hřbitově v 15.00 pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Do 8. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek /sv. zpověď v blízké minulosti, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce/,získat plnomocné odpustky pro duše v očistci , navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé jakoukoliv modlitbu

 • 30.neděle v mezidobí

  -Ve čtvrtek je slavnost všech svatých, v pátek památka všech věrných zemřelých.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby. Vybralo se v Porubě 31 752.-kč, ve Vřesině 7 595.-kč. 26 914.-kč.
  - v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
  -Od neděle 11.11. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. příštího roku.
  -Připomínám, že každou 1. Neděli v měsíci je otevřena farní knihovna v kapli sv. Antonína. Tedy i příští neděli mezi půl sedmou a devátou mší sv.
  -Příští neděli na mesinském hřbitově v 15.00 pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Dnes jsme zváni také na obecní akce na památku 100. Výročí vzniku naší republiky – první je ve 13.00 o pomníku padlých na mesinské ulici, druhá potom , kulturní od 15.00 na Alšově náměstí.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci . Protože nás čeká možnost získání odpustků, bude také více příležitostí ke svátosti smíření. V Porubě ve čtvrtek od 17.00, v pátek už od 15.00.Ve Vřesině ve středu od 16.00.Jinak před každou ,mší sv. půl hodiny, bude-li třeba i po mši sv.
  -Ve čtvrtek a v pátek budou mše sv. v Porubě ráno v 6.30, večer v 18.00. Ve Vřesině v 17.00.
  V sobotu v Porubě také ráno v 8.00.
  -Podmínky k získání odpustků: Ve čtvrtek odpoledne a v pátek po celý denně možné při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek-sv. smíření ,sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce je podmínku pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry.
  Od 1. Do8. Listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek získat tyto odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tak třeba jen v duchu za zemřelé jakoukoliv modlitbu.
  -Ve čtvrtek ve od 19.00 v Domě farnosti další setkání nad exhortací sv. Pavla VI. Evagnelií nuntiandí, o evangelizaci. První setkání bylo velmi pěkné, téma je velmi aktuální. Zván je každý. Nebojte se přijít.

 • 29.neděle v mezidobí

  Díky našim varhaníkům a jejich hostům za krásný varhanní koncert. Jistě mnohým udělal radost.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 26 914.-kč.
  - Dnes je sbírka na potřeby misií.
  - v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
  -Od neděle 11.11. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na 1. pol. příštího roku.
  -Příští neděli oslavíme v Porubě slavnost posvěcení kostela.
  - A ještě jedna informace z kněžského semináře. Jistě víte, že v dnešní konzumní době je palčivá otázka nových kněžských povolání. Otec rektor kněžského semináře se rozhodl pro každého z bohoslovců vybrat kněze a farní společenství, aby nad ním drželi jakýsi patronát, byli mu povzbuzením. Oslovil také mně a tím naši farnost, zda bychom byli ochotni také takto přijat jednoho z bohoslovců. Je to podle mě pěkné poslání, může to být oboustranné povzbuzení. Tak občas uvidíte při mši sv. bohoslovce, který není z naší farnosti, ale bude tak nějak patřit také k nám. Jmenuje se Richard Kubiček a je z farnosti Dětmarovice. Poprvé k nám přijede na příští víkend. Prosím hlavně o modlitbu za něj.

 • 28.neděle v mezidobí

  -Začal říjen, měsíc P.Marie, měsíc modlitby sv. růžence. Kéž na tuto modlitbu stále více pamatujeme, hlavně v rodinách. Je to mocná zbraň právě pro obranu manželství a rodiny.
  - V neděli 29.10. v 19.00 je benefiční koncert v katedrále. Podrobnosti jsou na plakátcích na nástěnce.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - v sakristii jsou k dispozici stolní křesťanské kalendáře všech druhů.
  - Příští neděle je misijní neděle . Sbírka bude věnována na potřeby misií. V souvislosti s tím prosíme rodiče, kdyby mohli přijít pokud možno na mši sv. v 10.15, která je více zaměřená pro děti a chvilku, asi 10 minut dříve. Schola s nimi chce nacvičit misijní hymnu. Děkujeme.
  -A především – je tu milé pozvání od našich varhaníků a jejich hostů na varhanní koncert dnes v 16.00 v kostele v Porubě. Vstupné je dobrovolné.

 • 27.neděle v mezidobí

  - Začalo vyučování náboženství. V Porubě učíme na faře, vyučovací den je pondělí, ve Vřesině ve škole, v úterý. Rozpis hodin je vyvěšen. V prvních týdnech je možné se ještě připojit.
  -Začaly také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Budou opět ve čtvrtek, začínáme v 16.00. Do malých ministrantů a malé scholy se mohou zapojit chlapci a děvčata od 1. třídy základní školy. Kdo má zájem, může přijít ve čvrtek v 16.00 na faru.
  - Dnes v 19.00 hodin bude na faře jako každý rok schůzka o plánování farních akcí v tomto školním roce. Zván je každý, kdo se chce jakkoliv zapojit. Kéž bychom se ve farnosti stále více poznávali a prožívali dnes tak potřebné radostné křesťanské společenství, které přináší také vzájemnou pomoc a povzbuzení. Děkujeme.
  -Začal říjen, měsíc P.Marie, měsíc modlitby sv. růžence. Kéž na tuto modlitbu stále více pamatujeme, hlavně v rodinách. Je to mocná zbraň právě pro obranu manželství a rodiny.
  - V neděli 29.10. v 19.00 je benefiční koncert v katedrále. Podrobnosti jsou na plakátcích na nástěnce.
  - Příští týden je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.

 • 26.neděle v mezidobí

  -V pondělí je památka sv. Terezie z Lisieux, panny a učitelky církve – v úterý památka sv. andělů strážných – ve čtvrtek sv. Františka z Assisi .
  - Začalo vyučování náboženství. V Porubě učíme na faře, vyučovací den je pondělí, ve Vřesině ve škole, v úterý. Rozpis hodin je vyvěšen. V prvních týdnech je možné se ještě připojit.
  -Začaly také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Budou opět ve čtvrtek, začínáme v 16.00. Do malých ministrantů a malé scholy se mohou zapojit chlapci a děvčata od 1. třídy základní školy. Kdo má zájem, může přijít ve čvrtek v 16.00 na faru.
  - Příští neděli 7.října v 19.00 hodin bude na faře jako každý rok schůzka o plánování farních akcí v tomto školním roce. Zván je každý, kdo se chce jakkoliv zapojit. Děkujeme.
  - V pátek je 1. pátek v měsíci. Navštívíme nemocné, od 16.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Připomeňte prosím také dětem! Po mši sv. je hodinová adorace. Ve Vřesině je příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00.
  -Začne říjen, měsíc P.Marie, měsíc modlitby sv. růžence. Kéž na tuto modlitbu stále více pamatujeme, hlavně v rodinách. Je to jedna ze zbraní proti vtíravé sekularizaci dnešní doby.

 • 25. neděle v mezidobí

  - ve čtvrtek je památka sv. Vincence z Pauly, kněze. V pátek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině ráno v 8.30. Je volný den, ať budeme kdekoliv, snažme se najít příležitost k návštěvě mše sv.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby církevních škol. Vybralo se v Porubě 19 350.-kč.
  - Začalo vyučování náboženství. V Porubě učíme na faře, vyučovací den je pondělí, ve Vřesině ve škole, v úterý. Rozpis hodin je vyvěšen. V prvních týdnech je možné se ještě připojit.
  -Začaly také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Budou opět ve čtvrtek, začínáme v 16.00. Do malých ministrantů a malé scholy se mohou zapojit chlapci a děvčata od 1. třídy základní školy. Kdo má zájem, může přijít ve čvrtek v 16.00 na faru.
  - V neděli 7.října v 19.00 hodin bude na faře jako každý rok schůzka o plánování farních akcí v tomto školním roce. Zván je každý, kdo se chce jakkoliv zapojit. Děkujeme

 • 24.neděle v mezidobí

  -ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Kim-Taegona a druhů mučedníků – v pátek sv. Matouše evangelisty.
  -Dnes je sbírka na potřeby církevních škol. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Vyučování náboženství začne v tomto školním roce v Porubě zítra v pondělí 17. září, ve Vřesině v úterý 18. září. V Porubě učíme na faře, ve Vřesině ve škole. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, při první hodině bude proveden zápis, děti dostanou případně také pomůcky.
  -V tomto týdnu začnou také schůzky malých a středních ministrantů a malé scholy. Budou opět ve čtvrtek, začínáme v 16.00. Do malých ministrantů a malé scholy se mohou zapojit chlapci a děvčata od 1. třídy základní školy. Kdo má zájem, může přijít ve čvrtek v 16.00 na faru.
  - ve středu 19. září jedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena je jako obvykle 150.-kč. Jsou ještě volná místa. Odjezd ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00.
  V neděli 7.října v 19.00 hodin bude na faře jako každý rok schůzka o plánování farních akcí v tomto školním roce. Zván je každý, kdo se chce jakkoliv zapojit. Děkujeme.

 • 23.neděle v mezidobí


  -Ve čtvrtek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.-v pátek svátek Povýšení svatého kříže – v sobotu památka P. Marie Bolestné.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  Sbírka příští neděle je na potřeby církevních škol.
  - Vyučování náboženství začne v tomto školním roce v Porubě v pondělí 17. září, ve Vřesině v úterý 18. září. V Porubě učíme na faře, ve Vřesině ve škole. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, pamatujete prosím na vyučování náboženství při plánování různých kroužků.
  - ve středu 19. září jedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena je jako obvykle 150.-kč.

 • 22. neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Řehoře Vel., papeže a učitele církve – v sobotu je svátek Narození P. Marie.
  -Prázdniny skončily, od příštího týdne je tedy obvyklý pořad bohoslužeb. Je tedy mše sv. každý den v 18.00.
  -tento pátek je 1. pátek v měsíci. V Porubě je příležitost ke svátosti smíření od 16.00, po mši sv. je adorace. Ve Vřesině je příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00, přitom je vystavena Nejsvětější svátost.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Vyučování náboženství začne v tomto školním roce v Porubě v pondělí 17. září, ve Vřesině v úterý 18. září. V Porubě učíme na faře, ve Vřesině ve škole. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, pamatujete prosím na vyučování náboženství při plánování různých kroužků.
  -Vřesinští zvou v sobotu 8.9., o xvátku Narození P. Marie na pěší pouť do Hrabyně. Vycházíme v 7.30 od kostela ve Vřesině, nebo v 10.00 ze Zátiší. Mše sv. bude v Hrabyni ve 12.00. Informace budou také na nástěnkách.
  - ve středu 19. září jedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena je jako obvykle 150.-kč.

 • 21. neděle v mezidobí

  -Zítra je památka sv. Moniky – v úterý sv. Augustina, biskupa a učitele církve – ve středu je památka umučení sv. Jana Křtitele.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 24 970.-kč.
  - Vyučování náboženství začne v tomto školním roce v Porubě v pondělí 17. září, ve Vřesině v úterý 18. září. V Porubě učíme na faře, ve Vřesině ve škole. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, pamatujete prosím na vyučování náboženství při plánování různých kroužků.
  -Vřesinští zvou v sobotu 8.9. na pěší pouť do Hrabyně. Vycházíme v 7.30 od kostela ve Vřesině, nebo v 10.00 ze Zátiší. Mše sv. bude v Hrabyni ve 12.00. Informace budou také na nástěnkách.
  - po mších sv. v 9.00 a v 10.15 si můžete před kostelem zakoupit farní oplatky.
  - Tuto sobotu nebude ještě ranní mše sv. Jen večerní.
  -Ve Vřesině bude tuto středu mše sv. až v 18.00. Výjimečně.
  - ve středu 19. září jedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena je jako obvykle 150.-kč.

 • 20.neděle v mezidobí

  -V pondělí je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. V úterý památka sv. Pia X., papeže. V středu je památka P. Marie, Královny. V pátek svátek sv. Bartoloměje, apoštola.V sobotu památka bl. Metoděje Trčky, kněze a mučedníka.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Vyučování náboženství začne v tomto školním roce v Porubě v pondělí 17. září, ve Vřesině v úterý 18. září. V Porubě učíme na faře, ve Vřesině ve škole. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, pamatujete prosím na vyučování náboženství při plánování různých kroužků.

 • 19.neděle v mezidobí

  -V úterý je památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka, ve středu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - Vyučování náboženství začne v tomto školním roce v Porubě v pondělí 17. září, ve Vřesině v úterý 18. září. V Porubě učíme na faře, ve Vřesině ve škole. Předběžný rozpis hodin je vyvěšen, pamatujete prosím na vyučování náboženství při plánování různých kroužků.

 • 18.neděle v mezidobí

  -V pondělí je svátek Proměnění Páně, ve středu památka sv. Dominika, kněze,ve čtvrtek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,panny a mučednice, patronky Evropy,v pátek svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníky,, v sobotu památka sv. Kláry, panny.
  -Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměněn pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích ranní mše sv. o 1. sobotách. Jinak vše zůstává jako během školního roku.


 • 17.neděle v mezidobí


  -Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměněn pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích ranní mše sv. o 1. sobotách. Jinak vše zůstává jako během školního roku.

 • 16. neděle v mezidobí


  -Díky za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 28 578.-kč.
  -Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměněn pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích ranní mše sv. o 1. sobotách. Jinak vše zůstává jako během školního roku.

 • 15.neděle v mezidobí

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměněn pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích ranní mše sv. o 1. sobotách. Jinak vše zůstává jako během školního roku.
  -V pondělí 16.7. je na Slezské Ostravě každoroční pouť k P. Marii Karmelské.

 • 14.neděle v mezidobí

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
  -Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměněn pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích ranní mše sv. o 1. sobotách. Jinak vše zůstává jako během školního roku.

 • 13.neděle v mezidobí

  -Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměněn pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích ranní mše sv. o 1. sobotách. Jinak vše zůstává jako během školního roku.
  -V pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je příležitost ke svátosti smíření od |16.|00. Ve Vřesině ve středu od 16.00.

 • Slavnost sv. Jana Křtitele

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby TV NOE. Vybralo se v Porubě 25 879.-kč
  -Během července a srpna bude jako každý rok trochu pozměnen pořad bohoslužeb. Nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou adorace po mši sv. o prvních pátcích. Jinak vše zůstává jako během školního roku. Tento týden je ještě vše jako obvykle.
  -V pátek je slavnost sv. Petra a Pavla, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Vzadu v kostele se můžeme zapojit svým podpisem do petice na podporu skupiny poslanců, kteří podali návrh na změnu ústavy, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů.Děkujeme.
  -Zvláště v tomto týdnu pamatujme v modlitbách na naše novokněze, kteří budou v sobotu svěceni. Bude v olomoucké katedrále vysvěcen také Jan Svozílek, který patří tak trochu také do naší farnosti. Strávil v ní svá středoškolská studia, kdy se zapojoval do farního života, hlavně do akcí s mládeží. Pamatujme na něj modlitbách. Jsme zváni také na jeho primici, která bude v pondělí 2. července v 15.00 v Dobromilicích ./ je to blízko Prostějova/. Pán Bůh zaplať.
  -Protože mnozí již budete odjíždět na dovolenou, přejeme Vám, aby tobyl pro Vás čas pravého odpočinku duše i těla a prožili jste jej s vědomím blízkosti Boží. A ve zdraví se vrátili domů.

 • 11. neděle v mezidobí

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se v Porubě 22 460.-kč. /letos-fasáda fary, přesíň kostela, zídka pod kostelem, příští rok – interiér kostela-elektroinst.,dřevěné obložení, boční oltáře, výmalba, nový koberec/.
  -Dnes je sbírka pro TV Noe.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti.Téma, svátost nemocných.
  -Pán Bůh zaplať všem, kteří krásně připravili oslavy 20. výročí posvěcení vřesinského kostela. Vše proběhlo velmi pěkně. Při bohoslužbách v těchto dnech vděčně vzpomínáme na všechny, díky kterým náš kostel stojí- především na P. Jaroslava Studeného, pana Křesinu a pracovníky jeho firmy, tak všechny ty, kteří nesli tíhu stavby od začátku až do konce. /Jména si jistě dosadíme, mnozí z nich už jsou na věčnosti. /Také na ty, kteří se obětavě snažili a snaží zajišťovat vše, co je třeba pro provoz kostela. I za ty, jak řekl otec biskup, kteří se mají a budou starat v budoucnu. Pán Bůh všem zaplať.

 • 10.neděle v mezidobí

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -sbírka příští neděle bude pro TV Noe.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti.
  - v tomto týdnu bude v Porubě i ve Vřesině poslední hodina náboženství v tomto školním roce.
  -I další víkend v naší farnosti prožijeme ve znamení 20. výročí posvěcení vřesinského kostela. Vřesinští pro nás připravili několik akcí, na které jsme srdečně zváni:
  2/V pátek 15. června jsme zváni na koncert skupiny Hradišťan v 18.00 ve vřesinském kostele.V Porubě bude výjimečně mše sv. už v 17.00.
  3/Tuto sobotu 16. června bude ve Vřesině v 11.00 sloužena mše sv. naším pomocným biskupem Martinem Davidem,která bude jakýmsi vrcholem oslav 20. Výročí posvěcení kostela. Po ní jsme všichni zváni ke společnému obědu. Podrobnější informace o těchto akcích jsou na plakátcích vzadu, jsou i ve zvláštním vydání naší farní rodiny, věnovanému našemu výročí. A v neděli oslavíme mší sv. slavnost sv. Antonína, patrona vřesinského kostela.
  -Díky všem, kteří jste jakkoli pomáhali při přípravě udílení svátosti biřmování. Díky také vřesinským za přijetí v kostele sv. Antonína.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice

  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti.
  -Díky všem, kteří jste připravili pěkný svatodušní koncert.
  -Díky také všem organizátorům Noci kostelů. Pomáhalo mnoho lidí, jistě to nebyla marná práce. Zúčastnilo se mnoho návštěvníků.
  - Od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Ve čtvrtek prožijeme Slavnost Těla a Krve Páně. V Porubě je mše sv. v 18.00, ve Vřesině v 17.00.Po ní adorace a svátostné požehnání.
  -Začali jsme se modlit novénu k Duchu sv. za naše biřmovance, vždy po večerní mši sv. Adorace v pátek po mši sv. bude také za naše biřmovance a ti jsou na ni srdečně zváni. Bude asi do 20.30. Bude to takový duchovní závěr jejich přípravy.
  -Příští neděli bude tedy v naší farnosti udělována svátost biřmování – ve vřesinském kostele v 10.15. V Porubě bude souběžně mše sv. jako vždy.
  -Příležitost ke svátosti smíření pro biřmovance, případně pro kmotry i příbuzné bude v Porubě v pátek od 15.00 do 18.00 a v sobotu ve Vřesině od 9.00 do 11.00 dopoledne.Ve Vřesině bude přítomen i cizí zpovědník. V 11.00 se tam sejdeme se všemi biřmovanci na krátké organizační přípravě.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné.
  -Další dva víkendy v naší farnosti prožijeme ve znamení 20. výročí posvěcení vřesinského kostela. Vřesinští pro nás připravili několik akcí, na které jsme srdečně zváni.V pátek a sobotu 8. a 9. června to bude duchovní obnova s otcem Martinem Holíkem, ředitelem radia Proglas. Bude probíhat ve Vřesině i v Porubě. V pátek 15. června jsme zváni na koncert skupiny Hradišťan v 18.00 ve mesinském kostele.V sobotu 16. června bude ve Vřesině v 11.00 sloužena mše sv. naším pomocným biskupem Martinem Davidem. Po ní jsme všichni zváni ke společnému obědu. Podrobnější informace o těchto akcích jsou na plakátcích vzadu, jsou i ve zvláštním vydání naší farní rodiny, věnovanému našemu výročí, které si můžete vzít vzadu v kostele.
  -Tuto sobotu bude mše sv. také ráno v 8.00.

 • Slavnost seslání Ducha Svatého

  Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti. Zván je každý, kdo se chce rozvíjet v životě z víry a pěkné společenství. Na věku nezáleží.
  - A ve středu 23.května jedeme na Sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč. Ještě jsou nějaká volná místa.Vyjíždíme v 6.45 ze Vřesiny, v 7.00 z Poruby od kostela.
  - od neděle 3.6. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Kdo jste si objednali DVD z pohřbu otce Michala Jadavana, můžete si jej vyzvednout v sakristii.
  - Při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti se vybralo 30 540.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Sbor naší farnosti nás zve na Svatodušní koncert, který se uskuteční dnes v 19.00 hodin v porubském kostele.
  -V sobotu 26.5. uzavřou v našem kostele svátost manželství Rostislav Powada a Eva Minasjanová.
  -V pátek 25. května proběhne v našich chrámech opět Noc kostelů. Z programu v Porubě: po mši sv. bude soutěžní hra pro děti i dospělé, ve 20.15 bude promítání s doprovodným slovem o našem putování po stopách sv. otce Pia, sv. Mikuláše, sv. Benedikta a po dalších poutních místech v Itálii. Potom, asi od 21.15 bude jako každý rok rozjímavá procházka v meditační zahradě. Také bude otevřena věž s průvodci. Zakončení bude ve 23.00 modlitbou za Porubu.
  Prosím, kdo máte zájem, vezměte si vzadu v kostele poutnické noviny a také letáky a plakátky k roznesení. Děkujeme.
  -Příští neděli v Porubě i ve Vřesině přijmou naše děti poprvé Pána Ježíše ve svatém přijímání.

 • 7.neděle velikonoční

  -Dnes v 19.00 je další, už poslední schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Tématem je Svátost smíření. Přednáška začne v 19.00 v Domě farnosti. Zván je každý, kdo se chce rozvíjet v životě z víry a pěkné společenství. Na věku nezáleží.
  -Pán Bůh zaplať za letošní pouť rodin do Hrabyně. Byla velmi pěkná díky všem, kdo ji připravili, i všem účastníkům. Úmysl, na který jsme hlavně mysleli si můžete přečíst či připomenout na vlaječce před obětním stolem.
  - A ve středu 23.května jedeme na Sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč. Ještě jsou nějaká volná místa.
  - Během měsíce května jsou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek v 17.30.
  -Kdo jste si objednali DVD z pohřbu otce Michala Jadavana, můžete si jej vyzvednout v sakristii. Stojí 100.-kč.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Dnes slavíme svátek matek. Jsme zváni jako každý rok do Vřesiny v 15.00 na májovou pobožnost, po ní k posezení u Domečku.
  -Sbor naší farnosti nás zve na Svatodušní koncert, který se uskuteční v neděli 20. Květnav 19.00 hodin v porubském kostele.
  -V pátek 25. května proběhne v našich chrámech opět Noc kostelů. Z programu v Porubě: po mši sv. bude soutěžní hra pro děti i dospělé, ve 20.15 bude promítání s doprovodným slovem o našem putování po stopách sv. otce Pia, sv. Mikuláše, sv. Benedikta a po dalších poutních místech v Itálii. Potom, asi od 21.15 bude jako každý rok rozjímavá procházka v meditační zahradě. Také bude otevřena věž s průvodci. Zakončení bude ve 23.00 modlitbou za Porubu

 • 6.neděle velikonoční

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Začneme tentokrát opět v kostele mší sv., pak se přemístíme do Domu farnosti, kde budeme pokračovat přednáškou asi v 19.00. Téma bude: „Život z Eucharistie“.
  - Toto úterý 8. května jsme zváni na tradiční pouť rodin. Poputujeme tentokrát na známé a blízké slezské poutní místo Hrabyně. Sejdeme se 8. května v 9.15 na zastávce tramvaje v Budišovicích-Zátiší, nebo na Smyčce v 8.50. Poputujeme po turistické značce do Hrabyně, tam mše sv. a občerstvení. Podrobný program je vzadu na plakátku. Připomínám, že zvány jsou všechny generace, trasa pěšího putování nebude náročná, zpátky pro unavené jede linkový autobus. Těšíme se na pěkné setkání spolu i s Pánem Bohem a Pannou Marií.
  - A ve středu 23.května jedeme na Sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč.
  - Během měsíce května jsou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek v 17.30.
  -Kdo jste si objednali DVD z pohřbu otce Michala Jadavana, můžete si jej vyzvednout v sakristii. Stojí 100.-kč.
  - Příští týden je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Ve středu bude po mši sv. ve Vřesině schůzka s rodiči a prvokomunikanty.
  - Příští neděli oslavíme svátek matek. Jsme zváni jako každý rok do Vřesiny v 15.00 na májovou pobožnost, po ní k posezení u Domečku.
  -Příští týden vždy po mši sv. v Porubě se budeme modlit za naše maturanty

 • 5.neděle velikonoční

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti se vybralo 30150.-kč. Pán Bůh zaplať.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství
  - V úterý 8. května jsme zváni na tradiční pouť rodin. Poputujeme tentokrát na známé a blízké slezské poutní místo Hrabyně. Sejdeme se 8. května v 9.15 na zastávce tramvaje v Budišovicích-Zátiší, nebo na Smyčce v 8.50. Poputujeme po turistické značce do Hrabyně, tam mše sv. a občerstvení. Podrobný program je vzadu na plakátku. Připomínám, že zvány jsou všechny generace, trasa pěšího putování nebude náročná, zpátky pro unavené jede linkový autobus. Těšíme se na pěkné setkání spolu i s Pánem Bohem a Pannou Marií.
  - A ve středu 23.května jedeme na Sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč.
  -Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 16.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00.
  - Během měsíce května jsou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek v 17.30.

 • 4.neděle velikonoční

  4.neděle velikonoční
  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Při sbírce minulé neděle na obnovu domů obyvatel středního a blízkého Východu se vybralo 45 196.-kč.Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Budeme pokračovat o svátosti biřmování. Připomínáme, že zván je každý, kdo se chce prohloubit ve víře a prožít pěkné vztahy.
  - V úterý 8. května jsme zváni na tradiční pouť rodin. Poputujeme tentokrát na známé a blízké slezské poutní místo Hrabyně. Podrobnosti oznámíme později. Připomínám, že zvány jsou všechny generace, trasa pěšího putování nebude náročná, zpátky pro unavené jede linkový autobus. Těšíme se na pěkné setkání spolu i s Pánem Bohem a Pannou Marií.
  - A ve středu 23.května jedeme na Sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč.
  - A ještě pro poutníky do San Giovanni Rotondo: Pokyny by měly přijít poštou začátkem týdne, už byly odeslány. Odjíždíme od Domu farnosti v pátek 27.dubna ve 14.30, předtím se můžeme sejít na mši sv. ve 13.00. Na mši sv.může přijít samozřejmě kdokoliv.
  -Ve Vřesině je další schůzka s rodiči a prvokomunikanty tuto středu po mši sv. v kostele.

 • 3.neděle velikonoční

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Dnešní sbírka je věnována na obnovu domů obyvatel středního a blízkého Východu.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Tématem je tentokrát svátost biřmování. Připomínáme, že zván je každý, kdo se chce prohloubit ve víře a prožít pěkné vztahy.
  - Příští neděli je sbírka je na potřeby našeho chrámu a farnosti.

 • 2.neděle velikonoční

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  - Při sbírce na kněžský seminář se vybralo 25 253.-kč.V pokladničce na chrámy ve Sv.zemi bylo 4330.-kč.
  -Příští neděli bude sbírka na obnovu domů obyvatel středního a blízkého Východu.
  -Ve čtvrtek je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství. Bude se pokračovat v tématu křtu – co znamená v životě křesťana. Připomínáme, že zván je každý, kdo se chce prohloubit ve víře a prožít pěkné vztahy.
  Je možno se ještě přihlásit na poutní zájezd po stopách sv. Otce Pia a Benedikta na další poutní místa v Itálii.
  -1. sv. přijímání je letos v Porubě i ve Vřesině v neděli 27.května. Ve Vřesině je první setkání rodičů prvokomunikantů tuto středu 11. dubna po večerní mši sv. v kostele. Prosím, aby byly všechny rodiny zastoupeny. Po dětech pošleme ještě lístek. • Květná neděle

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Na misijním koláči se vybralo v Porubě 13 324.-, a ve Vřesině 4186.-kč. Pán Bůh zaplať za Vaše štědré dary.
  -Při sbírce na potřebu našeho chrámu se vybralo 26 524.- kč. Pán Bůh zaplať za Vaši vnímavost k potřebám farnosti.
  -Vzadu si můžete vzít farní časopis s porpisem příležitosti ke sváto sti smíření a velikonočních bohoslužeb. Už dnes zpovídáme od 16.00 do 18.00.
  - Dnes o Květné neděli proběhne jako každý rok velikonoční dílna v Domě farnosti. Začínáme v 15.00. V průběhu dílny si můžete nabarvit vajíčko, vyrobit velikonoční dekorace, uplést pomlázku, nazdobit perníček, či jen posedět u kávy a perníčků. Vítány jsou již předem upečené perníčky, můžete se podělit i o svůj osvědčený recept na perníčky či velikonočního beránka. Zvány jsou všechny generace: nebojte se přijít i s nejmenšími ratolestmi, zvlášť vítány jsou nejstarší generace. Prostě každý, kdo může trochu chodit. Každý má co nabídnout. Dnes v Domě farnosti v 15.00. Vyfouknutá vajíčka s sebou.
  - Ještě je možno se přihlásit na poutní zájezd po stopách sv. otce Pia, sv. Benedikta, sv. Mikuláše a na jiná poutní místa v Itálii, který se uskuteční od 27. dubna do 4. května. Program najdete v sakristii. Letos uplyne 100 let od stigmatizace otce Pia . Navštívíme řadu míst, kam není jednoduché se při běžných zájezdech dostat. Zda se podaří jej naplnit oznámíme v tomto týdnu.
  -Po velikonocích opět začneme další cyklus Otevřeného společenství ve víře. Setkání budou každý týden . Začneme společnou večeří v 18.00, přijít můžete ovšem až po večerní mši sv. v 18.45 kdy začne vlastní téma. Budeme probírat systematicky téma svátosti. První setkání bude ve čtvrtek 5. dubna. Téma je církev – svátost křtu. Přednáší P. Josef Gazda. Po přednášce je diskuse ve skupinkách. Věříme, že se nás sejde hodně a prožijeme radost z víry i ze vztahů.


 • 5.neděle postní

  -Dnes výjimečně není schůzka s biřmovanci. Další schůzka je příští neděli opět v 19.00 v kostele.
  -Během postní doby je každý pátek a neděli pobožnost křížové cesty, začátek v 17.15.
  -Také každou sobotu v postní době je mše sv. také ráno v 8.00.
  - V sakristii si můžete ještě dnes naposled objednat DVD s nahrávkou pohřbu otce Michala Jadavana v Pustkovci.
  - Dnes probíhá v naší farnosti akce Misijní koláč. Pán Bůh za přinesené buchty i za finanční dary pro děti z chudých misijních zemí.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  Už v tomto týdnu začne příležitost k velikonoční svátosti smíření. Budeme zpovídat v pátek od 15.00 do 18.00 a v sobotu od 17.00 do 18.00. Příští neděli vyjde farní časopis jako každý rok s rozpisem příležitostí ke svátosti smíření ve svatém týdnu a velikonočních bohoslužeb.
  -Příští neděle je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Při každé mši sv. bude vstup s žehnáním ratolestí, slavnostní průvod s žehnáním ratolestí bude při mši sv. v 10.15.
  - O příští, Květné neděli proběhne jako každý rok v Domě farnosti velikonoční dílna která začne v 15.00. S sebou si vezměte vyfouknutá vajíčka. Zveme všechny – malé i velké.
  - Ještě je možno se přihlásit na poutní zájezd po stopách sv. otce Pia, sv. Benedikta, sv. Mikuláše a na jiná poutní místa v Itálii, který se uskuteční od 27. dubna do 4. května. Program najdete v sakristii. Letos uplyne 100 let od stigmatizace otce Pia .

 • 4.neděle postní


  -Dnes je další schůzka s biřmovanci v kostele. Příští neděli schůzky výjimečně nebude, další bude tedy až za 2 týdny.
  -Během postní doby je každý pátek a neděli pobožnost křížové cesty, začátek v 17.15.
  -Také každou sobotu v postní době je mše sv. také ráno v 8.00.
  - V sakristii si můžete objednat DVD s nahrávkou pohřbu otce Michala Jadavana v Pustkovci.
  - příští neděli proběhne v naší farnosti akce Misijní koláč. Opět prosíme za napečení buchet či koláčů. Předem Pán Bůh za přinesené buchty i za finanční dary pro děti z chudých misijních zemí.
  - příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  -Každý rok se v naší farnosti připravuje několik dospělých k přijetí svátosti křtu nebo k přijetí svátostí /1. sv. zpovědi a svatého přijímání/. Kdo byste se chtěli připravit, nebojte se přihlásit.

 • 3.neděle postní

  Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Během postní doby je každý pátek a neděli pobožnost křížové cesty, začátek v 17.15.
  -Také každou sobotu v postní době je mše sv. také ráno v 8.00.
  - V sakristii si můžete objednat DVD s nahrávkou pohřbu otce Michala Jadavana v Pustkovci

 • 2.neděle postní

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu a farnosti. Vybralo se 26 450.-kč.
  -Dnešní sbírka bude odeslána jako Svatopetrský haléř.
  -Během postní doby je každý pátek a neděli pobožnost křížové cesty, začátek v 17.15.
  -Také každou sobotu v postní době je mše sv. také ráno v 8.00.
  - připomínám pozvání k účasti na postní přípravě, které je ve farním časopise.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, odpoledne je příležitost ke svátosti smíření od 16.00. Po mši sv. je hodinová vedená adorace. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00.
  - Při mších sv. v Porubě v pátek a ve Vřesině ve středu bude udělována svátost nemocných. Je pro ty, kteří se cítí vážně nemocní, nebo z důvodů vysokého stáří nebo vážné nemoci musí počítat s blízkostí smrti.
  - V sakristii si můžete objednat DVD s nahrávkou pohřbu otce Michala Jadavana v Pustkovci.
  - Po mši sv. si můžete před kostelem vzít obrázek otce Michala vytištěný na památku posledního rozloučení s ním. Jsou tytéž, které se rozdávaly v Pustkovci, k tomu ještě dva navíc. Pamatujme na něj v modlitbě.

 • 1.neděle postní

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Vzadu je ještě k dispozici farní časopis s nabídkou postní přípravy pro velké i malé. Děkujeme každému, kdo se jí zúčastní. Je také na stránkách farnosti.
  -Během postní doby je každý pátek a neděli pobožnost křížové cesty, začátek v 17.15.
  -Také každou sobotu v postní době je mše sv. také ráno v 8.00.
  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Pro ty, kteří se ve středu nemohli účastnit mše sv. je možno přijat znamení popelce po mši sv.

 • 6.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste jakkoli pomohli při přípravě posledního rozloučení s otcem Michalem. Za zpěv, hudbu, přípravu liturgie, přípravu pohoštění pro kněze, pořadatelům a vůbec za jakoukoli pomoc. Díky také za zbožnou účast při pohřební mši sv. Vytvořili jsme krásné společenství víry i s otcem Michalem.
  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Tuto středu je popeleční středa, den přísného postu, kterým začíná postní doba.Mše sv. budou v Porubě ráno v 6.30, večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Vzadu je k dispozici farní časopis s nabídkou postní přípravy pro velké i malé. Děkujeme každému, kdo se jí zúčastní.
  -Během postní doby je každý pátek a neděli pobožnost křížové cesty, začátek v 17.15.
  -Také každou sobotu v postní době je mše sv. také ráno v 8.00.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.

 • 5.nedele v mezidobí

  -Jak už mnozí víte, Pán povolal v pátek ráno o svátku Uvedení Páně do chrámu na věčnost otce Michala Jadavana, který pochází z naší farnosti. Naposledy se s ním rozloučíme při mši sv. tuto sobotu 10. února při zádušní mši sv. v 10.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci, pak bude převezen do Oder, kde bude další mše sv. ve 14.00. Jeho tělo bude pak uloženo do hrobu na hřbitově v Odrách. Kdo můžete, přijeďte prosím do Pustkovce městskou dopravou. Předem děkujeme za účast na mši sv.
  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  - /Svatoblažejské požehnání/.

 • 3.neděle v mezidobí

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - Velké díky patří všem koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky . Letos vybrali opět o hodně více než vloni: v Porubě 164 192.-, ve Vřesině 74 742.-kč. Takže za farnost dohromady téměř 240 000.-kč. Není to jistě cílem, ale potěší, že se v naší farnosti vybralo daleko nejvíce v Ostravě. Námaha koledníků tedy jistě nebyla marná – přinesli zvěst o narození Spasitele do mnoha rodin a pomohli dobrému charitnímu dílu pro nejpotřebnější.
  -Moc děkujeme všem a především hlavním organizátorům letošního farního plesu. Zapojilo se letos do přípravy hodně lidí a bylo to zřejmé . Myslím, že všichni, kdo jsme se zúčastnili jsme z něj měli radost, bylo nám tam dobře. Opět prosíme dobrovolníky, hlavně mladší dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.15 aby přišli pomoci s úklidem a zároveň na popravky. Jistě zbylo něco dobrého. Děkujeme.
  - Tuto středu nebude ve Vřesině výjimečně mše sv. Bude se malovat kostel.

 • 2.neděle v mezidobí

  -Dnes v 19.00 je další schůzka s biřmovanci v kostele.
  -Pro ty, kterým nedorazili koledníci tříkrálové sbírky je možno přispět v sakristii.
  -A nabídka pro ty, kteří byli přihlášeni na poutní zájezd po stopách otce Pia, sv. Benedikta, sv. Mikuláše a do Loreta. Cestovní kancelář Palomino jej bude pořádat v tomto roce od 27.4 do 4.5. Pojedu jako duchovní doprovod. Zájemci prosím napište se v sakristii. Tam je také k vyzvednutí program zájezdu.
  -Již příští sobotu 20. ledna se v domě farnosti uskuteční tradiční farní ples. Budeme velice rádi, pokud se nás při tanci a vínu sejde opět co nejvíce.
  Lístky je možno zakoupit ještě dnes po mší svaté v 9 a 10:15 hodin v Porubě v kapli sv. Antonína, případhě se obrátit na paní Zdenku Markovou -Lenzovou.
  Jako každý rok zároveň prosíme o pomoc s přípravou tohoto setkání:
  - budeme moc rádi za jakékoli buchty, koláče, jednohubky a další jídla, o které se s námi můžete podělit
  - případné příspěvky do tomboly, můžete ještě donést do pondělnbího večera do kaple svatého Antonína.

  Jestliže by jste chtěli a byli ochotni s něčím pomoci obraťte se na organizátory jsou i s telefonními čísly uvedeni u kaple svatého Antonína na nástěnce. Děkujeme
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti
  -Páteční adorace budou bývat až od 16.30.
  -Organizátoři tříkrálové sbírky prosí naléhavě o odevzdání zbylých pokladniček spolu s kartičkami během dneška a zítřka na faře. • svátek Sv. rodiny

  - První schůzka s biřmovanci bude v neděli 7.ledna v 19.00 ve třídě na faře.
  -Děkujeme všem, kdo se zapsali a přihlásili jako dobrovolníci Tříkrálové sbírky v naší farnosti pro nadcházející leden. Možnost vyzvednout si pokladničku a další potřebné materiály včetně oblečků bude ve dvou termínech: V neděli 31. 12. 2017 po dopoledních mších svatých v 9:00 a v 10:15 a 1. 1. 2018 před večerní mší svatou, tedy od 17:00 do 18:00. Vše se bude vydávat na faře. Pokud by se někdo nemohl dostavit ani v jednom zmíněném termínu, nechť kontaktuje o. Pavla a domluví se na individuálním předání.
  - V úterý 2. 1. 2018 jste všichni srdečně zváni na zajímavou přednášku P. Františka Staňka s názvem „Život křesťanů v prvních třech staletích“. O. František je rodákem z farnosti Ostrava – Zábřeh a momentálně studuje na papežské akademii v Římě, tedy v budoucnu bude nunciem. Před tím však studoval Patristiku a proto se můžete těšit na povídání o prvních křesťanech a jejich prožívání liturgie, jejich postojích v politickém životě a podobně. Začátek je v 19 hodin v Domě Farnosti.
  - V sobotu 20. ledna se uskuteční tradiční farní ples. Všichni jste srdečně zváni. Lístky se budou prodávat o nedělích 7.a 14. ledna po mších sv. v 9.00 a v 10.15 v kapli sv. Antonína. Jsme vděčni z jakoukoli pomoc.
  -V pátek je 1. pátek v měsíci. Páteční výstavy Nejsvětější svátosti budou letos bývat až od 16.00. Už i tento pátek bude příležitost ke svátosti smíření až od 16.00. Po mši sv. tentokrát výjimečně nebude adorace.
  - Dnes je večerní mše sv. výjimečně už v 17.00. Po ní krátká děkovná adorace za uplynulý rok.
  -V sobotu je slavnost Zjevení Páně. Mše sv. budou v Porubě ráno v 8.00 a večer v 18.00. Ve Vřesině bude mše sv. ráno v 8.30. Při mších sv. v Porubě večer a ve Vřesině bude svěcení vody, kadidla a křídy.
  -A nabídka pro ty, kteří byli přihlášeni na poutní zájezd po stopách otce Pia, sv. Benedikta, sv. Mikuláše a do Loreta. Zájezd se neuskutečnil pro nízký počet přihlášených. Cestovní kancelář Palomino jej bude pořádat v tomto roce od 27.4 do 4.5. Pojedu jako duchovní doprovod. Doufám, že se nás přihlásí ve farnosti pěkná skupina. Zájemci prosím napište se v sakristii. Tam je také k vyzvednutí program zájezdu.

 • 4.neděle adventní

  -Při sbírce minulé neděle se vybralo 30 250.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - První schůzka s biřmovanci bude v neděli 7.ledna v 19.00 ve třídě na faře.
  -Dnes je zároveň 4. neděle adventní a Štědrý den. Aby nebyl tolik hektický, ubrali jsme jednu bohoslužbu . Bude tedy mše sv. pouze v 6.30 a v 9.00, ve Vřesině v 8.30.
  -„Půlnoční mše sv.“ budou pro rodiny s dětmi v 15.30 a v noci ve 22.00.
  - V pondělí jsou mše sv. jako v neděli. Jsme jako každý rok zváni na zpívání u jesliček , které bude v 16.00 v porubském kostele. Poslechneme si naše scholy a sbor. Jako každý rok to bude jistě krásné setkání s krásným zpěvem.
  -Děkujeme všem, kdo se zapsali a přihlásili jako dobrovolníci Tříkrálové sbírky v naší farnosti pro nadcházející leden. Možnost vyzvednout si pokladničku a další potřebné materiály včetně oblečků bude ve dvou termínech: V neděli 31. 12. 2017 po dopoledních mších svatých v 9:00 a v 10:15 a 1. 1. 2018 před večerní mší svatou, tedy od 17:00 do 18:00. Vše se bude vydávat na faře. Pokud by se někdo nemohl dostavit ani v jednom zmíněném termínu, nechť kontaktuje o. Pavla a domluví se na individuálním předání.
  - V úterý 2. 1. 2018 jste všichni srdečně zváni na zajímavou přednášku P. Františka Staňka s názvem „Život křesťanů v prvních třech staletích“. O. František je rodákem z farnosti Ostrava – Zábřeh a momentálně studuje na papežské akademii v Římě, tedy v budoucnu bude nunciem. Před tím však studoval Patristiku a proto se můžete těšit na povídání o prvních křesťanech a jejich prožívání liturgie, jejich postojích v politickém životě a podobně. Začátek je v 19 hodin v Domě Farnosti.
  -/Betlémské světlo…/

 • 3.neděle adventní

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - V příštím roce se bude v naší farnosti udílet svátosti biřmování. Předtím proběhne příprava. Prosím, kdo máte zájem se připravit, zapište své jméno a telefonní kontakt v sakristii. Věková hranice je od 15 let výše.
  -Prosíme opět dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do tříkrálové sbírky. Podrobné informace jsou vzadu na nástěnce, včetně kontaktů na styčné osoby. /paní Eva Dušková a paní Veronika Curylová/. Pokud je neznáte, napište svůj kontakt v sakristii. Moc děkujeme.
  -Pán Bůh zaplať za misijní jarmark. Vybralo se na potřeby chudých v misiích 11 200.
  -Vzadu je k rozebrání rozpis vánočních bohoslužeb v naší farnosti i v celé Ostravě. Je tam také jako vždy rozpis příležitostí k vánoční svátosti smíření. Hodin je opět trochu více než vloni, pevně věřím, že budou dobře využity a nenecháte nás ve zpovědnici moc odpočívat. Připomeňte prosím také dětem.
  -Příští neděli je 4. adventní a zároveň štědrý den. Aby nebyl tolik hektický, ubrali jsme jednu bohoslužbu – v 10.15. Věřím, že se všichni vejdeme.

 • 2.neděle adventní

  -Moc děkujeme všem, kteří připravili letošní mikulášské – malou v sobotu i velkou v neděli. Díky nasazení mnoha lidí byly obě krásné, byla na nich krásná radostná atmosféra.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - V příštím roce se bude v naší farnosti udílet svátosti biřmování. Předtím proběhne příprava. Kdy bude biřmování, bude oznámeno, bude to někdy koncem května nebo během června. Prosím, kdo máte zájem se připravit, zapište své jméno a telefonní kontakt v sakristii. Věková hranice je od 15 let výše.
  -Prosíme opět dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do tříkrálové sbírky. Podrobné informace jsou vzadu na nástěnce, včetně kontaktů na styčné osoby. /paní Eva Dušková a paní Veronika Curylová/. Pokud je neznáte, napište svůj kontakt v sakristii. Moc děkujeme.
  - Dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.15 se uskuteční v Porubě. Výtěžek ze vzájemného obdarování bude pro nejchudší v misijních zemích. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary-věcné i peněžní. Ve Vřesině proběhne jarmark příští neděli.
  - Vzadu je možná ještě k dispozici farní časopis s nabídkou adventní duchovní příprava pro malé i velké.

 • 1.neděle adventní

  - zveme všechny farníky, porubské i vřesinské na dnešní poutní setkání o sv. Mikuláši. Bude už příští neděli. Začneme zabijačkovým obědem asi ve 12.00, pak bude volné posezení, v 15.00 bude pohádka Šíleně smutná princezna v podání naší mládeže. Nakonec přijde i sv. Mikuláš. K poslechu nám bude hrát cimbálová muzika. Kdo nebudete na obědě, přijďte po něm, mezi druhou a třetí. Po obědě je samozřejmě vstup volný!! Na posezení a na pohádku. Prosíme maminky o napečení buchet, ať máme něco sladkého ke kávě.
  Také prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu dnes od 18 hodin.
  Věříme, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  - V příštím roce se bude v naší farnosti udílet svátosti biřmování. Předtím proběhne příprava. Kdy bude biřmování, bude oznámeno, bude to někdy koncem května nebo během června. Prosím, kdo máte zájem se připravit, zapište své jméno a telefonní kontakt v sakristii. Věková hranice je od 15 let výše.
  -Prosíme opět dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do tříkrálové sbírky. Podrobné informace jsou vzadu na nástěnce, včetně kontaktů na styčné osoby. /paní Eva Dušková a paní Veronika Curylová/. Pokud je neznáte, napište svůj kontakt v sakristii. Moc děkujeme.
  -Opět se v naší farnosti uskuteční adventní misijní jarmark. V Porubě bude o 2. a ve Vřesině o 3.adventní neděli . Je to pěkná příležitost navzájem se obdarovat i s chudými v misiích a dovršit tak svou adventní obnovu. Výrobky dejte prosím v Porubě do kaple sv. Antonína, ve Vřesině do sakristie. Děkujeme.
  -A vzadu je k rozebrání časopis Naše farní rodina. Je tentokrát třídílný – v první části je úvodník a návod k adventní duchovní přípravě pro děti i dospělé. Druhou část si vezměte všichni, kdo se chcete zapojit do duchovní přípravě pro dospělé /je moc hezky připravená/, třetí část tvoří příprava pro děti.
  - Tuto sobotu v 18.00 je v Mariánských horách zajímavý benefiční koncert Mariána Jurečky a jeho hostů. Podrobnosti na plakátku vzadu.
  - Toto úterý je v 18.45 poslední předvánoční Otevřené společenství ve víře. Téma: Vrchol Ježíšova života a seslání Ducha sv. Nebojte se přijít. Je to pěkná příležitost povzbudit se a prohloubit ve víře v pěkném společenství. Chodí tam dobří, otevření lidé.
  - V pátek o slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie je mše sv. také ve Vřesině v 17.00.

 • doplněk k ohláškám

  -Opět se v naší farnosti uskuteční adventní misijní jarmark. V Porubě bude o 2. a ve Vřesině o 3.adventní neděli . Je to pěkná příležitost navzájem se obdarovat i s chudými v misiích a dovršit tak svou adventní obnovu. Výrobky dejte prosím v Porubě do kaple sv. Antonína, ve Vřesině do sakristie. Děkujeme.

 • Slavnost Ježíše Krista krále.

  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské kalendáře.
  - zveme všechny farníky, porubské i vřesinské na letošní poutní setkání o sv. Mikuláši. Bude už příští neděli. Začneme zabijačkovým obědem, pak bude pohádka Šíleně smutná princezna v podání naší mládeže. Nakonec přijde i sv. Mikuláš. K poslechu nám bude hrát cimbálová muzika. Kdo nebudete na obědě, přijďte po něm, mezi druhou a třetí. Na posezení a na pohádku. Pohádka začíná v 15.00.
  Lístek na oběd mají děti do 6 let zdarma, 6-12 let 50 Kč a ostatní nad 12 let za 100Kč.Lístky se prodávají ještě dnes po mši svaté. Prosíme maminky o napečení buchet, ať máme něco sladkého ke kávě.
  Také prosíme dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu v sobotu od 17 a v neděli od 18 hodin.
  Věříme, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  -Za celou farnost moc děkujeme všem, kteří včera přišli a vyhrabali okolí kostela i fary. Díky nim máme na pouť pěkně čisto.
  -Dnes v 15.30 se uskuteční valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou všichni členové spolku a příznivci.
  - V příštím roce se bude v naší farnosti udílet svátosti biřmování. Předtím proběhne příprava. Kdy bude biřmování, bude oznámeno, bude to někdy koncem května nebo během června. Prosím, kdo máte zájem se připravit, zapište své jméno a telefonní kontakt v sakristii. Věková hranice je od 15 let výše.
  Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Od 15.00 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. bude adorace. Mši sv. prožijeme s otcem biskupem /nevím zatím se kterým/, protože jako každý rok se jí zúčastní také pracovníci charity. Ve Vřesině bude příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00.
  -Prosíme opět dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do tříkrálové sbírky. Podrobné informace jsou vzadu na nástěnce, včetně kontaktů na styčné osoby. /paní Eva Dušková a paní Veronika Curylová/. Pokud je neznáte, napište svůj kontakt v sakristii. Moc děkujeme.
  -A vzadu je k rozebrání časopis Naše farní rodina. Je tentokrát třídílný – v první části je úvodník a návoda k adventní duchovní přípravě pro děti i dospělé. Druhou část si vezměte všichni, kdo se chcete zapojit do duchovní přípravě pro dospělé /je moc hezky připravená/, třetí část tvoří příprava pro děti.

 • doplněk k ohláškám

  Milí spolufarníci,

  letos Vás zveme k aktivní účasti na Tříkrálové sbírce již takto brzy, ať si můžete svou pomoc promyslet.

  Těm, kteří nevědí nebo váhají vzkazujeme:

  • Zůstává stále mnoho domovů, kde návštěvu koledníků nikdy nezažili.
  • Je to dobrý příklad dětem, jak lze pomoci potřebným.
  • Charita je garantem nezneužití získaných prostředků.
  • Síly a energie malých, mladých i starších není nikdy dost.
  • Ti, které jsme návštěvou v loňském roce potěšili, na ni opět čekají
  a radost v očích navštívených lidí stojí opravdu za to.
  • Charita je tvář církve obrácená ke světu.
  • V pomoci chudým prokazujete lásku Kristu

  O všech záměrech a službách Charity Ostrava, podporovaných ze sbírky, si můžete přečíst vzadu na nástěnce, kde také najdete kontakty na organizátorky.

  Vedoucí skupinek (od 15let) se mohou hlásit v sakristii, nebo u přímo u organizátorek (Veroniky Curylové a Evy Duškové)  Pojďte s námi koledovat!

  Předem všem Pán Bůh zaplať

 • 33.neděle v mezidobí

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 150.-kč.
  - Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské kalendáře.
  - V sakristii je možno také zakoupit nahrávku primiční mše sv., otce Pavla Obra. Stojí 150.-kč. Pokud dáte dar navíc, celý výtěžek jde pro televizi NOE.
  - Chceme Vás všechny ( farníky Poruby i Vřesiny) pozvat v neděli 3.prosince na již tradiční Mikulášskou.
  Je to setkání farníků všech věkových skupin o svátku patrona naší farnosti svatého Mikuláše.
  Celoodpolední program začne společným zabijačkovým obědem. Dále bude divadelní představení Pyšná princezna v podání mládeže naší farnosti. Na závěr mezi nás příjde i svatý Mikuláš. Pro děti bude připraven skákací hrad.
  Hrát nám bude cimbálová muzika „Okibača“
  Lístek na oběd mají děti do 6 let zdarma, 6-12 let 50 Kč a ostatní nad 12 let za 100Kč.Lístky se prodávají dnes a příští neděli po mši svaté v Porubě a ve Vřesině. Prosím maminky o napečení buchet, ať máme něco sladkého ke kávě.
  Také prosíme dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu v sobotu od 17 a v neděli od 18 hodin.
  Věříme, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  -Toto úterý v 18.45 je v Domě farnosti další otevřené společenství ve víře. Budeme hovořit o Ježíšově Horském kázání a podobenstvích. Každý je zván!!
  - Tuto sobotu uskutečníme brigádu pro úklid okolí kostela a fary abychom mněli před zimou čisto. Začneme v 8.30 modlitbou v kostele.
  -Příští neděli v 15.30 se uskuteční valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou všichni členové spolku a příznivci.
  - V příštím roce se bude v naší farnosti udílet svátosti biřmování. Předtím proběhne příprava. Kdy bude biřmování, bude oznámeno, bude to někdy koncem května nebo během června. Prosím, kdo máte zájem se připravit, zapište své jméno a telefonní kontakt v sakristii. Věková hranice je od 15 let výše.
  -Na dnešní den vyhlásil sv. otec první světový den chudých. Máme pamatovat na chudé kolem sebe i v celém světě. Otec biskup si přeje, aby v každém kostele byla pokladnička, kde by bylo možno přispět pro pomoc chudým. U nás je taková pokladnička pro potřeby chudých v misijních zemích. Veškerý výtěžek posíláme skrze papežské misijní dílo chudým v misiích.
  -Na to také navazuje prosba o pomoc při tradiční tříkrálové sbírce:
 • 33.neděle v mezidobí

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 150.-kč.
  - Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské kalendáře.
  - V sakristii je možno také zakoupit nahrávku primiční mše sv., otce Pavla Obra. Stojí 150.-kč. Pokud dáte dar navíc, celý výtěžek jde pro televizi NOE.
  - Chceme Vás všechny ( farníky Poruby i Vřesiny) pozvat v neděli 3.prosince na již tradiční Mikulášskou.
  Je to setkání farníků všech věkových skupin o svátku patrona naší farnosti svatého Mikuláše.
  Celoodpolední program začne společným zabijačkovým obědem. Dále bude divadelní představení Pyšná princezna v podání mládeže naší farnosti. Na závěr mezi nás příjde i svatý Mikuláš. Pro děti bude připraven skákací hrad.
  Hrát nám bude cimbálová muzika „Okibača“
  Lístek na oběd mají děti do 6 let zdarma, 6-12 let 50 Kč a ostatní nad 12 let za 100Kč.Lístky se prodávají dnes a příští neděli po mši svaté v Porubě a ve Vřesině. Prosím maminky o napečení buchet, ať máme něco sladkého ke kávě.
  Také prosíme dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu v sobotu od 17 a v neděli od 18 hodin.
  Věříme, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  -Toto úterý v 18.45 je v Domě farnosti další otevřené společenství ve víře. Budeme hovořit o Ježíšově Horském kázání a podobenstvích. Každý je zván!!
  - Tuto sobotu uskutečníme brigádu pro úklid okolí kostela a fary abychom mněli před zimou čisto. Začneme v 8.30 modlitbou v kostele.
  -Příští neděli v 15.30 se uskuteční valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou všichni členové spolku a příznivci.
  - V příštím roce se bude v naší farnosti udílet svátosti biřmování. Předtím proběhne příprava. Kdy bude biřmování, bude oznámeno, bude to někdy koncem května nebo během června. Prosím, kdo máte zájem se připravit, zapište své jméno a telefonní kontakt v sakristii. Věková hranice je od 15 let výše.
  -Na dnešní den vyhlásil sv. otec první světový den chudých. Máme pamatovat na chudé kolem sebe i v celém světě. Otec biskup si přeje, aby v každém kostele byla pokladnička, kde by bylo možno přispět pro pomoc chudým. U nás je taková pokladnička pro potřeby chudých v misijních zemích. Veškerý výtěžek posíláme skrze papežské misijní dílo chudým v misiích.
  -Na to také navazuje prosba o pomoc při tradiční tříkrálové sbírce:
 • 33.neděle v mezidobí

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 150.-kč.
  - Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské kalendáře.
  - V sakristii je možno také zakoupit nahrávku primiční mše sv., otce Pavla Obra. Stojí 150.-kč. Pokud dáte dar navíc, celý výtěžek jde pro televizi NOE.
  - Chceme Vás všechny ( farníky Poruby i Vřesiny) pozvat v neděli 3.prosince na již tradiční Mikulášskou.
  Je to setkání farníků všech věkových skupin o svátku patrona naší farnosti svatého Mikuláše.
  Celoodpolední program začne společným zabijačkovým obědem. Dále bude divadelní představení Pyšná princezna v podání mládeže naší farnosti. Na závěr mezi nás příjde i svatý Mikuláš. Pro děti bude připraven skákací hrad.
  Hrát nám bude cimbálová muzika „Okibača“
  Lístek na oběd mají děti do 6 let zdarma, 6-12 let 50 Kč a ostatní nad 12 let za 100Kč.Lístky se prodávají dnes a příští neděli po mši svaté v Porubě a ve Vřesině. Prosím maminky o napečení buchet, ať máme něco sladkého ke kávě.
  Také prosíme dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu v sobotu od 17 a v neděli od 18 hodin.
  Věříme, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  -Toto úterý v 18.45 je v Domě farnosti další otevřené společenství ve víře. Budeme hovořit o Ježíšově Horském kázání a podobenstvích. Každý je zván!!
  - Tuto sobotu uskutečníme brigádu pro úklid okolí kostela a fary abychom mněli před zimou čisto. Začneme v 8.30 modlitbou v kostele.
  -Příští neděli v 15.30 se uskuteční valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou všichni členové spolku a příznivci.
  - V příštím roce se bude v naší farnosti udílet svátosti biřmování. Předtím proběhne příprava. Kdy bude biřmování, bude oznámeno, bude to někdy koncem května nebo během června. Prosím, kdo máte zájem se připravit, zapište své jméno a telefonní kontakt v sakristii. Věková hranice je od 15 let výše.
  -Na dnešní den vyhlásil sv. otec první světový den chudých. Máme pamatovat na chudé kolem sebe i v celém světě. Otec biskup si přeje, aby v každém kostele byla pokladnička, kde by bylo možno přispět pro pomoc chudým. U nás je taková pokladnička pro potřeby chudých v misijních zemích. Veškerý výtěžek posíláme skrze papežské misijní dílo chudým v misiích.
  -Na to také navazuje prosba o pomoc při tradiční tříkrálové sbírce:
 • 32.neděle v mezidobí

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Od neděle 19. listopadu budeme v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské kalendáře.
  - V sakristii je možno také zakoupit nahrávku primiční mše sv., otce Pavla Obra. Stojí 150.-kč. Pokud dáte dar navíc, celý výtěžek jde pro televizi NOE.
  - Opět se blíží termín naší farní pouti. Letos jej oslavíme již v neděli 3.12., tradičně v našem Domu farnosti. Také letos plánujeme společný oběd, odpoledne shlédneme pohádku v podání naší mládeže, zahraje nám cimbálová muzika a na závěr příjde i svatý Mikuláš. Lístky se budou prodávat již příští neděli po všech mších svatých. Dospělí 100kč, dětí 6-12 let 50 kč. Těšíme se, že společně strávíme hezké nedělní odpoledne a oslavíme tak patrona našeho kostela.


 • 30.neděle v mezidobí

  -Při sbírce na potřeby misií se vybralo 26 780-kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  -Dnes v 15.30 je v našem kostele benefiční koncert . Informace jsou na plakátcích.
  -Pozor!!! Pobožnost s modlitbami za zemřelé nebude dnes jak bylo oznámeno, ale až příští neděli.
  - Od neděle 19. listopadu budeme v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské kalendáře.
  - V sakristii je možno také zakoupit nahrávku primiční mše sv., otce Pavla Obra. Stojí 150.-kč. Pokud dáte dar navíc, celý výtěžek jde pro televizi NOE.
  - tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti nemocných. Po mši sv. je hodinová adorace. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00 přitom tichá adorace, po mši sv. řízená adorace.
  - Ve středu je Slavnost všech svatých, ve čtvrtek Památka všech věrných zemřelých. Mše sv. oba dva dny budou: v Porubě ráno v 6.30 a v 18.00, ve Vřesině v 17.00
  Podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:
  Ve středu odpoledne a ve čtvrtek po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek/svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce/je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
  Od 1. Do 8. Listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  - Příležitost ke svátosti smíření: V úterý a ve středu budeme zpovídat už od 17.00. I svátost smíření, vykonaná na 1. pátek platí samozřejmě pro získání plnomocných odpustků.

 • 29.neděle v mezidobí

  -Při sbírce na potřeby našeho chrámu a farnosti se vybralo 26706.-kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  -Dnešní sbírka je věnována na misie.
  -Dnes v 15.30 jsme zváni na koncert v našem farním kostele sv. Mikuláše. Uslyšíme zpěv, housle, varhany. Je u příležitosti dokončení opravy varhan. Vstupné je dobrovolné.
  - 5.listopadu v 15.30 je v našem kostele benefiční koncert . Informace jsou na plakátcích.
  - V úterý je v Domě farnosti další Otevřené společenství ve víře. Začátek v 18.45. Téma je – Historická osoba Ježíše Krista. Společenství je otevřeno každému, nikdo se nemusí bát, že nebude přijat. Těšíme se, že se nás sejde hodně.
  - Příští neděli v 15.00 je na hřbitově ve Vřesině pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Od neděle 19.listopadu budeme zapisovat úmysly na mše sv. ne příští rok.
  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské kalendáře.

 • 28.neděle v mezidobí

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Sbírka příští neděle bude věnována na misie.
  -Příští neděli 22. října v 15.30 jsme zváni na koncert v našem farním kostele sv. Mikuláše. Uslyšíme zpěv, housle, varhany. Je u příležitosti dokončení opravy varhan. Vstupné je dobrovolné.
  - Zítra je slavnost sv. Hedviky, patronky naší diecéze. Mše sv. budou ve Vřesině v 17.00, v Porubě v 18.00. Jako každý rok má v katedrále mši sv. otec biskup v 17.00 a při ní jsou vyznamenáni zasloužilí farníci. I na tuto mši sv. jsme zváni, také proto, že budou vyznamenáni dva naši farníci.
  - Tento čtvrtek 19. října v 18.00 proběhne odhalení a požehnání obnoveného památníku padlým občanům – porubským farníkům z 1. a 2. světové války. Je na ulici Vřesinská. Jsme zváni k účasti. Bude dobře, když budou zastoupeni věřící občané.

 • 27.neděle v mezidobí

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu a farnosti.
  - Začalo už vyučování náboženství. Je možno se stále ještě připojit.
  - Dnes je na faře v 19.00 schůzka k plánování akcí ve farnosti v tomto školním roce. Jsou zváni všichni, kteří chcete nějak pomoci, říci svůj názor. Těším se, že se nás sejde hodně..
  - Toto úterý je v 18.45 v Domě farnosti další otevřené společenství ve víře. Téma: Co Bůh zjevuje ve Starém zákoně. Zván je každý, mladší, starší, kdo má zájem o prohloubení ve víře , o společenství. Obojí se nabízí.
  -V neděli 22.října v 15.30 jsme zváni na koncert v našem farním kostele sv. Mikuláše. Uslyšíme zpěv, housle, varhany. Je u příležitosti dokončení opravy varhan. Vstupné je dobrovolné.

 • 26.neděle v mezidobí

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 25 870.-kč.
  - Začalo už vyučování náboženství. Je možno se stále ještě připojit.
  -Schůzky malé scholy, malých a středních ministrantů také už začaly, budou probíhat každý čtvrtek. Mohou se připojit chlapci a děvčata od 1. třídy.
  - Příští neděli 8. října bude na faře v 19.00 schůzka k plánování akcí ve farnosti v tomto školním roce. Jsou zváni všichni, kteří chcete nějak pomoci, říci svůj názor. Těším se, že se nás sejde hodně.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. V Porubě je od 15.00 adorace, po mši sv. je hodinová adorace. Dopoledne navštívíme nemocné.
  -Ve Vřesině je ve středu zpověď od 16.00.Po mši sv. také adorace.
  - Blíží se volby. Naše odpovědnost jako křesťanů by se měla projevit tím, že zodpovědně zvážíme, komu dát hlas a že se za volby budeme také pravidelně modlit. Může jít v budoucnu o závažné věci a není jedno, kdo za nás bude rozhodovat.

 • 25. neděle v mezidobí

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Při sbírce na církevní školy se vybralo 22 350.- kč.
  - Začalo už vyučování náboženství. Je možno se stále ještě připojit.
  -Schůzky malé scholy, malých a středních ministrantů také už začaly, budou probíhat každý čtvrtek. Mohou se připojit chlapci a děvčata od 1. třídy.
  -Ve středu 27.září pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako obvykle 150.-kč. Jsou ještě volná místa. Vyjedeme v 6.45 ze Vřesiny, v 7.00 z poruby od kostela.Autobus vyjede téměř až k bazilice. Mši sv. budeme mít v 11.15.
  - v úterý jste zváni na otevřené společenství v Domě farnosti. Začátek v 18.45. Je otevřeno opravdu všem – mladším, starším, hledajícím i těm, kteří vyrostli ve víře.
  - V neděli 8. října bude na faře v 19.00 schůzka k plánování akcí ve farnosti v tomto školním roce. Jsou zváni všichni, kteří chcete nějak pomoci, říci svůj názor. Těším se, že se nás sejde hodně.
  - Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.

 • 24.neděle v mezidobí

  - Dnešní sbírka je věnována na církevní školy. Sbírka příští neděle bude na potřeby našeho chrámu. Všem dárcům na obě sbírky Pán Bůh zaplať.
  - Začalo už vyučování náboženství. Zítra výjimečně nebudou mít hodinu 1.,3. a 7-9.třídy z důvodů nepřítomnosti o. Pavla. S 2., 5. A 6., se už budeme učit. Další pondělí už pak normálně všechny třídy.
  -Schůzky malé scholy, malých a středních ministrantů už začaly, budou probíhat každý čtvrtek. Mohou se připojit chlapci a děvčata od 1. třídy.
  - Novokněz Pavel Obr bude mít v Porubě příští neděli 24. září všechny dopolední mše sv. Po nich bude udělovat novokněžské požehnání.
  -Ve středu 27.září pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako obvykle 150.-kč.
  - Dnes po mších sv. v 9 a v 10.15 se budou prodávat farní oplatky.Jsou na nich informace o naší farnosti, je to pěknáí pozornost pro blízké a známé. Jsou samozřejmě také dobré.

 • 23.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na církevní školy.
  - Vyučování náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět v Porubě na faře v pondělí a ve Vřesině ve škole v úterý. Rozvrh hodin náboženství je vyvěšen na dveřích kostela a fary a na nástěnce venku. První hodiny budou v Porubě toto pondělí 11.září na faře, ve Vřesine v úterý 12. září ve škole. Děti zaplatí jednorázově za pracovní listy 50.-kč.
  -Schůzky malé scholy, malých a středních ministrantů začnou tento čtvrtek 14. září na faře.
  - Dnes je záměna růžencových tajemství .
  - Novokněz Pavel Obr bude mít v Porubě v neděli 24. září všechny dopolední mše sv. Po nich bude udělovat novokněžské požehnání.
  -Ve středu 27.září pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako obvykle 150.-kč.
  -V letošním roce opět proběhne v naší farnosti kurz ALFA. Je pro ty, kteří hledají, i pro ty, kteří si chtějí oprášit základy víry v pěkném společenství. Kdo se ho zúčastnili vloni jistě potvrdí, že jim tato setkání hodně dala.Přijďte, kdo máte zájem, povzbuďte také své hledající známé. Může to být pro ně příležitost jak najít cestu k víře. První setkání je ve čtvrtek 14.září v Domě farnosti.
  -Budeme také pokračovat v Otevřeném společenství ve víře. První setkání je v úterý 26.září po mši sv. v Domě farnosti.Je otevřeno těm, kteří prošli kurzem ALFA, ale také komukoli, kdo si chce obnovit základy své víry, prohloubit si znalosti ve víře, prožít pěkné společenství, které mu schází.

 • 22. neděle v mezidobí

  - Vyučování náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět v Porubě na faře v pondělí a ve Vřesině ve škole v úterý. Rozvrh hodin náboženství je vyvěšen na dveřích kostela a fary a na nástěnce venku. První hodiny budou v Porubě v pondělí 11.září na faře, ve Vřesine v úterý 12. září ve škole. Počítejte prosím s vyučováním náboženství při plánování různých kroužků.
  -Schůzky malé scholy, malých a středních ministrantů začnou ve čtvrtek 14. září na faře.
  - Záměna růžencových tajemství je až v neděli 10. září.
  - Novokněz Pavel Obr bude mít v Porubě v neděli 24. září všechny dopolední mše sv. Po nich bude udělovat novokněžské požehnání.
  -Ve středu 27.září pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena jako obvykle 150.-kč.
  -V letošním roce opět proběhne v naší farnosti kurz ALFA. Je pro ty, kteří hledají, i pro ty, kteří si chtějí oprášit základy víry v pěkném společenství. Kdo se ho zúčastnili vloni jistě potvrdí, že jim tato setkání hodně dala.Přijďte, kdo máte zájem, povzbuďte také své hledající známé. Může to být pro ně příležitost jak najít cestu k víře. První setkání je ve čtvrtek 14.září v Domě farnosti.
  -Budeme také pokračovat v Otevřeném společenství ve víře. První setkání je v úterý 26.září po mši sv. v Domě farnosti.Je otevřeno těm, kteří prošli kurzem ALFA, ale také komukoli, kdo si chce obnovit základy své víry, prohloubit si znalosti ve víře, prožít pěkné společenství, které mu schází.

 • 21. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 28 390.- Z posledních investic: Byla dokončena oprava varhan, pracuje se na obnově zdi okolo fary a kapličky P. Marie Lurdské u zastávky autobusu, byly vyměněny vnitřní vstupní dveře v Domě farnosti a provedeno zateplení vstupu do vestibulu, víte, že v Domě farnosti byla kompletně obnovena kuchyně, vyměněna okna ve vestibulu, obnovena padající zídka okolo kostelního prostranství, provedena řádná oprava varhan. Plánujeme ještě letos rekonstrukci záchodů u kostela.V blízké budoucnosti nás čeká rekonstrukce fasády fary. Stále je co obnovovat, aby prostředí, ve kterém se setkáváme bylo pěkné a dobře nám sloužilo.
  - Vyučování náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět v Porubě na faře v pondělí a ve Vřesině ve škole v úterý. Rozvrh hodin náboženství je vyvěšen na dveřích kostela a fary a na nástěnce venku. První hodiny budou v Porubě v pondělí 11.září na faře, ve Vřesine v úterý 12. září ve škole. Počítejte prosím s vyučováním náboženství při plánování různých kroužků.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke zpovědi, ve Vřesině je příležitost ve středu od 16.00. V Porubě je po mši sv. adorace. Bude také opět otevřen kostel každý pátek k tiché adoraci od 15.00. Od začátku září jsou opět v Porubě mše sv. denně v 18.00 , tedy i v úterý a ve čtvrtek.
  - Záměna růžencových tajemství je až v neděli 10. září.
  - Novokněz Pavel Obr bude mít v Porubě v neděli 24. září všechny dopolední mše sv. Po nich bude udělovat novokněžské požehnání.

 • 20.neděle v mezidobí

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Dnes také odjíždíme s mládeží jako každý rok na duchovní obnovu do ater. vzpomeňte na nás v modlitbě. Aby obnova přinesla plody jaké má a nikomu se nic nestalo.
  - Vyučování náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět v Porubě na faře v pondělí a ve Vřesině ve škole v úterý. Kdy bude 1. hodina bude včas oznámeno. Počítejte prosím s vyučováním náboženství při plánování různých kroužků.

 • 19.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - V úterý je slavnost Nanebevzetí P. Marie – doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě v 18.00 a ve Vřesině v 17.00. Jinak do konce srpna nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek.
  - V tomto týdnu proběhne celostátní setkání mládeže v Olomouci se kterým je tradičně spojeno také setkání rodin o příštím víkendu.
  - Vyučování náboženství v příštím školním roce bude probíhat opět v Porubě na faře v pondělí a ve Vřesině ve škole v úterý. Kdy bude 1. hodina bude včas oznámeno. Počítejte prosím s vyučováním náboženství při plánování různých kroužků.

 • Svátek Proměnění Páně


  -Připomínáme , že během července a srpna nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Není také ranní mše sv. o prvních sobotách. V neděli je pořad bohoslužeb nezměněn.

 • 17.neděle v mezidobí

  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. V pátek je v Porubě příležitost ke zpovědi od 15.00. Dopoledne navštívíme nemocné. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00.
  -Připomínáme , že během července a srpna nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Není také ranní mše sv. o prvních sobotách. V neděli je pořad bohoslužeb nezměněn.
  -Od září bude opět probíhat kurz Alfa v naší farnosti. Pozvánky pro Vás a Vaše blízké jsou k dispozici vzadu v kostele. Organizátoři prosí o Vaše příspěvky, můžete přispívat do pokladničky vedle křtitelnice, děkujeme.


 • 16. neděle v mezidobí


  - Minulou neděli byla sbírka na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 25 736.- kč. sbírka na potřeby našeho chrámu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
  -Připomínáme , že během července a srpna nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Není také ranní mše sv. o prvních sobotách. V neděli je pořad bohoslužeb nezměněn.
  -

 • Výročí posvěcení katedrály


  - Dnes slavíme výročí posvěcení naší katedrály.
  - Dnes je také sbírka na potřeby našeho chrámu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať
  -Během července a srpna nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Není také ranní mše sv. o prvních sobotách. V neděli je pořad bohoslužeb nezměněn. Je to jako každý rok kvůli řadě akcí pro děti a mládež.

 • 14.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -Během července a srpna nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Není také ranní mše sv. o prvních sobotách. V neděli je pořad bohoslužeb nezměněn. Je to jako každý rok kvůli řadě akcí pro děti a mládež.

 • 13.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste se podíleli jakkoliv na přípravě primice otce Pavla Obra. Bylo toho hodně k přípravě a zapojilo se mnoho lidí. Z toho máme radost. Od přípravy Domu farnosti a pokrmů přes liturgii, pořadatelskou službu, zpěv, peněžní dary pro novokněze, hudbu a všemožné organizování. Díky taky všem za účast. Účast na primiční mši sv. je veliká věc, je spojena s mnoha milostmi. Mladí kněží také potřebují cítit podporu věřících.
  - Díky také výboru katolického lidového domu a všem, kteří pomáhali a snažili se, aby rozsáhlá rekonstrukce kuchyně farního domu byla ukončena včas do primice. Dílo se podařilo, kuchyně se všem líbí.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Prvopáteční adorace o prázdninách nejsou. V pátek,mimo první pátek, také nebude otevřen kostel k adoraci od 15.00, ale až od 16.30.
  -Během července a srpna nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Není také ranní mše sv. o prvních sobotách. V neděli je pořad bohoslužeb nezměněn. Je to kvůli četným akcím pro děti a mládež.
  - Ve středu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, doporučený svátek. Můžeme-li máme se zúčastnit mše sv. V naší farnosti bude mše sv. ve Vřesině v 8.30, v Porubě v 8.00 a v 18.00.
  -

 • 12.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se necelých 21 000.-kč.
  - Připomínám blížící se primici Pavla Obra, která bude tuto sobotu 1. července v 10.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci.
  -Zároveň Vás prosíme jako u dřívějších primic o přípravu studených pokrmů pro naše společné pohoštění. Abychom předem věděli co bude připraveno, prosíme Vás, abyste na připravený rozpis v sakristii napsali, co a v jakém množství byste připravili. Můžete navrhnout i něco jiného, než je v seznamu. Pro domluvu je tam také telefonní kontakt na organizátory. Předem moc děkujeme.
  Připravené pokrmy prosím doneste do Domu farnosti v pátek večer od 19.00 do 20.00, nebo v sobotu ráno od 7.00 do 9.00. Popř. zavolejte Zuzce Celuchové – číslo je v sakristii na přihlašovacím papíru. Nebo je možno popřípadě jídlo donést i na faru.
  - prosíme také muže, kteří by byli ochotni pomoci jako pořadatelé, aby se zapsali v sakristii. Děkujeme. Všichni jsme zváni na primici, v pustkoveckém kostele je místa dost. Prosíme jen naše farníky, aby se dopravili bez osobních aut. Parkovací místa necháme hostům z daleka. Děkujeme.
  - K programu primičního odpoledne: Po mši sv. asi od 12.00 bude v Domě farnosti oběd pro hosty – kněze a rodinu primicianta. Ve 13.00 jsme zváni také do Domu Farnosti už všichni , kdo má zájem na koncert křesťanského písničkáře Pavla Helana. Od 14.00 je zvána farnost opět do Domu farnosti na setkání s pohoštěním – tedy jako u předcházejících primic všechny generace. Malí, mladí, střední i starší. Asi v 15.00 /podle situace/ bude program s novoknězem Pavlem. Těšíme se na rodinnou atmosféru.
  - Také se můžeme účastnit novény za Pavla Obra a další novokněze po každé večerní mši sv. v Porubě. Až do čtvrtku. Text novény je také na farních stránkách.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu. Už je téměř dokončena oprava varhan jak slyšeli při koncertě, je dokončena oprava zídky kolem kostela, která se nám začala hroutit. Je opět pěkná.V tomto týdnu by měly být vyměněny okna v Domě farnosti,což je jedna z posledních fází probíhající rekonstrukce kuchyně.
  - Děkujeme všem organizátorům Noci kostelů a všem, kteří jakkoli pomohli. Myslím, že jsme vytvořili velmi pěkný večer, který byl pro mnohé příchozí příležitostí setkat se s křesťany.
  - Příští neděli oslavíme ve Vřesině sv. Antonína, patrona mesinského kostela, spolupatrona naší farnosti. Odpoledne jsme zváni do Vřesiny na kocert Paprsků a na posezení v zahradě.
  - Kdo chcete, můžete přispět do pokladničky, která je takto označená na novokněze Pavla Obra. Děkujeme.
  - Tento čtvrtek se opět sejdeme po večerní mši sv. na faře kvůli přípravě primice, která se už blíží. Bude v Pustkovci v sobotu 1. července v 10.00.
  -Zároveň Vás prosíme jako u dřívějších primic o přípravu studených pokrmů pro naše společné pohoštění. Abychom předem věděli co bude připraveno, prosíme Vás, abyste na připravený rozpis v sakristii napsali, co a v jakém množství byste připravili. Můžete navrhnout i něco jiného, než je v seznamu. Pro domluvu je tam také telefonní kontakt na organizátory.Předem moc děkujeme.
  - Tento pátek bude adorace výjimečně až od 17.00, kvůli pohřební mši sv., která bude v 16.00.

 • Slavnost Seslání Ducha sv.

  - Dnes se uskuteční v našem kostele koncert u příležitosti dokončení opravy varhan. Začátek bude v 15.00 a naše varhany rozezní umělec p. Marek Kozák. Můžete se těšit na známé i v autorově podání originální skladby. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné. Letos o slavnosti Seslání Ducha sv. výjimečně nebude setkání farnosti u vaječiny, sejdeme se na primici Pavla Obra 1. července jako u všech našich předchozích novokněží.
  - Dnes je sbírka na diecézní charitu.
  - Tento pátek se uskuteční Noc kostelů. Začne v Porubě mší sv. v 18.00, ve Vřesině v 17.00.Program bude opět bohatý, všichni jste srdečně zváni. Pozvěte i své přátele, kteří běžně kostel nenavštěvují. V sakristii jsou opět k dispozici menší i větší plakátky. Prosíme o jejich roznesení. Jako každý rok prosíme o napečení buchet k drobnému pohoštění. Děkujeme.
  - V úterý je v Domě farnosti další setkání otevřeného společenství ve víře. Téma: Církevní rok. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem o prohloubení víry, o společenství.Začátek v 18.45.
  -Je možno se ještě přihlásit na poutní zájezd po stopách sv. otce Pia , sv. Benedikta, Mikuláše a na další poutní místa.

 • 7.neděle velikonoční

  - Příští neděli 4. června, tedy o slavnosti Seslání Ducha sv. se uskuteční v našem kostele koncert u příležitosti dokončení opravy varhan. Začátek bude v 15.00 a naše varhany rozezní umělec p. Marek Kozák. Můžete se těšit na známé i v autorově podání originální skladby. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné. Letos o slavnosti Seslání Ducha sv. výjimečně nebude setkání farnosti u vaječiny, sejdeme se na primici Pavla Obra 1. července jako u všech našich předchozích novokněží.
  - Ode dneška v Porubě zapisujeme úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Dnes bude v ostravské katedrále svěcení ostravského pomocného biskupa Martina Davida. Začátek je v 15.00.
  - V sobotu 3.června je ve Frýdku u P. Marie děkanátní pouť ostravského děkanátu. Program jako obvykle: V 16.00 růženec, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv. s o. biskupem. Úmysl pouti za kněze, za kněžská a řeholní povolání a za naše rodiny. Máme tedy všichni za co prosit, co svěřovat.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření. Připomeňte prosím dětem. Po mši sv. je hodinová adorace. Ve Vřesině je ve středu od 16.00 příležitost ke zpovědi, po mši sv. adorace.
  - Sbírka příští neděle je věnována na diecézní charitu.

 • 6.neděle velikonoční

  - Tento čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou začíná příprava na seslání Ducha sv. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00 a ve Vřesině v 17.00.
  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 817.- kč.
  - A v neděli 4. června, tedy o slavnosti Seslání Ducha sv. se uskuteční v našem kostele koncert u příležitosti dokončení opravy varhan. Začátek bude v 15.00 a naše varhany rozezní umělec p. Marek Kozák. Můžete se těšit na známé i v autorově podání originální skladby. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné. Letos o slavnosti Seslání Ducha sv. výjimečně nebude setkání farnosti u vaječiny, sejdeme se na primici Pavla Obra jako u všech našich předchozích novokněží.
  - Od neděle 28.května budeme v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  -Příští neděli bude v ostravské katedrále svěcení ostravského pomocného biskupa Martina Davida. Začátek je v 15.00.
  - V sobotu 3.června je ve Frýdku u P. Marie děkanátní pouť ostravského děkanátu. Program jako obvykle: V 16.00 růženec, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv. s o. biskupem. Úmysl pouti za kněze, za kněžská a řeholní povolání a za naše rodiny. Máme tedy všichni za co prosit, co svěřovat.
  -

 • 5.neděle velikonoční

  - Po celý květen jsou denně májové pobožnosti. Začátek vždy v 17.30.
  - Tuto středu 17.května jedeme na sv. Hostýn. Společnou mši sv. budeme mít v 11.15. Před ní bude křížová cesta. Ještě jsou nějaká volná místa.
  - Děkujeme za pouť rodin – organizátorům i všem účastníků. Bylo nám tam myslím všem moc dobře.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary. Přibyly nám opět výdaje – na opravu zídky kolem kostelního prostranství, která se při jarních deštích začala bortit. Příští týden by měly začít opravy.
  - Zítra bude v Domě farnosti beseda s Ing. Františkem Valdštýnem o Karlu IV. a jeho mariánské úctě. Začneme v 19.15.Téma je to jistě pěkné, povzbudivé a aktuální pro naši dobu. Těšíme se na hojnou účast.
  - Toto úterý 16. 5. Mohou přijít ti, kteří by chtěli pomoci při organizování dalších kurzů ALFA, pokud bychom je příští rok znova uskutečnili. Schůzka bude na faře po večerní mši sv.
  - A v neděli 4. června, tedy o slavnosti Seslání Ducha sv. se uskuteční v našem kostele koncert u příležitosti dokončení opravy varhan. Začátek bude v 15.00 a naše varhany rozezní umělec p. Marek Kozák. Můžete se těšit na známé i v autorově podání originální skladby. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.
  - Od neděle 28.května budeme v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  - Dnes slavíme svátek matek.Blahopřejeme všem maminkám, starším i mladším. Jako každý rok jsme zváni na odpolední setkání do Vřesiny. Začne v 15.00 májovou v kostele, pak bude posezení na zahradě.
  - A nakonec to nejdůležitější - Připomínáme kněžské svěcení Pavla Obra, které bude 24. června a primici, kterou bude mít v sobotu 1. července v Pustkovci v 10.00. V Pustkovci bude primice pouze z technických důvodů – náš farní kostel je malý, nevejdou se tam všichni. K Pustkoveckému kostelu máme asi všichni stále vztah, podíleli jsme se většinou na jeho stavbě, patřil do naší farnosti. Primici bude organizovat naše farnost. K tomu bude schůzka tento čtvrtek 18.5. po večerní mši sv., tedy asi v 19.00 na faře. Tam projednáme vše, co bude třeba připravit. Přijďte prosím všichni, kdo chcete jakkoli pomoci. Tak můžeme Pavla konkrétně podpořit, vídali jsme ho u oltáře od jeho dětských let, věrně P. Bohu sloužil. Věřím, že jako jsme podpořili všechny naše novokněze před ním, podpoříme i jeho.

 • 4.neděle velikonoční

  - Po celý květen jsou denně májové pobožnosti. Začátek vždy v 17.30.
  - Ve středu 17.května jedeme na sv. Hostýn. Společnou mši sv. budeme mít v 11.15. Před ní bude křížová cesta.
  - Jako každý rok i letos podnikneme farní rodin. Bude už zítra 8. května. Tentokrát poputujeme do Zašové, kde je blízko krásného farního kostela poutní místo s jeskyňkou a vyhledávaným pramenem vody. Sjedeme se opět auty – v Zubří na centrálním parkovišti uprostřed města u radnice v 9.00, odtamtud poputujeme pěšky do Zašové necelých 5 kilometrů po asfaltované lesní cestě. Tedy i kočárky ji bez problémů zvládnou. U kostela v Zašové bychom měli být nejpozději ve 12.30, pak bude mše sv. Po ní jako vždy opečeme párky. Po cestě bude jako vždy zajímavý program pro malé i velké. Zvány jsou všechny generace, a nejen rodiny. Každý přece patříme do nějaké rodiny a máme za koho prosit. Plakátek s podrobnostmi visí vzadu v kostele. Těšíme se, že se nás tam opět sejde hodně, bude nám spolu dobře a vytvoříme pěkné společenství při mši sv.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Toto úterý je v Dpomě farnosti v 18.15 otevřené společenství ve víře. Téma je O víře a naději.
  - V pondělí 15.5. bude v Domě farnosti beseda s Ing. Františkem Valdštýnem o Karlu IV. a jeho mariánské úctě. Začneme v 19.15.
  - V úterý 16. 5. Mohou přijít ti, kteří by chtěli pomoci při organizování dalších kurzů ALFA, pokud bychom je příští rok znova uskutečnili. Schůzka bude na faře po večerní mši sv.
  - A v neděli 4. června, tedy o slavnosti Seslání Ducha sv. se uskuteční v našem kostele koncert u příležitosti dokončení opravy varhan. Začátek bude ve 14.30 a naše varhany rozezní umělec p. Marek Kozák. Můžete se těšit na známé i v autorově podání originální skladby. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.
  - Připomínáme kněžské svěcení Pavla Obra, které bude 24. června a primici, kterou bude mít v sobotu 1. července v Pustkovci v 10.00. V Pustkovci bude primice pouze z technických důvodů – náš farní kostel je malý, nevejdou se tam všichni. K Pustkoveckému kostelu máme asi všichni stále vztah, podíleli jsme se většinou na jeho stavbě, patřil do naší farnosti. Primici bude organizovat naše farnost. K tomu bude schůzka ve čtvrtek 18.5. po večerní mši sv., tedy asi v 19.00 na faře. Tam projednáme vše, co bude třeba připravit. Přijďte prosím všichni, kdo chcete jakkoli pomoci. Tak můžeme Pavla konkrétně podpořit, vídali jsme ho u oltáře od jeho dětských let, věrně P. Bohu sloužil. Věřím, že jako jsme podpořili všechny naše novokněze před ním, podpoříme i jeho.

 • 3.neděle velikonoční

  - Tento týden je týdnem modliteb za duchovní povolání. Prosím pamatujme na tento úmysl v osobní modlitbě , budeme také pamatovat denně při mši sv.
  - Od zítřka budou jako každý květen denně májové pobožnosti. Začátek vždy v 17.40.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. V Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. hodinová adorace. Ve Vřesině budeme zpovídat ve středu od 16.00, po mši sv. adorace.
  - Ve středu 17.května jedeme na sv. Hostýn. Můžete se zapsat v sakristii. Jako každý rok i letos podnikneme farní rodin.Bude v pondělí 8. Května. Tentokrát poputujeme do Zašové, kde je blízko krásného farního kostela poutní místo s jeskyňkou a vyhledávaným pramenem vody. Sjedeme se opět auty – v Zubří na centrálním parkovišti uprostřed města u radnice v 9.00, odtamtud poputujeme pěšky do Zašové necelých 5 kilometrů po asfaltované lesní cestě. Tedy i kočárky ji bez problémů zvládnou. U kostela v Zašové bychom měli být nejpozději ve 12.30, pak bude mše sv. Po ní jako vždy opečeme párky. Po cestě bude jako vždy zajímavý program pro malé i velké. Zvány jsou všechny generace, a nejen rodiny. Každý přece patříme do nějaké rodiny a máme za koho prosit. Plakátek s podrobnostmi visí vzadu v kostele. Těšíme se, že se nás tam opět sejde hodně, bude nám spolu dobře a vytvoříme pěkné společenství při mši sv.
  - Připomínáme kněžské svěcení Pavla Obra, které bude 24. Června a primici, kterou bude mít v sobotu 1. července v Pustkovci. Prosí nás všechny o modlitbu.

 • 2.neděle velikonoční

  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby kněžského semináře.Vybralo se v Porubě 25 920.-kč.
  -Ve středu 17.května pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se zapsat v sakristii. Cena je jako obvykle 150.-kč.
  - Toto úterý se setkáme opět na otevřeném společenství v Domě farnosti. Hovořit budeme o liturgii sv. třídenní, je průběhu a významu. Tedy o prožívání velikonoc. Začátek v 18.45, tedy hned po večerní mši sv. Informace o našem společenství jsou už na webových stránkách naší farnosti. Připomínám, že vzadu v kostele si můžete vzít vizitky s informací o společenství.
  - Jako každý rok i letos podnikneme farní pouť rodin. Bude v pondělí 8.května.Tentokrát poputujeme do Zašové, kde je blízko krásného farního kostela poutní místo s jeskyňkou a pramenem vody. Sjedeme se opět auty v Zubří na centrálním parkovišti uprostřed města u radnice v 9.00. odtamtud poputujeme pěšky do Zašové necelých 5 kilometrů po asfaltové lesní cestě. Tedy i kočárky ji bez problémů zvládnou. U kostela v Zašové bychom měli být nejpozději ve 12.30, pak bude mše sv. Po cestě bude jako vždy zajímavý program pro malé i velké. Zvány jsou všechny generace. Plakátek s podrobnostmi visí vzadu v kostele.Těšíme se, že se nás tam opět sejde hodně, bude nám spolu dobře a vytvoříme pěkné společenství při mši sv.

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně


  - Díky všem, kteří jste se jakkoli podíleli na krásném, důstojném průběhu liturgie svatého týdne….Také díky za účast na bohoslužbách, za vykonanou velikonoční svátost smíření.
  - Při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu se vybralo 27 514.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary. Nyní především na opravu varhan.
  - Dnešní sbírka je na potřeby kněžského semináře.Co se vybralo v pokladničkách u Božího hrobu bude zasláno na opravy chrámů ve Svaté zemi.

 • Květná neděle

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.Nyní především na opravu varhan.
  - Díky také za Vaše dary na rekonstrukci kuchyně v Domě farnosti. Už v tomto týdnu se začne se samotnou prací. Náš dům nám všem bude potom ještě lépe sloužit. Dary můžete poslat na účet, jehož číslo je v postním farním časopise.
  - Vzadu je k dispozici farní časopis s rozpisem velikonočních bohoslužeb a příležitosti k velikonoční svátosti smíření. Věříme, že bude dobře využita. Připomeňte prosím také dětem!
  - Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Při mší sv. v 9.00 a v 10.15 bude přede mší sv. průvod s žehnáním ratolestí.
  - Dnes odpoledne bude také už tradiční velikonoční dílna v Domě farnosti. Začne ve 14.30, potrvá do 17.30. Zváni jsou rodiče s dětmi , S sebou si vezměte jako vždy vyfouknutá vajíčka.Věříme, že to bude opět mílé setkání jako každý rok.
  - Toto úterý je v Domě farnosti další setkání Otevřeného společenství ve víře. Téma je: Proč církev a křest?. Začátek po večerní mši sv., tedy v 18.45.


 • 5.neděle postní

  - Pro následující tři dny jsme připravili pro farnost postní duchovní obnovu. Bude v rámci večerních mší sv.
  – Zítra, v pondělí bude s námi při večerní mši sv.v 18.00 v Porubě otec Lukáš Engelman z Třebovic a bude mít promluvu na téma Duchovní život, modlitba, zdraví a duchovní život.
  – V úterý bude v Porubě v 18.00 sloužit mši sv. otec Libor Botek, odborník v oboru církevního práva, také zkušený poradce v oboru manželství a bude promlouvat na téma manželství a jeho úskalí.
  - Ve středu bude sloužit mši sv. ve Vřesině v 17.00 otec Michal Jadavan a bude hovořit o svátosti smíření. Všichni tito kněží budou také k dispozici ke svátosti smíření půl hodiny před mší sv.
  -Je možno se přihlásit na pouť do Itálie po stopách otce Pia, sv. Benedikta, sv. Mikuláše a jiná poutní místa. Bylo by dobře rozhodnout se do konce března.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. V Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření. Už velikonoční. Po mši sv. adorace. Ve Vřesině je příležitost ve středu od 16.00.Po mši sv. tentokrát ve Vřesině adorace nebude.
  - Vzadu je k dispozici farní časopis s rozpisem velikonočních bohoslužeb a příležitosti k velikonoční svátosti smíření. Věříme, že bude dobře využita. Připomeňte prosím také dětem!
  - Příští neděli je Květná neděle, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Při mší sv. v 9.00 a v 10.15 bude přede mší sv. průvod s žehnáním ratolestí.
  - Příští neděli bude odpoledne také už tradiční velikonoční dílna v Domě farnosti. Začne ve 14.30, potrvá do 17.30. Zváni jsou rodiče s dětmi , S sebou si vezměte jako vždy vyfouknutá vajíčka.
  - Letos se těšíme na novokněze v naší farnosti Pavla Obra. Má být vysvěcen 24. června, primiční mši sv. má mít v sobotu 1. června. Zatím nás prosí hlavně o modlitbu.


 • 4.neděle postní

  -Během postní doby jsou také pobožnosti křížové cesty. V Porubě každý pátek a neděli v 17.15, ve Vřesině každou středu přede mší sv. a v neděli bezprostředně po mši sv.
  - Každou postní sobotu včetně této je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  - V sakristii je k dispozici také CD s nahrávkou chorálního zpěvu kněžského sboru.
  -Je možno se přihlásit na pouť do Itálie. Mnozí váháte a ptáte se, do kdy byste se měli přihlásit. Bylo by dobře rozhodnout se do konce března. Budou-li pak ještě volná místa, musíme je nabídnout jiným farnostem.
  - Dnes probíhá tradiční akce Misijní koláč. Děkujeme jak za přinesené koláče a buchty, které Vám budou nabídnuty po mši sv., tak za Vaše příspěvky pro nejchudší v misijních zemích.
  - Toto úterý je v Domě farnosti další setkání otevřeného společenství . Tentokrát bude téma „Smrt a věčný život“. Připomínám, že se scházíme hned po mši sv., tedy v 18.45.
  -Vzadu v kostele jsou v zásobnících k dispozici vizitky Otevřeného společenství ve víře. Mají posloužit hlavně těm, kteří v kostele nikoho neznají a kteří by rádi navázali přátelství s věřícími, s nimiž by objevovali poklady naší víry. Vizitky mohou také věřící použít pro hledající ve svém okolí a povzbudit je tak, aby se nebáli mezi nás přijít. Buďme proto bdělí a všímaví k duchovním potřebám našich bližních. • 3.neděle postní

  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravu varhan. Vybralo se 30 030.-kč. Oprava bude stát asi 150 000. Je možno přispět jakýmkoli způsobem.
  -Během postní doby jsou také pobožnosti křížové cesty. V Porubě každý pátek a neděli v 17.15, ve Vřesině každou středu přede mší sv. a v neděli bezprostředně po mši sv.
  - Každou postní sobotu včetně této je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  - V sakristii je k dispozici také CD s nahrávkou chorálního zpěvu kněžského sboru.
  - V sakristii jsou jako každý rok k dispozici postní pokladničky, do kterých během postní doby můžete uložit, co jste ušetřili na dobrotách a rozdělit se tak s potřebnými. Obnos z pokladniček pošleme na potřeby misií.
  -Je možno se přihlásit na pouť do Itálie. Mnozí váháte a ptáte se, do kdy by jste se měli přihlásit. Bylo by dobře rozhodnout se do konce března. Budou-li pak ještě volná místa, musíme je nabídnout jiným farnostem.
  - Příští neděli – 4 postní je tradiční akce Misijní koláč. Předem děkujeme jak za přinesené koláče a buchty, tak za příspěvky pro nejchudší v misijních zemích. • 2.neděle postní

  Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu, v současné době hlavně na větší opravu varhan, která probíhá. Bude stát asi 150 000.-kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Během postní doby jsou také pobožnosti křížové cesty. V Porubě každý pátek a neděli v 17.15, ve Vřesině každou středu přede mší sv. a v neděli bezprostředně po mši sv.
  - Každou postní sobotu včetně této je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  - V sakristii je k dispozici také CD s nahrávkou chorálního zpěvu kněžského sboru.
  - V sakristii jsou jako každý rok k dispozici postní pokladničky, do kterých během postní doby můžete uložit, co jste ušetřili na dobrotách a rozdělit se tak s potřebnými. Obnos z pokladniček pošleme na potřeby misií.
  -Je možno se přihlásit na pouť do Itálie. Mnozí váháte a ptáte se, do kdy by jste se měli přihlásit. Bylo by dobře rozhodnout se do konce března. Budou-li pak ještě volná místa, musíme je nabídnout jiným farnostem. Je to opět pěkná příležitost navštívit spolu krásná a duchovně naplněná místa, vyprosit si potřebné milosti. Pžřihlásit se lze v sakristii, tam jsou také programy pouti.
  - Toto úterý je v Domě farnosti další večer otevřeného společenství ve víře. Tentokrát bude tématem láska – k Bohu i bližním. Posledně bylo velmi obohacující, že přišli i zástupci starší generace. Přišli i noví členové a myslím, že se tam žádný necítil nepřijatý. Tak se nebojte přijít, kdo máte zájem. Ať jste hledající, nebo ve víře vyrostlí. Potřebujeme se navzájem.Připomínám, že se scházíme už od 18.45.
 • 1.neděle postní

  -příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -Během postní doby jsou také pobožnosti křížové cesty. V Porubě každý pátek a neděli v 17.15, ve Vřesině každou středu přede mší sv. a v neděli bezprostředně po mši sv.
  - Každou postní sobotu včetně této je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  -Vzadu si můžete vyzvednout farní časopis s postní přípravou, která je letos zvlášť pro dospělé …a zvlášť pro děti. Pro každé dítě je k dispozici brožurka s postní přípravou a obrázek k postupnému vymalování. Brožurky berte prosím jen pro děti, které chodí do kostela. Je pro menší i větší děti.
  - V sakristii je k dispozici také CD s nahrávkou chorálního zpěvu kněžského sboru.
  - V sakristii jsou jako každý rok k dispozici postní pokladničky, do kterých během postní doby můžete uložit, co jste ušetřili na dobrotách a rozdělit se tak s potřebnými. Obnos z pokladniček pošleme na potřeby misií.
  - Po mši sv. mohou ti, kteří se nedostali na mši sv. o popeleční středě, přijmout znamení popelce.
  -Je možno se přihlásit na pouť do Itálie. Mnozí váháte a ptáte se, do kdy by jste se měli přihlásit. Bylo by dobře rozhodnout se do konce března. Budou-li pak ještě volná místa, musíme je nabídnout jiným farnostem. Je to opět pěkná příležitost navštívit spolu krásná a duchovně naplněná místa, vyprosit si potřebné milosti.
  - A nakonec ještě velmi významné oznámení: … /Ohlášky kněžského svěcení jáhna Pavla Obra/

 • 8.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na svatopetrský haléř. Vybralo se v Porubě 27 713.-kč, ve Vřesině 5260.-kč
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Dopoledne navštívíme nemocné. Ve Vřesině je příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00, po mši sv. adorace.
  -Při mších svatých v Porubě v pátek a ve Vřesině ve středu budeme udělovat svátost nemocných. Je pro ty, kteří z důvodů vážné nemoci, operace či vysokého stáří se cítí být v možné blízkosti věčnosti. K jejímu přijetí je třeba být v milosti posvěcující jako k přijetí eucharistie.
  - Ve středu je zároveň popeleční středa, kterou začíná postní doba. Je dnem přísného postu. Při mši sv. je udělováno znamení popelce, které připomíná vnitřní postoj pokání. Mše sv. jsou ve středu v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -Během postní doby jsou také pobožnosti křížové cesty. V Porubě každý pátek a neděli v 17.15, ve Vřesině každou středu přede mší sv. a v neděli bezprostředně po mši sv.
  - Každou postní sobotu včetně této je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  -Vzadu si můžete vyzvednout farní časopis s postní přípravou, která je letos zvlášť pro dospělé …a zvlášť pro děti. Pro každé dítě je k dispozici brožurka s postní přípravou a obrázek k postupnému vymalování. Brožurky berte prosím jen pro děti, které chodí do kostela.Je pro menší i větší děti.
  Toto úterý je v Domě farnosti opět otevřené společenství ve víře. Scházíme se v 18.45.Téma tentokrát – „Proč Bůh dopouští utrpení“.Zván je každý.
  - V sakristii je k dispozici také CD s nahrávkou chorálního zpěvu kněžského sboru, ve kterém zpívají také o.Pavel Marek, o.Jan Zelenka a o. Vojtěch Janšta.

 • 7.neděle v mezidobí

  - Je možno se přihlásit v sakristii na poutní zájezd po Itálii, který se uskuteční letos v říjnu. V sakristii je k dispozici podrobný program.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se v Porubě 25 380.-kč.
  - Dnešní sbírka bude odeslána Sv. stolci jako Haléř sv. Petra.


 • 6.neděle v mezidobí

  -Vzadu na nástěnce jsou vyvěšeny nabídky pracovních míst pro zdravotníky v ostravské charitě.
  - Je možno se přihlásit v sakristii na poutní zájezd po Itálii, který se uskuteční letos v říjnu. V sakristii je k dispozici podrobný program.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Sbírka příští neděle bude odeslána Sv. stolci jako Haléř sv. Petra.
  - Toto úterý jsme zváni do Domu farnosti na Otevřené společenství ve víře – je nejen pro absolventy kurzů ALFA, ale pro všechny hledající, i pro ty, kteří se chtějí prohloubit ve víře a hledají společenství. Je tam malá změna v začátku – budeme se scházet ne v 19.00, ale už v 18.45.

 • 5.neděle v mezidobí

  -Vzdadu na nástěnce je vyvěšeno poděkování za tříkrálovou sbírku s informací o účelu, na který bude věnována.
  - Je možno se přihlásit v sakristii na poutní zájezd po Itálii, který se uskuteční letos v říjnu. V sakristii je k dispozici podrobný program.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu

 • 4.neděle v mezidobí

  - Zítra v 19.15 bude v Domě farnosti beseda s panem ing. Valdštýnem na téma biskup Bruno ze Schauenburku a jeho doba. Biskup Bruno byl nejvýznamnější osobností Moravské církve 13. stol. a nejbližší spolupracovník Přemysla Otakara II.
  -V úterý 31. ledna v 19.00 je v Domě farnosti další večer Otevřeného společenství ve víře, který je volným pokračováním kurzů ALFA. Je připraven jednak pro účastníky kurzů, ale zván je každý, kdo hledá, nebo je věřící a chce si prohlubovat svou víru a také pro ty, kteří hledají společenství věřících.
  - Je možno se přihlásit v sakristii na poutní zájezd po Itálii, který se uskuteční letos v říjnu. V sakristii je k dispozici podrobný program.
  -Ve čtvrtek je svátek uvedení Páně do chrámu – hromnic. Mše sv. budou v Porubě v 18.00 a ve Vřesině v 17.00. Při nich žehnání svící.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. je hodinová adorace. Ve Vřesině je příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00 do 17.00, přitom bude vystavena Nejsvětější svátost. Také po mši sv. bude asi půlhodinová adorace.
  -Tuto sobotu bude v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  -Ještě jednou díky za tříkrálovou sbírku. Koledníci vykoledovali v Porubě 123 257.-, ve Vřesině 56 558.-kč.
  -

 • 3.neděle v mezidobí

  Prosíme i nadále o dobrovolníky pro úklid kostela, aby mohlo být zachováno všech 9 skupinek. Není to pak velká zátěž, každá skupinka uklízí 1x za 9 týdnů, uklidit se dá v plném počtu za 1 hodinu. Děkujeme . Je to skrytá ale velmi užitečná služba Boží církvi.
  -Dnes v 19.00 bude na faře schůzka k přípravě Noci kostelů. Jako každý rok je zván každý, kdo by chtěl jakkoli pomoci této pěkné evangelizační akci.
  - V pondělí 30. ledna v 19.15 bude v Domě farnosti beseda s panem ing. Valdštýnem na téma biskup Bruno ze Schauenburku a jeho doba. Biskup Bruno byl nejvýznamnější osobností Moravské církve 13. stol. a nejbližší spolupracovník Přemysla Otakara II.
  -A v úterý 31. ledna v 19.00 je v Domě farnosti další večer Otevřeného společenství ve víře, který je volným pokračováním kurzů ALFA. Je připraven jednak pro účastníky kurzů, ale zván je každý, kdo hledá, nebo je věřící a chce si prohlubovat svou víru a také pro ty, kteří hledají společenství věřících.
  - Je možno se přihlásit v sakristii na poutní zájezd po Itálii, který se uskuteční letos v říjnu. V sakristii je k dispozici podrobný program.
  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 250.-kč. • 2.neděle v mezidobí

  -Díky všem, kteří jste se podíleli na přípravě letošního plesu. Jistě nám tam bylo všem dobře jako na rodinném setkání. Zároveň prosíme o pomoc při úklidu Domu farnosti. Kdo trochu můžete přijďte dnes po mších sv. v 9.00 a v 10.15. Když Vás bude více, bude práce radostnější a rychleji hotová.
  - Moc děkujeme také všem, kteří jste se zúčastnili letošní tříkrálové sbírky. Přes mráz a všechny překážky měla myslím letos opět velmi dobrého ducha a mnoha lidem pomohla a pomůže, neboť její výtěžek letos bude věnován na pomoc mobilnímu hospici.
  -Prosíme i nadále o dobrovolníky pro úklid kostela, aby mohlo být zachováno všech 9 skupinek. Není to pak velká zátěž, každá skupinka uklízí 1x za 9 týdnů, uklidit se dá v plném počtu za 1 hodinu. Děkujeme . Je to skrytá ale velmi užitečná služba Boží církvi.
  - V neděli 22. Ledna, tedy příští neděli v 19.00 bude na faře schůzka k přípravě Noci kostelů. Jako každý rok je zván každý, kdo by chtěl jakkoli pomoci této pěkné evangelizační akci.
  -Toto úterý 17.ledna v 19.00 je v Domě farnosti první večer Otevřeného společenství ve víře, který je volným pokračováním kurzů ALFA. Je připraven jednak pro účastníky kurzů, ale zván je každý, kdo hledá, nebo je věřící a chce si prohlubovat svou víru a také pro ty, kteří hledají společenství věřících.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Je možno se přihlásit v sakristii.na poutní zájezd po stopách sv. otce Pia a sv. Benedikta a na jiná místa v Itálii, který se uskuteční letos v říjnu.V sakristii je k dispozici podrobný program.


 • Svátek Křtu Páně

  - Pozvání od organizátorů farního plesu:
  Milí farníci, již příští týden se uskuteční tradiční farní ples. Dnešní den máte poslední možnost koupit lístky, ještě jich pár zbylo. Jsou k dispozici v kapli sv. Antonína a pro Vřesinu u paní Hurníkové. Jako každý rok i letos budeme velice rádi za příspěvky do tomboly a na rautové stoly. Jakékoli jednohubky, buchty a speciality vaší kuchyně velice oceníme. Vše můžete nechat v kapli na stole anebo donést přímo do domu farnosti v sobotu v dopoledních hodinách od 9 hodin anebo v pátek po večerní mši svaté. - /Už předem prosíme účastníky plesu, aby v neděli po plese stejně jako vloni, kdy se to osvědčilo, přišli po mši sv. v 9.00 a v 10.15 pomoci do Domu farnosti s úklidem. Děkujeme./
  -I když tříkrálová sbírka stále běží až do 15.1. chtěli bychom už teď moc poděkovat koledníkům, kteří navzdory mrazivému počasí v tomto týdnu koledovali. Je to pěkné a radostné svědectví. Připomínám, že ti, ke kterým se nedostali mohou přispět přímo v sakristii.
  -Děkujeme také za dodané cukroví pro domov důchodců. Také našim dětem, které domov navštívily, aby starým lidem popřáli. Udělali jste jim radost.
  -Prosíme i nadále o dobrovolníky pro úklid kostela, aby mohlo být zachováno všech 9 skupinek. Není to pak velká zátěž, každá skupinka uklízí 1x za 9 týdnů, uklidit se dá v plném počtu za 1 hodinu. Děkujeme .Je to skrytá ale velmi užitečná služba církvi.
  - V neděli 22. ledna v 19.00 bude na faře schůzka k přípravě Noci kostelů. Jako každý rok je zván každý, kdo by chtěl jakkoli pomoci této pěkné evangelizační akci.
  -V úterý 17.ledna v 19.00 je v Domě farnosti první večer Otevřeného společenství ve víře, který je volným pokračováním kurzů ALFA. Je připraven jednak pro účastníky kurzů, ale zván je každý, kdo hledá, nebo je věřící a chce si prohlubovat svou víru a také pro ty, kteří hledají společenství věřících.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.


 • Slavnost matky Boží P.Marie - Nový rok

  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření. Adorace po mši sv. tentokrát výjimečně nebude. V pátek je zároveň slavnost Zjevení Páně, při mši sv. svěcení vody, kadidla a křídy. Po mši sv. jdeme požehnat náš Dům farnosti. V pátek je zároveň mše sv. také ve Vřesině v 17.00.
  - Tuto sobotu nebude ranní mše sv.
  - Stále platí nabídka poutí:
  1/ je to jednak pouť do Sv. země v pěkném termínu od 7. do 14.3.
  2/ Bude-li zájem, jeli bychom jako farnost v říjnu příštího roku do Itálie po stopách otce Pia, sv. Benedikta a sv. Mikuláše. Také bychom navštívili Loreto, absolvovali jednodenní prohlídku Benátek i další místa. Na tuto pouť se můžete už přihlásit v sakristii.
  K oběma poutím jsou k dispozici letáky v sakristii. Kdo by měl zájem o Sv. zemi, je třeba se přihlásit co nejdříve přímo telefonicky u cestovní kanceláře.
  - Informace k tříkrálové sbírce: Již po sedmnácté proběhne tříkrálová sbírka. Letos v dnech 1.-15.ledna.Velmi se těšíme na malé i velké koledníky. Prosíme moc ty z Vás, kteří jsou ochotni se stát vedoucími skupinek, aby se přihlásili buď v sakristii nebo organizátorům. Kontakty včetně instrukcí ke sbírce jsou vyvěšena vzadu na nástěnce. Pokladničky i obleky jsou již k vyzvednutí na faře.
  V sobotu 7.1. v 8.30 Vás opět zveme na společné tříkrálové koledování s požehnáním v kostele, se zpěvem, pohoštěním a odměnou. Děkujeme.
  - A nakonec pozvání od organizátorů farního plesu:
  Milí farníci, 14. ledna se v domě farnosti uskuteční tradiční farní ples. Můžete se těšit na bohaté rauty, příjemný program a spoustu taneční zábavy. Lístky zakoupíte tuto a příští neděli v kapli. Ve Vřesině jsou lístky k dispozici u paní Hurníkové. Budeme rádi, když na ples vezmete i své blízké a společně si užijeme nevšedně společenský večer.
 • Slavnost narození Páně - dodatek

  Na začátku roku proběhne již po sedmnácté tříkrálová sbírka, pořádaná charitou Čr, letos ve dnech 1.-15.ledna 2017.Velmi se těšíme na malé i velké koledníky. Prosíme ty z vás, kteří jsou ochotni se stát vedoucími skupinek, aby se přihlásili buď v sakristii nebo organizátorům.
  -kontakty včetně instrukcí jsou vyvěšeny na nástěnce vzadu v kostele.
  -Pokladničky a obleky jsou již na faře. Prosíme, abyste si je vyzvedli pokud možno v pátek 30.ledna po večerní mši sv.
  V sobotu 7.ledna v 8.30 Vás opět zveme na společné tříkrálové koledování s požehnáním v kostele, se zpěvem, pohoštěním a odměnou. Děkujeme!

 • Slavnost narození Páně

  -Pán Bůh za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu .Vybralo se 32 659.-kč.
  - Dnes je Slavnost Božího narození. Mše sv. budou jako každou neděli, odpoledne jsme zváni jako každý rok na zpívání u jesliček našich schol i sboru. Začátek v 16.00. /Tedy ne v 15.30 jak bylo oznámeno minulou neděli/.
  -V pátek je svátek sv. Ježíše,Marie a Josefa. Mše sv. budou v Porubě ráno v 8.45,/při ní bude přítomno asi 50 hostů-poutníků/, večer v 18.00. Ve Vřesině v 17.00. Při všech mších sv. bude obnova manželských slibů.
  -V sobotu sv. Silvestra, poslední den občanského roku. Mše sv. budou v Porubě i ve Vřesině v 17.00.
  - V neděli je slavnost Matky Boží P. Marie, nový rok. Mše sv. budou jako každou neděli.
  .- Nakonec NABÍDKA POUTÍ: 1/ je to jednak pouť do Sv. země v pěkném termínu od 7. do 14.3.
  2/ Bude-li zájem, jeli bychom jako farnost v říjnu příštího roku do Itálie po stopách otce Pia, sv. Benedikta a sv. Mikuláše. Také bychom navštívili Loreto, absolvovali jednodenní prohlídku Benátek i další místa. Na tuto pouť se můžete už přihlásit v sakristii.
  K oběma poutím jsou k dispozici letáky v sakristii. Kdo by měl zájem o Sv. zemi, je třeba se přihlásit co nejdříve přímo telefonicky u cestovní kanceláře.
  A nakonec pozvání od organizátorů farního plesu:
  srdečně vás zveme na porubský farní ples, který se uskuteční 14. ledna tradičně v domě farnosti. Můžete se těšit na velice příjemný, kulturní večer, v průběhu kterého se o vaše hlasy poperou tři taneční páry v naší malé farní star dance. K tomu všemu budou hrát dvě kapely a na zub toho bude také dost. Proto přijďte i se svými známými! Lístky můžete zakoupit v neděle 1. a 8. ledna v kapli po všech mších svatých. Už teď se těšíme a přejeme pokojné svátky.

 • 4.neděle adventní

  -Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  -Díky všem, kteří jste se jakkoli podíleli na vánočním jarmarku. Výtěžek v Porubě je pěkný – 11 350.-kč. Dnes bude vánoční jarmark ve Vřesině.
  - Tuto sobotu je štědrý den – už nebude mše sv. ráno. V 15.30 je dětská „půlnoční“, večer pak ve 22.00, v Porubě i ve Vřesině.
  - Vzadu v kostele si můžete vyzvednout farní asopis s programem vánočních bohoslužeb v naší farnosti i v celé Ostravě. Je tam také rozpis příležitostí ke svátosti smíření. Věříme, že budou dobře využity. Připomeňte prosím také dětem.
  - V neděli 25.12. je Slavnost Božího narození. Mše sv. budou jako každou neděli, odpoledne jsme zváni jako každý rok na zpívání u jesliček našich schol i sboru. Začátek v 15.30.
  .- Nakonec NABÍDKA POUTÍ: 1/ je to jednak pouť do Sv. země v pěkném termínu od 7. do 14.3.
  2/ Bude-li zájem, jeli bychom jako farnost v říjnu příštího roku do Itálie po stopách otce Pia, sv. Benedikta a sv. Mikuláše. Také bychom navštívili Loreto, absolvovali jednodenní prohlídku Benátek i další místa. Na tuto pouť se můžete už přihlásit v sakristii.
  K oběma poutím jsou k dispozici letáky v sakristii. Kdo by měl zájem o Sv. zemi, je třeba se přihlásit co nejdříve přímo telefonicky u cestovní kanceláře.

 • 3.neděle adventní

  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -Poděkování . 1/ děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě našeho poutního setkání o svátku sv. Mikuláše. Jistě nám tam bylo všem velmi dobře. Díky všem, kteří nakupovali, vařili, roznášeli jídlo, myli nádobí, chystali a uklízeli sál, maminkám a babičkám za napečení buchet a také muzikantům, kteří nám zahráli. Akce skončila vyrovnaným rozpočtem. Jídlo, které zbylo jsme dali do azylového domu. 2/ také děkujeme všem, kteří připravili tzv. malou mikulášskou, která je také veliká. Je to každoroční akce našich ministrantů a scholy, kde starší připravují program pro mladší a které se i letos zúčastnilo téměř všech více než 80 členů schol a ministrantů. Byla myslím letos zvlášť podařená a všichni se bavili. 3/ také patří velké poděkování všem pořadatelům kurzů ALFA za vytrvalou, skrytou a velmi záslužnou práci pro evangelizaci hledajících. Z celé akce máme všichni radost – účastníci i pořadatelé. Po 10 večerů jsme se scházeli v Domě farnosti, abychom hovořili o víře, modlili se. To představovalo množství práce s přípravou jídla, sálu, uklízení, přípravu programu, prostě vše, co bylo třeba k vytvořené pěkného společenství pro více než 50 lidí. Věříme všichni, že po Novém roce toto dílo bude v nějaké formě pokračovat.
  - Dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.15 proběhne v Porubě vánoční jarmark. Věcnými dárky i tím, že je zakoupíme, obdarujeme své blízké i chudé v misijních zemích.
  -Každou adventní sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  .- Nakonec NABÍDKA POUTÍ: 1/ je to jednak pouť do Sv. země v pěkném termínu od 7. do 14.3. Někteří se ptáte jestli nepojedeme do Sv. země. Celý autobus jako farnost těžko dáme dohromady, toto je příležitost jet na pěknou pouť s osvědčenou CK Palomino.
  2/ Bude-li zájem, jeli bychom jako farnost v říjnu příštího roku do Itálie po stopách otce Pia, sv. Benedikta a sv. Mikuláše. Také bychom navštívili Loreto, absolvovali jednodenní prohlídku Benátek i další místa. Na tuto pouť se můžete už přihlásit v sakristii.
  K oběma poutím jsou k dispozici letáky v sakristii. Kdo by měl zájem o Sv. zemi, je třeba se přihlásit co nejdříve přímo telefonicky u cestovní kanceláře.

 • 2.neděle adventní

  - Chceme Vás také všechny ( farníky Poruby i Vřesiny) pozvat dnes na již tradiční setkání farnosti o svátku sv. Mikuláše. Je to naše farní pouť.
  Celoodpolední program začne společným zabijačkovým obědem. Potom bude možno posedět v předsálí, povídat si a zazpívat při harmonice. Pro děti bude v sále skákací hrad a další program. Dále v 15.30 bude divadelní představení pro velké i malé Váti Marčíka mladšího: Vánoční příběh. Na závěr mezi nás přijde i svatý Mikuláš, aby nás povzbudil a obdaroval, hlavně děti. Chceme poprosit ty kteří hrají na elektrické varhánky, kytary, basu aby si nástroje vzali sebou a připravili písničky pro dobrou náladu. Je možno samozřejmě přijít až na odpolední program.
  Prosíme maminky a babičky o napečení buchet , ať máme něco sladkého ke kávě. Také prosíme dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu dnes od 18 hodin. A také pomocníky při roznášení jídla, umývání nádobí, přemístění stolů, židlí…
  Věřím, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  - I letos proběhne v naší farnosti vánoční jarmark. V Porubě o 3.neděli adventní, ve Vřesině o 4. neděli adventní. Prosíme opět o různé dárky, ozdoby, ručně vyrobené drobnosti, které budeme moci nabídnout. Přineste je do kaple sv. Antonína . Obdarujeme tak své blízké i chudé v misijních zemích.
  -Každou adventní sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  -Vzadu je ještě farní časopis s adventní přípravou. Je hlavně pro děti, ale mohou se o ni snažit všechny generace. Kdo ji chcete konat s dětmi, vyzvedněte si prosím k tomu materiál, který je také vzadu.
  -Zítra v 16.30 je v Porubě adventní koncert základní umělecké školy v Pustkovci.
  - Nakonec NABÍDKA POUTÍ: 1/ je to jednak pouť do Sv. země v pěkném termínu od 7. do 14.3. Někteří se ptáte jestli nepojedeme do Sv. země. Celý autobus jako farnost těžko dáme dohromady, toto je příležitost jet na pěknou pouť s osvědčenou CK Palomino.
  2/ Bude-li zájem, jeli bychom jako farnost v říjnu příštího roku do Itálie po stopách otce Pia, sv. Benedikta a sv. Mikuláše. Také bychom navštívili Loreto, absolvovali jednodenní prohlídku Benátek i další místa.
  K oběma poutím jsou k dispozici letáky v sakristii. Kdo by měl zájem o Sv. zemi, je třeba se přihlásit co nejdříve přímo telefonicky u cestovní kanceláře.

 • 1.neděle adventní

  - V sakristii jsou k dispozici různé druhy křesťanských stolních kalendářů. Jsou za jednotnou cenu 60.-kč. Jsou tam také stále k dispozici novény k P. Marii rozvazující uzly za cenu 35.-kč.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 27 760.-kč.
  -Díky těm, kteří nám včera důkladně vyčistili interiér kostela. Je to dům každého z nás. Díky Bohu za každého, kdo k němu takto přistupuje. Moc prosíme také o nové dobrovolníky pro pravidelný úklid. Některé skupinky se ztenčily a chtěli bychom zachovat jejich počet. Přihlaste se prosím v sakristii nebo přímo u paní Marie Szymikové. Děkujeme.
  -příští neděli oslavíme našeho patrona sv. Mikuláše. Mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude v Porubě sloužit otec Michal Jadavan.
  - Chceme Vás také všechny ( farníky Poruby i Vřesiny) pozvat v neděli 4.prosince na již tradiční setkání farnosti o svátku sv. Mikuláše. Je to naše farní pouť.
  Celoodpolední program začne společným zabijačkovým obědem. Potom bude možno posedět v předsálí, povídat si a zazpívat při harmonice. Pro děti bude v sále skákací hrad a další program. Dále v 15.30 bude divadelní představení pro velké i malé Váti Marčíka mladšího: Vánoční příběh. Na závěr mezi nás přijde i svatý Mikuláš, aby nás povzbudil a obdaroval, hlavně děti. Chceme poprosit ty kteří hrají na elektrické varhánky, kytary, basu aby si nástroje vzali sebou a připravili písničky pro dobrou náladu. Je možno samozřejmě přijít až na odpolední program.
  Lístek na oběd mají děti do 6 let zdarma, 6-12 let 50 Kč a ostatní nad 12 let za 100 Kč. Lístky se prodávají ještě dnes vždy po mši svaté v Porubě i ve Vřesině. Kuchař podle množství prodaných lístků objedná suroviny na oběd. Je možnost si objednat i zatavený zabijačkový balíček v ceně 150 Kč.
  Prosíme maminky a babičky o napečení buchet , ať máme něco sladkého ke kávě. Také prosíme dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu v sobotu od 17 a v neděli od 18 hodin. A také pomocníky při roznášení jídla, umývání nádobí, přemístění stolů, židlí…
  Věřím, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  - I letos proběhne v naší farnosti vánoční jarmark. V Porubě o 3.neděli adventní, ve Vřesině o 4. neděli adventní./tedy o týden později, než jsme ohlásili před týdnem/. Prosíme opět o různé dárky, ozdoby, ručně vyrobené drobnosti, které budeme moci nabídnout. Přineste je do kaple sv. Antonína a ve Vřesině do Domečku. Obdarujeme tak své blízké i chudé v misijních zemích.
  -tento pátek je 1.v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. Od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. hodinová adorace. Ve Vřesině je ve středu od 16.00 příležitost ke svátosti smíření . Po mši sv. adorace.
  -Každou adventní sobotu je v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.
  -Vzadu je farní časopis s adventní přípravou. Je hlavně pro děti, ale mohou se o ni snažit všechny generace. Kdo ji chcete konat s dětmi, vyzvedněte si prosím k tomu materiál v sakristii.

 • Slavnost Ježíše Krista Krále

  - V sakristii jsou k dispozici různé druhy křesťanských stolních kalendářů. Jsou za jednotnou cenu 60.-kč. Jsou tam také stále k dispozici novény k P. Marii rozvazující uzly za cenu 35.-kč.
  - Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary
  - Dnes je také ve Vřesině v 15.00 v Domečku promítání obrázků z naší pouti do Fatimy a Santiaga de Compostela. Zváni jsou nejen poutníci.
  -Jsou ještě lísky na koncert Štěpána Raka
  -Díky všem, kteří včera přes nepřízeň počasí přišli na brigádu a vytrvali. Díky nim máme kolem kostela opět pěkně čisto. Není to samozřejmé, někdo si musel udělat čas a přijít.
  - Příští sobotu prosíme zase o pomoc při větším předvánočním úklidu vnitřku kostela. Začátek asi v 9.00. Moc prosíme také o nové dobrovolníky pro pravidelný úklid. Některé skupinky se ztenčily a chtěli bychom zachovat jejich počet. Přihlaste se prosím v sakristii nebo přímo u paní Marie Szymikové. Děkujeme.
  - tento pátek s námi na večerní mši sv. bude opět otec biskup.
  - Ve čtvrtek v 7.30 bude v katedrále mše sv. za zemřelé ostravské kněze.
  - Chceme Vás všechny ( farníky Poruby i Vřesiny) pozvat v neděli 4.prosince na již tradiční Mikulášskou.
  Jedná se o setkání farníků všech věkových skupin. Je to vlastně taková naše pouť při svátku našeho patrona svatého Mikuláše.
  Celoodpolední program začne společným zabijačkovým obědem. Potom bude možno posedět v předsálí, povídat si a zazpívat při harmonice. Pro děti bude v sále skákací hrad a další program. Dále v 15.30 bude divadelní představení pro velké i malé Váti Marčíka mladšího: Vánoční příběh. Na závěr mezi nás přijde i svatý Mikuláš, aby nás povzbudil a obdaroval, hlavně děti. Chceme poprosit ty kteří hrají na elektrické varhánky, kytary, basu aby si nástroje vzali sebou a připravili písničky pro dobrou náladu.
  Lístek na oběd mají děti do 6 let zdarma, 6-12 let 50 Kč a ostatní nad 12 let za 100 Kč.Lístky se prodávají tyto 2 neděle vždy po mši svaté v Porubě i ve Vřesině. Kuchař podle množství prodaných lístků objedná suroviny na oběd. Je možnost si objednat i zatavený zabijačkový balíček v ceně 150 Kč.
  Prosím maminky o napečení buchet , ať máme něco sladkého ke kávě.
  Také prosím dobrovolníky o pomoc při chystání a úklidu sálu v sobotu od 17 a v neděli od 18 hodin.
  A také pomocníky při roznášení jídla, umývání nádobí, přemístění stolů, židlí…
  Věřím, že spolu strávíme pěkné odpoledne, kde si spolu budeme moci popovídat, zasmát se…
  .-I letos proběhne v naší farnosti vánoční jarmark. V Porubě o 2.neděli a dveřní, ve Vřesině o 3. Neděli adventní. Prosíme opět o různé dárky, ozdoby, ručně vyrobené drobnosti, které budeme moci nabídnout. Přineste je do kaple sv. Antonína a ve Vřesině do Domečku. Obdarujeme tak své blízké i chudé v misijních zemích.

 • 33.neděle v mezidobí

  - V sakristii jsou k dispozici různé druhy křesťanských stolních kalendářů. Jsou za jednotnou cenu 60.-kč.
  - Od neděle 20.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Dnes v 15.00 je v Domě farnosti valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zde je pozvání od předsedy: „Milí farníci. Chtěli bychom Vás pozvat na valnou hromadu spolku Katolický lidový dům. Je to dům nás všech, ale možné jej využívat také k různým rodinným setkáním. Zveme všechny, stávající i nové členy, kteří by chtěli chod Domu farnosti podpořit a také využít výhod, které členství ve spolku přináší. – Tedy dnes v 15.00.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Příští neděli je také ve Vřesině v 15.00 v Domečku promítání obrázků z naší pouti do Fatimy a Santiaga de Compostela. Zváni jsou nejen poutníci.
  - Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jste se zúčastnili divadelního představení minulou neděli i setkání po něm. Myslím, že nikdo nelitoval, že si udělal čas. Díky také všem, kdo jste pomohli s pohoštěním. Těšíme se už na blížící se setkání o slavnosti sv. Mikuláše, které bude jistě hezké jako vždy.
  - Tuto sobotu bude podzimní brigáda pro úklid okolí kostela a fary před zimou. Bude práce také pro muže, je třeba vyčistit okapy u Domu farnosti. I to je krásný způsob bohoslužby, který přináší radost. Předem všem děkujeme.
  .-Jsou ještě lísky na koncert Štěpána Raka.

 • 32. neděle v mezidobí

  - V sakristii je k dispozici ještě několik misijních kalendářů.
  - Jsou také k dispozici různé druhy křesťanských stolních kalendářů. Jsou za jednotnou cenu 60.-kč.
  - Dnes je na hřbitově ve Vřesině ve 14.00 pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Dnes jsme také zváni v 15.00 do Domu farnosti na hru Járy Cimrmana : „Záskok“. Pro naše pobavení ji zahrají studenti, mezi nimiž jsou také naši ministranti. Těšíme se, že to bude další naše pěkné setkání. Pozvěte také své známé, kteří se rádi zasmějí.
  - Od neděle 20.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Zítra, v pondělí 7. listopadu jsou zváni nejen poutníci, ale každý, kdo má zájem do Domu farnosti v 19.00 na besedu o nedávné pouti do Fatimy a Santiaga s promítáním obrázků.
  - Příští neděli v 15.00 je v Domě farnosti valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zde je pozvání od předsedy: „Milí farníci. Chtěli bychom Vás pozvat na valnou hromadu spolku Katolický lidový dům. Je to dům nás všech, ale možné jej využívat také k různým rodinným setkáním. Zveme všechny, stávající i nové členy, kteří by chtěli chod Domu farnosti podpořit a také využít výhod, které členství ve spolku přináší. – Tedy příští neděli v 15.00.

 • Slavnost posvěcení chrámu

  - V sakristii je k dispozici ještě několik misijních kalendářů.
  - Jsou také k dispozici různé druhy křesťanských stolních kalendářů. Jsou za jednotnou cenu 60.-kč.
  -Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírkách: na potřeby našeho chrámu, vybralo se: 22 654.-kč. Také za sbírku na misie, která byla minulou neděli. Vybralo se v Porubě: 28 849.- a ve Vřesině 6 810.-kč.
  - V sakristii jsou vstupenky na koncert Štěpána Raka, který je oznámen na plakátech u kostela.
  - příští neděli je na hřbitově ve Vřesině ve 14.00 pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Příští neděli jsme také zváni v 15.00 do Domu farnosti na hru Járy Cimrmana : „Záskok“. Pro naše pobavení ji zahrají studenti, mezi nimiž jsou také naši ministranti. Těšíme se, že to bude další naše pěkné setkání. Pozvěte také své známé, kteří se rádi zasmějí.
  - Od neděle 20.listoipadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V úterý je slavnost všech svatých. Mše sv. budou v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Ve středu je památka všech věrných zemřelých. Mše sv. budou jako v úterý.Tedy v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Příležitost ke svátosti smíření bude v Porubě v pondělí od 16.00 do 18.00, v úterý a ve středu od 17.00 do 18.00, v pátek od 15.00 do 18.00. Jinak v Porubě i ve Vřesině jako obvykle půl hodiny přede mší sv.
  -podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: 1.listopadu odpoledne a 2. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek /sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce/je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Věřím v Boha a Otčenáš. Od 1. do 18.listopadu je možno získat po splnění 3 obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duch za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  - Tento pátek je také 1. pátek. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 zpověď a po mši sv. bude hodinová adorace.
  - v pondělí 7. listopadu jsou zváni nejen poutníci, ale každý, kdo má zájem do Domu farnosti v 19.00 na besedu o nedávné pouti do Fatimy a Santiaga s promítáním obrázků.
  - Připomínáme, že toto úterý mimořádně není večer kurzů Alfa, je přesunut na sobotu na Biskupské gymnázium. Úterní kurzy pokračují od 8. listopadu už pravidelně až do konce.


 • 16.neděle v mezidobí

  - Jako každý rok i letos bude o prázdninách omezen počet bohoslužeb během týdne. V červenci a srpnu nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou páteční adorace od 15.00 a nebudou adorace o 1. pátcích po mši sv. Tedy ani tento pátek. Zpovídání o 1. pátcích od 15.00 a všechny ostatní pátky od 16.30 bude zachováno. Bude-li muset dojít k jednotlivé změně, bude to vždy oznámeno.
  - Příští týden je sbírka na potřeby našeho chrámu.

 • 15.neděle v mezidobí

  - Jako každý rok i letos bude o prázdninách omezen počet bohoslužeb během týdne. V červenci a srpnu nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Také nebudou páteční adorace od 15.00 a nebudou adorace o 1. pátcích po mši sv. Tedy ani tento pátek. Zpovídání o 1. pátcích od 15.00 a všechny ostatní pátky od 16.30 bude zachováno. Bude-li muset dojít k jednotlivé změně, bude to vždy oznámeno. Je to z důvodů mnoha akcí pro děti a mládež jako každý rok. 6 skupin dětí a mládeže má o prázdninách týdenní akce. Duchovní správce je stále dostupný na mobilním telefonním čísle. Také vždy ráno a večer je přítomen na faře i když někdy přes den musí odlet kvůli zajištění akcí s dětmi.

 • 14. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby našeho chrámu . Vybralo se v Porubě 23 430.- kč.
  - Jako každý rok i letos bude o prázdninách omezen počet bohoslužeb během týdne. V červenci a srpnu nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek. /Tedy ne ve čtvrtek a v pátek, jak bylo mylně napsáno minulý týden/. Také nebudou páteční adorace od 15.00 a nebudou adorace o 1. pátcích po mši sv. Tedy ani tento pátek. Zpovídání o 1. pátcích od 15.00 a všechny ostatní pátky od 16.30 bude zachováno. Bude-li muset dojít k k jednotlivé změně, bude to vždy oznámeno. Je to z důvodů mnoha akcí pro děti a mládež jako každý rok. 6 skupin dětí a mládeže má o prázdninách týdenní akce.
  - Toto úterý je ovšem slavnost sv. Cyrila a Metoděje , patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě v 8.00 a v 18.00, ve Vřesině v 8.30.
  - Jak bylo oznámeno, letos proběhne v naší farnosti změna otců kaplanů. S tím souvisí loučení a vítání. Tedy: otec Jan bude mít poslední mši sv. v Porubě dnes v 9.00 a v 10.15 . a ve Vřesině 10.7.
  Nový kaplan otec Pavel bude mít první mši sv. dnes ve Vřesině a v Porubě v neděli 10.7. v 9.00 a v 10.15. v neděli 10.7.
  - Ještě ke kurzům Alfa: Na nástěnce je vyvěšen termínový harmonogram večerů, do něhož se mohou zapisovat dobrovolníci na přípravu večeří pro účastníky. Zájemci se mohou nabídnout buď jako jednotlivci nebo jako kolektiv v počtu nejlépe čtyř osob. Všechny informace jsou uvedeny na rozpise, s případnými dotazy se můžete obrátit na paní Zdenu Markovou
  Lenzovou.

 • 13.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku na TV Noe. Vybralo se v Porubě 26 400.-kč.
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho chrámu.
  - Jako každý rok i letos bude o prázdninách omezen počet bohoslužeb během týdne. V červenci a srpnu nebude mše sv. ve čtvrtek a v pátek. Také nebudou páteční adorace od 15.00 a nebudou adorace o 1. pátcích po mši sv. Tedy ani tento pátek. Zpovídání o 1. pátcích od 15.00 a všechny ostatní pátky od 16.30 bude zachováno. Bude-li muset dojít k k jednotlivé změně, bude to vždy oznámeno. Je to z důvodů mnoha akcí pro děti a mládež jako každý rok. 6 skupin dětí a mládeže má o prázdninách týdenní akce.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné.
  - Jak bylo oznámeno, letos proběhne v naší farnosti změna otců kaplanů. S tím souvisí loučení a vítání. Tedy: otec Jan bude mít poslední mši sv. v Porubě v 9.00 a v 10.15 v neděli 3.7. a ve Vřesině 10.7.
  Nový kaplan otec Pavel bude mít první mši sv. ve Vřesině 3.7. a v Porubě v 9.00 a v 10.15. v neděli 10.7.

 • 12.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu. Dnešní sbírka je TV Noe. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  - Díky všem, kteří jste přijeli podpořit Pavla Obra při jáhenském svěcení, díky za všechny modlitby za něj i za kněze. Od úterý 27. září bude v naší farnosti probíhat Kurz alfa. Tento kurz je pro každého, kdo se chce seznámit s křesťanským poselstvím či jej blíže prozkoumat a to v přátelském společenství lidí místní církve.
  - Od úterý 27. září bude v naší farnosti probíhat Kurz alfa. Tento kurz je pro každého, kdo se chce seznámit s křesťanským poselstvím či jej blíže prozkoumat a to v přátelském společenství lidí místní církve. Pozvánky na tento kurz s bližšími informacemi naleznete vzadu pod misijní nástěnkou. Prostřednictvím těchto pozvánek můžete pozvat i své blízké a známé, kteří jakkoli hledají a ptají se po hlubším smyslu svého života. Prosíme též o modlitbu pro zdar tomuto dílu. .
  - V naší farnosti proběhne o prázdninách změna, která nás trochu zaskočila: až před týdnem jsme se dověděli, že z naší farnosti odchází po čtyřletém poctivém působení otec Jan Zelenka. Odchází do Kravař. Na jeho místo nastoupí otec Pavel Marek. Podrobnější informace budou ještě oznámeny asi příští neděli.
  - a nakonec je zde pozvání pro všechny generace k neformálnímu setkání v Domě farnosti. Bude dnes od 15.00. Oslavíme nejen moje narozeniny, ale také jáhenské svěcení Pavla Obra trochu už loučení s otcem Janem. Zvány jsou všechny generace, od dětí až po dříve narozené. Ty nejstarší zveme zvlášť, aby se neostýchali přijít, pan farář se už zařazuje mezi ně.

 • 12.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu. Dnešní sbírka je TV Noe. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  - Díky všem, kteří jste přijeli podpořit Pavla Obra při jáhenském svěcení, díky za všechny modlitby za něj i za kněze.
  - V naší farnosti proběhne o prázdninách změna, která nás trochu zaskočila: až před týdnem jsme se dověděli, že z naší farnosti odchází po čtyřletém poctivém působení otec Jan Zelenka. Odchází do Kravař. Na jeho místo nastoupí otec Pavel Marek. Podrobnější informace budou ještě oznámeny asi příští neděli.
  - a nakonec je zde pozvání pro všechny generace k neformálnímu setkání v Domě farnosti. Bude dnes od 15.00. Oslavíme nejen moje narozeniny, ale také jáhenské svěcení Pavla Obra trochu už loučení s otcem Janem. Zvány jsou všechny generace, od dětí až po dříve narozené. Ty nejstarší zveme zvlášť, aby se neostýchali přijít, pan farář se už zařazuje mezi ně.

 • 11. neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na TV Noe
  - Pán Bůh zaplať všem organizátorům letošní Noci kostelů, v Porubě i ve Vřesině. Vše proběhlo velmi dobře, myslí, že přišlo opět více návštěvníků a všem se u nás velmi líbilo. Takže naše námaha má jistě smysl.
  - Dnes ve Vřesině oslavíme slavnost sv. Antonína, patrona kostela, spolupatrona farnosti. Odpoledne v 15.00 bude ve Vřesině svátostné požehnání, po něm setkání v zahradě u domečku.
  - V tomto týdnu bude v Porubě i ve Vřesině poslední hodina náboženství, schola a ministranti budou mít ve čtvrtek po mši sv. také závěrečný táborák.
  - Prosím, rodiče připomeňte dětem svátost smíření před začátkem prázdnin, abychom pro mnoho akcí nezapomněli na to podstatné.
  - A nakonec připomínám naši společnou radost: tuto sobotu 18.června přijme v 9.30 v konkatedrále P. Marie v Opavě jáhenské svěcení náš farník, kterého jistě všichni známe, Pavel Obr. Bude krásné, když jej půjdeme podpořit. Hlavně pro ty, kteří se nemohou dostat auty bude přistaven autobus v 8.00 u kostela v Porubě. Doufám, že jej hojně využijeme, vyjádříme mu takto odporu, kterou bude potřebovat, pomodlíme se také společně za kněze, což je nesmírně důležité.


 • 10.neděle v mezidobí

  - V pátek 10.6 se uskuteční Noc kostelů. Prosíme opět dobrovolníky k roznesení plakátků do domů, firem, škol, obchodů apod.,tyto jsou k dispozici vzadu v kostele. Také prosíme dobrovolníky k pořadatelské službě. Přihlašte se prosím v sakristii, uveďte telefonní kontakt. Děkujeme. Moc prosíme opět také dobrovolníky o napečení buchet.
  - Ve dnech 5.-12.června proběhnou v naší diecézi Dny víry. Jedná se o týdenní misijní projekt v Ostravě a Opavě a v dalších farnostech diecéze. Obsahuje společenské, vzdělávací i ryze evangelizační program pro ty, kteří kolem nás žijí. Je spojen s nocí kostelů. Dny víry budou zahájeny dnes v 10.00 slavnostní mší sv. na Masarykově náměstí v Ostravě ke 20. výročí založení naší diecéze. Bude ji celebrovat arcibiskup Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, přítomen bude také apoštolský nuncius a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od 9.20 bude modlitba sv. růžence. Jsme zváni k hojné účasti. V Porubě nebude dnes výjimečně mše sv. v 10.15. Na náměstí je připraveno 500 míst k sezení, ostatním se doporučuje vzít skládací sedačky.
  Dnes odpoledne proběhne také první Pochod pro život v Ostravě. Začne v 15.00 modlitbou v kostele v Přívoze,v 17.30 bude zakončení mší sv. v kostele Don Bosko. Vzadu v kostele by měl viset plakátek.
  Další akce jsou inzerovány na internetových stránkách Dnů víry. V jejich závěru 11.-12.6. proběhne opět festival křesťanské hudby Slezská lilie.
  - Příští neděli na mši sv. v 10.15. bude v Porubě 1. Sv. přijímání dětí. Poslední schůzka rodičů a dětí je ve čtvrtek po večerní mši sv. v kostele.Prosím, aby všichni přišli.
  - A nakonec radostná zpráva: v sobotu 18.června přijme v 9.30 v konkatedrále P. Marie v Opavě jáhenské svěcení náš farník, kterého jistě všichni známe, Pavel Obr.Bude krásné, když jej půjdeme podpořit. Hlavně pro ty, kteří se nemohou dostat auty bude přistaven autobus v 8.00 u kostela v Porubě. Doufám, že jej hojně využijeme.

 • 9.neděle v mezidobí

  Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se s mi- mořádným darem 33 450.- kč. .
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Na programu beseda s panem Ing. Fr. Valdštýnem - Osobnost Karla IV. a jeho místo v českých a evropských dějinách. -1. Část: český stát před nástupem Lucemburků. Začátek v 19.15.
  -Nabídka rodinám – o víkendu 17. a 18. září je možno prožít dvoudenní setkání na jižní Moravě. V sobotu 17. bychom se sešli dopoledne k prohlídce ZOO Lešná u Zlína, odpoledne prohlídka a mše sv. ve Štípě. Večer Kroměříž , tam večeře, nocleh a snídaně. V neděli mše sv. , prohlídka zámku, chrámů, zahrad. Cena noclehu s večeří a snídaní by byla 425.- na osobu. Kdo by měl zájem, přihlaste se prosím do neděle 5. června se zálohou 300.-kč. Samozřejmě by bylo možno absolvovat jeden nebo druhý den nebo oba dva dny bez noclehu.
  - Tuto sobotu se uskuteční každoroční děkanátní pouť do Frýdku za rodiny, kněžská a duchovní povolání. Začneme v 16.00 modlitbou sv. růžence, v 17.00 je adorace , v 18.00 mše sv. V sobotu bude v Porubě ranní mše sv. v 8.00, večerní už nebude.
  - V pátek 10.6 se uskuteční Noc kostelů. Prosíme opět dobrovolníky k roznesení plakátků do domů, firem, škol, obchodů apod.,tyto jsou k dispozici vzadu v kostele. Také prosíme dobrovolníky k pořadatelské službě. Přihlašte se prosím v sakristii, uveďte telefonní kontakt. Děkujeme. Předběžně také prosíme o napečení buchet.
  - V úterý je na faře v Porubě setkání maminek. Začátek v 9.15. Na programu je workshop k výchově dětí.
  - Ve středu je na faře v 19.00 setkání k přípravě kurzů Alfa. Ty se mají započít letos v září. Zván je každý, kdo by se chtěl jakkoli zúčastnit.
  - Ve dnech 5.-12.června proběhnou v naší diecézi Dny víry. Jedná se o týdenní misijní projekt v Ostravě a Opavě a v dalších farnostech diecéze. Obsahuje společenské, vzdělávací i ryze evangelizační program pro ty, kteří kolem nás žijí. Je spojen s nocí kostelů. Dny víry budou zahájeny v neděli 5.června /tedy příští neděli/ v 10.00 slavnostní mší sv. na Masarykově náměstí v Ostravě ke 20. výročí založení naší diecéze. Bude ji celebrovat arcibiskup Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, přítomen bude také apoštolský nuncius a brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od 9.20 bude modlitba sv. růžence. Jsme zváni k hojné účasti. V Porubě nebude výjimečně mše sv. v 10.15. Bude tedy mše sv. v 6.30, v 9.00 a v 18.00. Na náměstí je připraveno 500 míst k sezení, ostatním se doporučuje vzít skládací sedačky.
  Příští neděli odpoledne proběhne také první Pochod pro život v Ostravě. Začne v 15.00 modlitbou v kostele v Přívoze,v 17.30 bude zakončení mší sv. v kostele Don Bosko. Vzadu v kostele by měl viset plakátek.
  - Tento pátek je Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Mše sv. je v Porubě v 18.00
  - Dnes jsme zváni na májovou pobožnost do Vřesiny v 15.00 u horní kapličky u točny.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice

  - Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Nejbližší hovory o víře budou v pondělí 30. Května. Na programu beseda s panem Ing. Fr. Valdštýnem - Osobnost Karla IV. a jeho místo v českých a evropských dějinách. -1. Část: český stát před nástupem Lucemburků.
  -Díky všem, kteří jste připravili setkání farnosti při vaječině. Díky také všem, kteří jste si udělali čas a přišli, jistě nám tam bylo všem dobře.
  -Nabídka rodinám – o víkendu 17. a 18. září je možno prožít dvoudenní setkání na jižní Moravě. V sobotu 17. bychom se sešli dopoledne k prohlídce ZOO Lešná u Zlína, po obědě by byla prohlídka potního kostela P. Marie ve Štípě, tam potom mše sv. Večer přejezd do Kroměříže , tam večeře, nocleh a snídaně, popř. večerní prohlídka města. V neděli mše sv. , prohlídka zámku, chrámů, zahrad-Podzámecké a Květné. Cena noclehu s večeří a snídaní by byla 425.- na osobu. Kdo by měl zájem, přihlaste se prosím do neděle 5. června se zálohou 300.-kč. Samozřejmě by bylo možno absolvovat jeden nebo druhý den nebo oba dva dny bez noclehu. Tak se můžete také přihlásit bez zálohy, abychom věděli, zda bude zájem.
  - Náš bratr jáhen slaví 70 let života. S celou farností mu blahopřejeme k tomuto významnému jubileu a přejeme hojnost Boží milosti, dar zdraví a vše potřebné.

 • Slavnost Seslání Ducha sv.

  - Tuto středu středu 18. května jedeme na sv. Hostýn. Odjezd ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00 od kostela. Společná mše sv. na sv. Hostýně bude v 11.15. Mohou přijít i ti, kteří jste se nahlásili jako náhradníci.
  - Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv. na příští polovinu roku.
  - Ve Vřesině je příští neděli 1. sv. přijímání dětí. Sv. zpověď dětí je ve Vřesině v sobotu v 9.00. Je to příležitost i pro rodiče , sourozence a příbuzné.
  - Dnešní sbírka je věnována na diecézní charitu.
  - Sbírka příští neděle bude na potřeby našeho chrámu.
  -V úterý jsou na faře modlitby matek. Začátek v 9.15.
  - Ve čtvrtek je v Porubě po mši sv. setkání rodičů a dětí k 1. sv. přijímání.
  - Nejbližší hovory o víře budou v pondělí 30. Května. Na programu beseda s panem Ing. Fr. Valdštýnem - Osobnost Karla IV. a jeho místo v českých a evropských dějinách.
  - Díky všem, kteří jste připravili minulou neděli ve Vřesině setkání o svátku matek.Bylo tam jistě všem dobře a měli jsme z toho radost.
  - Dnes odpoledne jsme zváni jako obvykle na setkání farnosti při vaječině. Začneme ve 14.30 májovou pobožností v kostele , pak přejdeme do Domu farnosti. S sebou si můžete vzít vajíčka, buchty, hudební nástroj, dobré známé a hlavně dobrou náladu. Jistě nám tam bude dobře jako každý rok a těšíme se.

 • 7.neděle velikonoční

  - Ještě během dneška je vzadu v kostele pokladnička, do které můžete přispět na pomoc Ukrajině, jak nás prosí sv. otec.
  - Díky všem., kteří jste připravili letošní pouť rodin, i všem, kteří jste se zúčastnili. Byla opět velmi pěkná,bylo to krásné společenství pěkných vztahů a modlitby.
  - Od 1.května budou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek vždy 17.30.
  - Ve středu 18. května jede na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena zájezdu je 150.-kč. Společná mše sv. na sv. Hostýně bude v 11.15.
  - Od neděle 15. Května se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští polovinu roku.
  - Ve Vřesině je ve středu po mši sv. setkání rodičů a dětí, kteří letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
  - V tomto týdnu se jako každý rok budeme v Porubě po každé večerní mši sv. modlit za maturanty.
  - Sbírka příští neděle bude věnována na diecézní charitu.
  - Dnes slavíme svátek našich maminek, mladších i straších. Jsme zváni jako každý rok do Vřesiny, kde bude v 15.00 májová, pak program v zahradě u domečku.Připravily si jej také malé děti pro maminky a babičky.
  - Příští neděli je slavnost seslání Ducha sv. Odpoledne jsme jsme zváni jako obvykle na setkání farnosti při vaječině. Začneme ve 14.30 májovou pobožností v kostele , pak přejdeme do Domu farnosti. S sebou si můžete vzít vajíčka, buchty, hudební nástroj, dobré známé a hlavně dobrou náladu. Jistě nám tam bude dobře jako každý rok.

 • 6.neděle velikonoční

  - Do příští neděle bude vzadu v kostele pokladnička, do které můžete přispět na pomoc Ukrajině, jak nás prosí sv. otec.
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Bude opět beseda s p. Ing. Valdštýnem na téma: Vznik a šíření islámu.
  - Farní knihovna nebude od nynějška otevřena každou neděli, ale jen 1. neděli v měsíci. Tedy nejbližší termín je v neděli 1. května.
  - V sobotu 7. května se uskuteční farní pouť rodin. Cílem bude letos sv. Kopeček u Olomouce a Olomouc. Pojedeme opět auty, sejdeme se v 9.00 v Dolanech Pod Kartouzkou u zastávky autobusu. Pěšky půjdeme na sv. Kopeček, trasa je dlouhá asi 3.5 km. Je vhodná i pro kočárky. Podrobný program je na nástěnce vzadu v kostele. Společná mše sv. bude v bazilice kolem poledne. Těšíme se, že nás sejde hodně jako každý rok. Je to vždy pěkné, povzbuzující společenství se silným spojením v modlitbě a ve mši sv.
  - V sobotu nebude vyjímečně ranní mše sv.
  - Od 1.května budou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek vždy 17.30.
  - Ve středu 18. května jede na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena zájezdu je 150.-kč.
  - V úterý je na faře setkání maminek. Začátek v 9.15.
  - Od neděle 15. Května se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští polovinu roku.
  - V tomto týdnu budou opět schůzky rodičů a dětí k 1. Sv. přijímání. V Porubě ve čtvrtek po mši sv. v kostele, ve Vřesině ve středu také po mši sv. v kostele.
  - Tuto středu se opět uskuteční schůzka k přípravě kurzů alfa. Bude na faře v 18.45. Setkání bude opět provázeno modlitbou a sdílením. Stále se můžete přidat a nabídnout konkrétní pomoc. Informace visí vzadu na nástěnce. Těšíme se na všechny, kteří toto dílo chtějí jakkoli podpořit

 • 5.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary naa potřeby našeho chrámu.Vybralo se 29720.-kč. Dnešní sbírka je věnována na opravu katedrály.
  - Hovory o víře budou až v pondělí 2. května . Bude opět beseda s p. Ing. Valdštýnem na téma: Vznik a šíření islámu.
  - Farní knihovna nebude od nynějška otevřena každou neděli, ale jen 1. neděli v měsíci. Tedy nejbližší termín je v neděli 1. května.
  - V sobotu 7. května se uskuteční farní pouť rodin. Cílem bude letos sv. Kopeček u Olomouce a Olomouc. Pojedeme opět auty, sejdeme se v 9.00 v Dolanech Pod Kartouzkou u zastávky autobusu. Pěšky půjdeme na sv. Kopeček, trasa je dlouhá asi 3.5 km. Podrobný program je na nástěnce vzadu v kostele. Těšíme se, že nás sejde hodně jako každý rok. Je to vždy pěkné, povzbuzující společenství se silným spojením v modlitbě a ve mši sv.
  - Od 1.května budou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek vždy 17.30.
  - Ve středu 18. května jede na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii. Cena zájezdu je 120.-kč.

 • 4.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu. Sbírka příští neděle bude věnována na opravu katedrály.
  - V tomto týdnu budou opět schůzky rodičů a dětí, které mají letos přistoupit k 1. vv. přijímání. V Porubě bude ve čtvrtek po mši sv. v kostele, ve Vřesině ve středu také po mši sv. v kostele…
  - Hovory o víře budou až v pondělí 2. května . Bude opět beseda s p. Ing. Valdštýnem na téma: Vznik a šíření islámu.
  - Farní knihovna nebude od nynějška otevřena každou neděli, ale jen 1. neděli v měsíci. Tedy nejbližší termín je v neděli 1. května.
  - V sobotu 7. května se uskuteční farní pouť rodin. Cílem bude letos sv. Kopeček u Olomouce a Olomouc. Pojedeme opět auty, sejdeme se v 9.00 v Dolanech Pod Kartouzkou u zastávky autobusu. Pěšky půjdeme na sv. Kopeček, trasa je dlouhá asi 3.5 km. Podrobný program je na nástěnce vzadu v kostele. Těšíme se, že nás sejde hodně jako každý rok. Je to vždy pěkné, povzbuzující společenství se silným spojením v modlitbě a ve mši sv.

 • 3.neděle velikonoční

  - příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

 • 2.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na kněžský seminář. Vybralo se v Porubě 26 610.-kč. Na opravu chrámů ve Sv. zemi se vybralo 8 285.-kč.
  - Hovory o víře budou v pondělí 4. dubna v 19.15. v Domě farnosti. Na programu je opět beseda s p. ing. Valdštýnem na téma: Nástup Slovanů. Tedy téma, které je nám blízké. Měly by nás zajímat naše kořeny. Věřím, že se nás tam opět sejde hodně, alespoň tolik jako posledně Myslím, že pan Valdštýn hovoří velmi srozumitelně a přitom obsažně. Chceme se takto postupně seznamovat se vznikem a dějinami křesEvropy.Každá přednáška je speciálně připravená a nebude se opakovat.
  - V úterý je na faře v 9.15 setkání maminek. Na programu je přednáška paní psycholožky Magdalény Lavičkové na téma „respektovat a být respektován“.
  - Tuto středu je po večerní mši sv. /v 18.45/ na faře druhá schůzka ohledně kurzů Alfa. Na tuto schůzku jsou zváni všichni, kteří se chcete s tímto projektem seznámit nebo jej jakkoli podpořit.Účast na schůzce k ničemu nezavazuje. Přijďme strávit společné chvíle s modlitbou, sdílením na téma „jak přiblížit Pána Ježíše bratřím a sestrám,se kterými se potkáváme a kteří jej dosud neznají“.Všechny informace jsou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do kostela.

 • Slavnost zmrtvýchvstání Páně

  - Dnešní sbírka Zmrtvýchvstání bude věnována na potřeby kněžského semináře.
  - Co se vybere v pokladničce u Božího hrobu bude tradičně odesláno na potřeby chrámů ve Sv. zemi.
  - Tento týden bude první schůzka rodičů a dětí, které mají letos poprvé přistoupit k 1. sv. přijímání. V Porubě ve čtvrtek po večerní mši sv. v kapli sv. Ant. a ve Vřesině ve středu po mši sv. v kostele. Termíny 1. sv. přijímání musely být změněny kvůli vícero diecézním akcím: v Porubě b.y bylo 12.června a ve Vřesině 22. května. Díky za pochopení. Více se dovíte na schůzkách
  - Díky všem, kteří jste připravili krásnou velikonoční dílnu.
  - Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se zasloužili o to, abychom mohli důstojně a slavnostně prožít sv. třídení a dnešní slavnost: kostelníkům, varhaníkům, schole, ministrantům, díky za úklid, výzdobu a za všechno ostatní. Díky všem, kteří jste svou účastí s živou vírou přispěli kráse velikonoc.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Ve Vřesině je zpověď ve středu od 16.00. V Porubě je po mši sv. v pátek ještě hodinová adorace.
  - Hovory o víře budou v pondělí 4. dubna v 19.15. v Domě farnosti. Na programu je opět beseda s p. ing. Valdštýnem na téma: Nástup Slovanů. Tedy téma, které je nám blízké. Měly by nás zajímat naše kořeny.Věřím, že se nás tam opět sejde hodně, alespoň tolik jako posledně Myslím, že pan Valdštýn hovoří velmi srozumitelně a přitom obsažně.
  - Oznámení duchovního správce:
  Mgr. Pavel Obr , který bydlí na území naší farnosti, požádal o udělení jáhenského svěcení. Podle přání církve Vás vyzývám, abyste podle nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě na zdejší faře ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu.
  S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samého i pro celou církev, tedy i pro Vás drazí farníci, snažně prosím Vás všechny o modlitby zvlášť v den svěcení, které mu má být uděleno dne 18. června letošního roku.

 • Květná neděle

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.
  - Sbírka příští neděle Zmrtvýchvstání bude věnována na potřeby kněžského semináře.
  - Co se vybere v pokladničce u Božího hrobu bude tradičně odesláno na potřeby chrámů ve Sv. zemi.
  - Dnes je příležitost ke svátosti smíření od 16.00 do 18.00.
  - Vzadu je k dispozici farní časopis s rozpisem bohoslužeb o velikonocích. Vloudila se nám tam malá chyba: mše sv. ve Vřesině v neděli a v pondělí bude v 8.30, ne v 8.00 jak je tam uvedeno.
  - Je tam také rozpis příležitosti ke svátosti smíření. Věříme, že bude dobře využita, připomeňte prosím také dětem. Nelze prožít plnost radosti ze Zmrtvýchvstání bez očištění srdce.
  - Noční bdění bude opět v Porubě ze čtvrtku na pátek , ve Vřesině z pátku na sobotu.
  - Nácviky ministrantů budou v Porubě ve čtvrtek ve 14.00, v pátek a v sobotu v 8.00.
  - Po velikonocích bude první schůzka rodičů a dětí, které mají letos poprvé přistoupit k 1. sv. přijímání. V Porubě ve čtvrtek po večerní mši sv. v kapli sv. Ant. a ve Vřesině ve středu po mši sv. v kostele. Termíny 1. sv. přijímání musely být změněny kvůli vícero diecézním akcím: v Porubě by bylo 12.června a ve Vřesině 22. května. Díky za pochopení. Více se dovíte na schůzkách.

 • 5.neděle postní

  -Tento týden od pondělí do středy proběhne opět v rámci večerních mší sv. v Porubě a ve Vřesině malá postní duchovní obnova:
  - -v pondělí bude mít v Porubě večerní mši sv. Otec Vladimír Schmit a promluví na téma „ prožívání víry v rodinách a předávání víry dětem“,
  - V úterý má mši sv. v Porubě otec František Blaha a bude hovořit na téma „přijímat a dávat milosrdenství“,
  - A ve středu ve Vřesině bude mít mši sv. otec Bogdan Stepieň a bude v homilii hovořit na téma „evangelizace - je v našich možnostech?“ Těšíme se , tyto příležitosti budou hojně využity.

  - Hovory o víře už před velikonocemi nebudou, budou až v pondělí 4.dubna.

  - Příští neděli sbírka na potřeby našeho chrámu.

  - Příští neděle je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Odpoledne ve 14.30 už tradičně bude v Domě farnosti velikonoční dílna. Vezměte si s sebou vyfouknuté vajíčko, jinak nevstup zdarma. Tentokrát bude příležitost i pro šikovné ruce rodičů – podrobnější informace na plakátcích.

  - V tomto týdnu už začně příležitost k velikonoční svátosti smíření. – V pátek budeme zpovídat od 15.00 do 18.00, - v sobotu od 17.00 do 18.00 a v neděli od 16.00 do 18.00.

  - Pán Bůh zaplať za misijní koláč: vybralo se pro chudé v misijích:v Porubě7 760.- a ve Vřesině 4 340.-kč.

 • 4.neděle postní

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na podporu světového setkání mládeže se sv. otcem v Krakowě.
  .-Dnes probíhá akce misijní koláč na podporu chudých v misijních zemích. Pán Bůh zaplať za každou Vaši podporu .
  -Ve dnech 14. až 16.března proběhne opět v rámci večerních mší sv. v Porubě a ve Vřesině malá postní duchovní obnova:
  - -v pondělí 14.3. bude mít v Porubě večerní mši sv. Otec Vladimír Schmit a promluví na téma „ prožívání víry v rodinách a předávání víry dětem“,
  - V úterý 15.3. má mši sv. v Porubě otec František Blaha a bude hovořit na téma „přijímat a dávat milosrdenství“,
  - A ve středu 16.3. ve Vřesině bude mít mši sv. otec Bogdan Stepieň a bude v homilii hovořit na téma „evangelizace - je v našich možnostech?“
  -Příští neděli ještě připomeneme.

 • 3.neděle postní

  - Příští neděli je sbírka na podporu setkání mládeže se sv. otcem v Krakowě, jak jsme slyšeli v pastýřském listu.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Bude beseda s p.ing. Valdštýnem na téma: Nástup Franků, pokřtění jejich krále Chlodovíka-/velmi významná událost pro křesťanskou budoucnost Evropy/ a obsazení Pyrenejského poloostrova Vizigóty. Téma jistě velmi zajímavé. Bude dobře, když tuto příležitost dobře využijeme a sejde se nás tam hodně.
  - Příští neděli proběhne v kostelích tradiční pěkná akce Misijní koláč. Prosíme opět o napečení koláčů a buchet na podporu chudých v misijních zemích. Přineste je prosím před bohoslužbami do kaple sv. Ant. /ve Vřesině do Domečku/.
  - V úterý jsou na faře modlitby matek. Začátek v 9.15.
  - Připomínám postní přípravu – děti si mohou za každý den snahy o prožití přípravy dát do košíčku tentokrát červený lísteček- kamínek do mozaiky. Je to zpětně za minulý týden, protože ve čtvrtek byly prázdniny. Běží už další týden přípravy ve kterém se snažíme žít :Blahoslavení tiší a Blahoslavení tvůrci pokoje.
  - tento pátek je 1.pátek v měsíci – dopoledne navštívíme nemocné , od 15.00 je příležitost ke svátosti smíření. Ve Vřesině je zpověď ve středu od 16.00. Při mi sv.v pátek v Porubě a ve středu ve Vřesině bude společné udílení svátosti nemocných. V tomto víkendu proběhne opět v celé církvi na přání sv. otce modlitební bdění 24 hodin pro Pána. Centrálně pro Ostravu bude v kostele sv. Josefa Don Bosko v pátek od 9.00 do 22.00 a v sobotu od 7.00 do 19.00. Celý program je na plakátku vzadu. U nás v Porubě je vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě v pátek od 15.00 a po mši sv. je řízená adorace do 20.00.
  - jak bylo už oznámeno, proběhne ve středu v 19.00 na faře schůzka k přípravě kurzů ALFA. Je zván každý, kdo by chtěl jakkoli pomoci. Více informací na nástěnce.

 • 2.neděle postní

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 30 650.-kč.
  - Dnešní sbírka je na Svatopetrský haléř.
  - V pondělí 29.února, tedy až další pondělí budou v Domě farnosti Hovory o víře s p. Valdšýnem na téma: Konec stěhování národů, vznik islámu.
  - Uvažujeme v naší farnosti o uskutečnění kurzů ALFA, které jsou jednou z ověřených forem, jak oslovit naše hledající přátele, případně možnost pro věřící obnovit si základy své víry. K tomu se uskuteční schůzka ve středu 2.března v 19.00 na faře. Na ni jsou zváni lidé s osobní zkušeností života z víry a darem přirozené komunikace, také lidé, kteří nabídnou jinou pomoc v týmové práci. Je vítaná také každá finanční pomoc projektu. Informace k tomu jsou vyvěšeny vzadu v kostele.

 • 1.neděle postní

  .- Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.
  - Během celé postní doby budou v pátek a v neděli křížové cesty. Začátek vždy v 17.15.
  - Dnes po všech mších sv. budeme udělovat znamení popelce těm, kteří se nedostali na mši sv. na popeleční středu.
  - Také každou postní sobotu, počínaje touto sobotou budou mše sv. také ráno v 8.00.
  - V sakristii jsou k dispozici jako každý rok postní pokladničky. Takto můžeme tím, co si v postní době odřekneme, přispět potřebným.
  - Příští neděli bude sbírka na Svatopetrský haléř.
  - V úterý v 9.15 je na faře setkání maminek.
  - Vzadu je ještě farní časopis s nabídkou postní přípravy nejen pro děti ale také pro všechny generace. Během ní si přiblížíme osmero blahoslavenství, jádro Ježíšova učení.
  - Zítra nebudou Hovory o víře, budou až 29. února s panem Valdštýnem. Ještě připomeneme.

 • 5.neděle v mezidobí

  Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
  - Vzadu je k dispozici farní časopis Naše farní rodina opět s nabídkou postní přípravy. Nejen pro děti, ale pro nás pro všechny.
  - Tuto středu je Popeleční středa, kterou vstupujeme do svatopostní doby, doby ztišení, snahy o větší skromnost a jednoduchost života, obnovy modlitby, snahy o větší pozornost k bližním.
  - Mše sv. na Popeleční středu budou v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00. V Porubě i ve Vřesině budeme zpovídat ve středu hodinu před večerní mší sv.
  - Kdo jste neměli možnost dosud přijat svatoblažejské požehnání, můžete přistoupit bezprostředně po mši sv.

 • 4.neděle v mezidobí


  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné. V Porubě je příležitost ke svátosti smíření od 15.00. Po mši sv. je hodinová adorace . Připomínáme, že v Porubě je každý pátek od 15.00 vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. Bylo by moc dobře, kdyby našlo cestu k této tiché silné modlitbě mnohem více věřících.
  - Ve Vřesině je příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00.
  - Úterý je svátek vedení Páně do chrámu – Hromnic. Mše sv. jsou v porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Při ní svěcení svící.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15. Bude opět beseda s panem Ing. Valdštýnem na téma Stěhování národů – Germáni a Hunové.
  - 1. Sv. přijímání v tomto roce bude v Porubě v neděli 5.červne, ve Vřesině v neděli 29. Května.

 • 3.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 24 150.-kč.
  - toto úterý je v Porubě na faře setkání maminek. Začátek v 9.15.
  - Moc děkujeme všem koledníkům tříkrálové sbírky. Vykoledovali společně v Porubě 119 112.-kč, tedy asi o 40 000.-kč více než vloni. Všichni pomohli velmi pěkné a užitečné věci pro Boží království. Největší poděkování patří těm, kteří obětavě pomáhají už roky.
  - nabídka společné modlitby /“modlitební společenství na dálku“/denně ve 21.00, za dar zdraví pro otce Michala, za otce biskupa, za všechny potřebné a naléhavé úmysly ve farnosti i ve světě. Forma je libovolná – kdo chce a má možnost tak sv. růženec, nebo část, třeba jeden desátek, nebo Otče náš, zdrávas, Pod ochranu tvou, atp. Děkujeme.

 • 2.neděle v mezidobí

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Zítra jsou hovory o víře. Začátek v Domě farnosti v 19.15. Promítneme si záznam zajímavé přednášky o vztahu islámského a křesťanského světa od počátku existence islámu.
  - Tuto sobotu jsme zváni na tradiční vřesinský ples. Podrobnosti jsou na plakátku.
  - Pán Bůh zaplať všem koledníkům za tříkrálovou sbírku. Každý z nich vykonal hezkou věc pro Boží království.

 • Svátek Křtu Páně

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - V úterý je na faře setkání maminek, začátek v 9.15.
  - Ke komu se nedostali koledníci na tříkrálovou sbírku, může přispět v sakristii, či budou-li tam koledníci, před kostelem.
  - Dnes v 19.00 je na faře schůzka k přípravě Noci kostelů. Zván je každý, kdo má zájem.
  - Díky všem, kteří jste připravovali letošní Farní ples. Byl opět velmi pěkný, všem nám tam bylo dobře.

 • 2.neděle po narození Páně

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře , začátek v 19.15. Na programu je beseda s panem Valdštýnem na téma ohrožení křesťanství a křesťanské Evropy během dvaceti století, téma jistě velmi aktuální.
  - Poutní zájezd do Fatimy je už obsazen, můžete se však napsat jako náhradníci, je možné, že někdo nebude moci jet, jak tomu bývá.
  - Tento pátek navštívíme nemocné jako o prvním pátku, adorace po mši sv. nebude, příležitost ke svátosti smíření bude jako o běžném pátku od 16.30.
  - Příští neděli v 19.00 je na faře schůzka k přípravě noci kostelů. Je zvám každý, kdo chce nějak přispět. Letos bude noc kostelů trochu mimořádná, proběhne v rámci Dnů víry, tedy naší snahy o evangelizaci našeho okolí.
  - Informace k Tříkrálové sbírce:
  1/ prosíme všechny účastníky, vedoucí skupinek i rodiče dětí, aby se přihlásili organizátorům, kontakty jsou na nástěnce.
  2/ Vedoucí skupinek prosíme, aby si vyzvedli pokladničky na faře a zapsali se do seznamu.
  3/ Těm, kteří se organizátorům přihlásí, budou hned emailem poslány podrobnější instrukce.
  Každý rok slyšíme, u nás koledníci nebyli. U nás taky ne! Poruba je velká, skupinek málo. Kdyby nás bylo hodně, měl by každý několik vchodů, nebyla by to zátěž a měli bychom z toho všichni radost. Děkujeme všem, kdo se účastní této krásné akce pro Boží království. Výtěžek letošní sbírky bude věnován mobilnímu hospici v Ostravě, instituci, kterou může potřebovat kterákoliv z našich rodin.
  - V sobotu 9. ledna proběhne tradiční farní ples. Lístky si můžete koupit po každé nedělní mši svaté. Ještě jich pár máme, tak se pro ně určitě zastavte.
  Moc prosíme jako každý rok o pomoc s přípravou rautů. Bude moc dobře, když nám dáte dopředu vědět, s čím můžete přispět. Stačí nechat vzkaz v sakristii na papíře a přislíbené pochoutky pak donést do farního domu v sobotu dopoledne.
  Také budeme moc rádi, když nám pomůžete s úklidem po plese. Loni se nás sešla spousta a vše bylo hotové za hodinu. Uklízet budeme po deváté a desáté v neděli. Rádi vám přitom nabídneme čaj a dobroty z plesu. Pokud s vámi můžeme počítat, napište se v sakristii.
  Máme pro vás letos připravený bohatý program. Moc se těšíme na společné farní setkání, věříme, že nám všem tam bude dobře.


 • Svátek sv. rodiny

  - Pořadatelé Vás po roce opět zvou na tradiční farní ples, který se uskuteční 9. ledna. I letos, tak jako každý rok, pro vás připravujeme bohaté rauty, tombolu a příjemnou hudbu. V něčem bude však tento ročník mimořádný. V průběhu večera vás seznámíme s cizími kulturami, jejich tanci a pochoutkami.
  Lístky na farní ples budeme prodávat po nedělních mších svatých v 9:00 a 10:45 v kapli svatého Antonína dnes a příští neděli. Po večerní si můžete lístek zakoupit u pana kostelníka.
  Zároveň vás moc prosíme, abyste nám pomohli s přípravou tomboly a rautových stolů. Letos budeme soutěžit o nejlepší pokrm, proto budeme moc rádi, když se třeba i s menším množstvím přihlásí hodně lidí. Bližší informace najdete v sakristii.
  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu.Vybralo se 31 450.-kč.
  - Pán Bůh zaplať všem, kdo jste se podíleli na přípravě letošní slavnosti Božího narození. Za přípravu liturgie, hudbu a zpěv, výzdobu, úklid a vše ostatní.Hlavně za snahu prožít vánoce s živou vírou .

 • 4.neděle adventní

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - vzadu v kostele si můžete vzít vánoční farní časopis s rozpisem vánočních bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření. Připomeňte prosím také dětem vánoční zpověď, sami to často opomenou. Doufáme, že bude i letos daná příležitost dobře využita. Jsou vyvěšeny také vánoční bohoslužby pro celou Ostravu.

  - Pořadatelé Vás po roce opět zvou na tradiční farní ples, který se uskuteční 9. ledna. I letos, tak jako každý rok, pro vás připravujeme bohaté rauty, tombolu a příjemnou hudbu. V něčem bude však tento ročník mimořádný. V průběhu večera vás seznámíme s cizími kulturami, jejich tanci a pochoutkami. Poznáte, jaké dobroty stojí za vznikem tanců, které nás dodnes sbližují.
  Lístky na farní ples budeme prodávat po nedělních mších svatých v 9:00 a 10:45 v kapli svatého Antonína příští a popříští týden. Po večerní si můžete lístek zakoupit u pana kostelníka.
  Zároveň vás moc prosíme, abyste nám pomohli s přípravou tomboly a rautových stolů. Letos budeme soutěžit o nejlepší pokrm, proto budeme moc rádi, když se třeba i s menším množstvím přihlásí hodně lidí. Bližší informace najdete v sakristii. Určitě se zapojte! Bude to stát za to.
  - Pán Bůh zaplať všem, kdo jste se zúčastnili vánočního jarmarku, ať už přinesením dárku, nebo jeho koupí, nebo obojím. Vybralo se pro děti v chudých misijních zemích 11 560.-kč. Na daný účel budou peníze odeslány přes Papežská misijní díla.


 • 3.neděle adventní

  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste se podíleli na přípravě setkání farnosti o slavnosti sv. Mikuláši. Myslím, že bylo velmi zdařilé. Díky tedy všem organizátorům , těm, kteří obstarali práci v kuchyni, mytí nádobí a obsluhu, úklid, za přinesené buchty,díky za krásnou pohádku.
  - P. Tomáš Mlýnek děkuje za finanční příspěvek pro nemocnici v Keni. Při mši sv. se vybralo přes 18 000.-kč, spolu s dary při prodeji perníčků činil náš dar přes 47 000.-kč. Pán Bůh zaplať.
  - Pro nemoc obou kněží nebudou zítra hovory o víře. Příští budou až v pondělí 4.ledna.
  - Toto úterý je na faře opět sekání maminek. Začátek v 9.15.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Už v tomto týdnu začne příležitost k vánoční svátosti smíření. Ve čtvrtek a v pátek budeme zpovídat v Porubě od 15.00 do 18.00, ve středu a v sobotu od 17.00 do 18.00. Ve Vřesině ve středu od 16.00. Je to vyvěšeno na dveřích kostela a na nástěnce vzadu. Vzadu je k dispozici také hromádka lístků s těmito informacemi, kdo si je chtěl vzít domů. Příští neděli vyjde samozřejmě časopis s rozpisem vánočních bohoslužeb i zpovědí pro předvánoční týden.
  - Kdo má zájem o poutní zájezd do Fatimy a Santiaga de Compostela v říjnu příštího roku, může se zapsat v sakristii. Je tam také k dispozici informační leták s upřesněnými údaji o zájezdu.

 • slavnost sv. Mikuláše-2. neděle adventní

  - Dnešní mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude sloužit P. Tomáš Mlýnek. Sbírka při těchto mších sv. bude určena pro nemocnici, kde pracují čeští lékaři bez nároku na jakýkoliv honorář. Snaží se sloužit v nejchudší oblasti, kde lidé umírají na obyčejná zranění a nemoci a nemají možnost dosáhnout na základní lékařskou péči, která je u nás považována za standartní. Tuto pomoc zprostředkovává P.T.Mlýnek. Po mši svaté je možno nemocnici také podpořit zakoupením ručně vyráběných perníků, které pro projekt vyrábí maminka otce Tomáše.
  - Program v Domě farnosti bude následující:
  - Od 12.00 společný oběd, pro ty, kteří si zakoupili vstupenku. – Pak je program pro všechny, kteří mají zájem už bez vstupenek: ve 14.15 ve vestibulu beseda s otcem Tomášem, kdy nám popovídá o zmíněném projektu a svých zkušenostech z Keni , kterou letos znovu navštívil na humanitární misi. Promítne také obrázky. Od 16.00 do 17.00 se podíváme na divadelní představení Lotrando a Zubejda, které si pro nás připravili naši mladí. Nakonec v 17.00 přijde sv. Mikuláš. K zábavě hraje cimbálová muzika, pro malé děti je připraven v sále skákací hrad. Pořadatelé opět prosí o napečení buchet a pomoc o pomoc dobrovolníků při úklidu a mytí nádobí v kuchyni. Děkujeme.
  - Jako každý rok i letos se v naší farnosti uskuteční vánoční jarmark, jehož výtěžek darujeme dětem v nejchudších zemích. V Porubě bude o třetí /tedy příští neděli/ a ve Vřesině o čtvrté neděli adventní. Prosíme opět o různé, nejlépe ručně vyrobené dárky, které mohou udělat radost někomu o vánocích a zároveň tak obdarovat ty, kteří jsou nesrovnatelně chudší než my. Jde o vzájemné obdarování. Tyto dárky prosím přineste v tomto týdnu do kaple sv. Antonína /ve Vřesině v příštím týdnu do domečku/. Děkujeme.
  - Toto úterý je v Porubě opět adventní koncert základní umělecké školy v Pustkovci. Začátek je v 16.30. Tedy před večerní mší sv. se vyjímečně nemodlíme společně modlitbu sv.růžence.
  - Věnujme prosím pozornost nabízené adventní duchovní přípravě…. Najdeme ji také na farních stránkách

 • 1.neděle adventní

  -Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 30 970.-kč.
  - Zítra budou v Domě farnosti Hovory o víře s Ing. Valdštýnem na téma Turci u Vídně.Začátek v 19.15.
  - -Stejně jako vloni se letos příští neděli 6.12. o slavnosti sv. Mikuláš, patrona naší farnosti sejdeme na společném zabijačkovém obědě v Domě farnosti. Jistě to bude radostné společenství při dobrém jídle jako vloni. Ještě dnes po všech mších sv. si můžete zakoupit vstupenku na oběd i na balíček. Využijme této příležitosti, vloni to bylo velmi milé setkání. Pořadatelé opět prosí o napečení buchet a pomoc dobrovolníků při úklidu a mytí talířů v kuchyni. Děkujeme.
  - Příští neděli nás po celý den čeká pěkný program. Mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude sloužit P. Tomáš Mlýnek. Sbírka při těchto mších sv. bude určena pro nemocnici, kde pracují čeští lékaři bez nároku na jakýkoliv honorář. Snaží se sloužit v nejchudší oblasti, kde lidé umírají na obyčejná zranění a nemoci a nemají možnost dosáhnout na základní lékařskou péči, která je u nás považována za standartní. Tuto pomoc zaštiťuje P.T.Mlýnek. Po mši svaté je možno nemocnici také podpořit zakoupením ručně vyráběných perníků, které pro projekt vyrábí maminka otce Tomáše.
  - Program v Domě farnosti bude následující:
  - Od 12.00 společný oběd – ve 14.15 ve vestibulu beseda s otcem Tomášem, kdy nám popovídá o zmíněném projektu a svých zkušenostech z Keni , kterou letos znovu navštívil na humanitární misi. Promítne také obrázky. Od 16.00 do 17.00 se podíváme na divadelní představení Lotrando a Zubejda, které si pro nás připravili naši mladí. Nakonec v 17.00 přijde sv. Mikuláš. K zábavě hraje cimbálová muzika, pro malé děti je připraven v sále skákací hrad.
  - Maminky v naší farnosti opět zakládají společenství pro maminky na mateřské dovolené a zvou všechny, které mají zájem. První setkání je v úterý 1. prosince v 9.15 dopoledne na faře v Porubě. Zároveň prosí ochotné babičky, které by měly zájem jednou za dva týdny děti maminkám pohlídat. Všechny informace jsou na plakátku vzadu v kostele.
  - Jako každý rok i letos se v naší farnosti uskuteční vánoční jarmark, jehož výtěžek darujeme dětem v nejchudších zemích. V Porubě bude o třetí a ve Vřesině o čtvrté neděli adventní. Prosíme opět o různé, nejlépe ručně vyrobené dárky, které mohou udělat radost někomu o vánocích a zároveň tak obdarovat ty, kteří jsou nesrovnatelně chudší než my. Jde o vzájemné obdarování. Tyto dárky prosím přineste v týdnu před jarmarkem do kaple sv. Antonína a do domečku. Děkujeme.
  - Vzadu je k dispozici Naše farní rodina. Jev ní nabídka adventní přípravy pro všechny generace. Pro děti je k dispozici /v sakristii/ arch se samolepkami a plánek adventního putování. Je to vše také k dispozici na farních stránkách.


 • Slavnost Ježíše Krista krále

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu
  - - V pondělí 30.11., tedy až další pondělí budou v Domě farnosti Hovory o víře s Ing. Valdštýnem na téma Turci u Vídně.
  - -Stejně jako vloni se letos v neděli 6.12. o slavnosti sv. Mikuláš, patrona naší farnosti sejdeme na společném zabijačkovém obědě v Domě farnosti. Jsou ode dneška k dispozici v sakristii vstupenky na oběd. Pro děti od 6 do 12 let za 50.-kč, ostatní 100.-kč. Je možno si objednat balíček domů – velký za 150.-, malý za 80.-kč. Pořadatelé opět prosí o napečení buchet a pomoc dobrovolníků při úklidu a mytí talířů v kuchyni. Děkujeme.
  - - Dnes v 15.00 bude v Domě farnosti valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou nejen členové, ale i příznivci, vždyť okruh těch, kteří pravidelně využívají náš dům , nebo jejich děti je stále větší.
  - Děkujeme všem, kteří jste pomohli při včerejší brigádě. Máme kolem kostela opět čisto.
  - Maminky v naší farnosti opět zakládají společenství pro maminky na mateřské dovolené a zvou všechny, které mají zájem. První setkání je v úterý 1. Prosince v 9.15 dopoledne na faře v Porubě. Zároveň prosí ochotné babičky, které by měly zájem jednou za dva týdny děti maminkám pohlídat. Všechny informace jsou na plakátku vzadu v kostele.
  - Jako každý rok i letos se v naší farnosti uskuteční vánoční jarmark, jehož výtěžek darujeme dětem v nejchudších zemích. V Porubě bude o třetí a ve Vřesině o čtvrté neděli adventní. Prosíme opět o různé, nejlépe ručně vyrobené dárky, které mohou udělat radost někomu o vánocích a zároveň tak obdarovat ty, kteří jsou nesrovnatelně chudší než my. Jde o vzájemné obdarování. Tyto dárky prosím přineste v týdnu před jarmarkem do kaple sv. Antonína a do domečku. Děkujeme.

 • 33.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - ode dneška se zapisují úmysly na mše sv. na příští rok.
  - tuto sobotu bude brigáda, při které především shrabeme listí v okolí kostela a fary. Začneme v 8.00 modlitbou v kostele.
  - Příští neděli bude otevřena ostravská katedrála mší sv. v 10.00.
  - V pondělí 30.11., tedy až další pondělí budou v Domě farnosti Hovory o víře s Ing. Valdštýnem .a téma Turci u Vídně.
  -Stejně jako vloni se letos v neděli 6.12. o slavnosti sv. Mikuláš, patrona naší farnosti sejdeme na společném zabijačkovém obědě v Domě farnosti. Jsou ode dneška k dispozici v sakristii vstupenky na oběd. Pro děti od 6 do 12 let za 50.-kč, ostatní 100.-kč. Je možno si objednat balíček domů – velký za 150.-, malý za 80.-kč.
  - Příští neděli v 15.00 bude v Domě farnosti valná hromada spolku Katolický lidový dům. Zváni jsou nejen členové, ale i příznivci, vždyť okruh těch, kteří pravidelně využívají náš dům , nebo jejich děti je stále větší.
  - Všech se nás hluboce dotkly nedávné teroristické útoky v Paříži. K poctě obětí budou v celé republice dnes v poledne znít zvony.

 • 32. neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za pomoc pro uprchlíky. Jak věcnou, tak finanční. Vybralo se dohromady rovných 14 000.-kč.
  - Od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V sobotu 21.listopadu bude v Porubě brigáda, především vyhrabeme listí v okolí kostela a fary. Podrobněji ještě oznámíme příští neděli.
  - V neděli 22.listopadu bude slavnostně otevřena opravená ostravská katedrála při mši sv. v 10.00.
  - V sakristii jsou k dispozici křesťanské stolní kalendáře, také misijní. Jako každý rok dary za misijní kalendáře budou zaslány na pomoc dětem v nejchudších zemích

 • Slavnost všech svatých

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vbralo se 31 687.-kč.
  - Dnes v 15.00 je na hřbitově ve Vřesině pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Zítra je památka všech věrných zemřelých. Mše sv. jsou : v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Od neděle 15. listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Od 15.00 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00. Dopoledne navštívíme nemocné.
  Víme, že už dlouho se na hranicích jižních evropských států tísní davy uprchlíků. Ať už si o tom myslíme cokoli, pravda je, že je tam mnoho rodin s dětmi ve velmi tísnivých podmínkách. Organizuje tam pomoc také česká katolická charita, pomáhá mnoho dobrovolníků. Také z naší farnosti se chtějí někteří připojit a prosí nás o věcnou sbírku, případně také o finanční pomoc. Tu můžete dát do sakristie. Jsou tam potřebné například tyto věci: Mají se vozit:
  - boty - sportovní, pevné, v dobrém stavu, mohou být i tenisky (zejména jsou třeba pánské, těch máme nejméně) - boty jsou nejakutnější, lidé často přicházejí jen v žabkách
  - zimní bundy a kabáty (zejména pánské)
  - svetry, mikiny
  - tepláky, legíny
  - čepice, rukavice, šály
  - nové ponožky
  - pláštěnky
  - batohy, ruksaky, IKEA tašky
  - dětská nosítka, klokanky
  - čelovky, baterky
  - AAA, AA baterie
  - plastové kelímky (0,3 dcl)
  - plastové lžičky
  - kvalitní izolepy (gafa)
  - reflexní vesty
  - pracovní a gumové rukavice (velikosti M, L a XL)
  - plastové pytle (200 l a větší)
  - policejní páska (na vytyčení trasy)
  - černý čaj (velké pytlíky, ideálně velká balení), müsli tyčinky

  Také budeme rádi za peněžní příspěvky. Předali bychom je pro nákup nezbytných věcí a nejspíše bychom proplatili půjčení dodávky, pokud bude potřeba.

  Sbírka bude trvat od této neděle do 3. listopadu. Není to dlouhá doba, ale aspoň tak. Pak vyjíždíme ve čtvrtek večer z Brna a doufáme, že nejpozději v pátek dopoledne budeme na místě.

  Všechny věci by měly být praktické a v dobrém stavu. Pokud se do sbírky zapojíte, moc vás prosím, abyste darované věci nechali v kapli svatého Antonína, nebo na faře. Co se týče peněžních příspěvků, předejte je prosím v sakristii.
  Podrobné informace visí vzadu na nástěnce. Pán Bůh zaplať.

  - Ještě informace o odpustcích: Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek /svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce/ je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
  - Od 1. do 8. listopadu možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 • slavnost posvěcení chrámu

  - Dnes je slavnost posvěcení našeho chrámu.
  - Dnes je také sbírka na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Díky také za sbírku na potřeby misií, která byla minulou neděli. Vybralo se v Porubě 28 040.-kč, ve Vřesině 8 730.-kč.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Povede je pan Ing. František Valdštýn a bude hovořit o tureckém ohrožení v 16.stol., o bitvě u Lepanta, na památku které byl ustanoven svátek P. Marie růžencové. Začátek je v 19.15.
  - Příští neděli slavnost všech svatých. Odpoledne bude na hřbitově ve Vřesině v 15.00 pobožnost s modlitbami za zemřelé. Ve stejnou dobude také pobožnost na hřbitově ve Svinově.
  - V tomto týdnu bude také více příležitosti ke svátosti smíření. V Porubě budeme zpovídat ve středu a ve čtvrtek od 17.00 do 18.00, v pátek od 15.00 do 18.00 hodin. Ve Vřesině ve středu od 16.00 do 17.00.
  -

 • 29.neděle v mezidobí

  -Dnes prožíváme misijní neděli – den modliteb za misie. Také dnešní sbírka je věnována na potřeby misií.
  - Příští neděli bude sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Příští neděli také oslavíme v Porubě slavnost posvěcení našeho chrámu.
  - Máme možnost jet v příštím roce ve 2. polovině října na poutní zájezd do Fatimy, Santiaga de Compostela, Lisabonu –rodiště sv. Antonína a Coimbry, kde v klášteře žila a zemřela sestra Lucie, vizionářka z Fatimy. Cestovalo by se letecky, pouť není náročná na chození je vhodná i pro starší poutníky, necestuje se autobusem v noci. Cena je asi 19000.kč. V sakristii si můžete vyzvednout program. Ještě se nepřihlašuje, jen zkoumáme případný zájem.

 • 28.neděle v mezidobí

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15. Na programu bude ohlédnutí za prázdninami a informace o probíhajícím synodu o rodině.
  - Máme možnost jet v příštím roce ve 2. polovině října na poutní zájezd do Fatimy, Santiaga de Compostela, Lisabonu –rodiště sv. Antonína a Coimbry, kde v klášteře žila a zemřela sestra Lucie, vizionářka z Fatimy. Cestovalo by se letecky, pouť není náročná na chození je vhodná i pro starší poutníky, necestuje se autobusem v noci. Cena je asi 19000.kč. V sakristii si můžete vyzvednout program. Ještě se nepřihlašuje, jen zkoumáme případný zájem.
  - Příští neděli je misijní neděle a při ní sbírka na potřeby misií…

 • 27.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 23 750.-kč.
  - Dnes v 19.00 se sejdeme na faře k naplánování farních akcí v tomto školním roce. Jsou srdečně zváni všichni, kteří chtějí přispět pomocí či radou.
  - Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili i kteří se zúčastnili misijního štrůdlování. Na potřeby misií se vybralo 2000.-kč.
  - V sakristii jsou k dispozici různé křesťanské stolní kalendáře.
  -- Ve dnech 20.-22. listopadu proběhnou v Ostravě Dny důvěry Taizé. Je to akce světoznámé ekumenické komunity v Taizé ve Francii. Jsou zváni všichni mladí duchem. Sejde se mnoho účastníků zdaleka a tak pořadatelé prosí nás ostraváky o přístřeší pro ně. Jedná se o dva noclehy. Prosíme, kdo máte možnost tyto dva noclehy poskytnout, přihlašte se v sakristii. Jistě to bude obohacení pro Vás samy. Děkujeme.
  - Hovory o víře budou až v pondělí 12. října.

 • 26.neděle v mezidobí

  - Dnes je sbírka na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Začalo vyučování náboženství. Je možné se během září ještě připojit.
  - Začaly také schůzky ministrantů a malé scholy. Jsou tradičně ve čtvrtek odpoledne, ve Vřesině je schůzka scholy ve středu. Jsou vítáni noví členové. Je to pro děti krásná příležitost být blízko oltáře, povzbuzení ve víře v dnešním náročném světě.
  - Ve dnech 20.-22. listopadu proběhnou v Ostravě Dny důvěry Taizé. Je to akce světoznámé ekumenické komunity v Taizé ve Francii. Jsou zváni všichni mladí duchem. Sejde se mnoho účastníků zdaleka a tak pořadatelé prosí nás ostraváky o přístřeší pro ně. Jedná se o dva noclehy. Prosíme, kdo máte možnost tyto dva noclehy poskytnout, přihlašte se v sakristii. Jistě to bude obohacení pro Vás samy. Děkujeme.
  - Jsme také zváni na eucharistický kongres do Brna. Kdo by se chtěl zúčastnit slavnostní mše sv., přihlašte se v sakristii.
  - V neděli 4. října tedy příští neděli se opět sejdeme na faře v 19.00 k naplánování farních akcí v tomto školním roce. Je srdečně zván každý, kdy by chtěl přispět pomocí či radou. Děkujeme.
  - Zítra je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše sv. jsou ve Vřesině v 8.30, v Porubě v 18.00.
  - Tuto středu jedeme na sv. Hostýn. Odjezd jako vždy v 6.45 ze Vřesiny, v 7.00 z Poruby od kostela. Mohou přijít i ti, kteří se zapsali jako náhradníci. Kdo by se nevešel do autobusu, vezmeme ho autem. Společná mše sv. na sv. Hostýně bude v 11.15, předtím v 10.00 křížová cesta.
  - V sakristii jsou k dispozici různé stolní křesťanské kalendáře.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě od 15.00 bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. adorace. Ve Vřesině bude příležitost ke zpovědi ve středu od 16.00.
  -Výměna růžencových lístků bude až v neděli 11.října, tedy o týden později.
  -Dnes jsme také zváni na misijní štrůdlování do Vřesiny ve skále . Začátek v 16.00. Pro ty, kdo neznají cestu, bude čekat doprovod v 15.3é u horní kapličky. Jen v případě deště by akce byla v kostele.Podrobnosti jsou na plakátku.


 • 25. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby církevních škol. Vybralo se v Porubě 21 20.-kč.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Začalo vyučování náboženství. Je možné se během září ještě připojit.
  - Začaly také schůzky ministrantů a malé scholy. Jsou tradičně ve čtvrtek odpoledne, ve Vřesině ve středu. Jsou vítáni noví členové. Je to pro děti krásná příležitost sloužit Pánu Bohu blízko oltáře a je to také ověřená cesta pro děti a mládež jak si v dnešním zmateném světě uchovat živou víru.
  - Toto úterý v 19. 00 začnou opět v Pustkovci mší sv. s o. Biskupem setkání Vysokoškolského katolického hnutí. Je zván každý, kdo má zájem.
  - Zítra v 19.15 začnou opět v Domě farnosti po roční přestávce Hovory o víře.
  - Ve dnech 20.-22. Listopadu proběhnou v Ostravě Dny důvěry Taizé. Je to akce světoznámé ekumenické komunity v Taizé ve Francii. Jsou zváni všichni mladí duchem. Sejde se mnoho účastníků zdaleka a tak pořadatelé prosí nás ostraváky o přístřeší pro ně. Jedná se o dva noclehy. Prosíme, kdo máte možnost tyto dva noclehy poskytnout, přihlašte se v sakristii. Jistě to bude obohacení pro Vás samy. Děkujeme.
  - Možnost přihlásit se v sakristii na eucharistický kongres… dopis o. biskupů…
  - V neděli 4. října tedy za dva týdny se opět sejdeme na faře v 19.00 k naplánování farních akcí v tomto školním roce. Je srdečně zván každý, kdy by chtěl přispět pomocí či radou. Děkujeme.
  - Možnost přihlásit se v sakristii na eucharistický kongres… dopis o. biskupů…


 • 24.neděle v mezidobí

  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby církevních škol. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Vyučování náboženství bude v tomto školním roce v Porubě opět na faře vždy v pondělí, ve Vřesině ve škole v úterý. 1. vyučovací hodina proběhne formou zápisu a seznámení v Porubě na faře toto pondělí 14. září od 14:00. Ve Vřesině v úterý 15. Září ve škole opět od 14.00. Předběžný rozpis hodin vyučování náboženství je vyvěšen na nástěnce před kostelem a vzadu v kostele. Schůzky malých ministrantů a malé scholy budou v Porubě vždy ve čtvrtek, první je tento čtvrtek. Pamatujte prosím na hodiny náboženství a ministranty i scholu při plánování různých kroužků.

 • 23. nedělev mezidobí

  - Vyučování náboženství bude v tomto školním roce v Porubě opět na faře vždy v pondělí, ve Vřesině ve škole v úterý. 1. vyučovací hodina proběhne formou zápisu a seznámení v Porubě na faře v pondělí 14. září od 14:00. Ve Vřesině v úterý 15. Září ve škole opět od 14.00. Předběžný rozpis hodin vyučování náboženství je vyvěšen na nástěnce před kostelem a vzadu v kostele. Schůzky malých ministrantů a malé scholy budou v Porubě vždy ve čtvrtek, ve Vřesině ve středu. Pamatujte prosím na hodiny náboženství a ministranty i scholu při plánování různých kroužků, aby nám neuteklo to podstatné, chceme-li dětem opravdu předat živou víru, nejen formální křesťanství.
  - Sbírka příští neděle je věnována na potřeby církevních škol.

 • 22. neděle v mezidobí

  - Od 1. září bude v Porubě pořad bohoslužeb jako obvykle. Budou tedy mše sv. i v úterý a ve čtvrtek.O 1. Pátcích bude příležitost ke svátosti smíření od 15.00, po mši sv. hodinová adorace. Každý pátek bude v Porubě tichá adorace od 15.00.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 v Porubě bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. bude hodinová adorace.Ve Vřesině bude zpověď ve středu od 16.00.
  - Vyučování náboženství bude v tomto školním roce v Porubě opět na faře vždy v pondělí, ve Vřesině ve škole v úterý. 1. vyučovací hodina proběhne formou zápisu a seznámení v Porubě na faře v pondělí 14. září od 14:00. Ve Vřesině v úterý 15. Září ve škole opět od 14.00. Schůzky malých ministrantů a malé scholy budou v Porubě vždy ve čtvrtek, ve Vřesině ve středu. Začnou v týdnu, kdy začne i vyučování náboženství. Pamatujte prosím na hodiny náboženství , ministranty a scholu při plánování různých kroužků, aby nám neuteklo to podstatné, chceme-li dětem opravdu předat živou víru, nejen formální křesťanství.
  Na nástěnce před kostelem, vzadu v kostele a na dveřích fary je vyvěšen předběžný rozvrh hodin vyučování náboženství.

 • 21.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 21 679.-
  - Vyučování náboženství bude v tomto školním roce v Porubě opět na faře vždy v pondělí, ve Vřesině ve škole v úterý. 1. vyučovací hodina proběhne formou zápisu a seznámení v Porubě na faře v pondělí 14. září od 14:00. Ve Vřesině v úterý 15. Září ve škole opět od 14.00. Předběžný rozpis hodin podle ročníků bude předem vyvěšen. Schůzky malých ministrantů a malé scholy budou v Porubě vždy ve čtvrtek, ve Vřesině ve středu. Pamatujte prosím na hodiny náboženství a ministranty a scholu při plánování různých kroužků, aby nám neuteklo to podstatné, chceme-li dětem opravdu předat živou víru, nejen formální křesťanství.

 • 20.neděle ve mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.

 • 20.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.

 • 19.neděle v mezidobí

  - V sobotu je slavnost Nanebevzetí P. Marie, doporučený svátek. Mše sv. je v Porubě v 18.00.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.

 • 18.neděle v mezidobí

  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívím nemocné. V Porubě je v pátek příležitost ke svátosti smíření už od 15.00. Ve Vřesině ve středu od 16.00.
  - Připomínáme, že během prázdnin nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Jinak je pořad bohoslužeb nezměněn.

 • 17.Neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu minulou neděli. Vybralo se 23 750.- kč.
  - Připomínáme, že během prázdnin nejsou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Tento pátek je příležitost nesvátosti smíření opět od 16.30.

 • 16.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.
  - Připomínáme, že v červenci a v srpnu nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Tento pátek bude příležitost ke svátosti smíření jako jiné dny až od 16.30.

 • 15.neděle v mezidobí


  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Připomínáme, že v červenci a srpnu nejsou v Porubě mše sv. v úterý a ve čtvrtek.

 • 14. neděle v mezidobí

  - V červenci a srpnu bude opět prázdninový pořad bohoslužeb. Znamená to, že v Porubě nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Nebude také v pátek vystavena Nejsvětější svátost od 15.00, po mši sv. na 1. Pátek nebude adorace. Příležitost ke svátosti smíření v pátek od 16.30 se budeme snažit zachovat, pouze když budeme na akcích mimo farnost, bude jen od 17.30. To bude oznámeno. Tak tomu bude tento pátek. Nedělní pořad bohoslužeb je o prázdninách beze změn. Omezení bohoslužeb je jako každý rok kvůli četných táborů pro děti a mládež.

 • 13.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 26 350.-kč
  - Zítra je slavnost apoštolů Petra a Pavla, doporučený svátek. Mše sv. je v Porubě v 18.00.
  - V červenci a v srpnu bude opět prázdninový pořad bohoslužeb. Znamená to, že v Porubě nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Nebude také v pátek vystavena Nejsvětější Svátost od 15.00, po mši sv. nebude adorace. Příležitost ke svátosti smíření v pátek se budeme snažit zachovat, pouze když budeme na akcích mimo farnost, bude jen od 17.30. Bude to oznámeno.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření. Ve Vřesině bude svátost smíření od 16.00 do 17.00.
  - Tento čtvrtek už tedy nebude mše sv.

 • 12.neděle v mezidobí

  - Dnešní sbírka je na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Ještě jednou díky všem, kteří jste se podíleli na všech akcích na oslavu sv. Antonína o minulém víkendu.
  - sbírka minulé neděle ve Vřesině na pomoc chudým v Africe činila 27 268.

 • 11.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať všem, díky kterým mohla důstojně proběhnout mše sv. s požehnáním kapličky sv. Antonína ve Vřesině. Všem, kteří se často manuální prací po zaměstnání po večerech a organizační péčí postarali, aby obě kapličky byly znovu pěkné, pak těm, kteří zajistili včerejší slavnost: za výzdobu, zpěv, liturgii, ozvučení a celou skrytou organizaci a také všem účastníkům mše sv. Byla to opravdu akce spojující Vřesinu s Porubou, jak jsme si to přáli, co se týká hudby a zpěvu a také účasti. Kapličky jsou taková naše vizitka i před celou obcí a všemi kolemjdoucími, před všemi lidmi dobré vůle.
  - Dnes bude sloužit mši sv. ve Vřesině otec Tomáš Mlýnek. Po mši sv. bude mít obrazem i slovem besedu o své cestě do Afriky, o humanitární misi, které se zúčastnil. Více Vám řekne on sám. Sbírka vřesinské mše sv. bude věnována na pomoc tamějších chudých a nemocných. Odpoledne v 15.00 bude ve Vřesině svátostné požehnání jako každý rok o slavnosti sv. Antonína, pak jsme zváni do zahrady u Domečku k posezení s pohoštěním.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Tento týden budou poslední hodiny náboženství: v pondělí v Porubě, a v úterý ve Vřesině.
  - Ve čtvrtek bude také v Porubě závěrečná schůzka malé scholy a ministrantů. Po mši sv. jsou děti s rodiči zvány jako každý rok na farní hřiště, kde bude předprázdninové setkání s opékáním.

 • 10.neděle v mezidobí

  - Dnešní sbírka bude věnována na potřeby eucharistického kongresu. Vzadu v kostele si můžete vzít letáček k tomuto kongresu, který proběhne v říjnu tohoto roku v Brně.
  - Od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  - Díky všem , kteří jste připravili a zúčastnili jste se májové a požehnání kapličky P. Marie ve Vřesině.
  -Tuto sobotu o slavnosti sv. Antonína požehná otec generální vikář mons. Martin David při mši sv. kapličku sv. Antonína ve Vřesině nad obecním úřadem. Začátek slavnosti je v 10.00. Prostor bude opět ozvučen, doprava odkloněna a starší lidé si budou mi sednout. Těšíme se na tuto událost, která se týká celé farnosti, neboť sv. Antonín je i spolupatronem porubské farnosti.
  - V neděli bude ve Vřesině sloužit mši sv. otec Tomáš Mlýnek. Po mši sv. nám něco řekne a promítne o své cestě do Afriky. Sbírka při mši sv. bude věnována na pomoc tamějších chudých a nemocných.
  - Tento pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. bude v Porubě v 18.00. Po ní krátká adorace a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice

  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste připravovali Noc kostelů v Porubě i ve Vřesině. Myslím, že akce byla velmi zdařilá, přišlo i hodně lidí, všem zúčastněným tam myslím bylo velmi dobře, je zřejmé, že akce má smysl.
  - Moc díky všem nemnohým, kteří přes všechny překážky přišli uklidit náš Dům farnost po malování. Je to skrytá, ovšem tím záslužnější práce.
  - Od neděle 14. června se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  - Dnes při mši sv. v 10.15 je v Porubě 1. sv. přijímání dětí. Příští neděli je 1. sv. přijímání ve Vřesině.
  - Ve středu je ještě po mši sv. ve Vřesině setkání rodičů a dětí k 1. sv. přijímání.
  - Dnes v 15.00 je májová pobožnost u horní kapličky ve Vřesině. Při ní bude požehnána obnovená kaplička i obraz P. Marie. Prostor bude ozvučen, starší lidé si budou moci sednout. Je srdečně zvána Vřesina i Poruba.
  - V sobotu 13. června požehná otec generální vikář obnovenou kapličku sv. Antonína ve Vřesině. Bude při tom slavit mši sv. na prostranství před kapličkou. Opět je srdečně zvána Vřesina i Poruba. Prostor bude ozvučen, bude možno si sednout.
  - Tento čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně, doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Po mši sv. bude kratší adorace. Pamatujme na tento významný svátek Páně.

 • Slavnost SesláníDucha sv.

  Slavnost seslání Ducha svatého
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 29 880.-kč.
  - Během týdne bude dokončena výmalba Domu farnosti. V sobotu bude ještě třeba dokončit úklid. Prosíme proto o pomoc při brigádě, která začne v 8.OO . Pán Bůh zaplať.
  - Tento pátek opět proběhne Noc kostelů v Porubě i ve Vřesině. Začne mší sv. v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Těšíme se opět na pěkný program. Jako vloni prosíme i letos o napečení buchet. Děkujeme.
  - Dnes odpoledne jsme zváni na setkání farnosti při vaječině. Začneme ve 14.30 májovou v kostele. Pak přejdeme do Domu farnosti, kde bude obvyklý program: milá setkání, povídání, písničky, občerstvení – vaječina, špekáčky, buchty- ty prosím přinesme s sebou.
  - Ve středu jedeme na pouť na Sv. Hostýn. Odjezd autobusu ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00. V 11.15 máme společnou mši sv. Mohou přijít i ti, kteří se napsali jako náhradníci. Kdo se nevejde do autobusu, toho vezmeme auty.
  - Příští týden je v Porubě při mši sv. v 10.15 1. sv. přijímání dětí. Odpoledne v 15.00 bude ve Vřesině májová u horní kapličky. Při ní bude požehnání obnovené kapličky a obrazu P. Marie.
  - Ve Vřesině bude 1. sv. přijímání v neděli 7.června.
  - Setkání rodičů a dětí k 1. sv. přijímání bude tento týden ve Vřesině ve středu po mši sv. a v Porubě ve čtvrtek po mši sv.
  - V sobotu 13. června v 10.00 požehná otec generální vikář obnovenou kapličku sv. Antonína. Bude přitom slavit mši sv. na prostranství před kapličkou. Všichni jsme srdečně zváni. Je to významná událost pro celou Vřesinu, ale také pro farnost, neboť sv-. Antonín Paduánský je spolupatronem farnosti

 • 7.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.
  - Příští neděli je Slavnost seslání Ducha sv. Odpoledne jsme zváni na každoroční setkání úplně všech generací farnosti při vaječině. Začneme ve 14.30 v kostele sv. Mikuláše májovou pobožností. Pak přejdeme do Domu farnosti, kde bude obvyklý program: milá setkání, povídání, písničky a občerstvení: vaječina, špekáčky. Co s sebou? – Buchty, vajíčka, hudební nástroj a hlavně všechny své blízké!
  - Vzadu v kostele jsou plakátky o Noci kostelů, pořadatelé prosí o jejich roznesení. Do domů, škol, pracovišť, veřejných prostor atp.Děkujeme!
  - První svaté přijímání bude letos v Porubě v neděli 31. května, ve Vřesině v neděli 7. června.
  - Ve Vřesině máme dvě krásně obnovené kapličky – P. Marie a sv. Antonína:
  - V neděli 31. května bude ve Vřesině poslední májová pobožnost v 15.00 venku u obnovené kapličky u točny, přitom požehnáme kapličku i nový obraz P. Marie.
  - V sobotu 13. června o svátku sv. Antonína, patrona Vřesiny bude s námi slavit otec generální vikář mons. Martin David mši sv. u kapličky sv. Antonína nad obecním úřadem, přitom obnovenou kapličku a obraz sv. Antonína požehná. Nedělní poutní program ve Vřesině bude ještě oznámen

 • 6.neděle velikonoční

  - Ve čtvrtekje slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste připravili letošní krásnou pouť rodin, také všem, kteří jste se zúčastnili. Máme z pouti myslím všichni radost, je to akce dnes významná také proto, že individualismus a nabídka všeho možného útočí také na křesťany . Prožili jsme moc pěkné společenství hlavně při mši sv. a v modlitbě. Vzpomínali jsme na celou farnost.
  - Dnes mají svátek naše maminky, všech generací, přejeme a vyprošujeme jim hojnost Božího požehnání. Jako každý rok jsme pozváni odpoledne do Vřesiny v 15.00 na májovou a potom k posezení u Domečku.
  - Tento čtvrtek v 19.15 jsme zváni do domu farnosti na promítání z pouti do Sv. země. Zváni jsou nejen účastníci, ale každý, kdo má zájem.
  - Tuto sobotu je v Pustkovci tradiční duchovní obnova. Začne mší sv. v 10.00. Podrobnosti jsou na plakátku vzadu v kostele.
  - Program letních prázdninových táborů pro naše děti a mládež je naplánován takto:
  Brigáda v Dobešově 5. – 11.července, puťák pro střední ministranty a tábor velké scholy 13. – 18.července, tábory malých ministrantů a malé scholy 19. – 25.července, duchovní obnova v Roháčích 23. – 29.srpna.

 • 5.neděle velikonoční

  - Tento pátek 8. května jsme zváni na farní pouť rodin. Bude tentokrát na sv. Hostýně. Dopravíme se vlastními auty, na parkovišti pod Hostýnem se sejdeme v 8.45. Poputujeme pěšky nahoru krásnou lesní cestou. Program pro děti bude až na kopci, začne v 10.30 na louce u podia. Kdo pojedete s kočárkem, můžete se přidat až na program. Mše sv. bude kolem 12.00. Pak opékání párků, které si přineseme. Jsou zvány všechny generace, jsou velmi vítáni i dříve narození. Je pěkné putovat pěšky nahoru, ale kdo nemůže, může se připojit až nahoře.
  -Příští neděli oslavíme svátek matek, Vřesina nás zve jako každý rok v 15.00 na májovou a pak na setkání v zahradě u Domečku.
  - Další čtvrtek, to je 14.května v 19.15 jsme zváni do Domu farnosti na promítání z poslední pouti do Sv. země . Zváni jsou nejen účastníci pouti, ale každý, kdo má zájem. Začneme v 19.15.
  - Každoroční středeční pouť na Sv. Hostýn bude ve středu 27.května. Můžete se přihlásit v sakristii, cena jako vždy 150.-kč. Odjezd ze Vřesiny v 6.30, z Poruby v 7.00.
  - V Porubě jsou po celý květen denně v 17.30 májové pobožnosti.

 • 4.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 26 055.-kč.
  - Podařilo se vymalovat sál Domu farnosti a včera také uklidit. Pán Bůh zaplať všem brigádníkům.
  - V květnu budou opět denně májové pobožnosti. V Porubě začnou vždy v 17.30.
  -Květen je opět měsíc poutí. Tuto sobotu 2.května jsme zváni na děkanátní pouť do Frýdku. Program jako vždy: v 16.00 růženec, v 17.00 adorace, v 18.00 mše sv. Úmysl také jako vždy: za kněze, kněžská a řeholní povolání a za rodiny. V sobotu nebude v Porubě večerní mše sv. Úmysl, který na sobotu připadl, bude při mši sv. ráno v 8.00. Autobus se mi tentokrát nepodařilo zajistit.
  - V pátek 8.května se jako každý rok těšíme na farní pouť rodin. Bude tento krát na sv. Hostýn, dopravíme se vlastními auty. Na parkovišti pod Hostýnem se sejdeme v 8.45. Cestou na Hostýn bude program, terén znáte, není nejvhodnější pro kočárky. Po poledni bude mše sv. ,po ní opékání párků, jak si kdo přinese.
  -koncem května také uskutečníme tradiční středeční Sv. Hostýn. Termín oznámíme příští neděli.
  - Schůzka rodičů k 1. Sv. přijímání bude v Porubě v úterý po mši sv. v 18.40, ve Vřesině ve středu po mši sv. v 17.40. První zpověď dětí v Porubě , ve Vřesině ve středu od 16.20.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, zpověď v Porubě od 15.00, po mši sv. adorace. Ve Vřesině zpověď od 16.00.
  - Je zde ještě nabídka hezkého poutního zájezdu cestovní kanceláře Palomino do Lurd, Nevers, kde je pohřbena sv. Bernadetta, a do La Salety. V Lurdech je pobyt 5 dní. Celkem 10 dní za 9 900.- Termín od 5.5. do 14.5. Více na letáku vzadu na nástěnce, k rozebrání jsou letáky v sakristii

 • 3.neděle velikonoční

  3.neděle velikonoční
  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Její výši oznámíme příští neděli.
  -

 • 2.neděle velikonoční

  2. neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za sbírku na seminář. Vybralo se v Porubě 27 496.-kč. Na Sv. zemi jsme poslali 3286.-kč.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Poutníkům do Sv. země připomínám změnu – odjíždíme už ve 13.00 od Domu farnosti. Snad byli všichni telefonicky informováni.

 • Svátek posvěcení Lateránské baziliky

  - Od neděle 16. listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Pán Bůh zaplať za páteční bdění, kdo jsme se zúčastnili, máme z něj myslím radost. Mysleme však dále ve svých modlitbách na tento úmysl. Netýká se pouze vzdálených křest
  - Připomínám, že do poslední listopadové neděle je možno vzadu v pokladničce přispět na pomoc trpícím v zemích sužovaných válkou.
  - Za měsíc opět oslavíme patrona naší farnosti sv. Mikuláše také tradičním setkáním farnosti. Tentokrát bude možno začít dříve už společným obědem, pak bude pokračovat program pro všechny generace. Příští neděli oznámíme podrobněji.

 • Památka všech věrných zemřelých

  - Dnes p celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky , přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek /sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce/ je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Vyznání víry a modlitbu Páně. Od 1. Do 8. Listopadu je možno získat po splnění 3 obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  - Dnes po mši sv. v 10.15 se pomodlíme u pomníku padlých u kostela za oběti obou světových válek.
  - Odpoledne v 15.00 bude na hřbitově ve Vřesině pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Od neděle 16. listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na 1. pol. příštího roku.
  - Je ještě možno v následujících dnech se přihlásit na pouť do Sv. země. Rozhodněte se prosím rychle,do konce týdne, zbudou-li nějaká místa, musíme je nabídnout jiným farnostem.
  - Připomínám, že v tomto týdnu nás sv. otec zve k zapojení se do modlitby za mír ve světě a za pronásledované křesťany a všechny vyhnané z domovů. Máme se zapojit především v poledne každý den. Ve farním kostele bude navíc možnost zapojit se do celonočního bdění na tento úmysl z pátku na sobotu. Po mši sv. bude obvyklá prvopáteční adorace, po ní bdění až do 7.00 v sobotu, vybude zakončení modlitbou ranních chval. V 8.00 bude mše sv. Napište se prosím v sakristii na rozpis podle hodin, ať je celá noc pokryta. Děkujeme.
  - V pátek také navštívíme nemocné a od 15.00 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření.
  - Připomínám, že až do poslední listopadové neděle je možno vzadu v pokladničce přispět na pomoc trpícím v zemích sužovaných válkou.

 • Slavnost Posvěcení chrámu

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary na potřeby chudých v misiích. Vybralo se v Porubě 26 030.-kč
  - V sobotu je slavnost Všech svatých. Mše sv. budou v Porubě v 8.00 a v 18.00, ve Vřesině v 8.30. V neděli je památka všech věrných zemřelých. Mše sv. budou jako každou neděli, odpoledne v 15.00 bude ve Vřesině na hřbitově pobožnost s modlitbami za zemřelé. V Porubě se příští neděli po mši sv. v 10.15 sejdeme u pomníku padlých sejdeme ke krátké modlitbě za ty, kteří položili život v 1. a 2. světové válce.
  - Příležitost ke svátosti smíření před dušičkami bude v tomto týdnu v Porubě v úterý,středu, čtvrtek od 17.00 do 18.00, v pátek od 15.00 do 18.00. Ve Vřesině ve středu od 16.00 do 17.00.
  /pastýřský list – sbírka bude během celého listopadu do pokladničky vzadu v kostele.

 • 29.neděle v mezidobí

  29.neděle v mezidobí
  -Pán Bůh zaplať za sbírku na opravy našeho chrámu. Vybralo se 29 350.kč.-
  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby misií.
  - Sběr vršků z petlahví je přemístěn do kaple sv. sv. Antonína, tam je přemístěn koš k tomu určený.
  -Sv. země – jsou ještě volná místa, kdo se rozhodujete, snažte se rychle, zbylá místa pak poskytneme jiným farnostem.
  - Nemocní – povzbuzení pro ty, kteří se nemohou dostat do kostela kvůli nemoci a stáří – nebojte se požádat, rádi navštívíme o 1. pátcích a udělíme svátosti. Prosíme příbuzné a známé, oznamte , kde je třeba zajít. Děkujeme.
  - Vzadu na stolíku jsou letáčky se stručnou informací o tom, jak je možné velmi účinně pomoci bratřím salesiánům k získání potřebného automobilu, skrze e-mail nebo sms.

 • 28.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.
  - Sbírka příští neděle je n potřeby misií…
  - v sakristii jsou k dispozici kalendáře – křesťanské stolní i misijní
  - dnes odpoledne jsme zváni do farního kostela v Porubě na koncert křesťanské kapely, kterou tvoří i naši mladí. Bude hrát křesťanské písně ve vlastní úpravě. Začátek je v 15.30.
  - dnes večer v 19.00 je na faře schůzka o plánování farních akcí v tomto školním roce. Přijďte prosím v hojnějším počtu. Každý nový nápad je obohacením.
  - Jsou ještě volná místa na poutní zájezd do Sv. země a Jordánska. V sakristii si můžete vyzvednout program.
  - A nakonec – ve všech farnostech naší vlasti probíhá sčítání věřících. Je důležité, aby za každého věřícího byl odevzdán lístek, i za malé děti, za ně vyplňte prosím rodiče, i za nemluvňata. Kdo nemáte lístek, tak jsou v lavicích nebo vzadu na parapetu, i na obou kůrech. Vyplňujeme zatržením věk: vlevo desítky, vpravo jednotlivé roky, dole: pohlaví a výdělečně činný. Výdělečně činný je každý, kdo pracuje či podniká, i důchodce. Pouhý důchodce ne. / kněz názorně ukazuje!!!/, lístky prosím odevzdejte při odchodu do košíku na stolíku za lavicemi. Moc děkujeme!

 • 27.neděle v mezidobí

  - Začalo vyučování náboženství. Je možno se ještě připojit v Porubě i ve Vřesině.
  - Příští neděli bude jako každý rok na faře v 19.00 schůzka o farních akcích v tomto školním roce.. Zván je každý, kdo chce jakkoli přispět pomocí či radou.
  - Prosíme dobrovolníky pro úklid kostela, aby mohly být zachovány stávající skupinky. Přihlaste se prosím v sakristii nebo přímo u p. Marie Szymikové. Moc děkujeme všem za tuto důležitou službu Božímu království.
  - Na příští neděli je zde také milé pozvání na koncert , který bude v 15.30 v Porubském kostele. Zve křesťanská kapela , sestávající z mladých křesťanů částečně i z naší farnosti.
  - Jsou k dispozici kalendáře, křesťanské stolní i misijní.
  -Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Jsou ještě volná místa na pouť do Sv. země a Jordánska v dubnu příštího roku. Můžete se zapsat v sakristii. Tam je také program pouti.

 • Slavnost sv. Václava


  - Začalo vyučování náboženství, je možno se ještě připojit, v Porubě i ve Vřesině.
  - Ve středu jedeme na sv. Hostýn. Autobus jede v 6.45 ze Vřesiny, v 7.00 od kostela v Porubě. Mši sv. budeme mít už v 9.15. Mohou přijít i napsaní náhradníci, toho, kdo se nevejde do autobusu vezmeme autem.
  - V sobotu je děkanátní pouť do Frýdku. Pojede autobus ze Vřesiny v 15.30, z Poruby od kostela v 15.45. V autobuse se bude vybírat 50.-kč jízdné. V sobotu nebude v Porubě večer mše sv. Úmysl bude odsloužen při ranní mši sv. v 8.00.
  - V neděli 12. října bude jako každý rok na faře v 19.00 schůzka o farních akcích v tomto školním roce. Zván je každý, kdo chce jakkoli pomoci.
  - Na přání sv. otce je dnes den modliteb za biskupský synod, který má jednat o problematice rodiny v dnešním světě.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině bude zpověď ve středu od 16.00 do 17.00, po mši sv. adorace.
  - Moc prosíme dobrovolníky pro úklid kostela, aby mohly být zachovány skupinky .Není to zátěž, když je dostatek pomocníků a edy i skupinek . Přihlaste se prosím v sakristii nebo přímo u paní Marie Szymikové. Děkujeme za tuto velmi potřebnou pomoc.
  - Občané z nábřeží podepisují petici proti zamýšlené stavbě restauračního zařízení v sousedství kostela. Podepisují ji obyvatelé v okolí i ředitelé škol, proto je zkušenost, co provoz takového zařízení představuje. V letech, kdy byl v provozu bar pod Besedou byly mnohokrát rozbity vývěsky u kostela, na zemi se povalovaly střepy z rozbitých lahví i injekční stříkačky. Od té doby, co je bar zavřen se to ani jedenkrát nestalo. Petici jsem rád podepsal a myslím, že mnozí z vás se také přidáte. Je vzadu na parapetu. Je tam i orientační plánek.

 • 25. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku na církevní školy. Vybralo se v Porubě 18 760.-kč.
  - Zítra bude možno uctít ostatky sv. Jana Maria Vianeye v kostele sv. Ducha v O.-Zábřehu Dopoledne tam bude kněžský den, od 17.00 bude program pro veřejnost s různými přednáškami.
  - Začalo vyučování náboženství, je možné se stále ještě připojit. V Porubě učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole.
  - V sobotu 4. října bude děkanátní pouť do Frýdku za kněze, kněžská a řeholní povolání a za rodiny. Pojede autobus, příští neděli ještě upřesníme.
  - V neděli 12. Října bude jako každý rak na faře v 19.00 schůzka o farních akcích pro tento školní rok. Zván je každý, kdo chce přispět radou a pomocí.
  - Dnes jsme zváni do Vřesiny na misijní štrůdlování. Bude po mesinské mši sv. ve skále.
  - Prosíme dobrovolníky, kteří by se chtěli start o květiny v kostele. Nejde o nic náročného, hlavně o zalévání kytice u oltáře. Přihlaste se prosím v sakristii.

 • Svátek Povýšení Sv. Kžíže


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 24 650.-kč.
  - Při dnešní sbírce jste mohli přispět na potřeby církevních škol.
  - Ve středu 1. října pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se napsat v sakristii.
  - V tomto týdnu začíná náboženství . Jsou vyvěšeny rozvrhy. V Porubě se vyučuje v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole.
  - Začínají také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Malí ministranti se schází v 16.00 u kostela, malá schla v 16.15 na faře v učebně. Mohou se připojit děvčata do scholy a chlapci k ministrantům už od 1. třídy, budou srdečně vítáni. Mají pěkné společenství, týdenní schůzky s hrami, různé výlety, víkendové akce a letní tábor. O děti se starají mladí z naší farnosti, kteří jim věnují svůj čas a snaží se jim být vzorem. Je to děti v dnešní době velká pomoc k tomu, aby si uchovali živou víru.
  - Se začátkem školního roku začínají v neděli v 109.15 opět mše sv. zaměřené více pro děti – liturgií, obsahem promluv a také zpěvem. Aby bylo možno nacvičit s dětmi písničku, aby tak mohly více prožít mši sv., prosí naše schola i my kněží, abyste, pokud možno, přišli s dětmi na tuto mši sv. a také možno-li také 10 min předem. Moc děkujeme také za Vaše děti.
  - A ještě pozvání do Vřesiny – v neděli 21. Září, tedy příští neděli bude po mši sv. další misijní štrůdlování, opět ve skále. Plakátek o tom visí vzadu na nástěnce.

 • 23.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.
  - Při sbírce příští neděle můžete přispět na potřeby církevních škol.
  - Ve středu 1. října pojedeme na sv. Hostýn. Cen jako obvykle 150.-kč. Můžete se napsat v sakristii.
  - Ode dneška je opět otevřen Dům farnosti k nedělnímu posezení
  - Je vyvěšen rozvrh náboženství v tomto školním roce. V Porubě opět učíme v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole. V Porubě je první hodina v pondělí 15. září, ve Vřesině v úterý 16. září.
  - Se začátkem školního roku začínají v neděli v 10.15 opět mše sv. zaměřené více pro děti, liturgií, zpěvem, také obsahem promluv. Aby bylo možno nacvičit s dětmi písničku, aby tak mohly více prožít mši sv., prosí naše schola i já, aby jste pokud možno přišli s dětmi na tuto mši sv. a také možno-li 10 min. předem. Moc děkujeme také za Vaše děti.

 • 22.neděle v mezidobí

  -v tomto týdnu už je normální pořad bohoslužeb, to znamená že je denně mše sv. v 18.00.
  - tato sobota je 1. v měsíci, bude tedy mše sv. také ráno v 8.00.
  - tento pátek je 1. pátek, dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 bude příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině bude příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00.
  -Opět bude každý pátek od 15.00 otevřen kostel a vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci.
  - Na dveřích kostela a na vývěskách je vyvěšen rozvrh hodin náboženství v tomto školním roce. V Porubě je opět vyučovacím dnem pondělí, vyučuje se na faře,. Ve Vřesině se učí v úterý ve škole. První vyučovací hodina je v Porubě v pondělí 15. Září, ve Vřesině v úterý 16. září.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

 • 21. neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 28596.-kč.
  - Na dveřích kostela a na vývěskách je vyvěšen rozvrh hodin náboženství pro nový školní rok. V Porubě je opět vyučovací den pondělí, vyučuje se na faře. Ve Vřesině se učí v úterý ve škole. První vyučovací hodina je v Porubě v pondělí 15.září, ve Vřesině v úterý 16.září. Pamatujte prosím na prostor pro náboženství při přihlašování do různých kroužků..

 • 20. neděle v mezidobí

  - Dnes je sbírka na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Na dveřích kostela a na vývěskách je vyvěšen rozvrh hodin náboženství pro nový školní rok. V Porubě je opět vyučovací den pondělí, vyučuje se na faře. Ve Vřesině se učí v úterý ve škole. První vyučovací hodina je v Porubě v pondělí 15. září, ve Vřesině v úterý 16. září. Pamatujte prosím na prostor pro náboženství při přihlašování do různých kroužků

 • 19.neděle v mezidobí

  - příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu
  - v pátek je slavnost Nanebevzetí P. Marie, doporučený svátek. Mše sv. je v Porubě v 18.00. Vzadu je plakátek o poutích v Hrabyni.

 • 17.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se při ní 23 020.-kč.
  - Tento týden bude už normální prázdninový pořad bohoslužeb – tedy nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek.
  - Tento týden je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Ve Vřesině budeme zpovídat ve středu od 16.00.

 • 16.neděle v mezidobí


  - Dnes je sbírka na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - P. Krenický děkuje za Vaše dary při pondělní mši sv. Vybralo se 25 200.-kč.
  - Tento týden bude mimořádně mše sv. v Porubě v úterý v 18.00 a nebude ve středu. Také ve Vřesině nebude mše sv. ve středu, ale už v úterý v 17.00. Je to kvůli tomu, že ve středu se střídáme s otcem Janem na cestě na tábor naší scholy, který je v jižních Čechách a vrátím se patrně později než na mši sv. V dalším týdnu budou mše sv. už normálně.

 • 15.neděle v mezidobí


  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary i mimo sbírku. Stále je potřeba splácet dluh za opravy.
  - Zítra bude v Porubě sloužit v 18.00 mši sv. P. Krenický, misionář z Ukrajiny. Přijede se skupinou ukrajinských bohoslovců.
  - V sakristii je možno si zakoupit nahrávku našeho chrámového sboru.Výtěžek bude věnován na opravy chrámu.

 • Slavnost sv. Petra a Pavla

  - O prázdninách nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Tedy už tento týden. Také nebudou obvyklé adorace v pátek. Ani o prvních pátcích po mši sv. Zpovídat budeme v pátek od 16.30, na 1. Pátek od 15.00. Také o prvních sobotách nebudou mše sv. ráno. /Kromě této soboty, kdy je slavnost sv. Cyrila a Metoděje/.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci . Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 bude v Porubě příležitost ke zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat ve středu od 16.00.
  - V sobotu je tedy slavnost sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy, doporučený svátek. Mše sv. v Porubě v 8.00 a v 18.00, ve Vřesině v 8.00.
  - Dnes je ještě posezení v Domě farnosti, pak až po prázdninách od 1. Neděle v září.

 • 12. neděle v mezidobí


  - Při sbírce na opravy našeho chrámu se vybralo 22 000.-kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  -V úterý je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Mše sv. jsou v Porubě v 18.00.
  - Zítra jsou Hovory o víře, poslední v tomto školním roce. Téma – úcta k P. Marii a svatým, společenství svatých, věčný život.
  - Příští neděli bude mše sv. v 10.15 obětována za vedoucí našich schol a ministrantů.

 • Slavnost Seslání Ducha Svatého


  - Dnešní sbírka je věnována na opravy našeho chrámu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  - Dnes ve Vřesině oslavíme spolu patrona naší farnosti sv. Antonína, patrona mesinského kostela. Odpoledne v 15.00 bude ve Vřesině požehnání, potom setkání v Domečku. Je srdečně zvána i Poruba. Opět bude možno putovat z Poruby pěšky, sraz u kostela je ve 14.00.Povede otec Jan.
  - Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.Po nich adorace.
  - V uplynulém týdnu jsme už ukončili pro letošní školní rok vyučování náboženství
  - Jednota Orla v O.-Porubě zve na Pouť tří národů u P. Marie Pomocné –Maria Hilf ve Zlatých Horách, dne 20.září 2014.
  Cena poutního autobusového zájezdu bude 200.-kč. Odjezd od kostela sv. Mikuláše v Porubě v 7.30.
  Závazné přihlášky se zaplacením se podávají u pana jáhna Emila Morava.

 • Slavnost Seslání Ducha Svatého

  - Dnešní sbírka je věnována na charitu, příští neděli bude sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Je možno si zapsat úmysly na mše sv. na druhou polovinu roku.
  - Letos nebude mimořádně setkání při vaječině, po poradě s některými farníky jsme zvážili, že letos byl v květnu mimořádně hodně farních akcí, tak si trochu vydechneme a setkání necháme na příští rok.
  - Příští neděli ve Vřesině oslavíme spolupatrona naší farnosti sv. Antonína. Odpoledne bude ve Vřesině požehnání, potom setkání v Domečku. Je srdečně zvána i Poruba.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře,tématem je Duchovní život, modlitba.

 • 7.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste se podíleli na přípravě udílení svátosti biřmování. Za zpěv a hraní, ministrování, službu kostelníka, výzdobu, přípravu pohoštění, službu matrikářky, úklid a vše, co s tím bylo spojeno. Vše proběhlo krásně, věříme, udělená svátost mnohým přinese plody.
  -Sbírka příští neděle bude věnována na diecézní charitu.
  - Ode dneška se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na druhou polovinu roku.
  - tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě je příležitost ke svátosti smíření od 15.00 do 18.00, po mši sv. je adorace. Ve Vřesině je příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00 do 17.00. Po mši sv. je adorace.
  - Zítra je v Porubě v 19.00 koncert „Anděl houslí“. Podrobnosti jsou na plakátku vzadu v kostele a na nástěnce venku, vzadu si můžete vzít pozvánku.
  - Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého, modlíme se za otevřenost jeho darům.

 • 6.neděle velikonoční


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na TV Noe. Vybralo se v Porubě 25 130.- kč. Ve Vřesině 8 557.-kč.
  - Pán Bůh zaplať všem v Porubě i ve Vřesině, kteří jste připravovali akci Noc kostelů. Myslím, že jsme z ní měli všichni radost.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Budeme probírat téma Svátost smíření.
  - Dnes při mši sv. v 10.15 přijmou děti v Porubě poprvé Pána Ježíše ve sv. přijímání. 1. Sv. přijímání ve Vřesině bude příští neděli. Ve Vřesině je ve středu po mši sv. poslední schůzka rodičů a dětí.
  - Informace pro biřmovance: Dnes v 19.00 bude v Porubě nácvik liturgie svátosti biřmování. Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek od 14.00 do 18.00. Svátost biřmování bude udělována v sobotu 31.května v 10.00 ve farním kostele v Porubě.
  - V termínu 12.4. – 22.4. 2015 je možno jet na farní pouť do Sv. země a Jordánska. Program visí na nástěnce vzadu v kostele, je možno si jej vzít v sakristii, je také v ohláškách na farních stránkách. Zájemci prosím nahlaste se v sakristii. Uveďte jméno, adresu a hlavně telefonní číslo.
  - Od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na druhou polovinu roku.
  - Od pondělí do pátku se po mši sv. budeme modlit za naše biřmovance.
  - Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany. …….

 • 5.neděle velikonoční


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 26 300.-kč. Dnešní sbírka je věnována na TV Noe.
  - Pán Bůh zaplať všem ve Vřesině za přípravu svátku matek. Díky také za krásnou akci Běh pro Afriku.
  - Dnes v 15.00 je v Domě farnosti valná hromada Katolického lidového domu. Začátek v 15.00. Zváni jsou všichni členové ale také příznivci domu, tedy kdokoli z farnosti, neboť Dům slouží celé farnosti.
  - Tento pátek 23. května bude opět Noc kostelů. Prosíme opět ochotné dobrovolníky, kteří by pomohli jako pořadatelé, aby se zapsali na seznam umístěný na nástěnce naproti zpovědnice. Délka služby bude 1 – 2 hodiny. Všichni zájemci budou včas kontaktováni vedoucím i pořadatelů. Jako každý rok prosíme ty, kteří mají možnost roznést či vylepit plakátky, malé i větší ve školách, institucích, firmách, obchodech, aby si je vyzvedli v sakristii, menší jsou také vzadu v kostele. Také prosíme o napečení buchet pro přátelskou atmosféru jako každý rok. Doneste je prosím od 16.30 na faru.
  - Schůzka rodičů a dětí k 1. Sv. přijímání bude v Porubě ve čtvrtek po mši sv., ve Vřesině ve středu po mši sv. Přijďte prosím všichni.
  - Informace pro biřmovance: Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit duchovní obnovy bude náhradní setkání alespoň tuto sobotu dopoledne – od 9.00 na faře v Porubě. – Prosím, aby všichni v tomto týdnu odevzdali vyplněné biřmovací lístky. – Příští neděli 25. Května bude v 19.00 v kostele v Porubě nácvik liturgie. Přijďte prosím všichni biřmovanci , pokud možno i kmotři.
  - Příští neděli 25. května při mši sv. v 10.15 přijmou děti poprvé P. Ježíše v eucharistii. Svátost smíření pro prvokomunikanty, rodiče a příbuzné bude v sobotu od 9.00.
  - V termínu 12.4. – 22.4. 2015 je možno jet na farní pouť do Sv. země a Jordánska. Program visí na nástěnce vzadu v kostele, je možno si jej vzít v sakristii, je také v ohláškách na farních stránkách. Zájemci prosím nahlaste se v sakristii. Uveďte jméno, adresu a hlavně telefonní číslo.
  - Příští neděli bude den modliteb za pronásledované křesťany.
  - Eurovolby………

 • 4.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste připravovali pouť rodin, také všem, kteří jste se zúčastnili. Myslím, že tam bylo všem dobře, cítili jsme ochranu P. Marie, prostřednice všech milostí. Mysleli jsme na celou farnost.
  - Ve středu jedeme opět na sv. Hostýn. Odjezd ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00. Mohou přijít i ti, kteří se přihlásili jako náhradníci. Pokud se někdo nevejde do autobusu, vezmu ho autem.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Budeme probírat téma – Desatero Božích přikázání, druhou část.
  - Dnes je sbírka na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Sbírka příští neděle je na TV Noe.
  - Dnes mají svátky všechny maminky. Jsme zváni jako každý rok do Vřesiny, kde bude v 15.00 májová, potom posezení v zahradě nebo v Domečku. Kdo bude chtít poputovat pěšky, může jít s otcem Janem. Sraz bude ve 14.00 u kostela. /Nebude-li pršet/.
  - V neděli 18. května bude valná hromada spolku Katolický lidový dům. Začátek v 15.00. Zváni jsou všichni členové ale také příznivci domu, tedy kdokoli z farnosti, neboť Dům slouží celé farnosti.
  - V pátek 23. května bude opět Noc kostelů. Prosíme opět ochotné dobrovolníky, kteří by pomohli jako pořadatelé, aby se zapsali na seznam umístěný na nástěnce naproti zpovědnice. Délka služby bude 1 – 2 hodiny. Všichni zájemci budou včas kontaktováni vedoucím i pořadatelů. Jako každý rok prosíme ty, kteří mají možnost roznést či vylepit plakátky, malé i větší ve školách, institucích, firmách, obchodech, aby si je vyzvedli v sakristii, menší jsou také vzadu v kostele.
  - Schůzka rodičů a dětí k 1. Sv. přijímání bude v Porubě ve čtvrtek po mši sv., ve Vřesině ve středu po mši sv.
  - Připomínáme biřmovancům duchovní obnovu o tomto víkendu ve Staré vsi, informace každý obdržel.
  - V termínu 12.4. – 22.4. 2015 je možno jet na farní pouť do Sv. země a Jordánska. Program visí na nástěnce vzadu v kostele, je možno si jej vzít v sakristii, je také v ohláškách na farních stránkách. Zájemci prosím nahlaste se v sakristii. Uveďte jméno, adresu a hlavně telefonní číslo
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IZRAEL – JORDÁNSKO
  Duchovní doprovod P. Josef Gazda Mons.
  Program zájezdu:
  1.den– letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách
  2.den - přílet do Tel Avivu v ranních hodinách, krátká zastávka v Cesarea – impozantní římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris - karmelitánský klášter, působivá baháistická svatyně se zahradami,
  Kána Galilejská – možnost obnovení manželských slibů,
  Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Nazaret – večeře, nocleh
  3.den – návštěva okolí Genezaretského jezera, Yardenit – obnova křtu,
  Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenství, Primát sv. Petra, oběd
  v restauraci /ryba sv. Petra/, odpoledne plavba po Genezaretském jezeře,
  Nazaret - večeře, nocleh
  4.den – odjezd na jordánskou hranici, Umm Qasis - biblická Gadara,
  Jerash – pozůstatky římského města, Ammán - večeře, nocleh
  5.den – odjezd autobusem do Madaby – prohlídka tzv. madabské mapy
  ze 6. stol. v kostele St. George, Hora Nebo, pevnost Macheraus-místo
  stětí sv. Jana Křtitele, Bethany–místo křtu Ježíše Krista, Petra-večeře
  6.den – Petra – celodenní prohlídka, návštěva areálu světoznámého kamenného města, Petra - večeře, nocleh
  7.den - odjezd na izraelskou hranici, Jericho – Hora Pokušení, Wadi Qelt, odpoledne možnost koupání v Mrtvém moři, Betlém - večeře, nocleh
  8.den – prohlídka Betléma – Bazilika Narození, kostel sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, večeře, nocleh
  9.den - Jeruzalém - Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu, Ein Karem – město
  sv. Jana Křtitele, kostel Panny Marie, večeře, nocleh,
  10.den-Jeruzalém - Olivová Hora, Getsemanská zahrada - Bazilika Národů,
  Zeď Nářků, Hora Sion, večeře, nocleh
  11.den–odjezd na letiště do Tel Avivu v odpoledních hodinách, návrat
  do Prahy ve večerních hodinách.

  Termín: 12.04. – 22.04.2015 Cena: 24.900,- Kč

  Cena zahrnuje: letenku Praha - Tel Aviv a zpět, letištní taxy,
  9x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích, 9x polopenze (2x Nazaret,
  3x Jordánsko, 4x Betlém), víza do Jordánska, vstupy do Petry, Madaby,
  Jerase , výstupní taxy, dopravu klimatizovaným autobusem, kompletní
  cestovní pojištění, odborný průvodce
  Cena nezahrnuje: 100 USD /vstupy, hromadné poplatky a obslužné/

 • 3.neděle velikonoční

  - příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
  - prožíváme měsíc květen – měsíc P. Marie. V Porubě jsou denně májové pobožnosti, začátek v 17.30. Snažme se tuto příležitost využít a prožít i v dnešním shonu tento měsíc více s P. Marií. Ona umí odpovědět na naši pozornost.
  - Tento čtvrtek 8. Května poputujeme na pouť rodin, tentokrát na Cvilín. Bude opět program pro rodiny s dětmi, zvány jsou samozřejmě všechny generace. Poputujeme kousek pěšky, trasa je schůdná i pro kočárky, tam i zpět dohromady asi 5 km. Pojedeme opět auty. Zaparkujeme v okolí supermarketu Hruška, který je na okraji Krnova po příjezdu od Opavy po pravé straně. Sejdeme se u supermarketu v 9.00. Asi ve 12.00 bude na Cvilíně v poutním chrámu mše sv. Prosíme, aby si každá rodina vzala s sebou Nový zákon, růženec a jídlo na opékání.
  - Příští neděli oslavíme svátek matek. Jsme zváni jako každý rok do Vřesiny, kde bude v 15.00 májová a potom jsme zváni do Domečku na pohoštění. Vřesinští se těší na porubské.
  - Setkání rodičů a prvokomunikantů bude toto úterý po večerní mši sv. v Porubě, a ve středu po večerní mši sv. ve Vřesině.
  - V tomto týdnu se po každé večerní mši sv. do soboty budeme modlit za maturanty.

 • 2.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby semináře. Vybralo se v Porubě 24 650.-kč.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře…
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Navštívíme nemocné, v Porubě je od 15.00 příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. hodinová adorace.
  - Ve Vřesině je příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00 do 17.00, přitom tichá adorace. Po mši sv. ve Vřesině je 1. zpověď dětí, které letos přistoupí k 1 sv. přijímání.
  - Od 1. května budou v Porubě denně májové pobožnosti. Začátek v 17.30. Ve Vřesině vždy ve středu přede mší sv. a v neděli odpoledne jako každý rok.
  - V pátek a v sobotu je příprava ke svátosti biřmování. Je na faře v Porubě v 19.00. Prosím, at přijdou všichni.
  - Ve čtvrtek 8. května poputujeme na pouť rodin tentokrát na Cvilín. Bude opět program pro rodiny s dětmi, zvány jsou samozřejmě všechny generace. Poputujeme kousek pěšky, trasa je vhodná i pro kočárky, tam i zpět dohromady asi 5 km. Pojedeme opět auty. Zaparkujeme v okolí supermarketu Hruška, který je na okraji Krnova po příjezdu od Opavy po pravé straně. Sejdeme se u supermarketu v 9.00. Kolem poledne bude potom mše sv.
  - Setkání rodičů prvokomunikantů i s dětmi v Porubě bude toto úterý po mši sv.asi v 8.45 v kostele.
  - Dnes probíhá svatořečení Jana Pavla II a Jana XXIII. Přenos na Noe i na Čt 2 začíní v 9.50.

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně


  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste se snažili, aby letošní liturgie sv. třídení byla krásná. Všichni jsme jistě vnímali během sv. třídení Vaši láskyplnou péči. Díky za hudbu, zpěv, službu kostelníka, ministrování, úklid výzdobu a všechno ostatní. Díky hlavně vše, za účast plnou víry, za vykonání svátosti smíření.
  - Dnešní sbírka je věnována na kněžský seminář, obnos z pokladničky u Božího hrobu bude zaslán na potřeby chrámů ve Sv. zemi.
  - Je možno se přihlásit na pouť na sv. Hostýn, kam pojedeme ve středu 14. května.
  - Ve čtvrtek 8. května pojedeme a poputujeme na pouť rodin. Tentokrát na Cvilín u Krnova. Bude program pro rodiny s dětmi, jsou zvány samozřejmě všechny generace. Poputujeme kousek pěšky, trasa je vhodná i pro kočárky i starší lidi, dohromady tam i zpět nejvýš 5 km. Je to snažší než na Prašivou. Pojedeme opět auty. Zaparkujeme v okolí supermarketu Hruška, který je na okraji Krnova po příjezdu od Opavy. Sejdeme se u supermarketu v 9.00. Další podrobnosti ještě upřesníme.
  - Postní pokladničky můžete odevzdat v sakristii.
  - Setkání rodičů dětí, které mají letos přistoupit k 1. sv. přijímání bude v Porubě tento čtvrtek po mši sv. v kostele, ve Vřesině ve středu po mši sv. také v kostele.

 • Květná neděle

  - Vzadu je farní rodina s rozpisem bohoslužeb a svátosti smíření. Příležitosti je dost, těšíme se, že nebudeme ve zpovědnici nadarmo, bude-li třeba, hodiny ještě nadstavíme.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu, Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - O velikonoční neděli bude sbírka na kněžský seminář.
  - V tomto týdnu od pondělí do středy bude tedy v naší farnosti malá duchovní obnova. V pondělí v Porubě při večerní mši sv. v 18.00 bude o. Fr. Blaha hovořit o modlitbě duchovním životě, v úterý také v Porubě o. Bogdan Stepieň o svátosti smíření, ve středu o. Petr Kříbek ve Vřesině při mši sv. v 17.00 o mši sv. Všechny promluvy jsou samozřejmě pro Porubu i pro Vřesinu! Věřím, že se nás vždycky sejde hodně. Ve středu bude mše sv. i v Porubě ale jen pro ty, kteří se nemohou dostat do Vřesiny!!
  - Ve středu 14. Května pojedeme na sv. Hostýn. Odjezd ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00. Přihlásit se můžete v sakristii. Cena jako vždy 150.-kč.
  - Ve čtvrtek 8. Května pojedeme na farní pouť rodin, tentokrát na Cvilín. Podrobnosti ještě oznámíme později.
  - Na zelený čtvrtek jsme zváni i do katedrály na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů s o. biskupem, která je v 9.00.
  - Otec biskup děkuje za dopisy a pozdravy, které jste mu napsali.Měl z nich velkou radost.
  - Pán Bůh zaplať za organizaci velikonoční dílny, byla hezká jako vždy, také díky organizátorům letošního Jarmarku pomoci.

  - Dnešním dnem vstupujeme do svatého týdne. Velikonoce neslavíme jen o velikonoční neděli, ale v celém sv. třídení, od večerní mše sv. na zelený čtvrtek na památku ustanovení eucharistie. Velký pátek je dnem přísného půstu. Vigilie na bílou sobotu je v Porubě i ve Vřesině ve 20.00.

 • 5. neděle postní

  - Pán Bůh zaplať za misijní koláč, vybralo se v Porubě 10 670.-kč. Prosím, v kapli sv. Antonína si vyzvedněte tácy a nádoby od koláčů.
  - Pán Bůh zaplať také za pomoc při včerejší brigádě.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Příští neděle je neděle květná. Při mších sv. v 9.00 a v 10.15 budeme světit kočičky. Květnou nedělí vstupujeme do sv. týdne.
  - Už tento týden začne příležitost k velikonoční svátosti smíření. Budeme zpovídat v pátek od 16.00, v sobotu od 17.00, v neděli od 16.00. V sobotu od 16.00 do 17.00 bude první svatá zpověď dětí, které letos půjdou k 1. sv. přijímání.
  - Tento týden prožíváme jako týden modliteb za mládež – velmi aktuální téma. Pamatujme prosím i v soukromých modlitbách. Mše sv. příští neděli v 10.15 bude obětována za mládež naší farnosti. Budeme na toto téma pamatovat každý den při mši sv.
  - Ve sv. týdnu v pondělí, úterý a ve středu prožijeme v naší farnosti malou duchovní obnovu. V pondělí v Porubě při večerní mši sv. bude mít o.František Blaha promluvu na téma modlitba a duchovní život, v úterý v Porubě při večerní mši sv. o.Bogdan Stepieň o svátosti smíření, a ve středu ve Vřesině při mši sv. v 17.00 bude hovořit o. Petr Kříbek o mši sv. V pondělí bude o. Fr. Blaha také zpovídat od 15.00 do 18.00. Ještě bude příští neděli připomenuto.
  - V sobotu bude v domě farnosti Jarmark pomoci, informace jsou na plakátcích. Dopoledne bude v Domě farnosti také každoroční velikonoční dílna, tedy letos už v sobotu! Začneme v 9.30, dílna potrvá do 12.00. Opět jsou zvány děti i s rodiči, program bude pěkný jako vždy, jistě i každoroční pěkné společenství. Bude možno si zhotovit hodně velikonočních ozdob včetně pomlázky.
  - V pátek a v sobotu bude příprava na svátost biřmování. Začátek v 19.00 na faře.
  - Ve Vřesině se ve středu po mši sv. sejdeme s rodiči dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. přijímání.
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře, budeme probírat téma přípravy k biřmování – svátost kněžství, manželství a svátost nemocných.

 • 4.neděle postní


  - Dnes můžete po mši sv. v akci misijní koláč přispět na nejchudší v misijních zemích. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude v Porubě v kapli sv. Ant. první schůzka rodičů dětí, které letos poprvé přijmou P. Ježíše v eucharistii.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. adorace. Ve Vřesině bude ve středu příležitost ke svátosti smíření od 16.00 do 17.00. Po mši sv. adorace.
  - První sv. přijímání dětí ve Vřesině bude v neděli 1. června. V Porubě v neděli 25.května.

 • 7.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 30 450.-kč.
  - Dnešní sbírka bude odeslána jako svatopetrský haléř
  - Zítra jsou Hovory o víře. Téma bude další část přípravy na biřmování – Církev a svátosti obecně.
  - Příští neděli v 15.00 jsou děti zvány do Domu farnosti na dětský karneval. Podrobnosti najdete na plakátku.
  - Tento pátek a sobotu je příprava na svátost biřmování. Jako vždy v 19.00 na faře.
  - V neděli 9. Března bude ve Vřesině v Domečku valná hromada Kostelní jednoty. Začátek v 15.00.

 • 6.neděle v mezidobí


  - Dnes je sbírka na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Budeme probírat 5. Téma přípravy na biřmování. Ježíš Kristus – smrt a zmrtvýchvstání. Zváni jsou všichni, také biřmovanci, kteří na tomto tématu chyběli.
  - Tento pátek a sobotu je příprava na svátost biřmování. Bude na faře v 19.00.
  - Děti jsou zvány na dětský karneval v neděli 2. března v 15.00. Podrobnosti jsou na plakátku.
  - Dnes v 19.00 je na faře schůzka k postní přípravě. Zváni jsou všichni, kteří chtějí přispět radou a pomocí.

 • 5.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu
  - Hovory o víře budou až další pondělí, tedy 17.2.
  - Příští neděli 16.2. je v 19.00 na faře schůzka k postní přípravě. Jsou zváni všichni, kteří chtějí přispět radou

 • Svátek uvedení Páně do chrámu

  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Začátek v 19.15. bude se probírat 4. téma ke svátosti biřmování - Horské kázání , podobenství. Jsou zváni všichni, také biřmovanci, kteří na toto téma chyběli.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Připomeňte prosím také dětem. Po mši sv. je v Porubě ještě hodinová adorace. Ve Vřesině je ve středu Od 16.00 vystavená Nejsvětější svátost a přitom zpovídání, po mši sv. adorace.
  - Vzadu je k rozebrání katalog cestovní kanceláře Palomino. Předběžně plánujeme s nimi jet na jaře r. 2015 na pouť do Svaté země . V katalogu je v nabídce taková pouť, zájemci si tedy mohou přečíst program. /Izrael-Jordánsko/.
  - Tuto sobotu bude mše sv. také ráno v 8.00.
  - Po mši sv. – svatoblažejské požehnání.

 • 3.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy chrámu. Vybralo se 31 200.-
  - Při tříkrálové sbírce vybrali koledníci ve Vřesině 57 023.-kč. Spolu s Porubou – 75 600.-kč je to dohromady 132 623.-kč. Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.
  - Hovory o víře budou o týden později – tedy 3. Února, pak zase hned za týden 10. Února, neboť zítra je Dům farnosti obsazen.
  - Jelikož nastává chladnější období, moc prosíme o dobrovolníky na sněhovou pohotovost. Prosím muže, aby se napsali zadu v kostele na parapetu, ať se nebrodíme ke kostelu sněhem

 • 2.neděle v mezidobí


  - Dnes je sbírka na opravy našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Naši koledníci v Porubě vybrali letos 75 600.-kč. To je opět více než vloni. Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.Víme, že e zde jedná o něco daleko víc než jen o peníze.
  - Od včerejška jsme začali týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento velmi důležitý úmysl i v osobních modlitbách.
  - V pátek a v sobotu je opět příprava biřmovanců.

 • Svátek Křtu Páně


  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Začátek v 19.15. Probírat budeme téma ke svátosti biřmování:
  - Tento pátek a sobotu je na faře příprava ke svátosti biřmování. Začátek v 19.00
  - 15.ledna je na biskupském gymnáziu den otevřených dveří.
  - Díky všem, kteří jste připravovali letošní farní ples. Byl pěkný , myslím, že jako vždy nám tam bylo spolu dobře.

 • 2.neděle po narození Páně

  - V těchto dnech probíhá tříkrálová sbírka. Ke komu se koledníci nedostanou, může přispět v sakristii
  - Zítra je slavnost Zjevení Páně. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Při nich bude svěcení vody, kadidla a křídy.
  - Další setkání biřmovanců bude až v pátek 17. a v sobotu 18. března. Biřmovanci si mohou v sakristii vyzvednout rozpis setkání na leden a únor.
  - V sobotu 11. Ledna jsme zváni na farní ples. Ještě dnes po mších sv. si v kapli sv. Antonína můžete zakoupit lístky. Pořadatelé také prosí o věcné příspěvky do tomboly.
  - Příští neděli je svátek Křtu Páně., kterým končí vánoční doba.
  - Hovory o víře budou až v pondělí 13.ledna.
  - Teď po mší sv. ještě udělíme požehnání koledníkům a všem, ke kterým zavítají:…….

 • Svátek Svaté rodiny


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 31 200.-kč.
  - Díky všem, kteří jste se starali, aby letošní prožití adventu a vánoc mohlo být co nejkrásnější. Je za tím mnoho práce skrytých obětavých lidí. Myslím, že se vše povedlo. Nic ale není samozřejmé, na to bychom neměli zapomínat.
  - V sobotu 11.ledna jsme zváni na farní ples. Je možné si po všech nedělních mších sv. zakoupit lístky v kapli sv. Antonína.
  - Zároveň tradičně prosíme o příspěvky do tomboly, které můžete předat prodejcům lístků. Všem dárcům předem moc děkujeme. Bližší informace k plesu najdete na plakátcích a na stránkách farnosti. Těšíme se na pěkné společenství a rodinnou atmosféru na plese jako každý rok.
  - Tento pátek bude 1. pátek v měsíci. V Porubě bude od 15.00 příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. hodinová adorace. Dopoledne navštívíme nemocné.
  - 1. ledna je Slavnost Matky Boží P. Marie. Pořad bohoslužeb je stejný jako v neděli. Je to zasvěcený svátek, tedy s nedělní povinností účasti na mši sv.
  - Připomínáme, že 31. prosince je mše sv. v Porubě i ve Vřesině v 17.00

 • 4.neděle adventní

  - Díky všem, kdo jste připravili vánoční jarmark v Porubě, i za Vaše dárky k prodeji. Vynesl 7 400.-, pro chudé v misiích, což je pěkný výsledek.
  - Dnes je sbírka na opravu našeho chrámu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  - Připomínám výzvu pro muže, kteří by chtěli pomoci při vybírání o nedělích a slavnostech. Zatím se přihlásili myslím 4, což si myslím že je málo pro naši farnost. Není to nijak zatěžující služba a je to přitom i jakýsi podíl na ekonomickém zajištění farnosti. Tak prosím další zájemce, aby se napsali v sakristii. Děkujeme za celou farnost.
  - Moc také díky vše, kteří připravili adventní přípravu, věřím, že mnohým pomohla k dobrému prožití adventní doby.
  - Připomínám ještě příležitosti k vánoční sv. zpovědi. Rozpis je časopise i na nástěnkách. Připomeňte také dětem, které ještě nebyly.
  - Pořad vánočních bohoslužeb je také v časopise i na nástěnkách.
  - Porubské scholy a sbor nás zvou jako každý rok na Zpěvy u jesliček 25. prosince v 16.00 v porubském kostele. Potom jsme zváni na Živý Betlém v blízkosti kostela.
  - V sobotu 11. ledna jsme zváni farní ples. Ode dneška je možné si zakoupit lístky . Budou se prodávat po všech nedělních mších sv. v kapli sv. Antonína.
  - Zároveň tradičně prosíme o příspěvky do tomboly, které můžete předat prodejcům lístků. Všem dárcům předem moc děkujeme. Bližší informace k plesu najdete na plakátcích a na farních stránkách. Těšíme se na pěkné společenství a rodinnou atmosféru na plkese jako každý rok.

 • 3.neděle adventní

  - Mnohé díky všem, kteří jste připravovali obě mikulášská setkání. „Malé“ na faře, i „velké“ v Domě farnosti. Obě byla moc zdařilá, bylo znát, jak mnoho lidí jim věnovalo své srdce.Myslím, že obě splnila své poslání – umožnila nám prožít společenství.
  - Příští pátek a sobotu bude opět na faře příprava ke svátosti biřmování. Začátek v 19.00.
  - Vzadu je farní časopis s rozpisem vánočních bohoslužeb a příležitosti ke svátosti smíření. Doufám, že bude dobře využita. Je jí více než vloni, takže se každý může dostat na řadu. Připomeňte vánoční zpověď hlavně Vašim dětem.
  - Náboženství ve Vřesině bude v úterý pro obě skupiny společně už ve 14.00.
  - Zpovídání ve Vřesině bude v úterý už od 15.00, ne od 16.00 jak je uvedeno ve farním časopisu.
  - Příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - Dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.15 bude v Porubě vánoční jarmark. Ve Vřesině bude příští neděli.
  - Připomínáme, že v adventu v sobotu je mše sv. také ráno v 8.00.
  - Naše scholy zvou opět na Zpěvy u jesliček 25.12 v 16.00v porubském kostele, potom jsme zváni na Živý Betlém.
  - Jsme také zváni na tradiční Farní ples, který se bude konat v Domu farnosti v sobotu 11. 1. Lístky si bude možno zarezervovat na stránkách farnosti – www.fporuba.cz – a zakoupit po nedělních mších sv. v 9 a v 10.15. Více informací bude uvedeno na plakátech

 • 1. neděle adventní

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 29 350.-kč.
  - sbírka příští neděle je na potřeby diecéze.
  - Opět se v naší farnosti uskuteční vánoční jarmark – v Porubě o 3. neděli dveřní, ve Vřesině o 4. neděli adventní. Dárky na jarmark můžete nosit v Porubě do kaple sv. Antonína, ve Vřesině do Domečku.
  - V pátek 6. Prosince je v naší farnosti slavnost sv. Mikuláše. Liturgicky ji oslavíme v pátek v Porubě v 18.00. Prožijeme ji ale ještě společně příští neděli 8. prosince. Mše sv. v 9.00 a v 10.15 bude u nás mít otec Michal Jadavan. Odpoledne jsme zváni na setkání farnosti. Ve 14.30 je v kostele požehnání, pak přejdeme do Domu farnosti, kde jsou zvány opět všechny generace. Pro rodiny s dětmi bude v sále program her a soutěží, v předsálí bude pro ostatní zajímavá beseda s panem Ing. Františkem Valdštýnem na velmi aktuální téma – Odkaz působení sv. Cyrila a Metoděje zvláště pro náš národ. Tím uzavřeme rok víry. Potom pro všechny zahrají naši mladí v sále hru o sv. Cyrilu Metoději a nakonec přijde otec Mikuláš. Věřím, že se nás tam opět sejde hodně a vytvoříme pěkné společenství. Ještě prosíme o přinesení buchet pro občerstvení. Děkujeme.
  - Opět prosíme dobrovolníky pro tříkrálovou sbírku, aby se zapsali v sakristii. Je to sice hlavně ve velkoměstě někdy náročnější úkol, ale důležitý, v době, kdy se zamlžuje poslání církve ve společnosti.
  - Sestry boromejky jako každý rok zvou na duchovní obnovu v Pustkovci v sobotu 7. prosince. Povede ji premonstrát otec Charouz. Podrobnosti jsou na plakátku vzadu.
  - Vzadu je plakátek o dnu otevřených dveří na biskupském gymnáziu 11. prosince. Můžete si vzít informační letáček o působení gymnázia.
  - tento pátek je 1. pátek v měsíci. V Porubě budeme zpovídat v pátek od 15.00 do 18.00, po mši sv. adorace, ve Vřesině ve středu zpověď od 16.00, po mši sv. adorace. V pátek dopoledne navštívíme nemocné.
  - Vzadu je farní časopis také s adventní přípravou, je tentokrát nejen pro děti, i když je máme na paměti na 1. místě. Kdo se jí chcete zúčastnit, vezměte si také žlutý papír položený vedle. Návod je v časopisu. Vždy ve čtvrtek na dětské mši sv. dostaneme nový impuls na další týden. • 33. neděle v mezidobí

  - příští neděli je sbírka na opravy našeho chrámu.
  - je možné zapsat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - v pátek a v sobotu je v 19.00 příprava ke svátosti biřmování
  - v pátek 29.11. bude s námi slavit večerní mši sv. náš otec biskup.

 • 32.neděle v mezidobí

  - ode dneška se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Pán Bůh zaplať za včerejší brigádu při úklidu okolí kostela a fary. Díky těm, kteří se zúčastnili, máme u kostela zase hezky čisto.
  - dnes večer v 19.oo bude na faře schůzka k adventní duchovní přípravě. Každý, kdo má zájem přispět je srdečně zván.
  - tento pátek odjíždíme na potní zájem do Říma. Před odjezdem, který bude v 15.00 od Domu farnosti budeme slavit mši sv. ve 14.00 v kostele. Přijít může samozřejmě kdokoli.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15.
  - Jistě jsme si všimli, že nám v současné době slouží už jen jeden kostelník pan Najser. Ve snaze alespoň trochu mu ulehčit jeho náročnou nedělní službu jsem se rozhodl požádat dobrovolníky především z řad mužů, ale možná nejen mužů, kteří by pomohli při vybírání o nedělích a svátcích. Tak jsme to zavedli kdysi v Pustkovci, podobně to funguje ve Vřesině. Prosím tedy ochotné zájemce, aby se napsali v sakristii. Čím Vás bude více, bude lépe a můžete se střídat. Nejde o nic náročného, ale když je to na jednom člověku, zatěžuje to. Počkáme, až se Vás napíše skupina, která se pak bude střídat po dvojicích. Je to také způsob zapojení se do liturgie a pomoc při ekonomickém zajišťování farnosti. Věřím, že k tomu nejsme lhostejní. Napište prosím jméno a telefonní číslo. Děkujeme za celou farnost.
  - Pán včera povolal k sobě dlouholetého obětavého porubského kostelníka pana Františka Vrábla. Rozloučíme se s ním při mši sv. tuto středu ve 13.00, pak bude pochován na hřbitově ve Vřesině. Vzpoměňme na něj ve svých modlitbách, jistě mu máme být za co vděčni

 • 30. neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za sbírku na misie, vybralo se v Porubě 30 580.-kč.
  - Dnešní sbírka je věnována na opravy našeho chrámu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15.
  - V pátek je slavnost Všech svatých, mše sv. budou v Porubě v 6.30 a v 18.00, ve Vřesině v 17.00. V sobotu památka všech věrných zemřelých, mše sv. v Porubě v 8.00 a v 18.00, ve Vřesině v 17.00. Vzadu jsou vyvěšeny podmínka k získání odpustků pro duše v očistci o slavnosti všech svatých a v oktávu slavnosti.
  - V pátek je zároveň 1.pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, odpoledne v Porubě příležitost ke svátosti smíření od 15.00, po mši sv. adorace. Ve středu ve Vřesině zpověď od 16.00, po mši sv. adorace.
  - Od neděle 10.listopadu se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv.
  - Příští neděli bude v Porubě slavit s námi mši sv. v 9.00 a v 10.15 novokněz P.Jan Slavík.P nich bude udělovat novokněžské požehnání.
  - V sobotu 9.listopadu dopoledne bude podzimní brigáda v okolí kostela a fary. Podrobnosti ještě oznámíme.

 • 29. neděle v mezidobí

  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby misií.
  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste připravili a zúčastnili se misijního štrůdlování. Kromě pěkného společenství byl jeho výsledek ještě 4 600.-kč na misie.
  - Příští neděli bude sbírka na potřeby našeho chrámu. Moc prosíme o Vaši štědrost dle možností. Kostel je sice krásně opraven, čeká nás však ještě splácení velkého dluhu. A na ten se hůře vybírá. Představme si tedy, jakoby dlažba kolem kostela ještě vůbec nebyla hotová.
  - V neděli 3. listopadu bude mít v Porubě mše sv. v 9.00 a v 10.15 novokněz Jan Slavík. Po nich bude udílet novokněžské požehnání.
  - Pomalu s časovým předstihem se rozjíždí příprava na Noc kostelů2014. Prosíme nové zájemce bez rozdílu věku, kteří se chtějí zapojit, aby se přihlásili buď přes internet nebo telefonicky. Vzadu v kostele jsou lístečky s potřebnými údaji. Děkujeme.

 • 27.neděle v mezidobí

  - První hovory o víře budou v pondělí 14. Října
  - Je ještě možno se připojit k vyučování náboženství
  - V sakristii jsou k dispozici různé druhy křesťanských stolních kalendářů, jsou také misijní kalendáře.
  - Misijní skupina ve Vřesině zve v neděli 13. října na misijní štrůdlování – akci papežského misijního díla. Akce se uskuteční v přírodě poblíž misijního kříže na Skalce. Bude tam krátká pohádka Tomáše Špidlíka, možnost si popovídat.Dobrovolný příspěvek za štrúdl podpoří projekty na podporu hladovějících v misiích. Odcházet se bude v 15.00 od kostela ve Vřesině.
  - Vzadu na nástěnce je k tomu plakátek.
  - Důležitá zpráva pro mladší biřmovance: Další víkend – Pátek 18. a sobotu 19. října biřmovanci prožijí spolu v Dobešově. Sejdeme se k odjezdu v 16.15 v prosklené hale synovského nádraží, vlak odjíždí až 16.45, ale musíme zakoupit společnou jízdenku. Prosíme proto, přijďte včas. Těšíme se na pěkné společenství. S sebou si vezměte spacáky, jídlo na cestu, peníze na jízdné, malý příspěvek na jídlo a na energii. Je důležité, aby se mladší zúčastnili v co největším počtu, ať do přípravy vložíme co nejvíce a Duch sv. může působit. Pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit víkendu, bude v sobotu 19.10. příprava na faře jako vždy.

 • 26.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za vaše dary pří sbírce na potřeby opravy našeho chrámu. Vybralo se 26 980.-kč.
  - První hovory o víře budou v pondělí 14. Října.
  - Je ještě možné se připojit k vyučování náboženství.
  - V sakristii jsou k dispozici různé druhy křesťanských stolních kalendářů. Jsou také misijní kalendáře, jejichž zakoupením pomůžete dětem v chudých misijních zemích.
  - Zítra je v našem kostele v 18.oo hodin koncert svatováclavského festivalu. Proto mše sv. bude ráno v 6.30!!!!!!!!
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Od 15.00 bude příležitost ke svátosti smíření, po mši sv. hodinová adorace, dopoledne navštívíme nemocné. Ve Vřesině bude příležitost ke zpovědi od 16.00 do 17.00, přitom bude vystavena Nejsvětější svátost. Po mši sv. bude adorace.
  - V sobotu bude v Porubě mše sv. také ráno v 8.00.

 • 24.neděle v mezidobí


  - Dnešní sbírka je věnována na církevní školy
  - Příští neděli bude sbírka na opravu našeho chrámu
  - Od tohoto týdne začíná vyučování náboženství. Zítra v pondělí je 1. hodina v Porubě na faře, v úterý je 1. hodina ve Vřesině ve škole. ….
  - Svátost biřmování bude v naší farnosti udělována v sobotu 31. května příštího roku. První příprava bude tuto sobotu 21. září v 19.00 na faře v Porubě.
  - Příští neděli 22. září bude jako každý rok v 19.00 na faře schůzka o plánovaných farních akcích v tomto školním roce. Prosím, aby přišli všichni, kteří chtějí nějak přispět pomocí či radou.
  - Malá schola a ministranti zvou dosud nezapojené děti do svých řad. Je možné se připojit od 1. třídy. První schůzka bude tento čtvrtek 19. září v 16.15. Nabízí se pěkné společenství, dnes tak potřebné, hry, různé akce během roku a o prázdninách.
  - Na nástěnce je plakátek k akci skautů pro menší děti na dnes odpoledne v pustkoveckém parku.
  - Otec biskup nám posílá upozornění, že v pátek 27.září se chystá v Ostravě opět několik protiromských demonstrací a zároveň posílá prosbu, abychom, nakolik nám to bude možné, přispívali k šíření pokoje a nenásilí.
  - V sakristii jsou k dispozici misijní kalendáře. Jejich zakoupením opět můžete účinně pomoci dětem v misijních zemích, které žijí ve velké chudobě.

 • 23.neděle v mezidobí

  - Vyučování náboženství bude probíhat opět v Porubě na faře vždy v pondělí a ve Vřesině v úterý ve škole. První hodina je v Porubě v pondělí 16. Září a ve Vřesině v úterý 17. září. Není třeba se předem přihlašovat.
  - Svátost biřmování bude v naší farnosti udělována v sobotu 31. května příštího roku.
  První příprava v sobotu 21. září v 19.00 na faře v Porubě.
  - V neděli 22. září v 19.00 bude na faře jako každý rok schůzka o plánovaných farních akcích v tomto školním roce. Prosím, aby přišli všichni, kteří chtějí nějak přispět pomocí či radou.
  - V sobotu 14. září je opět ministrantská pouť. Je to tradičně dobře připravená akce pro chlapce-ministranty. Všichni již dostali či dostanou podrobné informace.
  - Příští neděli je sbírka na církevní školy.
  - Malá schola a ministranti zvou dosud nezapojená děvčata a chlapce do svých řad. Je možné se připojit od 1. třídy. První schůzka bude ve čtvrtek 19. září. Nabízí se pěkné společenství, dnes tak potřebné, hry, různé akce.
  - Na nástěnce je pozvání na Třebovický koláč.

 • 22.neděle v mezidobí


  - Tuto sobotu 7. Září je pouť ostravského děkanátu k P. Marii do Frýdku. Úmysl pouti je jako vždy za kněžská a řeholní povolání a za rodiny. Bude možno je autobusem. Pojedeme ze Vřesiny v 15:15, z Poruby od kostela v 15.30. Není třeba se předem přihlašovat. Doufám, že se nás sejde hodně a zaplníme autobus. V sobotu není v Porubě večerní mše sv.
  - Vyučování náboženství bude probíhat opět v Porubě na faře vždy v pondělí a ve Vřesině v úterý ve škole. První vyučovací hodina bude v Porubě v pondělí 16. září a ve Vřesině v úterý 17.září. Přesný rozvrh hodin je vyvěšen na dveřích kostela a fary a na nástěnkách. Pamatujte prosím na vyučování náboženství při plánování různých kroužků.
  -Ode dneška je opět otevřen Dům farnosti k nedělnímu posezení

 • 21.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při poslední sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 27 500.-kč.
  - Ve středu 25. září jedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii.
  - V sobotu 7. září je pouť ostravského děkanátu k P. Marii ve Frýdku. Úmysl pouti je jako vždy za kněžská a řeholní povolání a za rodiny. Bude možno jet autobusem. Pojede ze Vřesiny v 15.15, z Poruby od kostela v 15.30. Není třeba se předem přihlašovat. Doufám, že se nás sejde hodně a zaplníme autobus.
  - Vyučování náboženství bude probíhat opět v Porubě vždy v pondělí na faře a ve Vřesině v úterý ve škole. První vyučovací hodina bude v Porubě v pondělí 16. září a ve Vřesině v úterý 17. září. Přesný rozvrh hodin bude vyvěšen v neděli 1. září. Bude podobný jako vloni. Pamatujte prosím na vyučování náboženství při plánování různých nepovinných kroužků.

 • 20. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.
  - Ve středu 25.září jedeme na sv. Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii.
  - V sobotu 7. Září je pouť ostravského děkanátu ve Frýdku. Úmysl je jako vždy za kněžská a řeholní povolání a za rodiny. Bude možno jet autobusem. Pojede ze Vřesiny v 15.15, z Poruby od kostela v 15.30. Není třeba se předem přihlašovat. Doufám, že nás bude hodně naplníme autobus.
  - Vyčování náboženství bude probíhat opět v Porubě v pondělí na faře a ve Vřesině v úterý ve škole. První vyučovací hodina bude v Porubě v pondělí 16.září a ve Vřesině v úterý 17. Září. Přesný rozvrh hodin bude vyvěšen v neděli 1. Září. Pamatujte prosím na vyučování náboženství při plánování nepovinných kroužků.

 • 19. neděle v mezidobí


  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, jsou velmi potřeba, máme před sebou ještě velký dluh.
  - Tento čtvrtek je slavnost Nanebevzetí P. Marie. Bude mimořádně v Porubě mše sv. v 28.00.
  - Pomalu se přibližuje poutní zájezd do Říma. Myslím, že už všem přihlášeným byly zaslány smlouvy, mnozí už odpověděli. Cestovní kancelář prosí, aby ti, kteří ještě neodpověděli tak učinili co nejdříve, je třeba už zajistit ubytování a další věci. Děkujeme.

 • 18.neděle v mezidobí

  - Tento pátek bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření od 16.30, dopoledne navštívíme nemocné.

 • 17.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 24 600.-kč.
  - Je možno se ještě do konce prázdnin přihlásit ke svátosti biřmování…
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Proto budeme dojíždět z táborů, ne můžeme zpovídat od 16.30, ale až od 17.30. Příští pátek bude více příležitosti ke svátosti smíření. Také nemocné navštívíme až druhý pátek.

 • 16.neděle v mezidobí


  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za Vaše dary, také za všechny dary mi o sbírku.

 • 15.neděle v mezidobí


  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za Vaše dary, také za všechny dary mi o sbírku.

 • 13.neděle v mezidobí

  - Od 1. Července bude v Porubě prázdninový pořad. Tedy nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nebudou páteční adorace. Jak to bude na 1. pátky , bude vždy oznámeno. Také páteční zpovídání bude půl hodiny před mší sv. jako jiné dny. Nedělní pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.
  - Tento pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Mše sv. budou v Porubě v 8.00 a večer v 18.00. Ve Vřesině v 17.00. Zároveň je 1. pátek v měsíci. Zpovídat budeme v Porubě od 16.30, dopoledne navštívíme nemocné.
  - Zítra bude v Pustkovci slavit primiční mši sv. Otec Jan Slavík , který se hlásil do semináře ještě z nerozdělené farnosti. Patří tedy jaksi i do našeho farního společenství, máme za něj spoluzodpovědnost. Zve nás všechny na primiční mši sv., která bude v Pustkovci zítra v 16.30. V Porubě bude proto zítra mše sv. ne večer ale ráno v 7.00.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby TV NOE. Vybralo se v Porubě 22 690.-, ve Vřesině 7 200.-kč.
  - Během prázdnin bude uzavřen Dům farnosti, také bude uzavřena farní knihovna.

 • 12. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 25 080.-kč.
  -Dnešní sbírka je věnována na potřeby TV NOE.
  -V Pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje , patronů Evropy. Doporučený svátek. Mše sv. budou --v Porubě ráno v 8.00 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  -V sobotu je v katedrále svěcení novokněží. Začátek je v 9.30. Kněžské svěcení přijme i Jan Slavík z Pustkovce, který se hlásil do semináře ještě v nerozdělené farnosti. Patří tedy zároveň i do našeho společenství. Zve nás všechny na primiční mši sv., která bude v Pustkovci v pondělí 1. července v 16.30. Mše sv. v Porubě bude proto v ten den ráno v 7.00.
  - Dnes ve 14.30 bude ve Vřesině v Domečku promítání a povídání o cestě po Španělsku.
  - Od 1. července bude v Porubě opět prázdninový program. Tedy nebudou mše sv. v úterý a ve čtvrtek a nebudou páteční adorace od 15.00. Jak to bude na 1. pátky bude vždy oznámeno. Také páteční zpovídání bude od 17.30 jako jiné dny. Nedělní pořad bohoslužeb zůstává nezměněn. Je to z důvodů akcí pro děti, mládež a rodiny. Máme prázdninách 8 cílových skupin, o které se máme starat nebo tam alespoň dojíždět.

 • 11. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu. Zbývá nám ještě zaplatit 1 950 000.-kč dluhu. Jsme proto vděčni za každý Váš dar.
  - Příští neděli je sbírka na TV NOE.
  - Je možno se přihlásit v sakristii k přípravě na svátost biřmování. Příprava začne hned po prázdninách /podmínky…/
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Dokončíme povídání s obrázky o Španělsku.
  - Příští neděli ve 14.30 se tento program uskuteční v domečku ve Vřesině.
  - Dnes slavíme ve Vřesině slavnost sv. Antonína. Ve 14.00 bude odhalena pamětní deska Msgre. Kazimíra Tomáška. V 15.00 bude svátostné požehnání a po něm posezení v zahradě u kostela. Bude možno tentokrát putovat z Poruby pěšky. Sejdeme se ve 13.30 u kostela v Porubě. Pak poputujeme kolem koupaliště do Vřesiny. Cílem je požehnání v 15.00. Může to být hezká pouť.
  - Na pouť na Velehrad se přihlásilo málo zájemců, ani ne polovina autobusu. Proto objednávku autobusu rušíme. Kdo jste předem zaplatili, vyzvedněte si prosím peníze v sakristii

 • 10.neděle v mezidobí

  - příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
  - ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - ve čtvrtek je památka sv. Antonína Paduánského, splupatrona farnosti, patrona vřesinslkého kostela.
  Tam jeho slavnost oslavíme příští neděli. Program bude ve Vřesině také odpoledne. Ve 14.00 bude odhalena pamětní deska mons. Kazimíra Tomáška, slezského buditele. V 15.00 bude svátostné požehnání, a po něm posezení v zahradě. Tentokrát bude možnost putovat také pěškyz Poruby do Vřesiny. Pokud tedy nebude pršet, sejdeme se ve 13.30 u kostela v Porubě. Pak půjdeme kolem koupaliště. Cílem je požehnání v 15.00 a samozřejmě pak posezení, na které zvou vřesinští.. Věřím, že se nás sejde hodně.

 • Slavnost Nejsvětější Trojice


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se v Porubě 30 250.-kč.
  - Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - Ve středu jedeme také na sv. Hostýn. Odjezd z Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00. Bohužel nenaplnili jsme druhý autobus, náhradníky tedy nemůžeme vzít.
  - Můžete se v sakristii přihlásit na přípravu ke svátosti biřmování. Příprava začne po prázdninách.
  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste připravovali noc kostelů. Myslím, že z toho máme všichni radost, i když je s tím spojeno mnoho skryté, neoceněné práce.
  - Ode dneška se v Porubě zapisují úmysly na mše sv.
  - Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. budou v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - V Porubě tento čtvrtek už nebude příprava na 1. Sv. přijímání, sejdeme se v sobotu v 9.30 v kostele na poslední organizační přípravě, pak bude následovat svátost smíření dětí. Prosím i rodiče, aby pamatovali na svátost smíření.
  - Příští neděli při mši sv. v 10.15 přijmou naše děti poprvé P. Ježíše v Eucharistii.
  - V úterý se naše farnost modlí za bohoslovce kněžského semináře. Pamatujte na ně prosím i v soukromé modlitbě přes den, modlitbu zakončíme po večerní mši sv. krátkou adorací.
  - V sobotu je mše sv. také ráno v 8.00.

 • Slavnost Seslání Ducha sv.


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu
  - Zítra jsou v domě farnosti hovory o víře
  - Od soboty jsou v nemocniční kapli opět pravidelné bohoslužby ve 14.30
  - Můžete se v sakristii přihlásit na přípravu ke svátosti biřmování, které má být v naší farnosti udělováno v květnu příštího roku. Příprava začne po prázdninách
  - Ve čtvrtek po večerní mši sv. je opět v Porubě v kostele příprava rodičů a dětí k 1. Sv. přijímání, ve Vřesině je tato příprava ve středu po mši sv.
  - Díky za včerejší brigádu kolem kostela a v klubovně.
  - P. Krenickému dala naše farnost dar 15 700.-kč. Pán Bůh zaplať.
  - Od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na druhou polovinu roku.
  - Tento pátek proběhne i v naší farnosti Noc kostelů. První bod programu po mši sv. v 19.00 bude v kostele představení ochotnického divadla v Lidečka o sv. Navštívení P. Marie – Alžběta, jedna z nás.
  - Moc prosíme jako každý rok o buchty na malé pohoštění běhen Noci kostelů. Pán Bůh zaplať.
  - Jedno upozornění otce biskupa – šíří se po ostravských farnostech letáky s matoucím obsahem, zpochybňujícím slova rozhřešení ve svátosti smíření v českém překladu. Někoho mohou uvést v omyl. Na to je třeba odpovědět, že všechny překlady liturgických modliteb jsou schvalovány sv. otcem. Kdo je zpochybňuje, jedná proti jeho autoritě. Takovéto věci prosím zničte, jejich šiřitele napomeňte.
  - Dnes Slavnost seslání Ducha sv. Odpoledne se těšíme na setkání při vaječině. Začneme ve 14.30 májovou v kostele, pak se přesuneme do Domu farnosti. Jistě nám bude opět spolu dobře.

 • 7.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste připravili i kteří jste se zúčastnili pouti rodin. Bylo krásné, že se jí zúčastnila velká většina mladších rodin naší farnosti, zastoupena byla i starší generace.
  - dnes slavíme svátek matek. Sejdeme se ve Vřesině, kde bude v 15.00 májová a po ní setkání v Domečku.
  - příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv. Odpoledne se sejdeme při tradiční vaječině. Ve 14.30 začneme májovou v kostele, po ní budeme pokračovat v Domě farnosti.
  - ve čtvrtek po mši sv. bude v kostele setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí k 1. Sv. přijímání.
  - v úterý po mši sv. v 19.00 bude v Domě farnosti schůzka o hospodaření farnosti. /program: stav financí, úprava klubovny,výhled do budoucna, restituce atd/.
  - dnes bude večerní mši sv. sloužit P. Krenický, misionář z Ukrajiny. Můžete při ní přispět na jeho dílo.
  - od neděle 26. 5. se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv. na druhou polovinu roku.
  - v sobotu se sejdeme na brigádě. Bude třeba uklidit okolí kostela a také pokračovat v úpravě klubovny – zednické práce jsou hotovy, je třeba uklidit a vymalovat.
  - příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - ve středu je na faře setkání maminek.
  - jako každý rok se budeme v tomto týdnu od pondělka modlit po večerní mši sv. za naše maturanty a za všechny, kteří konají zkoušky.

 • 6.neděle velikonoční

  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Začátek v 19.15
  - ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - Tuto středu 8. května se sejdeme na pouti rodin. Poputujeme na Prašivou. Sejdeme se v 8.30 na velkém parkovišti u hlavní cesty z Pražma na Nošovice. Parkoviště se nachází v obci Raškovice. Odtud vyjdeme v 9.00 po modré turistické značce na Prašivou ke kostelu sv. Antonína, je to pěkná cesta lesem necelých 5 km. Mše sv. v kostele sv. Antonína bude asi kolem poledne. Po ní bude opékání párků. Prosíme rodiny, aby si vzali s sebou dobré tyčinkové lepidlo a nesmazatelný fix.
  - Příští neděli oslavíme svátek matek.
  - Je možno se přihlásit na pouť na Velehrad na 5. Července.
  - Tuto sobotu 11.5. bude v Porubě 1. svátost smíření dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. přijímání. Začneme v 9.00 v kostele.
  - V příštím roce v květnu bude v naší farnosti udělována svátost biřmování. Kdo byste ji chtěli přijmout, přihlaste se prosím v sakristii. Příprava začne letos po letních prázdninách. Bude včas oznámeno.
  - V úterý 14. května bude v Domě farnosti schůzka o hospodaření farnosti. Začátek v 19.00.
  /program např: stav financí, úprava klubovny i dospělé, výhled do budoucna, restituce atd./ Přijďte prosím všichni, kteří máte zájem o dění ve farnosti, chcete se ptát, poradit, nabídnout pomoc. Je to naše společná zodpovědnost.
  - Bohoslužby v nemocniční kapli jsou do odvolání zrušeny kvůli rekonstrukci
  - Příští neděli bude sloužit večerní mší sv. P. Krenický, misionář z Ukrajiny. Můžete při ní přispět na jeho dílo.
  - Dnes v 15.00 jsme zváni na valnou hromadu spolku Katolický lidový dům

 • 5.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se v Porubě 33 270.-kč.
  - Ve středu 8.května se těšíme na pouť rodin. Pojedeme auty jako vloni. Sejdeme se v…………..
  Odtud půjdeme pěšky na Prašivou, po cestě bude program pro děti. Mše sv. v kostele sv. Antonína bude asi v poledne.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Bude se zpovídat v Porubě od 15.00, po mši sv. bude adorace. Ve Vřesině se bude zpovídat ve středu od 16.00.
  - Od středy 1. Května budou denně v Porubě májové pobožnosti. Začátek vždy v 18.30.
  - Příští neděli 5.květn v 15.00 proběhne v Domě farnosti valná hromada spolku Katolický lidový dům, který pečuje o náš Dům farnosti, který slouží nám všem. Proto jsou zváni nejen všichni členové spolku, ale také kdokoliv má zájem.

 • 4.neděle velikonoční

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - ve středu 29.května jedeme na sv. Hostýn. 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje pojedeme na Velehrad na hlavní pouť. Pan kardinál Duka nás při kněžské pouti na Velehradě povzbuzoval, abychom 5. července přijeli na Velehrad v hojném počtu.
  - zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15.
  - ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - ve středu 8.května se těšíme na pouť rodin, tentokrát na Prašivou. Podrobné informace budou oznámeny příští neděli.
  - Kdo jste se nedostali na nedělní schůzku k přípravě Noci kostelů a chtěli byste pomoci, napište prosím kontakt na sebe v sakristii. Děkujeme.

 • 2.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za velikonoční sbírku na kněžský seminář. Vybralo se v Porubě 17 760.-kč.
  - Dnes v 16.00 se skuteční ve Vřesině v Domečku beseda o misii v Tanzanii.

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně


  - Pán Bůh zaplať všem, kteří se zvláště zasloužili o krásný průběh letošní velikonoční liturgie. Za hudbu, zpěv, za krásnou liturgii, za výzdobu i úklid. A Vám všem za zbožnou účast na všech bohoslužbách.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Navštívíme nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření,ve Vřesině ve středu od 16.00, v Porubě je v pátek po mši sv. hodinová adorace.
  - V tomto týdnu se uskuteční další schůzka rodičů a dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání. V Porubě ve čtvrtek po mši sv. v kostele, ve Vřesině ve středu po mši sv.
  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby kněžského semináře. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  - Příští neděli je ve Vřesině v Domečku v 16.00 beseda o misii v Tanzánii.
  - Také Pán Bůh zaplať za přípravu velikonoční dílny.

 • Květná neděle


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 32 250.-kč.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby kněžského semináře.
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Začátek v 19.15.
  - Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - Díky všem, kteří jste organizovali velikonoční jarmark.
  - Dnes ve 14.30 jsou zvány děti i s rodiči do Domu farnosti na velikonoční dílnu. S sebou si vezměte dvě vyfouknutá vajíčka.
  - Dnešní liturgií vstupujeme do sv. týdne, který vyvrcholí svatým třídením. Připomínám, že velikonoce slevíme během celého třídení. Velký pátek je dnem přísného postu.
  - Vzadu je k dispozici farní časopis s rozpisem bohoslužeb i příležitosti ke svátosti smíření. Připomeňte prosím dětem velikonoční zpověď, případně jim pomozte s přípravou. Zítra odpoledne zpovídá cizí zpovědník, některý z bratří saleziánů.

 • 5.neděle postní


  - Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeby chrámu.
  - Na misijní koláč se vybralo v Porubě 8 450.-, ve Vřesině 4000.- kč.
  - Je možné se přihlásit na poutní zájezd do Říma od 15. Do 22.listopadu.
  - Tuto sobotu 23.března proběhne opět v Domě farnosti Jarmark pomoci. Bude od 8.00 do 15.00. Na plakátku jsou podrobnější informace. Věříme, že se bude dostávat stále více do povědomí.
  - V sakristii jsou ke koup i kancionály za výhodnou cenu 160.-kč.
  - Příští neděli je Květná neděle, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Při mších sv. v 9.00 a v 10.15 se budou žehnat ratolesti.
  - Už tento týden začne příležitost k velikonoční svátosti smíření. V pátek od 15.00 do 18.00, v sobotu od 17.00 do 18.00.

 • 4 neděle postní


  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře
  - Ve středu je setkání maminek, nebude tentokrát na faře, ale sraz bude v 9,25 u kostela Don Bosko. Pak bude návštěva u salesiánů.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Dne proběhne po mších sv. před kostelem každoroční akce na pomoc chudým v misijních zemích Misijní koláč. Pán Bůh zaplať za přinesené koláče i za příspěvky.
  - Dnes ve 20.30 odvysílá televize NOE zajímavý aktuální dokument o konkláve. To začne v úterý 12. března. Prosíme o modlitbu za dobrou volbu sv. Otce.
  -

 • 3.neděle postní

  - V sobotu 23.března proběhne v Domě farnosti stejně jako vloni Jarmark pomoci. Bude od 8.00 do 15.00. Podílí se na něm také jiné neziskové organizace, na plakátku vzadu v kostele se dovíme další podrobnosti.
  - příští neděli 4. postní proběhne v kostelích naší vlasti každoroční akce pomoci chudým v misiích – misijní koláč. Napečené koláče a buchty doneste prosím před bohoslužbami v Porubě do kaple sv. Antonína, ve Vřesině do Domečku. Pán Bůh zaplať.
  - Pamatujme tyto dny prosím v modlitbě za dobrou volbu nového sv. otce. V katolickém týdeníku je nabídka novény, v lavicích je nabídka modlitby, můžeme se modlit samozřejmě jakkoliv.
  - 1. Sv. přijímání bude v Porubě v neděli 2. června, ve Vřesině v neděli 9. června, sv. Antonína oslavíme ve Vřesině v neděli 16. června.
  -V sakristii je možné se přihlásit na pouť do Říma.

 • 3.neděle postní

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby chrámu. Vybralo se 31 930.-kč.
  - Dnešní sbírka bude odeslána na potřeby sv. Stolce jako svatopetrský haléř.
  - Máme možnost jet v rámci roku víry jako farnost na poutní zájezd do Říma. Termín je 15. až 22. listopadu. Zájemci se mohou na zapsat v sakristii.
  - Ještě dnes je možno vzadu v kostele nebo v sakristii podepsat petici proti registraci abortivního přípravku RU 486. Zítra bude petice odeslána.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek je v 17.15.
  - Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - Jako každý rok si v sakristii vyzvednou postní pokladničky a tak co ušetříme v postní době na jídle a pamlscích darovat potřebným.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. V Porubě je v pátek příležitost ke zpovědi od 15.00 do 18.00, po mši sv. adorace, ve Vřesině ve středu od 16.00 do 17.00 příležitost ke zpovědi.
  -

 • 1.neděle postní

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  -Sbírka příští neděle bude odeslána na potřeby sv. stolce jak o Svatopetrský haléř.
  -během postní doby jsou v pátek a v neděli křížové cesty v 17.15, v sobotu je také ranní mše sv. v 8.00.
  -máme jako farnost možnost jet na poutní zájezd v rámce roku víry do Říma, s celodenní zastávkou ve Florencii, s jednodenním výjezdem do Subiaca po stopách sv. Benedikta, patrona Evropy a zastávkou v Assisi na zpáteční cestě. Cena 8-denního zájezdu je necelých 9 000kč.-. Jeli bychom od 15. do 22.listopadu letošního roku. Byli jsme sice mnozí v Římě před dvěma roky, ale letošní pouť by byla v mnohém výjimečná – také kvůli možnosti získání plnomocných odpustků, program bude také poněkud odlišný. Můžeme obsadit pouze 45 míst, proto se prosím brzy rozhodněme. V sakristii prosím napište své jméno a příjmení, adresu a hlavně telefonní kontakt. Další bychom si řekli později.
  -ve farním časopise je návrh postní přípravy – v roce víry máme mimo jiné také zvláště rozjímat na přání sv. otce nad vyznáním víry, které se modlíme při mši sv. Obsahuje všechny základní pravdy, které tvoří obsah naší víry. U každého článku vyznání jsou citace z Písma sv., z nichž článek vychází. Můžeme si každý den postupně vyhledávat a tak se na svou vírou hlouběji zamyslet. Další důležité téma postní přípravy je snaha uzdravovat –třeba po letech-vztahy s našimi bližními – také nadmíru důležitý úkol.
  -Vzadu v kostele je možno podepsat petici proti registraci vražedného abortivního přípravku RU 486, který by ještě více snížil hodnotu lidského života a prohloubil lhostejnost k němu.
  -ve Vřesině budeme při večerní mši sv. udělovat svátost nemocných. Po mši sv. bude schůzka rodičů dětí, které letos přistoupí k 1. Sv. přijímání

 • 4.neděle v mezidobí

  - Zítra bude možno uctít v kostele sv. Josefa – Don Bosko ostatky sv. Jana Boska. Dopoledne bude mše sv., program bude po celý den.
  -Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek je v 19.15.
  -Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek je v 9.30.
  -Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste jakkoliv pomohlis přípravou čtvrtečního pohoštění v Domě farnosti pro otce Tomáše. Myslím, že jsme z toho měli všichni radost.
  -Zítra při večerní mši sv. budeme v Porubě udělovat svátost nemocných. Přijat mohou ti, kteří z důvodů vysokého stáří či vážné nemoci jsou v ohrožení života a jsou připraveni přijat svaté přijímání.
  -Ve Vřesině budeme udělovat svátost nemocných až ve středu 20. února.
  -Tuto středu je popeleční středa – den přísného postu, kterou vstupujeme do postní. Mše sv. ve středu budou ráno v 6.30 a večer v 18.00. Postní doba je dobou radostného pokání, ztišení, modlitby. Je dobré se také více modlit sv. růženec. Jako vždy je nám ve farním časopise nabídnuta postní příprava. Časopisy jsou vzadu v kostele. Budou také na farních internetových stránkách.
  - Vzadu v kostele jsou také k rozebrání kartičky s českým a latinským zněním Nicejsko-cařihradského Kréda.
  -Vzadu jsou k zapůjčení nové kancionály. Moc prosím, abychom je v žádném případě nevynášeli z kostela. V nejbližší době vyjde nové vydání, takže jich bude dostatek k zakoupení.
  -Během postní doby budou opět také sobotní ranní mše sv., první bude až po 1. neděli postní.
  -A ještě je zde pozvání pro manžely na manželský večer v kostele sv. Ducha v Zábřehu – 14.2. v 18.00. Více informací na plakátcích.

 • 4.neděle v mezidobí

  - Sv. otec vyhlásil mimořádné plnomocné odpustky ke světovému dni nemocných. Mohou je získat nemocní a také ti, kdo o ně pečují od 7.do 11. února. Podmínkou je sv. zpověď a účast na mši sv., nemocní, kteří se nemohou účastnit mše sv. získají tyto odpustky obětováním svého utrpení. Přesnější informace vzadu na nástěnce. V pondělí 11. Února v naší farnosti udělíme v Porubě při večerní mši sv. svátost nemocných. Ve vřesině pak ve středu 13. února.
  - Ve čtvrtek 14.2. po večerní mši sv. v kapli sv. Antonína bude schůzka rodičů dětí, které mají letos přistoupit k 1. sv.přijímání.
  Ve Vřesině se tato schůzka uskuteční ve středu 20. 2. Po mši sv.
  -tento čtvrtek bude v našem farním kostele ekumenická bohoslužba vyslání ke službě vojenského kaplana P.T.M. Zúčastní se také náš o. biskup a řada vojenských kaplanů. Začátek je v 17.00. Jsme všichni srdečně zváni. Večerní mše sv. se ve čtvrtek mimořádně přesune na ráno v 7.00.
  -Příští neděli 10. 2. V 17.00 se v Domě farnosti uskuteční divadelní představení Evžen Oněgin, které si pro nás připravili třebovští farníci. Jsme tedy srdečně zváni.
  Po mši sv. Vám udělíme svatoblažejské požehnání

 • 3.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 31 560.-kč.
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Začátek je v 19.15.
  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. V Porubě zpovídáme od 15.00 do 18.00, po mši sv. je hodinová adorace.
  - Ve Vřesině se zpovídá ve středu od 16.00 do 17.00, p mši sv. je adorace.
  - V sobotu je uvedení Páně do chrámu – hromnic. Mše sv. s průvodem a svěcením svící bude v Porubě v 8.00 ráno. Večerní mše sv. je už z následující neděle.
  - Ve čtvrtek 7. února bude v našem farním chrámu v Porubě ekumenická bohoslužba vyslání ke službě vojenského kaplana P.T.M., který vzešel z naší farnosti. Začátek je v 17.00. Bude přítomno asi 30 vojenských kaplanů, náš otec biskup a další duchovní. Jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni.
  - Prosíme dobrovolníky k pomoci s odklízením sněhu. Lze se zapsat na některý z následujících únorových týdnů v sakristii. Děkujeme.
  - Ve čtvrtek 14. února bude v Porubě po večerní mši sv. v kapli sv. Ant. schůzka rodičů dětí, které letos přistoupí k 1. Sv. přijímání.
  - Ve Vřesině bude tato schůzka ve středu 20. února po mši sv. v kostele

 • 2.neděle v mezidobí

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - Pán Bůh zaplať všem koledníkům za tříkrálovou sbírku. Vybralo se v Porubě o hodně více než vloni – 69 700.-kč. Mám radost, že se letos našlo tolik skupinek.
  - Protože je naděje , že ještě bude letos padat sníh. Prosím dobrovolníky – muže, aby se v sakristii zapsali na úklid sněhu. Vždy od neděle do soboty by měl někdo jakousi pohotovost. Jedná se hlavně o údržbu chodníčků kolem kostela. Pán Bůh zaplať

 • svátek Křtu Páně

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Pán Bůh zaplať všem koledníkům, kteří se letos zúčastnili tříkrálové sbírky. Dnes sbírka končí,
  Ke komu se koledníci nedostali a chtěli byste přispět, můžete tak učinit po mši sv. před kostelem nebo v sakristii.

 • Slavnost Zjevení Páně

  - Díky všem pořadatelům za přípravu farního plesu. Díky jejich snaze jsme mohli opět vytvořit pěkné společenství.
  - Hovory o víře budou až v pondělí 14. Ledna.
  - Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30

 • Svátek Svaté rodiny

  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste připravili krásné Zpěvy u jesliček a Živý Betlém, obojí pomohlo k prožití vánoční radosti asi všem, kdo se zúčastnili.
  - Tuto sobotu 5. ledna bude v Domě farnosti farní ples. Je možné si po bohoslužbách zakoupit místenky. Pořadatelé prosí o věcné příspěvky do tomboly a také o pokrmy do rautu. Ty prosím doneste v sobotu ráno do Domu farnosti do 9.00. Děkujeme.
  - V Sobotu oslavíme slavnost Zjevení Páně. Mše sv. bude v Porubě v 18.00, při ní bude svěcení vody, kadidla a křídy. Ve Vřesině bude toto svěcení při nedělní mši sv.
  - Zítra 31.12 budou mše sv. v Porubě i ve Vřesině v 17.00, na Nový rok jako v neděli.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Navštívíme nemocné, v Porubě budeme zpovídat od 15.00, po mši sv. bude adorace. Ve Vřesině se zpovídá ve středu od 16.00 do 17.00, po mši sv. bude adorace.

 • 4.neděle adventní

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 32 860.- kč.
  - Dům farnosti bude uzavřen 25. prosince a 1. Ledna.
  - 25.12 jsme zváni na zpívání u jesliček našich schol a sboru. Začátek je v 16.00 v kostele. Zase to jistě bude jako každý rok krásné rodinné setkání.
  - Farní ples bude letos kvůli volbám už v sobotu 5. Ledna. Ode dneška je možné si koupit místenky po mších sv. v 9.00, 10.15 i po večerní. Také je lze objednat přes internet.
  - Nakonec moc prosíme dobrovolníky na tříkrálovou sbírku. Je to velmi potřebná služba, jednak kvůli prostředkům, které se vyberou, ale je to také misijní akce – i když to lidé nedají najevo, vnímají nás jako ty, kteří pomáhají potřebným. Napište se prosím v sakristii. Vedoucí skupinky musí mít alespoň 15 let. Děkujeme.

 • 3.neděle adventní


  - Pán Bůh zaplať všem, kteří jste se podíleli na přípravě „velké“ i „malé“ mikulášské. Bylo s tím hodně práce, ale myslím, že jsme z toho měli všichni radost, hlavně děti.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - Dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.15 proběhne před kostelem farní jarmark. Díky za věci přinesené i koupené, výtěžek bude věnován na potřeby chudých v misiích.
  - Příští neděli by měly přijít sestry Dobrého Pastýře.
  - Vzadu je dispozici vánoční číslo farního časopisu Naše farní rodina s pořadem vánočních zpovědí a bohoslužeb o vánocích.

 • 2.neděle adventní

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Jako každý rok proběhne v tomto vánočním období od 2.do15.ledna tříkrálová sbírka. Tentokrát bude výtěžek věnován především na podporu osob bez přístřeší v charitním domě sv. Benedikta Labre a na přímou humanitární pomoc pro osoby bez přístřeší a lidi s duševním onemocněním. I tentokrát se obracíme na Vás, bratři a sestry s prosbou o pomoc při této celostátní sbírkové akci. Je to projev skutečné křesťanské lásky a také evangelizační čin. Je třeba vedoucích skupinek alespoň starších 15 let. Zájemci se mohou napsat v sakristii. Pán Bůh zaplať.
  - Připomínáme farní jarmark, který se uskuteční v Porubě příští neděli dopoledne mezi bohoslužbami. Je možno ještě přinést věci k prodeji do kaple. Ve Vřesině bude jarmark další – 4. Neděli adventní.
  - Ohlásily se sestry Dobrého Pastýře s jarmarkem pro ženy v tísni – sestry by přijely naopak: napřed do Vřesiny příští neděli a do Poruby až 4 neděli adventní.
  - Dnes v 10.15 je mše sv. obětována na poděkování P. Bohu za šťastné ukončení generální opravy farního chrámu a za všechny jeho dobrodince.
  - A nakonec ještě pozvání pro Vás všechny, malé, mladé i starší – na setkání farnosti. Začneme ve 14.30 svátostným požehnáním v kostele, pak budeme pokračovat v Domě farnosti. Dětiu mají program v sále, včetně setkání se sv. Mikulášem, pro dospělé ve vestibulu bude beseda o nově blahoslavených 14 františkánských mučednících, kterou povede františkán v Prahy otec Antonín Klaret Dabrowski.

 • 1.neděle adventní


  - Vzadu je farní časopis Naše farní rodina. Najdeme v něm opět návrh společné adventní přípravy, zprávy o akcích a další.
  - Ve středu je v Por ubě na faře setkání maminek. Začátek v 9.30
  - Od příští neděle bude každou neděli ve Vřesině mše sv. v 8.30.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, v Porubě budeme zpovídat od 15.00 do 18.00, po mši sv. je hodinová adorace. Ve Vřesině budeme zpovídat ve středu od 16.00 do 17.00, po mši sv. bude adorace.
  - Během adventní doby budou v Porubě v sobotu mše sv. také ráno v 8.00.
  - Blíží se slavnost patrona naší farnosti sv. Mikuláše, oslavíme ji jednak ve čtvrtek při mši sv. v 8.00, ale také příští neděli. V ten den mezi námi přivítáme několik milých hostů. Mši sv. v 9.00 bude celebrovat P. Petr Kříbek, rodák z naší farnosti, Mše sv. v 10.15 bude obětována na poděkování za šťastné ukončení oprav a bude ji celebrovat Mons. Martin David, generální vikář. Odpoledne jste všichni zváni na setkání všech generací do Domu farnosti. Začneme ve 14.30 svátostným požehnáním v kostele. Budeme pokračovat v Domě farnosti programem pro děti/v sále/ a besedou o nově blahoslavených františkánských mučednících /ve vestibulu/ Besedu povede náš třetí host františkán z pražského kostela P. Marie Sněžné, P. Antonín Klaret Dabrowski, rodák z Ostravy. Těšíme se, že nás tam bude hodně.
  - A ještě jednu prosbu: Abychom se mohli navzájem obdarovat po mši sv. v 9.00 a v 10.15, prosíme o napečení buchet či koláčů. Přineste je prosím v neděli před kteroukoli dopolední mší sv. do kaple sv. Antonína. Děkujeme.
  - Připomínám farní jarmark o 3. Neděli adventní.

 • Slavnost Ježíše Krista Krále

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 31 650.-kč Díky také za všechny Vaše dary mimo sbírku i za symbolické dlaždice. Každý dar je velmi potřebný.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15.
  - V sobotu 1. Prosince se v Pustkovci uskuteční tradiční duchovní obnova pro všechny generace, kterou povede P. František Blaha. Začátek je ve 13.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Zakončení v 17.00 mši sv.
  - Tuto sobotu je mše sv. v Porubě také ráno v 8.00.
  - Tento pátek bude s námi slavit mši sv. v 18.00 v Porubě o biskup.
  - O třetí neděli adventní po dopoledních mších sv. proběhne před kostelem v Porubě vánoční jarmark. Výrobky můžete nosit do kaple sv. Antonína do připravené krabice. Ve Vřesině bude jarmark o 4. Neděle adventní.

 • 33. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeby našeho chrámu.
  - Ve středu je na faře v Porubě setkání maminek. Začátek je v 9.30.
  - Zapisují se úmysly na mše sv. na příští rok.
  - V pátek 30. listopadu bude s námi slavit mši sv. v Porubě v 18.00 otec biskup.
  - Už potřetí přicházíme s nabídkou misijního jarmarku, kde si můžete zakoupit něco pěkného pro Vaše blízké. Abychom však měli co prodávat, obracíme se na Vás:
  - Každý něco umí a může přispět: babičky uplést ponožky, tatínci něco vyrobit ze dřeva, maminky ušít třeba nákupní tašku nebo polštářek, děvčata vyrobit korále, děti vyrobit vánoční přání či ozdoby atd. Je toho hodně a meze se fantazii nekladou.
  - Prosíme proto všechny, kteří jsou ochotni se zapojit s námi do výroby vánočních dárečků, aby výrobky nosili průběžně až do pátku 14.12. do kaple sv. Antonína do označené krabice.
  - Všechny výrobky budou prodávány před kostelem 3. Neděli adventní. Výtěžek bude zaslán na pomoc misijím.

 • 32.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc při včerejší brigádě. Výsledek je vidět kolem kostela.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o Víře. Začátek je v 19.15.
  - Ode dneška se zapisují úmysly na mše sv.

 • 31 neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na opravy našeho chrámu. Vybralo se 30860.-kč.
  - Ve středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30.
  - Dnes v 15.00 je na hřbitově ve Vřesině pobožnost s modlitbami za zemřelé.
  - Od příští neděle se zapisují úmysly na mše sv. na příští rok.
  - Dnes v 19.00 je na faře schůzka k adventní přípravě.
  - V sobotu bude brigáda, při které uklidíme okolí kostela a fary, bude-li nás více, dokončíme sádrování v klubovně.

 • Slavnost posvěcení chrámu

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby misií. Vybralo se v Porubě 37 480.-, ve Vřesině 9 480.-kč.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o Víře. Začátek v 19.15.
  - Tato sobota je první sobota v měsíci, mše sv. bude i ráno v 8.00.
  - Dnes jsme zváni do Vřesiny v 15.00 do Domu zahrádkářů na Setkání generací. Děti s maminkami si připravily program pro starší generaci.
  - Ve čtvrtek je Slavnost Všech svatých, v pátek je památka všech věrných zemřelých. Mše sv. oba dny budou v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - Zpovídat budeme tento týden v Po, Út a St od 17.00 do 18.00, v Pá od 15.00 do 18.00. Ve Vřesině ve Středu od 16. Do 17.00. Jinak vždy půl hodiny přede mší sv.
  - V Pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, večer je po mši sv. hodinová adorace. Ve Vřesině je adorace po mši sv. ve středu.
  - Podmínky pro získání odpustků pro duše v očistci: Ve čtvrtek odpoledne a v pátek po celá den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek/sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. otce/ je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  - Příští neděli je v 15.00 dušičková pobožnost na hřbitově ve Vřesině.
  - Dnes v 19.00 je na faře schůzka k adventní přípravě. Každý se může zúčastnit

 • 29.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby misií. Sbírka příští neděle je na potřeby našeho chrámu.
  - Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho chrámu
  - Tuto středu je na faře setkání maminek. Začátek v 9.30. Vzadu na nástěnce je informace a rozpis setkání až do vánoc.
  - Tento pátek budeme zpovídat v Porubě od 16.00 do 18.00. V dalším týdnu před slavností všech svatých bude ještě více příležitosti ke svátosti smíření.
  - Pobožnost na hřbitově s modlitbou za zemřelé na hřbitově ve Vřesině bude v neděli 4.listopadu v 15.00.

 • 28.neděle vmezidobí


  - Pán Bůh zaplať za včerejší brigádu na úpravě herny, která má sloužit našim dětem a rodinám. Snad s Vaší pomocí v dohledné době bude moci už sloužit svému účelu.
  - V úterý je slavnost sv. Hedviky patronky naší diecéze. Mše sv. výjimečně nebude večer ale ráno v 6.30, neboť večer v 18.00 je v našem kostele koncert svatováclavského hudebního festivalu. Informace jsou na plakátech.
  - V sakristii jsou k dispozici kalendáře – stolní s křesťanským kalendáriem i misijní- ty jsou jako obvykle za dar 100.- nebo 200.- kč pro chudé děti v misiích.
  - Příští neděli je v celé naší vlasti sbírka na potřebu misií.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře.

 • 27.neděle v mezidobí

  - Pří poslední sbírce na potřeby našeho chrámu se vybralo 27 480.- kč.Pán Bůh zaplať.
  - Připomínám, že v sakristii jsou k prodeji magnetky – symbolické dlaždice. Menší za dar 100.- kč, větší za dar 1000.-kč, což je zhruba cena 1 m2 dlažby. Práce je dokončena, předána, myslím, že je udělána kvalitně,máme z ní radost, ale budeme ji ještě asi dosti dlouho splácet. Proto každý Váš dar je velmi potřebný.
  - V sakristii jsou k prodeji stolní kalendáře s církevním kalendáriem, více druhů. Všechny jsou za 55.-kč.
  - Tuto středu je na faře v Porubě v 9.30 opět setkání maminek. Všechny jsou srdečně zvány, také ty, které přijdou poprvé. Je určeno hlavně maminkám na mateřské dovolené, aby se navzájem povzbudily, něco nového načerpaly, dověděly se. Setkání trvá asi do 11.00.
  - Tuto sobotu 13. října bude brigáda, při které bychom se věnovali hlavně úpravě klubovny pod farou pro naše děti, rodiny. Jedná se o víceúčelovou velkou místnost, kterou bychom chtěli upravit jako hernu. Budeme sádrovat a malovat stěny a strop a uklízet.

 • 26.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby chrámu. Kolik se vybralo, oznámíme příště.
  - Začalo už vyučování náboženství, děti se ještě mohou připojit.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře, začátek je v 19.15.
  - Dnes je ve 20.00 na faře schůzka o farních akcích v tomto roce.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné, od 15.00 v Porubě zpovídáme. Po mši sv. je adorace do 20.00. Ve Vřesině je adorace ve středu po mši sv, zpovídá se ve středu od 16.00 do 17.00.
  - V Porubě je letos kostel otevřen k tiché adoraci každý pátek od 15.00.

 • 25.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na církevní školy. Vybralo se v Porubě 23 150.-, ve Vřesině 3660.- kč.
  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, nyní tak potřebné.
  - Minulý týden začalo vyučování náboženství. I děti, které nepřišly na 1. hodinu se mohou ještě připojit.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek je v 19.15.
  - Příští neděli 30. září bude na faře ve 20.00 pastorační schůzka k naplánování farních akcí v tomto církevním roce, který sv. otec vyhlásil jako rok víry. Přijďte prosím všichni, kdo byste chtěli přispět pomocí či radou. Věřím, že se nás sejde hodně.

 • 24.neděle v mezidobí


  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby církevních škol
  - Sbírka příští neděle je na potřeby našeho chrámu. Tento týden proběhne předávka dlažby a kanalizace a tím i vyúčtování doplatku. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, každý je velmi potřebný.
  - I letos proběhnou v Ostravě františkánské misie. Informace jsou na plakátku vzadu v kostele.
  - Letos také opět proběhne v kostelích našeho regionu Svatováclavský hudební festival.I v našem kostele bude koncert v úterý 16.10.
  - V tomto týdnu začíná vyučování náboženství. První hodiny jsou v Porubě v pondělí na faře, ve Vřesině v úterý ve škole – 2.a 3. Tř. ve 14.00, 1.4.a 5. Tř. v 15.00.
  - Tento týden je na faře 1. Schůzka malé scholy ve čtvrtek v 16.30. Zvána jsou všechna děvčata od 6 let. Schůzky malých ministrantů už probíhají.
  - Tuto středu jedeme na sv. Hostýn. Máme mši sv. v 11.00. Odjezd autobusu ze Vřesiny v 6.45, z Poruby v 7.00. Mohou přijít i náhradníci, pojedeme s o.Janem auty, tak můžeme vzít až 8 lidí.
  - V pátek odjíždíme na poutní zájezd do Lurd. Odjezd je v 7.00 od Domu farnosti, tedy ne od kostela. Pokyny doufám všichni dostali, jídlo si vezměte jen na cestu do Lurd. Tedy na 2-3 dny. Vzpomeňte na nás všichni v modlitbě, my budeme také pamatovat.
  - Občas se stane, že někdo z nás delší dobu není v kostele a zůstane bez svátostí. Chtěl bych proto všechny nemocné povzbudit, aby se nebáli přihlásit. Rádi s otcem Janem přijdeme. Když také někdo z Vás zdravých o někom víte, řekněte nám prosím.
  - Každý pátek bude letos otevřen kostel od 15.00 do 18.00, přitom bude vystavena Nejsvětější svátost.
  - První Hovory o víře budou letos v pondělí 1. října. V 19.15 v Domě farnosti.
  - V neděli 30. září ve 20.00 bude na faře jako každý rok schůzka o plánovaných akcí ve farnosti v tomto církevním roce. Přijďte prosím každý, kdo byste chtěli přispět pomocí či radou. Věřím, že nás bude hodně. Tento liturgický rok bude v celé církvi probíhat jako rok víry – téma navýsost důležité. I v naší farnosti budeme hledat cesty, jak jej s užitkem prožít.
  - Příští neděli je mše sv. v 9.00 za lidovou stranu.
  - Každou neděli po večerní mši sv., tedy asi v 19.00 se schází v kapli sv. Antonína při farním kostele skupinka věřících s knězem k modlitbě, ztišení i vzájemnému sdílení. Modlíme se za kněze a za rodiny. Je srdečně zván každý, kdo by se chtěl připojit. Pravidelně či jen občas.

 • 23.neděle v mezidobí

  - Sbírka příští neděle je věnována na církevní školy
  - Tento pátek bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření od 15.00 do 18.00 hodin. Po mši sv. bude adorace do 20.00. Kostel bude otevřen až od 15.00. V pátek dopoledne navštívím nemocné.
  - Ve Vřesině bude příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00 do 17.00.
  - Na dveřích kostela a fary je vyvěšen rozvrh vyučování náboženství. První hodina je v Porubě v pondělí 17.září, ve Vřesině v úterý 18.září jako vloni ve 14.00 a v 15.00.
  - Tento čtvrtek je první ministrantská schůzka. První schůzka malé scholy je až příští čtvrtek.
  - Ode dneška je také otevřena knihovna v obvyklé hodiny po mši sv. v 6.30.

 • 22. neděle v mezidobí

  - Ode dneška je opět otevřen Dům farnosti k nedělnímu posezení
  - Tento týden je už obvyklý pořad bohoslužeb – denně je v Porubě mše sv. v 18.00
  - Na tento týden připadne 1. pátek. Ale obvyklá delší příležitost ke svátosti smíření v Porubě i ve Vřesině, adorace po mši sv. i návštěva nemocných budou odloženy až na další týden. Tedy tento pátek se bude zpovídat od 16.30.
  - Na dveřích kostela a fary i na nástěnce je vyvěšen rozvrh vyučování náboženství. První hodina je v Porubě v pondělí 17.září, ve Vřesině v úterý 18.září.

 • 21.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 26 360.-kč. Také Pán Bůh zaplať za Vaše mimořádné dary.
  - Na dveřích kostela a fary a nástěnce vzadu je vyvěšen rozvrh vyučování náboženství v tomto školním roce. Vyučuje se každé pondělí na faře, první hodina se zápisem bude v pondělí 17.září.
  - Po prázdninách začnou také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Ministranti mají první schůzku ve čtvrtek 13. Září, malá schola ve čtvrtek 20. Září. Zvány jsou všechna děvčata a chlapci od 6 let.
  - na poutní zájezd do Lurd a jiná místa ve Francii , na který jedeme od 21. do 29. září tohoto roku, se uvolnila tři místa. Kdo byste měli zájem, přihlaste se prosím co nejdříve, nejlépe ještě dnes.

 • 20. neděle v mezidobí

  - Dnes je sbírka na potřeby našeho chrámu. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.
  - Náboženství v tomto školním roce budeme vyučovat v Porubě na faře opět každé pondělí. Rozvrh hodin bude do prázdnin vyvěšen. První hodina bude v pondělí 17.září. Ve Vřesině budeme vyučovat ve škole v úterý, první hodina bude v úterý 18. září.
  - Po prázdninách začnou také schůzky malých ministrantů a malé scholy. Budou opět každý čtvrtek. Zvány jsou děvčata a chlapci od 6 let. Trochu bych poopravil termíny prvních schůzek: ministranti mají první schůzku ve čtvrtek 13. září, děvčata ve čtvrtek 20. září.

 • 18.neděle v mezidobí

  - Tento pátek je v Porubě příležitost ke svátosti smíření od 15.00. Ve Vřesině ve středu od 16.00 do 17.00.
  - V pátek dopoledne navštívím nemocné.
  - Upozorňujeme, že do kostela se nyní chodí výhradně zadním vchodem. Zbytek okolí je úplně neprůchodný. Bude to tak nějakou dobu, než bude zhotoven zbytek kanalizace a zhutněno podloží. Děkujeme za pochopení.
  - V sakristii jsou k dispozici symbolické magnetky na památku generální opravy kostela a na pomoc rekonstrukce dlažby.

 • 17.neděle v mezidobí

  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Kvůli táboru ministrantů a scholy budeme zpovídat jen od 16.30. Příští pátek bude místo toho příležitost ke zpovědi už od 15.00. Také ve Vřesině bude středeční hodinová příležitost ke zpovědi až další týden. Také nemocné navštívím až další pátek.
  - V sobotu je děkanátní pouť ve Frýdku. Proto není v Porubě večerní mše sv. Ve Frýdku je v 16.00 růženec, v 17.00 adorace a v 18.00 mše sv. za kněze, duchovní povolání a za rodiny. Je objednán autobus, pojede v 15.15 od kostela v Porubě. Jízdné bude 50.-kč, bude vybráno v autobuse.Není třeba se hlásit předem. Věřím, že nás pojede hodně a autobus využijeme. Je teplé počasí a v bazilice bude dobře.
  - Ve středu 19.září pojedeme na sv. Hostýn. Můžete se hlásit v sakristii.
  - Tak jako jsme před lety při stavbě pustkoveckého kostela zhotovili symbolickou cihlu, tak jsme nechali zhotovit na podporu oprav našeho chrámu dvě symbolické dlaždice ve formě magnetek. Menší je za dar 100.-kč a větší, zlatá je za dar 1000.-kč, kterým zaplatíte asi jeden m2 dlažby. Magnetky jsou k dispozici v sakristii, můžete o tom informovat i své známe. Kdo jste dali už dříve dar na rekonstrukci dlažby, můžete si za to vyzvednout symbolickou magnetku také….

 • 16. neděle vmezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle. Vybralo se 32 550.-kč. Díky také za každý mimořádný dar. Je v této době velmi potřebný.
  - Práce na dlažbě pokračují podle plánu, v tomto týdnu se začne zasypávat a zhutňovat západní část, za týden by se měla začít klást dlažba. Vyměňujeme také celou kanalizaci –odvod dešťové vody. Stará byla na mnoha místech ucpaná a okolí kostela bylo na několika místech podmáčené.

 • 15.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy našeho chrámu.
  - Nový kaplan otec Jan Zelenka bude mít příští neděli první nedělní mše sv. mše sv. v 9.00, v 10.15 a v 18.00.
  - Dbejte prosím na bezpečnost při přicházení a odcházení z kostela. Děkujeme za pochopení

 • 14.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na opravy chrámu
  - Připomínám, že po celé prázdniny nebude mše sv. v úterý a ve čtvrtek. Jinak zůstává pořad bohoslužeb nezměněn. Je to z důvodů 6 týdenních akcí pro naše děti a mládež.
  - Otec Vojtěch se rozloučí s farností při mších sv.v neděli 15.července při mších sv. v 9.00, v 10.15 a v 18.00.
  - Jako nový kaplan nastupuje do naší farnosti otec Jan Zelenka. První mše sv. bude v Porubě sloužit v neděli 22. Července v 9.00, v 10.15, a v 18.00. Dnes v 15.00 bude slavit primiční mši sv. v Bernarticích .

 • 13. neděle v mezidobí

  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Navštívím nemocné a v Porubě bude příležitost ke sv. smíření od 15.00. Přitom bude vystavena Nejsvětější svátost.
  - Ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, doporučený svátek. V Porubě bude mše sv. v 9.00 a v 18.00, ve Vřesině v 8.00.
  - Připomínám, že po celé prázdniny nebude mše sv. v úterý ve čtvrtek, jinak zůstává pořad bohoslužeb nezměněn. Je to z důvodů 6 týdenních akcí pro naše děti a mládež.Už toto úterý nebude večer mše sv.
  - Otec Vojtěch se rozloučí s farností při nedělních mších sv. v 9.00, v 10.15 a v 18.00 v neděli 15. Července.
  - Jako nový kaplan nastupuje do naší farnosti novokněz otec Jan Zelenka. Kdy bude mít u nás první nedělní bohoslužby, bude oznámeno. Prosím o modlitbu za něj a ať jej také s láskou přijmeme.
  - Po dobu asi 3 měsíců bude v naší farnosti také vypomáhat P. Tomáš Mlýnek, který pochází z tehdy ještě naší farnosti. Začátkem října nastupuje jako vojenský kaplan, do té doby bude působit v naší a okolních farnostech.
  - Od této neděle bude jako každé prázdniny uzavřen Dům farnosti

 • Slavnost sv. Jana Křtitele


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu.Vybralo se 31 900.-kč.
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře, poslední v tomto školním roce.
  - Asi už víte, že letos dojde v naší farnosti k výměně kaplanů. Otec Vojtěch nastoupí jako spirituál biskupského gymnázia. Kdo bude novým kaplanem oznámím, jakmile mi to bude oficiálně oznámeno. Zatím prosím moc o modlitbu za něj, také za otce Vojtěcha pro jeho nové působiště. Kdy bude otec Vojtěch slavit poslední mši sv. v Porubě a kdy ve Vřesině, bude včas oznámeno. Zatím to nelze určit.
  - Opět prosím o trpělivost s omezením provozu kostela během oprav, také o opatrnost

 • 11. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu. Díky také za mimořádné dary.
  - Od tohoto týdne bude kostel otevřen v pátek až od 16.30 až do konce prázdnin.
  - Během rekonstrukce dlažby bude vchod do kostela podle potřeby omezen. Děkujeme za pochopení. Dejte také prosím pozor při chůzi, ať se nikomu nic nestane.
  - Tuto sobotu 23.6. uskutečníme se skupinou rodin poutní výlet do Křtin a okolí. Pojedeme osobními auty. Kdo by se chtěl připojit a není informován, může přijet kolem 11.00 hod do Křtin.
  - Zítra je v Porubě poslední hodina náboženství v tomto školním roce.

 • 10. neděle v mezidobí


  - Dnes slavíme ve Vřesině slavnost sv. Antonína, patrona mesinského kostela a spolupatrona farnosti.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
  - V Porubě už po neděli začneme s rekonstrukcí dlažby v okolí kostela. V první fázi budeme chodit pouze bočním vchodem. Prosíme o trpělivost, doufáme, že do konce prázdnin bude rekonstrukce z největší části hotova.
  - Připomeňte prosím dětem, které už delší dobu nebyly u svátosti smíření, aby na to před prázdninami nezapomněly.
  - V sakristii si můžete zakoupit magnetky na podporu setkání mládeže ve Žďáru n. Sázavou

 • sůlavnost Nejsvětější Trojice

  - V sakristii je možno ještě koupit magnetku na podporu celostátního setkání mládeže, tedy i našich dětí.
  - Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc při přípravě setkání při vaječině a hlavně při přípravě noci kostelů. Je kolem toho hodně práce, ale myslím, že jsme z toho měli všichni radost.
  - Na plakátku vzadu je pozvání na festival křesťanské hudby slezská lilie, který se bude konat v sobotu 9.6. v Kunčičkách. Následující den tam bude duchovní obnova s indickým misionářem.
  - Dnes přijmou děti z naší farnosti poprvé p. Ježíše v eucharistii, v Porubě i ve Vřesině. Prosíme o modlitbu za ně.

 • Slavnost seslání Ducha sv.

  - Pán Bůh zaplať za vaše dary při sbírce na opravy chrámu. Vybralo se 33 200.-kč.
  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby charity.
  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře.
  - Našly se klíče od auta. Kdo by je postrádal jsou v sakristii.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Od 15.00 je v Porubě příležitost ke zpovědi. Ve Vřesině je příležitost ve středu od 16.00 do 17.00. V pátek dopoledne navštívím nemocné.
  - Tento pátek je také akce Noc kostelů. Začne opět po večerní mši sv.
  - Prosíme ještě dobrovolníky jako pořadatele, na pište se prosím v sakristii. Také jako každý rok prosíme o napečení buchet. Přineste je prosím do sakristie. Děkujeme.
  - Příští neděli je první sv. přijímání našich dětí. V Porubě při mši sv. v 10.15, ve Vřesině v 8.00.Prosíme o modlitbu za ně.

 • 7.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.
  Při této příležitosti bych chtěl vyslovit jednu prosbu: Chtěl jsem počkat jeden rok se závěrečnou etapou oprav – novou dlažbou. Ale nakonec jsme se po delším zvažování rozhodli pro dobro stavby – odvodnění ploch – přistoupit v výměně dlažby už letos. Akce bude dražší, než jsem doufal – bude stát asi 1 470 000.-kč. /Zato bude zhotoveno sponzorsky zároveň nasvětlení kostela/. Firma nám počká se splátkami za dlažbu po dokončení díla, ale v počáteční fázi musíme složit obnos asi 600 000.-kč na nákup materiálu. K tomu nám bude chybět 300 000 – 400 000 .-kč. Tak ještě jednou prosím, kdo by mohl půjčit farnosti, bude to velká pomoc. Děkujeme.
  -K akci noc kostelů: prosíme , aby se přihlásili ještě další dobrovolníci jako pořadatelé. Nejde o nijak náročnou službu, je jen potřeba, aby jich bylo dostatek. Přihlásit se můžete v sakristii
  -Také jako každý rok prosíme o napečení buchet. Děkujeme.
  -Ve středu jedeme na sv. Hostýn. Autobus odjíždí jako vždy ze Vřesiny v půl sedmé, z Poruby od kostela v 7.00.
  -Příští neděli jsme zváni na tradiční setkání při vaječině v Domě farnosti. Začneme ve 14.30 májovou v kostele.Věřím, že nám bude spolu dobře jako vždy.
  -Vzadu je také oznámení o varhaním koncertu v kostele sv. Václava.
  -Denně se před slavností sv. Ducha modlíme novénu vždy po mši sv.
  -Vigilie slavnosti seslání Ducha sv…

 • 6.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce minulé neděle na TV Noe. Vybralo se v Porubě 20 070.- kč.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  -Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Začátek je v 19.15.
  - Příští neděli 20.5. je v Domě farnosti Valná hromada spolku Katolický lidový dům. Začátek je v 15.00. Zváni jsou všichni, nejen členové spolku, neboť Dům farnosti složí nám všem.
  - Díky všem, kteří jste připravovali i kteří jste se zúčastnili pouti rodin na sv. Hostýn. Myslím, že nám tam všem bylo moc dobře, jistě to přineslo požehnání mnohým.
  - Ve čtvrtek slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Po ní budeme prožívat novénu před slavností seslání duha sv. Budeme se modlit vždy po mši sv.
  O slavnosti Seslání Ducha sv. jsme zváni na každoroční vaječinu. Bude tentokrát v Domě farnosti, začneme ve 14.30 májovou v kostele.
  Dnes slavíme svátek matek…

 • 5.neděle velikonoční

  - v pondělí je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, (ve středu je nezávazná památka
  sv. Rity – byla zmiňována na pouti rodin na Andělské Hoře).
  - Při sbírce na podporu prorodinných aktivit, která proběhla minulou neděli, se vybralo
  24 367 Kč.
  - Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti.
  - Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na pomoc křesťanům na blízkém východě – více
  se o tomto účelu dozvíme také v sekci akce.
  - V uplynulém týdnu probíhaly v našem kostele přípravné práce na nové ozvučení, drobné
  zednické práce v sakristii a seshora se malovaly římsy, aby mohly být osazeny novými
  reflektory.
  - V tomto týdnu jsou naplánovány práce na instalaci nového osvětlení a ozvučení. Jelikož
  budou mše sv. i nadále zde v kostele, obracím se na vás s prosbou o přípravu prostoru přede
  mší svatou a po ní. Půjde vždy o jednoduché stěhování laviček v presbytáři, židlí a předních
  lavic, aby se dalo kolem říms postavit pojízdné lešení. K tomuto postačí vždy 2 až 4 lidé,
  kteří silově zvládnou stěhování, vždy alespoň dva muži. Vzadu na stole je rozpis
  a instrukce. Kdo můžete, prosím zapište se. Uvádějte i telefonický kontakt. V případě, že by
  už práce neprobíhaly a nebylo třeba stěhovat, budou zapsaní jednotlivci předem
  informováni. Díky.
  - Májové pobožnosti začínají vždy v 17:30, jak jsme byli zvyklí v minulých letech.
  - Tento pátek 24. května proběhne tradiční akce „Noc kostelů. Z důvodu oprav se letos náš
  farní kostel do programu nezapojí, a proto můžete navštívit jiné kostele. Zváni jste také do
  Vřesiny, kde mimo jiné proběhne varhanní koncert. Další informace o tamějším programu
  najdete vzadu na plakátcích.
  - Na pouť do Sv. země je možno se přihlásit ještě do konce května.
  - Schůzky prvokomunikantů a jejich rodičů proběhnou ve čtvrtek 23. května a 30. května
  v 19 hodin. První svaté přijímání bude v našem farním kostele v neděli 2. června.
  - Od příští neděle 26. května se budou zapisovat úmysly na mše sv. do konce roku.
  - Ve středu 29. května pojedeme na pouť na sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete v sakristii,
  cena je jako obvykle 150 Kč. Hlaste se, volných míst je ještě dostatek.
  - Děti si mohou vyzvednout další týdeníček.

 • 4.neděle velikonoční

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 31 960.- kč.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek je v 19.15.
  - Od úterý 1. Května jsou denně májové pobožnosti. Začátek je v 17.40.
  - V neděli 20. Května v 15.00 jsme zváni na valnou hromadu našeho spolku Katolický lidový dům. Věřím, že se nás tam sejde co nejvíce, nejen členů spolku, neboť osud našeho domu se týká nás všech.
  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Dopoledne navštívím nemocné, od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. je adorace do 20.00. Ve Vřesině je ve středu příležitost ke zpovědi od 16.00, po mši sv. je adorace .
  - Připomínám pouť rodin v úterý 8.5. na sv. Hostýn. Pojedeme auty, sejdeme se v 9.00 na parkovišti u hřbitova v Bystřici p. Hostýnem. Mše sv. by měla být po 13.00. Po cestě bude pro děti program.

 • 3.neděle velikonoční


  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.
  - Dnes v 19.00 bude na faře přípravná schůzka k Noci kostelů. Jsou zváni všichni, kdo mají o akci zájem, týká se vlastně každého z nás.
  - V úterý 8. Května se uskuteční pouť rodin. Rozhodli jsme se, že letos pojedeme auty. Sraz bude v Bystřici na parkovišti u hřbitova v 9.00. Odtud se přepravíme auty nebo autobusem k lesu a odtamtud půjdeme pěšky na sv. Hostýn. Kdo si netroufne pěšky, může vyjet nahoru autobusem. Tam se sejdeme a další program bude společný. Mše sv. y měla být po 13.00.
  - 23. května jedeme na pravidelnou pouť na sv. Hostýn. Přihlásit se můžete v sakristii.
  - Tento týden prožijeme jako týden modliteb za duchovní povolání, také se budeme modlit za maturanty.
  - Na závěr je zde ještě pozvání otce biskupa…….

 • 2.neděle velikonoční

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek je v 19.15.
  - Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby kněžského semináře. Vybralo se v Porubě 22 690.-kč, ve Vřesině 7 900.-kč.
  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.
  - Blíží se opět akce Noc kostelů, která bude letos 1.června. Zveme všechny, kteří mají zájem na přípravnou schůzku příští neděli v 19.00 na faře.
  - Letos jako každý rok zveme všechny rodiny i s dětmi na pouť rodin, která bude letos v úterý 8.května na Sv. Hostýně. Nevíme zatím, zda budeme objednávat autobus nebo pojedeme auty, každopádně bude sraz na parkovišti u hřbitova v 9.00. Příští neděli se dovíme další podrobnosti.
  - V květnu pojedeme na sv. Hostýn ještě jednou na pravidelnou pouť ve středu 23.května. Můžete se přihlásit v sakristii. Jízdné stojí opět 150.-kč.
  - Kdo jste ještě neodevzdali postní pokladničky, můžete je přinést do sakristie

 • Slavnost Zmrtvýchvstání

  - Poděkování za přípravu slavnosti….
  - Zítra bude mše sv. v Porubě v 6.30 a v 9.00, ve Vřesině v 8.00
  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby kněžského semináře.

 • květná neděle

  - Dnes v 15.00 jsou děti s rodiči zváni na velikonoční dílnu do Domu farnosti. S sebou 2 vyfouknutá vajíčka. Pořadatelé sena Vás těší.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15
  - Příští neděli je sbírka na kněžský seminář.
  - Vzadu je k dispozici farní časopis s pořadem velikonočních bohoslužeb a příležitosti ke svátosti smíření. Těšíme se, že bude dobře využita.

 • 5.neděle postní

  - Díky za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 31 690.-kč.
  - Příští neděle je květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Při mši sv. v 9.00 a v 10.15 budou svěceny ratolesti.
  - Už tento týden začne příležitost k velikonoční svátosti smíření. V pátek budeme v Porubě zpovídat od 15.00 do 18.00 hod, v sobotu od 17.00 do 18.00 hod. Při mši sv. v pátek se bude společně udílet svátost nemocných. Ve Vřesině to bude ve středu při mši sv.
  - Příští neděli se budou vyměňovat růžencová tajemství.
  - V pátek bude křížová cesta formou hudební meditace našeho sboru. Začátek už v 17.00.
  - Příští neděli v 15.00 jsou zvány děti s rodiči do Domu farnosti na velikonoční dílnu

 • 4.neděle postní

  - Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.
  - Díky také skupině brigádníků, která zastoupila farnost při včerejší brigádě a díky nimž máme kolem kostela čisto.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře,
  - V pátek 30. Března se bude při večerní mši sv. udělovat společně svátost nemocných.
  - Ve Vřesině bude udělována ve středu 28. Března při večerní mši sv.
  - V pátek 30. Března bude křížová cesta formou hudební meditace našeho sboru. Začátek bude už v 17.00.
  - Tuto středu bude ve Vřesině po večerní mši sv. schůzka rodičů a dětí, které mají letos přistoupit k 1. Sv. přijímání.
  - Dnes bude po každé mši sv. nabízen misijní koláč.
  - Misijní skupina nás zve také tuto sobotu po ranní mši sv. v Porubě na křížovou cestu v kostele za misionáře – mučedníky.
  - Ještě dnes se lze přihlásit na Pochod pro život.

 • 3. neděle postní

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu
  - Dnes odpoledne v 15.00 je ve Vřesině v Domě zahrádkářů valná hromada jednoty sv. Antonína. Chtěli bychom, aby se nás sešlo co nejvíce, zváni jsou tedy nejen členové jednoty, ale každý, kdo má zájem, neboť to, co se tam bude projednávat se týká všech vřesinských věřících.
  - Ve středu 21. Března bude ve Vřesinském kostele po večerní mši sv. tedy asi v 17.45 schůzka rodičů a dětí, které mají letos přistoupit k 1. Sv. přijímání.
  - Tuto sobotu bude v Porubě brigáda kolem kostela a fary. Začneme v 8.00 modlitbou v kostele.
  - V neděli 18.3 bude jako každý rok akce misijní koláč. Výtěžek bude poslán na papežské misijní dílo. Prosíme všechny v Porubě i ve Vřesině, kdo máte možnost upéct nějaké koláčky či buchty, aby je přinesli před mší sv. do sakristie či ve Vřesině do domečku.
  V sobotu 24. Března se v Praze uskuteční XII. Pochod pro život. Program je vzadu na nástěnce. Sraz účastníků z Ostravy bude na nádraží ve Svinově v 5.45. Kvůli levnějšímu jízdnému bude dobře, když se zakoupí skupinová jízdenka. Proto prosíme zájemce, aby napsali své jméno a telefonní číslo v sakristii, budou kontaktováni

 • 2.neděle postní

  - zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře.
  - v sakristii jsou k dispozici postní pokladničky.
  - kdo si objednal knihu prof. Cigánka Velké příběhy bible, je k dispozici v sakristii.
  - díky všem, kdo jste se zúčastnili úterní schůzky v Domě farnosti o investičních akcích. výsledné shrnutí bude ve farním časopisu.

 • 1.neděle postní

  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne navštívím nemocné, v Porubě je příležitost ke svátosti smíření od 15.00. Po mši sv. adorace do 20.00. Ve Vřesině je příležitost ke svátosti smíření ve středu od 16.00 do 17.00, po mši sv. adorace.
  - Během postní době jsou každou neděli a pátek křížové cesty. Začátek je v 17.15.
  - Od této soboty je každou postní sobotu mše sv. také ráno v 8.00.
  - Toto úterý v 19.00 bude v Domě farnosti schůzka o opravách kostela a budoucích investičních plánech v naší farnosti. Bude třeba, aby byli přítomni všichni, kterým leží budoucnost naší farnosti na srdci.

 • 7.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 28 080.-kč.
  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby sv. stolce jako svatopetrský haléř
  - Tuto středu je popeleční středa, kterou vstupujeme do posvátné doby postní. Je dnem přísného postu. Postní doba je dobou ztišení a snahy o obrácení. Jako vždy budou v pátek a v neděli pobožnosti křížové cesty. Začátek vždy v 17.15. Je velmi vhodné také se v rodinách společně modlit bolestný růženec.
  - Na popeleční středu budou mše sv. v Porubě v 6.30 a v 18.00, ve Vřesině v 17.00.
  - V Porubě bude tento týden příležitost ke svátosti smíření v úterý od 17.00 do 18.00, ve středu také od 17.00, v pátek od 16.30 do 18.00.
  - Od soboty po 1. Neděli postní budou každou postní sobotu mše sv. také v 8.00.
  - Vzadu je k dispozici farní časopis, kde je mimo jiné opět návrh postní přípravy pro děti i dospělé.
  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15.
  - Připomínám schůzku farnosti ohledně oprav a plánů do budoucna v úterý 28.února v 19.00 v Domě farnosti. Je o ní informace také ve farním časopise.

 • 6.neděle v mezidobí


  - Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.
  - Sbírka příští neděle bude odeslána jako Svatopetrský haléř.
  - V úterý 28.října prosím opět všechny, kdo máte zájem o hospodaření farnosti – opravy kostela, co jsme vykonali a co je před námi a další plány, aby přišli na schůzku v 19.00 v Domě farnosti. Je před námi rozhodování o důležitých věcech do budoucna, tedy týkající se Vašich dětí a vnuků, kteří budou v této farnosti žít. Více o tom napíšeme ve farním časopise, který před tím vyjde.

 • 5.neděle v mezidobí

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

  - Dnes v 17.30 je v Domě farnosti závěrečné setkání kurzu Manželské večery. Na toto setkání jsou zváni i manželé, kteří se kurzu neúčastnili a chtějí se s ním seznámit.

  - Dnes večer ve 20.00 je na faře schůzka k postní přípravě. Zván je každý kdo chce přispět radou či pomocí.

 • 3.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 30.390,-Kč.

  - Pán Bůh zaplať také všem, kteří jste se zúčastnili tříkrálové sbírky, velkým i malým. V Porubě se vybralo 52.412,-Kč.

  - Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře. Začátek je v 19.15.

 • 2. neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.

  - Díky všem, kteří jste připravili farní ples, i všem, kteří jste se zúčastnili. Myslím, že jako každý rok nám tam bylo dobře a vynaložené úsilí stálo za to.

 • svátek Křtu Páně

  - Dnes je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře.

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

  - Je už jenom asi 10 volných míst na pouť do Lurd. V sakristii jsou letáčky s programem, po přepočítání bude pouť stát jen 8500,-, ne 9500,- jak bylo původně oznámeno. Kdo by chtěl do Říma přes Florencii, může se také přihlásit, pokud nenaplní naše farnost, bude nabídnuto v rámci celé diecéze. Ale pouť se uskuteční.

  - V sakristii je k nahlédnutí a objednání kniha profesora Cigánka Velké příběhy bible.

  - Po mši sv. v 10.15 půjdeme požehnat Dům farnosti.

  - Pořadatelé farního plesu prosí jako každý rok o sladké buchty a slané či masové záviny na raut. Ne prosím cukroví, chlebíčky a jednohubky (ty jsou prodávány). Také prosí o věcné ceny do tomboly. Pokrmy na raut noste prosím v sobotu do Domu farnosti maximálně do 11.00, věci do tomboly během týdne do kaple sv. Antonína nebo v sobotu dopoledne co nejdříve do Domu farnosti. Také maximálně do 11.00. Děkujeme. Těšíme se, že ples bude opět rodinným setkáním jako každý rok.

 • Slavnost Matky Boží P. Marie

  - Dnes je uzavřen Dům farnosti.

  - V sobotu 14. Ledna se koná v Domě farnosti Farní ples. Lístky je možno si koupit vždy v neděli po mších sv. v 9.00 a v 10.15. Lze je objednat také přes internet.

  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Od 15.00 je adorace a příležitost ke svátosti smíření. Adorace po mši sv. do 20.00. Ve Vřesině je zpovídání od 16.00, po mši sv. adorace.

  - Prosíme dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci při tříkrálové sbírce, aby se přihlásili v sakristii.

  - V sakristii je k nahlédnutí kniha profesora Jindřicha Cigánka o Písmu sv. Stojí 450,-Kč a lze si ji objednat. Neplatí se předem.

 • Slavnost narození Páně

  - Dnes a na Nový rok bude uzavřen Dům farnosti.

  - Zítra bude v Porubě mše sv. jen v 9.00 a v 10.15.

  - Díky všem, kteří jste se snažili, aby letošní oslava Narození Páně byla krásná a důstojná…

  - Prosíme opět dobrovolníky, kteří by se chtěli zúčastnit tříkrálové sbírky, aby napsali jméno a kontakt na sebe. Děkujeme.

  - V sobotu 14.ledna se koná v Domě farnosti Farní ples. Lístky je možno si koupit vždy v neděli po mších sv. v 9.00 a v 10.15. Lze je objednat také přes internet.

  - Dnes bude mše sv. v 10.15 obětována na poděkování P. Bohu za šťastné ukončení letošní etapy generální opravy našeho chrámu a za dobrodince těchto oprav.

  - Dnes v 16.00 jsme zváni zde do farního chrámu na Zpěvy u jesliček. Uslyšíme naši scholu, malou scholu a sbor. Všichni jsme zváni.

 • 4.neděle adventní

  - Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu. Díky i za všechny mimořádné dary. Jsou teď velmi potřebné zvláště na konci roku, kdy doplácíme faktury.

  - Vzadu je farní časopis s rozpisem bohoslužeb o vánocích a rozpisem příležitostí ke svátosti smíření. Je jí dostatek, prosíme, využijte jí , připomeňte zvláště dětem.

  - V sobotu 14. ledna se koná tradiční už 21. farní ples v Domě farnosti. Začátek v 19.30. Lístky si možno koupit vždy v neděli po mších sv. v 9.00 a v 10.15 v Porubě. Lze si je objednat také na internetu na farních stránkách.

  - V neděli 25.prosince o slavnosti Božího narození jsme zváni do farního chrámu na Zpěvy u jesliček naší scholy, malé scholy a sboru. Začátek je v 16.00.

  - 25. Prosince bude mše sv. v 10.15 obětována na poděkování za šťastné ukončení letošní etapy generální opravy našeho farního chrámu a za dobrodince těchto oprav.

  - Dnes po mši sv. v 9.00 a v 10.15 bude před kostelem v Porubě malý vánoční jarmark i s malým překvapením.

 • 3.neděle adventní

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře, tentokrát to bude ohlédnutí za poutí do sv. země s promítáním obrázků a besedou. Bude možno sdílet dojmy a možná si trochu urovnat vzpomínky na různá místa. Zváni jsou nejen účastníci pouti.

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

  - Mnohokrát děkujeme za Vaše dary i mimo sbírky, jsou moc potřeba, také za poskytnuté půjčky, bez kterých by nebylo možno dílo naráz zrealizovat.

  - Můžete si v sakristii vzít program pouti do Lurd. Uskuteční se od 21.-29. Září.

  - Díky všem, kdo jste připravovali obě tradiční mikulášské, na faře i v Domě farnosti. Myslím, že všichni jsme z nich měli radost.

  - Připomínám malý farní vánoční jarmark po mši sv. v 9.00 a v 10.15. Můžeme si takto navzájem udělat radost a pomoci dětem v chudých zemích. Vyrobené dárky prosím přineste do kaple sv. Antonína.

  - I letos Vás prosíme o pomoc s pečením cukroví do domova důchodců v Mariánských Horách. Návštěva domova se uskuteční v úterý 20.prosince. Cukroví proto noste jen do příští neděle do kaple sv. Antonína. Děkujeme.

  - Pán povolal na věčnost kněze P. Pavla Forgače. Naposled se s ním rozloučíme ve středu ve 14.00 ve Staré Bělé.

 • 2.neděle adventní

  - Dnes odpoledne jsme zváni na farní setkání o slavnosti sv. Mikuláše. Začneme v 15.00 svátostným požehnáním v kostele, pak asi od 15.30 začne program v Domě farnosti. Bude opět připraven pro všechny generace – pro malé i větší děti, mládež i dospělé. Zvláště zveme starší generaci. Pro dospělé bude program v předsálí, pro děti v sále. Prosíme dle možnosti o buchty či o cokoli jiného k pohoštění.

  - O adventních sobotách jsou mše sv. i v sobotu v 8.00.

  - I letos se v Porubě uskuteční malý farní vánoční jarmark dárků, které můžeme vyrobit nebo si zakoupit o 4.neděli adventní. Výrobky prosím noste do kaple sv. Antonína, pokud možno do pátku po 3.neděli adventní.

  - Lze se předběžně přihlásit na pouť do Lurd či do Říma.

  - Příští pondělí v rámci hovorů o víře uskutečníme besedu o pouti do sv. Země. Zváni jsou samozřejmě nejen účastníci poutě.

 • 1.neděle adventní

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 37 550,-Kč.

  - Díky také všem, kteří pomohli při včerejší brigádě a díky nim je v okolí kostela a fary čisto.

  - V tomto týdnu budou zcela dokončeny opravy fasády našeho chrámu. Myslím, že dílo – jak
  oprava střechy tak fasády se zdařilo, že náš kostel velmi získal a všem se líbí. Pán Bůh zaplať
  všem, kteří jakkoliv pomáháte. Ještě se k tomu později vrátím konkrétněji. Nadále prosíme o
  důvěru a pomoc.

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře.

  - Příští neděli opět spolu prožijeme slavnost patrona farního chrámu sv. Mikuláše při setkání
  v Domě farnosti. Začneme opět v 15.00 v kostele svátostným požehnáním.

  - Tento pátek je 1. Pátek v měsíci. Od 15.00 je v Porubě příležitost ke svátosti smíření, po mši sv.
  adorace do 20.00. Ve Vřesině je ve středu po mši sv. adorace, od 16.00 příležitost ke zpovědi
  a vystavena Nejsvětější svátost.

  - Každou adventní sobotu bude v Porubě rorátní mše sv. v 8.00.

  - Vzadu je adventní číslo farního časopisu také s adventní přípravou. V sakristii je příloha
  k přípravě pro děti.

  - Pro velký úspěch farních poutí do zahraničí se odvažuji nabídnout na příští rok hned dvě.
  První do Říma s jednodenními prohlídkami Florencie a Assisi, ta by byla asi od 9. června, a
  druhou do Lurd + La Saleta, Ars, Avignon – od 28. září. Oba zájezdy asi 8 denní. V sakristii
  jsou tedy dva papíry , napište se prosím předběžně co nejdříve tam, kam máte zájem jet. Buď
  pojedeme na dvě pouti, nebo na jednu, popř. na žádnou, nebude-li zájem.

  - Jsou k dispozici křesťanské kalendáře.

  - Dnes v 15.00 jsme zváni do Vřesiny na adventní koncert.

  - I letos se v Porubě uskuteční malý farní vánoční jarmark dárků, které můžeme vyrobit nebo
  si zakoupit o 4.neděli adventní. Výtěžek bude opět ve prospěch chudých v misijních zemích.
  Tak si můžeme udělat radost navzájem a zároveň někomu třetímu. Výrobky prosím noste do
  kaple sv. Antonína, pokud možno do pátku po 3. neděli adventní.

  - Dnes po večerní mši sv. se budeme spolu na přání sv. Otce a spolu s ním modlit večerní
  chvály za počatý život.

 • Slavnost Ježíše Krista Krále

  - Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále, kterou vrcholí církevní rok. Příští neděle je 1. Neděle
  adventní.

  - Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.

  - Zapisují se úmysly na mše sv. na příští rok až do srpna.

  - Příští neděli je ve Vřesině v 15.00 adventní koncert.

 • 33.neděle v mezidobí

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře.

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

  - V pátek bude opět vystavena Nejsvětější svátost od 12.00.

  - Ode dneška se zapisují úmysly na mše sv. na příští rok až do srpna.

  - Dnes ve 20.00 je na faře schůzka k adventní přípravě.

 • 32. neděle v mezidobí

  - od příští neděle se budou v Porubě zapisovat úmysly na mše sv.

 • 31.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku na misie. Vybralo se v Porubě 26 800,-Kč.

  - Dnes si připomínáme v Porubě výročí posvěcení našeho kostela.

  - Tento pátek je 1.pátek v měsíci. Výjimečně nebude v Porubě příležitost ke zpovědi od 15.00 a adorace. Tyto dva následující pátky ani nebude otevřen kostel od 12.00.

  - Příležitost ke svátosti smíření před dušičkami bude v Porubě zítra od 16.00 do 18.00 (do 17.30 bude cizí zpovědník) a v úterý od 15.00 do 18.00.

  - Mše sv. v úterý 1. listopadu budou v Porubě ráno v 6.30 a večer v 18.00. Ve Vřesině v 17.00. Ve středu 2. listopadu budou mše sv. stejně jako v úterý v Porubě i ve Vřesině.

  - Vzadu jsou vyvěšeny podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci v oktávu slavnosti Všech svatých.

  - Ve středu 2. listopadu v 14.00 bude v Porubě ještě mimořádná mše sv. za poutníky a pro poutníky do Sv. země. Doufám, že se nám podaří zajistit autobus, který by nás převezl na nádraží. Pokud ne, mohl by být problém s přeplněnou hromadnou dopravou. Věřím, že s pomocí Boží to dobře dopadne. Poutníkům připomínáme, že sraz na nádraží ve Svinově je v 15.30. Jinak se řiďte pokyny, které každý dostal.

  - Dnes v 15.00 bude na hřbitově ve Vřesině pobožnost s modlitbami za zemřelé.

  - Do neděle 13. Listopadu se v Porubě zapisují úmysly na mše sv.

  - Ve čtvrtek 3. Listopadu v 7.30 v katedrále bude otec biskup s ostravskými kněžími sloužit mši sv. za zemřelé ostravské kněze.

 • 30.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 37 800,-Kč.

  - Dnešní sbírka je věnována na potřeby misií.

  - Příští neděli je slavnost posvěcení chrámu.

  - Tento pátek se bude zpovídat už od 15.00. Je to příležitost před slavností Všech svatých.

  - V sakristii jsou objednané DVD z primice a ze svěcení kněží.

  - Informace pro poutníky do Sv. země: dnes odpoledne v 15.00 ve vřesinském kostele budeme promítat snímky z míst, která navštívíme. Zváni jsou všichni, nejen poutníci.

  - Malá změna, o které budou všichni poutníci informováni písemně – pobyt se prodlouží o jeden den, vracíme se až v pátek 11. Listopadu. Program ve Sv. zemi bude tedy prodloužen, cena zůstává.

 • 29.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu. Také za všechny vaše mimořádné dary. Každý je v této době velmi potřebný.

  - Příští neděli budeme prožívat jako misijní neděli. Již během týdne můžeme myslet v modlitbách na misijní dílo. Zveme také všechny ke společné modlitbě za misie v sobotu večer ve 21.00 v kostele sv. Mikuláše. Kdo nemůže přijít do kostela, může se na stejný úmysl připojit doma.

  - Příští neděle je také sbírka na potřeby misií.

  - Jsou v sakristii k dispozici objednané DVD z primice a kněžského svěcení. Jedno stojí 50.-kč.

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15.

  - V sakristii jsou také kalendáře – misijní a různé křesťanské stolní.

  - Dnes v 15.00 je v Domě farnosti organizační schůzka pro poutníky do Sv. země.

  - Příští neděli si ještě ve Vřesinském kostele v 15.00 promítneme prezentaci o místech, která ve Sv. zemi navštívíme.

  - Dnes v 10.00 bude v katedrále sloužit mši sv. pan arcibiskup Dominik Duka.

 • 28.neděle v mezidobí

  - K přípravě pouti do Sv. země:

  - Upřesnění: odlétáme 3.listopadu v 1.00 ráno. Tedy z Ostravy Svinova odjíždíme vlakem už 2.listopadu odpoledne asi v 16.00. Přesně se to dozvíme v neděli 16.října na organizační schůzce v 15.00 v Domě farnosti, kde budou manželé Hendrychovi. Tedy nebude promítání ve Vřesině, ale schůzka v Domě farnosti. Bylo by moc dobré, kdybychom se jí dle možnosti zúčastnili. Bude možno se na cokoli zeptat.

  - Promítání o Sv. zemi se bude konat ve Vřesině další neděli, tedy 23. října v 15.00.

  - Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

  - Jsou už k dispozici kalendáře – různé stolní a misijní.

  - V pátek se bude zpovídat v Porubě od 15.00, po mši sv. bude adorace. Kostel je otevřen už od 12.00. Ve Vřesině se bude zpovídat od 16.00, bude vystavena Nejsvětější svátost. Adorace po mši sv. nebude.

  - V tomto týdnu se budeme každý den modlit za diecézi. Po mši sv. bude denně krátká společná modlitba. V neděli je slavnost sv. Hedviky, patronky naší diecéze, která letos slaví 15.
  leté výročí. Mši sv. v katedrále v 10.00 bude celebrovat pan arcibiskup pražský Dominik Duka.

 • 27.neděle v mezidobí

  - Pán Bůh zaplať za sbírku minulé neděle na potřeby církevních škol. Vybralo se v Porubě 17 323,-Kč.

  - Díky také za Vaši podporu opravy farního chrámu sv.Mikuláše. Také za mimořádné dary. Každá pomoc je moc potřebná. Zkusme tuto prioritu zohlednit hlavně v následujících měsících. Jak střecha, tak i fasáda byly v horším stavu, než se čekalo, opravy budou tedy dražší. Vyčleňme podle možností větší část v našem rozpočtu. Jsou to opravy na delší dobu, kostel bude myslím skutečně krásný, zcela jiný než předtím. Pokud by se nás to citelněji nedotklo, neměli bychom z toho ani patřičnou radost. Neměli bychom na tom podíl. Děkuji za pochopení.

  - Tuto středu 5. října jedeme na sv. Hostýn. Odjezd autobusu jako vždy v 6.45 ze Vřesiny, v 7.00 od kostela v Porubě. Budeme mít společnou mši sv. v 9.15. Po ní bude společná křížová cesta.

  - Tento pátek je 1. pátek v měsíci, dopoledne navštívím nemocné. Mimořádně nebude po mši sv. adorace, bude až příští pátek, také nebude otevřen kostel od 12.00 k adoraci. Budou nacvičovat hudebníci na koncert svatováclavského festivalu.

  - Tuto sobotu v 18.00 bude v našem kostele koncert svatováclavského festivalu Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho. Proto nebude v sobotu večerní mše sv., bude mše sv. ráno v 8.00.

  - Zítra jsou v Domě farnosti Hovory o víře. Začátek v 19.15. Na programu bude příprava na pouť do Sv. Země. Promítneme si obrázky z hlavních míst, která navštívíme a popovídáme si o nich. Bude možno se také dotázat na cokoliv. Zváni jsou především ti, kteří jste přihlášeni na poutní zájezd, ale také všichni ostatní, kteří máte zájem. Program bude trvat alespoň 1,5 hodiny. Kdo by nemohl zítra, totéž se uskuteční v neděli 16.října v 15.00 v kostele ve Vřesině. Ještě připomeneme v ohláškách.

  - Dnes v 19.00 je na faře schůzka o plánovaných akcích farnosti na tento školní rok. Zváni jsou všichni, kteří chtějí pomoci při plánování i uskutečnění těchto akcí.

 • 26.neděle v mezidobí

  Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na opravy našeho chrámu. Vybralo se 30 080,-kč. Díky také za mimořádné dary. Je vždy povzbuzující, když někdo projeví starost o opravy chrámu. Každý dar je velmi potřebný.

  Dnešní sbírka je věnována na potřeby církevních škol.

  Příští neděli 2. Října je v 19.00 na faře jako každý rok schůzka o plánovaných akcích farnosti na tento školní rok. Zváni jsou všichni, kteří chtějí pomoci při plánování i uskutečnění těchto akcí.

  Připomínám ostravské misie,které začínají právě dnes. Potrvají do 1. října. Máme možnost se do nich také aktivně zapojit. Informace o tom jsou vzadu na letáčku.

  Ve středu je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, doporučený svátek. Mše sv. bude v Porubě v 18.00, ve Vřesině v 17.00.

  Tato sobota je 1. v měsíci, je tedy mše sv. i ráno v 8.00.

 • 25.neděle v mezidobí

  Pán Bůh zaplať za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby našeho chrámu.

  Sbírka příští neděle je věnována na potřeby církevních škol v naší diecézi.

  Zítra jsou v Domě farnosti hovory o víře.

  Za dva týdny – v neděli 2.října v 19.00 je na faře jako každý rok schůzka o plánovaných akcích na tento školní rok. Zváni jsou všichni, kteří chtějí pomoci při plánování i uskutečnění těchto akcí. Díky za každého, kdo se zúčastní.

  Za rodiče i za celou farnost bych chtěl poděkovat všem vedoucím. Kteří pomáhali uskutečnit jak všechny tábory pro naše děti o prázdninách, tak také se starají o vedení dětí po celý školní rok.

  Připomínám ostravské misie, které se uskuteční od 15.9. do 1.10. Máme možnost se do nich také zapojit. Informace o tom je na letáčku vzadu na nástěnce.

 • 24.neděle v mezidobí

  Je vyvěšen rozvrh hodin náboženství. Vyučuje se v Porubě v pondělí na faře, zítra je první
  hodina se zápisem. Ve Vřesině se vyučuje v úterý ve škole.

  Je opět otevřen Dům farnosti k nedělnímu posezení.

  Příští neděli je sbírka na potřeby našeho chrámu.

 • 23.neděle v mezidobí

  Díky za sbírku na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 32 016,-Kč.

  Skončil prázdninový pořad bohoslužeb, je už denně mše sv. v 18:00 hod.

  V pátek je kostel otevřen od 12:00 k adoraci.

  Je vyvěšen rozvrh hodin náboženství pro jednotlivé třídy. Začíná se vyučovat od pondělí 12.září. Vyučuje se opět na faře, ve Vřesině ve škole. Ve Vřesině je zápis v úterý 20.září.

  Je opět otevřen Dům farnosti k nedělnímu dopolednímu posezení. Je vybaven novými židlemi, jste všichni zváni.

  Ve středu 5. října jedeme na pouť na sv. Hostýn. Přihlásit se můžete v sakristii.

  Informace k ostravské misii, která se bude konat od 25.9. do 2.10. po celé Ostravě.

 • 22.neděle v mezidobí

  Tento pátek je 1.pátek v měsíci. Od 15.00 bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. adorace do 20.00 hod. Ještě tento týden nebude vystavena Nejsvětější svátost od 12.00, ale až od 15.00.

  Ve čtvrtek je 1.září, bude tedy už večerní mše sv.

  Ve středu 5.října jedeme na pouť na sv.Hostýn. Můžete se přihlásit v sakristii.

 • 17.neděle v mezidobí

  Pán Bůh zaplať za Vaše dary při sbírce na potřeby našeho chrámu. Vybralo se 23 380,-Kč.

 • 16.neděle v mezidobí

  Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na potřeb našeho chrámu.